Avalanche forecast for Sør-Troms Sunday 2020-01-26

2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Especially where the wind deposited slabs are thin or soft, a slab avalanche is easier to trigger here.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation, up to 8 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from northeast.
-9 °C to -3 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-15 °C to -8 °C at 700 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

25.01.2020 kl. 21:01

42 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv141 Marines - Svarthammeren,

ObsID: 209763

Sør-Troms / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

25.01.2020 kl. 21:01

106 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv84 Sneveien - Sennemyra,

ObsID: 209764

Sør-Troms

Snow

25.01.2020 kl. 15:22

506 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Mer vindpåvirket sne over tregrensen, vinden er også økende nå så mye snø kommer til å flyttes. Skredfaren vil øke da. Klarte å få en utglidning vha skicut ved topphenget.

Snow Cover

ObsID: 209733

Sør-Troms / SKÅNLAND

Snow

25.01.2020 kl. 14:49

394 masl

Tom Elvevoll (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Tom Elvevoll
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Tom Elvevoll Comment:  Små løssnøskred. Eldre skred av tidligere skavvelbrudd. Generelt mye og store skavler i leheng, også i skogsterreng.

Avalanche Activity

25. Jan. During the day Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. NE, E, SE. Above 500 masl

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Very difficult to trigger 2 - Medium NE, E, SE above 600 masl

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk vindtransportert snø i hovedsak over skoggrensen

Large snowfall Område: I dalen/fjorden

Snow Cover

150 cm in total Some snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm)

Weather

Snow -2 °C 3 m/s from SW ↗ 90% clouds I ferd med å klarne opp, forventer betydelig temperaturfall i fjelldalene her neste dagene.

ObsID: 209721

Sør-Troms

Snow

25.01.2020 kl. 14:39

333 masl

Snowman (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Snowman Comment:  Løs ubunden snø i skoggrensen, stabilt.

Snow Cover

ObsID: 209731

Sør-Troms / Svanfjellet

Snow

25.01.2020 kl. 14:00

601 masl

suiraM (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Bildet er tatt fra undersiden av skredmassene. De øverste bruddkanter kan skimtes mot horisonten i midten av bildet.

Avalanche Observation

25. Jan 14:00 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered SW-facing Avalanche release at 584 masl and ended at 526 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 10 cm high and 10 m wide fracture Steep slope Turfølge på 4 personer gikk opp til Tredjefjellet fra S og kjørte ned mot NV for å komme in i søkket mellom Tredjefjellet og pkt 870. Kjørte så en og en ned mot SV. Flere små skred (str 1, kanskje 2) ble utløst av første skikjører som kjørte ned. Skikjører var først i overkant av skredet og ble ikke begravet. Ble dratt ca 25m nedover og stoppet på overflaten. Skikjører nr 2 beveget seg ned henget for å få oversikt over situasjonen. Trigget da nye tilsvarende skred under og på siden av seg som traff første skikjører og dro vedkommende nedover ca 15 meter. Ble ikke begravet av dette skredet heller, men mistet ski og staver. Skredmassene var for små for å begrave skikjøreren. Vedkommende gikk ut av skredmassene og skikjører 2 kjørte ned i skredbanen for å møte skikjører 1. De to siste skikjørerne snudde over henget og gikk opp til toppen for så å kjøre ned mot S ryggen. Politiet ble varslet om situasjonen Ingen faretegn ble observert på andre steder i fjellet.

ObsID: 209769

Sør-Troms / Nattmålsnuten

Snow

25.01.2020 kl. 13:35

289 masl

Birke (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright: 
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

25. Jan 13:35 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered E-facing 15 cm high and 10 m wide fracture Steep slope Sted er litt usikkert

ObsID: 209723

Sør-Troms / D1903(55340) Senja 2014 - 2019

Snow

25.01.2020 kl. 08:05

141 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -2 °C Bergsboten (0moh) kl 08:09 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snødde ca 20 cm på yttre strøk på nord senja i går etter middag. kan vere litt ustabilt i fersk fokk snø. Kaldere ver utover.. Uforandret skredfare neste døgn: Grei melding, kaldere. Noe vind øker på mot søndag..

ObsID: 209646

Sør-Troms / Spanstinden

Snow

24.01.2020 kl. 17:00

1087 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  MOL Comment:  Profil ca. 980moh
Image Of Snow Profile
Image 3 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  MOL Comment:  Begerkrystallag i bunnen.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  MOL Comment:  Begerkrystallag i bunnen.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  MOL Comment:  Spanstinden fra parkeringen
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  MOL Comment:  Høgtind fra parkeringen.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  MOL Comment:  Varierende hardhet i snøoverflaten. Her fra . ca. 500moh.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  MOL Comment:  Varierende hardhet i snøoverflaten. Her fra . ca. 700moh.
Image Of Snow Cover
Image 9 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  MOL Comment:  Gravepunkt på ca. 700moh for å se om jeg fant snø påvirket av mildværet. Her var det helt tørr snø så langt ned som jeg gravde.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det har vært mye nedbør som ser ut til å ha kommet i all hovedsak som snø i alle fall over 600moh. Det er flere lag innad i fokksnøen og varierende fasthet i snøoverflaten. Det har frem til i dag vært ganske høye temperaturer og rolig vær i dag som har lagt til rette for en relativ rask stabilisering av snøen. Det skal være roligere og klarere vær de nest par dagene som trolig vil medføre en stabilisering av snødekket, før det kommer markert kaldere vær fra mandag av.

Avalanche Activity

24. Jan. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 400 masl Det er flere lag innad i fokksnøen.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Storm slab (soft slab) Dry Det har kommet mye nedbør på forskjellige temperaturer denne uken. I går var det mildere vær med nedbør som varierte mellom snø/sludd og regn i lavereliggende strøk. I løpet av natten har det bitt kaldere og siste nedbør også som tørr snø helt ned til havnivå. Tildels kraftig vind i går, mer eller mindre vindstille på dagen i dag og utover ettermiddagen/kvelden. Snøen gjennom hele profilen var tørr, med et skarelg kun helt mot bunnen. Jeg gravde ned ca. 1,5m på ca. 700 meter uten å komme ned til annet enn tørr snø. Under ca. 500moh er snøen under det aller siste snøfallet gradvis mer fuktig og smelteomvandlet. Det ble avdekket et lagt med tydelige utviklete nåler og begerkrystallformer ned mot bakken. Dette laget er ikke vurdert som et skredproblcm fordi det ligger dypt og det erusikkert har utbredt det er. På gravstedet er det gode forutsetninger for en slik formering med bart fjell og et tykt skarelag like over.

Weather

No precipitation -7 °C 2 m/s from NW ↘ 70% clouds Det har vært kaldt og mer eller mindre vindstille under turen i dag. Noe nedbør tidligere på dagen, før tur.

Tests

ECTP12@15cmQ1 Medium

ECTP12@15cmQ1 Medium Det er tydelig vindpåvirket snø i snødekket og flere lag innad i fokksnø/nysnø av varierende fasthet.

Snow Profile

10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 13 cm 1F/4F-1F RG/DFbk 1 mm/1 mm D Rimlag , 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 7 cm 4F RG/DFbk 1 mm/2 mm D, 27 cm P RG 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm F FC 4 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 9 cm F DH/FC 5 mm/3 mm D Markert lag med kantkorn, markerte "nåler" og begerkrystaller. -1.6 °C @ 93 cm, -2 °C @ 83 cm, -2.3 °C @ 73 cm, -2.6 °C @ 63 cm, -3.1 °C @ 53 cm, -3.5 °C @ 43 cm, -4.2 °C @ 33 cm, -4.6 °C @ 23 cm, -5.1 °C @ 13 cm, -6 °C @ 3 cm, -7.1 °C @ 0 cm 1 test connected to snow profile Tatt i s-sø vendt side på ca. 980moh. Bakken under profilen består av bart fjell/berg.

ObsID: 209605

Sør-Troms

Snow

24.01.2020 kl. 14:11

515 masl

Espen@ObsKorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  Espen@ObsKorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  Espen@ObsKorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Tregrensa. Lette bindinger i snøen.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Tatt mot S i tregrensa. Viser vindtransportert snø inn i N-Ø Ø lige lesider.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  Profil på ca 380 moh, N lesider. Bildet viser fuktig stabil smelteformer i bunn, mildvær Skare og hard (1F) fokksnø med løs ubunden på topp. Stor (meget stor) tilleggsbelastning gir brudd i gammelt, stabilisert DF lag over mildvær Skare.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  380 moh. Brudd over mildvær Skare. Meget stor tilleggsbelastning (hopper på skia).
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  380 moh. Brudd i DF over mildvær Skare. Stoooor tilleggsbelastning.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  520 moh N leside. Brudd i DF over mildvær Skare. Liten tilleggsbelastning. Hardt (1F) fokksnø flak over.
Image Of Snow Cover
Image 9 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Espen@ObsKorps Comment:  520 moh N leside. Liten tilleggsbelastning.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Nysnøen i kombinasjon med vind fra S-V har gitt oss ferske fokksnø flak over tregrensa. Skredproblemet oppleves som potent over 500 moh, spesielt der flakene er harde. Forventer ikke str 3 skred på det jeg har sett og således FG 2 på mine obs i dag. Det oppleves at Skredproblemet blir mere potent oppover i høyden (kaldere) og flakene kan være større og hardere. Lander derfor på en FG 3. Skredproblemet forventes å stabilisere seg raskt, men mer vind og snø vil opprettholde faregraden. Forecast correct

Avalanche Activity

24. Jan. During the day No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, NW above 400 masl Ujevn fordeling på hardhet i flakene. Mer respons oppover i høyden, spesielt der flakene er harde. Svakt lag består av delvis nedbrutt nysnø og vil trolig stabiliserte seg raskt.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fersk vindtransportert snø i N-Ø lige lesider

Snow Cover

120 cm in total Some snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Under tregrensa ligger det stort sett løs ubunden snø. Snøen er ujevnt fordelt i terrenget grunnet vind fra S-V ila natten. N-Ø lesider har vindtransportert snø og tildels store flak. Over tregrensa finner jeg blanding av løs ubunden snø og myke flak. Vindutsatte rygger heng har snøen bundet seg til harde flak.

Weather

Snow -4 °C 3 m/s from SW ↗ 70% clouds Bygevær

ObsID: 209576

Sør-Troms / LENVIK

Snow

24.01.2020 kl. 10:12

436 masl

David@midttroms (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  David@midttroms

Avalanche Observation

24. Jan 10:12 Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released E-facing Steep slope Bilde tatt fra avstand. Trolig noen dager gammelt. Snakket med lokalkjente og de sa første skred indette heng hadde skjedd for 2 uker siden. Men at det som er gådd nå er et par dager gammelt.

ObsID: 209511

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.