Avalanche forecast for Romsdal Friday 2021-12-03

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Conditions are dangerous. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Be aware of a persistant weak layer buried by windslabs.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

15 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Precipitation as snow.
Strong breeze from northwest.
-22 °C to -7 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
Little to no precipitation.
Strong breeze from southeast.
-24 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Romsdal / RAUMA

Snow

03.12.2021 kl. 13:17

832 masl

Silje@svv (****)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Silje@svv Comment:  Nedføyket løs nysnø. Mulig d ee rim iblandet men d var vanskelig å se
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Silje@svv
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Silje@svv Comment:  Vinden dekket sporene kjapt(minutter)
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Silje@svv Comment:  Løs ubundet snø i skogen
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Silje@svv Comment:  Myke flak umiddelbart over skogen. Disse varierer etter terrengformasjon og høyde

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fremtredende skredproblem er myke flak av fokksnø over nedføyket nysnø/rim/kant og disse finnes nok i de fleste himmelretninger med dagens vinddreining. Forventer ikke mer enn str 2 skred etter det jeg så i dag(fant ikke rim/kant i bruddet og ikke propagering på ect). Nysnøflakene er lette å løse ut og gir respons med oppsprekking men ingen skytende sprekker på Skarven i dag. Men utfra nye ADAM , der rim/kant er innvolvert kan str 3 skred skje. Kaldt og klart og relativt løs snø(myke flak) i overflaten tilsier kanting og rimdannelse. Nysnøflak stabiliseres sakte i kulda, rim/kant forblir. Evt Mer snø flytter skredproblemet et hakk høyere opp i snødekket og kan påvirke VVSL Forecast correct Responsen i flakene på Skarven i dag tilsier kanskje lavere FG men jeg fant ikke flak på rim/kant.

Danger Sign

Recent snowdrift Dagens vind lager nye fokksnøflak

Snow Cover

Some snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry Løst kaldt og lett i skogen. Også i skjermede formasjoner. Men vi den har tatt de fleste steder og dannet myke flak(stirt sett 4F)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Ser vndpåvirket ut i alle himmelretninger. Muligens med unntak av godt skjermet sør?

Notes

ObsID: 279120

Romsdal / RAUMA

Snow

03.12.2021 kl. 13:00

819 masl

ThomasN (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Stabile forhold opp mot Skarven. Lite spenninger i snøen, men noe oppsprekkene flak. Lbt bryter på lag i i fokksnøen. Kaldt temperatur, fuktig snø, tynt snødekke gir gunstige forhold for kantkornvekst selv om kant eller lagdeling ikke ble observert på dette stedet. Økende vind gir vindtransportert snø Forecast too high Konservativ men trolig riktig for regionen.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet

Weather

No precipitation -10 °C 6 m/s Klart og kaldt. Gunstige forhold for oppbyggende forvandling

Snow Cover

Some snow drift Much loose snow (10-30cm)

Avalanche Activity

3. Dec. During the day Ett gammel skred str. 1 fra torsdag/fredag i henget under Skarven

Snow Profile

Handpits: fuktig snø nede ved bakken. Homogent myke flak over. Bryter på sjikt i fokksnøen.

ObsID: 279117

Romsdal / RAUMA

Snow

03.12.2021 kl. 12:16

943 masl

kruse@nortind (***)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S

ObsID: 279156

Romsdal / Molde

Snow

03.12.2021 kl. 12:03

317 masl

solveig@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  solveig@NVE Comment:  Lokal snøfokk

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Lokalt kraftig snøfokk fra SØ (særlig rundt Romsdalen). Store lokale variasjoner i vindstyrke, mange steder uten synlig snøfokk herfra.

ObsID: 279103

Romsdal / RAUMA

Snow

03.12.2021 kl. 11:08

466 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Halvor@NVE Comment:  To ca str 2 flakskred fra snortungen. Det ene ser ferskt ut. Det andre litt eldre. Begge steder er utsatte plasser for nordvesten.
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Langs romsdalen blåser det spesielt godt. Mye føyk på utsatte rygger og topper.
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Litt roligere vind i Isfjorden, men ser at der fyker godt fra vestryggen på kjøvskardtinden.

Weather

No precipitation from SE ↖

Avalanche Activity

3. Dec. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Easy to trigger Isolated steep slopes. E, SE, S. Above 800 masl

ObsID: 279094

Romsdal / D1503(CKA10) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

03.12.2021 kl. 10:44

54 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 279088

Romsdal / RAUMA

Snow

02.12.2021 kl. 13:46

1029 masl

lisaSB (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  lisaSB

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

Recent avalanches

Weather

No precipitation 0 °C 5 m/s from NE ↙ 30% clouds snøbyger siste daget, minusgrader, en del vind i området

Avalanche Observation

2. Dec 08:46

Snow Cover

Some snow drift 20 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Spontaneous release 3 - Large

Avalanche Activity

2. Dec. 6-12 Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. SE

ObsID: 279014

Romsdal / RAUMA

Snow

02.12.2021 kl. 13:45

1041 masl

Tor-Einar (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Tor-Einar Comment:  Gått i natt eller i formiddag

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Bundet snø til myke flak. Sprekker opp rundt skia

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Very easy to trigger

ObsID: 278992

Romsdal / GJEMNES

Snow

02.12.2021 kl. 12:15

647 masl

solveig@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  solveig@NVE Comment:  Tre knøttsmå naturlig utløste flakskred i nysnøen, vanskelig å se på bildet.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE Comment:  Mot Harstadfjellet
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE Comment:  Mot sør
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE Comment:  Siste snøfall har dannet flak over kaldere løsere snø
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE Comment:  Fra toppryggen mot S
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE Comment:  Blokktest ga brudd i innblåst snø. Dårlige lupeforhold i blåsten men så ut som det løsna på nysnøpartikler
Image Of Snow Profile
Image 7 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  solveig@NVE
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Her på dette fjellet virket ikke snødekket veldig ustabilt. Ugunstig oppbygging med løse lag helt ned til bakken og flak på toppen, men lite oppsprekking å finne. Fukt fra bakken ødelegger her kantkorn som ble dannet i slutten av november. Over tregrensa og i indre deler av regionen antar jeg skredfaren er større og at det kan gå noen naturlig utløste skred str 3 pga periodevis kraftig snøfokk. Klarte ikke finne ustabilt kantkornlag på denne obsturen men dette i indre deler av regionen kan være mer aktuelt der snødekket generelt er kaldere og der det ligger gammelsnø under nysnøen? Faregraden setter jeg for regionen, lokalt virket det mer som fg2. Om skredfaren for regionen vil reduseres raskt eller sakte etter vind og bygevær gir seg, avhenger om nedsnødd overflatekant viser seg å være aktive. Forecast correct

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Så tre bittesmå str 1-skred i helt fersk innblåst snø.

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Periodevis kraftig snøfokk, vindretningen var N/NØ mens jeg var på ryggen

Snow Cover

60 cm in total Heavy snow drift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Pågående bygevær, vinden er i ferd med å flytte rundt på snøen. Tydelige dyner og vindpåvirket snøoverflate. Det har kommet ca 20 cm nysnø innblandet hagl. Snøen overflata er litt fuktig (akkurat mulig å lage snøball) og bundet i myke flak, særlig der vinden har tatt men også ellers. Ca 4F hardt. Myke flak også på dem brede toppryggen, hardt foreløpig bare på de aller mest vindutsatte rabbene. Avblåst helt ned på stein pg lyng en del steder. Det er et tydelig skille mellom siste døgns snøfall mot forrige runde nysnø som er løsere og tørrere (knyttneve hardt). Mot bakken under der igjen er det ca 10-15 cm tykt knyttneve mykt lag med tidligere små kantkorn som nå er avrundet og fuktig pga fukt fra bakken som ikke har tele. Fant ikke gammel smelteomvandla snø, hadde vært interessant å se om kantkorn er mer intakt på slike steder. Fikk ingen drønn eller skytende sprekker her. Kun lokal oppsprekking rundt skia. Antar snødekket er tørrere og mer potent i indre deler av regionen og høyere til fjells.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large SE, S, SW, W above 700 masl Antar dette problemet er større høyere til fjells og i indre deler enn der jeg var.

Tests

LBT@20cmQ2 Bryter under innblåst nysnø fra siste døgn. Trolig nysnøpartikler i bruddet, tok ikke fram lupa.

Snow Profile

20 cm 4F RG D, 15 cm F RG D, 15 cm 4F RG D-M, 15 cm 4F FCxr 1 mm D-M

ObsID: 278991

Romsdal / D1503(CKA10) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

02.12.2021 kl. 10:56

54 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør i form av snø siste døgn. FV191 Eikesdalsvegen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes forsatt store mengder snø utover kvelden og natten.

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 278933

Romsdal / GJEMNES

Snow

02.12.2021 kl. 10:00

278 masl

solveig@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE

Snow Cover

Foreløpig rolig vind. Snøbyger. Akkurat mulig å lage snøball av den siste nysnøen. Nysnø iblandet sprøhagl i siste snøfall. Ligger totalt ca 50 cm løs snø på flatmark (myr) her. Kommet 15-20 siste døgn. Mykere snø mor bakken enn det siste som er litt 'varmere'. Null gammel såle her så langt ned.

ObsID: 278905

Romsdal / RAUMA

Snow

01.12.2021 kl. 10:36

843 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Halvor@NVE Comment:  I litt mer vindutsatt område har det lagt seg myke flak over løs nysnø. Flakene er fra snøbygene tirsdag kveld. Løsner lett og bryter glatt.
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Kan skimte litt rim innimellom i den løse snøen.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det ligger nå 40-60 cm løs snø i terrenget. det har vært relativt lite vind og snøen har i liten grad jevnet ut terrenget. Den siste snøen (10-20 cm tirsdag kveld) kom med byger og det vil være svake lag av løs snø under flakdannesler. enkelte steder kan den nye snøen også ha lagt seg over svakt lag av overflatekantkorn eller rim. Jeg fikk ingen slike indikasjoner i dag. Det blåste en del på mandag og dette kan ha begrenset utstrekningen til dette svake laget. Økende tendens med økende nedbør og vind. Forecast correct Fint varsel

Danger Sign

No signs observed Bortsett fra at det er mye løs snø i terrengert er det ingen faretegn observert.

Weather

No precipitation -11 °C 2 m/s from SW ↗ 50% clouds Pent og klart vær med høye skyer.

Snow Cover

15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Kommet 15 cm kald nysnø siste døgn. Denne har lagt seg over løssnø fra før helgen. Ved skoggrensen er det ca 40 cm løssnø tilgjengelig. Høyere opp varierende etter som vinden har tatt.

Avalanche Problems

Loose dry avalanche Loose snow Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl I bratte, skjermede sider er det mye løs snø med varierende bindinger, spesielt i den siste snøen.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S above 800 masl Er nok en blanding av løs nysnø og rim dette. Kan skimte nåler og det glinser i bruddplanet, men ingen drønn eller skytende sprekker.

Avalanche Activity

1. Dec. During the day No avalanche activity

Snow Profile

15 cm F DF D, 5 cm 4F RG/FC D, 1 cm 4F FC 1 mm D, 30 cm 4F RG/RGxf, 5 cm P MF D Sø vendt helning på stor ryggformasjon

ObsID: 278779

Romsdal / RAUMA

Snow

01.12.2021 kl. 08:48

32 masl

Silje@svv (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Silje@svv Comment:  8cm På flatmark siden i går kl 18
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Silje@svv Comment:  -8, ingen vind innover Romsdalen(Gjuratind midt i bildet)

Snow Cover

No snowdrift Very much loose snow (>30cm)

ObsID: 278756

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.