Avalanche forecast for Romsdal Tuesday 2021-12-07

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful before entering leeward slopes, wind deposited snow might rest on a weak layer of facets/surface hoar. Beware of danger signs like shooting cracks and whumpf-sounds.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

No precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-23 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
No precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-19 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Romsdal / Molde

Snow

07.12.2021 kl. 14:21

215 masl

solveig@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  solveig@NVE

Weather

Tett snøvær. Kommet 7 cm lett snø siste timen.

ObsID: 279572

Romsdal / Molde

Snow

07.12.2021 kl. 13:59

389 masl

ThomasN (Unknown)

Weather

Snow -2 °C 4 m/s Kommet mer snø enn hva værmeldingen melder?

Avalanche Danger Assessment

Nysnø og vind gir økt påkjenning på snødekket Økende Hvis snøbygene fortsetter økt faregrad og nytt skredproblem

Snow Cover

No snowdrift 5 cm new snow Some loose snow (1-10cm) 5cm tørr snø i løpet av 2t

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Large snowfall Område: Generelt på fjellet

ObsID: 279570

Romsdal / RAUMA

Snow

06.12.2021 kl. 10:35

876 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Lettskyet og kaldt. Lite vindf
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Halvor@NVE Comment:  små kantkorn, ca 1mm
Image Of Tests
Image 3 of 3 Of:  Tests Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Bruddplan på blokka. Tydelige kantkorn, men ujevnt brudd.

Weather

Fortsatt en kald og tørr værtype, men mindre vind i dag enn foregående dager.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Enkelte steder kan fokksnøflak ha lagt seg over svakt lag av kantkorn og gi ustabilitet. Der flakene ligger over løs nysnø virker de å ha stabilisert seg godt. vedvarer med samme vær. Forecast correct varselet beskriver situasjonen godt.

Tests

LBT@40cmQ2 Bryter i gammelt lag med små kantkorn ned mot gammel snø. Dette laget er ikke særlig fremtredende, men litt mer utviklet kantkorn her enn i resten av snøen.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Dry Selv om snødekket er preget av mye vind de siste dagene og mange steder består av harde eller myke flak, er det også mye godt skiføre innimellom. I skogen er det lite eller ingen såle.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, SW, W, NW above 800 masl Problemet kan nok finnes i lune områder flere himmelretninger.

Snow Profile

10 cm P RG D, 30 cm 4F/1F RG/RGxf D, 5 cm 4F RGxf 1 mm, 10 cm K MF -13 °C @ 0 cm, -9.3 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -3.5 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm Leområde på østvendt rygg.

ObsID: 279428

Romsdal / RAUMA

Snow

04.12.2021 kl. 13:06

904 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Fint vær her, tettere skydekke i sv. Frisk Vind over skoggrensen.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Her fra smørbottn. Vindpåvirket snøoverflate. Myke og hardere flak etter som hvordan vinden har tatt. Ut mot ryggen er det nå mindre snø enn i går.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Det er fortsatt mye terreng som ikke er delt av snø..

Weather

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Over skoggrensen er snøen generelt preget av kraftig vind siste døgn og består av flakdannelser av ulik hardhet. Mange stede ligger ferske flak over løsere snø og kan være ustabil. Det kan heller ikke utelukkes at det finnes vvsl i snødekket. Mange steder blindet være aktuelt med skredstr 2, men i større leheng er det også aktuelt med str 3. Gradvis stabiliserende etter hvert som det blir mindre løs snø å flytte på. Forecast correct Fint varsel.

Snow Cover

Over skoggrensen er snøoverflaten preget av kraftig vind siste døgn. Mange steder består overflaten av flak av varierende hardhet etter som hvordan vinden har tatt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Mye snø har flyttet på seg siste døgn og jeg fant ikke kantkorn eller rim i dag. Bare ferske flakdannelser over løsere snølag.

ObsID: 279223

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.