Avalanche forecast for Romsdal Saturday 2021-04-03

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Wind from west and some precipitation. Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. A slab avalanche is possible to release where the wind deposited slabs are thin or soft. Weak layers of faceted snow exists at high altitudes.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from northwest.
-9 °C to -4 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Fresh breeze from west.
-9 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Romsdal / RAUMA

Snow

03.04.2021 kl. 17:00

1258 masl

tore@svv (*****)

Notes

Viser til artikkel i Romsdals Budstikke om skredhendelse. Usikkert om det er snakk om Måsvasstinden mellom Måndalen og Bøstølen (her) eller Måsvasstinden ved Måssvassbu i Mittettdalen/Langadalen. Artikkel i Romsdals Budstikke

ObsID: 265536

Romsdal / Molde

Snow

03.04.2021 kl. 17:00

masl

Hermann (Unknown)

Incident

Ingen skadde Snow Backcountry skiing

Avalanche Observation

3. Apr 17:04 2 - Medium Human triggered SE-facing Poor bonding between layers in wind deposited snow 30 cm high and 25 m wide fracture Steep slope Fokksnø med dårlig binding. Ski løste ut og førte til fall som løste ut skred. Ski ble med skred,men ingen bevegelse på løper.

ObsID: 265411

Romsdal / RAUMA

Snow

03.04.2021 kl. 14:26

1305 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Klarner opp utover dagen og etter hvert pent vær.
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Her i leheng på 1300 moh svikter det ved middels belastning i den nye snøen. (Nedføyket nysnø over mildbærsskare)
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Weather

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate I høyden finnes fortsatt svake lag av nysnø som ikke er stabiliserte ennå og det er fortsatt mulig å løse ut middels store skred i noen heng. Mest utsatt et heng mot østlige sektorer. Økende med mer nedbør og vind. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE above 1000 masl

Tests

LBT@30cmQ2 Middels belastning. Svakt lag av nysnø over mildværsskare her.

Snow Cover

No snowdrift Jevnt påfyll med snø i høyden de siste dagene. Opp mot 20 cm på det meste her. Har lagt seg mest ny snø mot ø. En liten mildværssnerk på toppen av snødekket fra i formiddag. Varm snø under ca 700 moh i dag. Nydelig skiføre.

Snow Profile

2 cm 4F DF D, 1 cm P MFcr D, 10 cm 4F DF D, 2 cm P MFcr D, 15 cm 1F RG D, 2 cm 4F DF D, 30 cm 1F RG D, 10 cm K MF D

ObsID: 265410

Romsdal / RAUMA

Snow

02.04.2021 kl. 14:44

1039 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Sørover. Dårlig sikt i dag.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Mot vest , Kjøsen.
Image Of Tests
Image 3 of 8 Of:  Tests Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Fra ca.1040 Ø
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 8 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Fra ca 1000 N
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 5 of 8 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Naturlig kunst
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 6 of 8 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  En del vann i elva
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 7 of 8 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Lett sprekking over tregrensa
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kald værtype og snøbyger fra nordvest hele dagen i dag på fredag . Lite faretegn bortsett fra lett og kort sprekking i vindpakket mjuk , og føyk i høyden . En god del fuktighet i nysnøen da den klister seg fast på steiner og busker . Snøfallet i dag er komt med mer vind enn snøfallet tidligere i uke (tirsdag) . Her i dalen er den generelle snøgrensen og gamlesnøen høgare oppe enn i Isfjorden , men greit med snø i høyden enda den har minket også der den siste uken. Det er begynnende kant i snøen fra tirsdag, kan være mer markant høgare oppe. Inntrykk av at det er fullt mulig med str 2 skred nå , enten i noen eller få heng . Også våte løssnøskred til i morgen hvis sol og varme. Men faregradeb vil nok holde seg på 2 Forecast correct Bra. Det har skjedd ganske mye den siste tiden !

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 900 masl Lett å finne dette problemet over tregrensa. Nedføyket nysnø sviktet stort sett lett på flere LBT , men ellers lite og kort sprekking eller forplanting .

Tests

LBT@16cmQ2 Nedføyket nysnø svikter lett, men lite forplanting her.

Snow Cover

80 cm in total Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 200 masl. Snow line at 400 masl Storm slab (soft slab) Dry Komt nye 10-15 cm snø siste døgnet. Løs, lett bunden i skogen, vindpakket mjuk over 900 her . Kram opp til 5-600 . Det har vært mye smelting i gamlesnøen her i dalen den siste uken, og det er ikke særlig såle under 4-500 her. Det er nå en del snø tilgjengelig for vinden , og det var lett eller moderat transport i høyden midt på dagen .

Avalanche Activity

2. Apr. During the day No avalanche activity Det var for dårlig sikt til å se om det har gått skred i siste snøen , og det betyr jo ikke at det ikke har gått skred. ..

Snow Profile

15 cm F/4F DFbk D, 5 cm F-/F+ PP/PPgp D Øvre del, 5 cm 4F DF/RGxf D Snøen fra 30.mars. Vært fuktig, tørr nå ., 1 cm K IF D, 5 cm P MFcr D-M, 20 cm 1F MF M, 30 cm MFcr Gravde ikke Fra ca.1040 Ø

ObsID: 265259

Romsdal / RAUMA

Snow

02.04.2021 kl. 12:28

459 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Mot Kjøsen
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Weather
Image 4 of 4 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal

Danger Sign

Recent snowdrift Ser det føyker i høyden.

Weather

Snow 0 °C 4 m/s from NW ↘ 95% clouds Snøbyger i dag på fredag. Ca.2cm nysnø på bar bakke ved 200. Her ved ca.450 er det lite gammelsnø og rundt 5 cm kram nysnø. Mer nysnø herfra og opp. Begrenset sikt foreløpig.

ObsID: 265209

Romsdal / RAUMA

Snow

31.03.2021 kl. 15:04

1161 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 14 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Danger Sign
Image 2 of 14 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 14 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Skiløperutløste små.
Image Of Weather
Image 4 of 14 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Isfjordsfjella
Image Of Snow Cover
Image 5 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  500 østvendt.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Vestvendte skogen mot Hurrungen.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 14 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Bra størrelse på skavler mot øst.
Image Of Tests
Image 8 of 14 Of:  Tests Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Nysnølag
Image Of Tests
Image 9 of 14 Of:  Tests Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Begynnende kant .
Image Of Snow Profile
Image 10 of 14 Of:  Snow Profile Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Fra ca.1150 Ø/NØ
Image Of Avalanche Problems
Image 11 of 14 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Lett bunden nysnø.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 12 of 14 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Tåke på ryggen
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 13 of 14 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Danger Sign
Image 14 of 14 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Lite tegn til avlastningsavstand på bratt og utsatt sted.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Lite tegn til avlastningsavstand i bratt, utsatt plass.

Recent avalanches Det har gått mange str 1 og muligens noen str 2 også , idag i fjellet rundt Isfjorden.

Weather

No precipitation -2 °C 1 m/s from W → 80% clouds Litt yr i lufta i dag på onsdag, og en del tåke. Så å si vindstille. Minusgrader i høyden, men varmt hvis sola tittet gjennom. Klarte ikke se tydelig føyk .

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er komt ca.10 cm nysnø i høyden siste døgn. Den er fortsatt kald og tørr i skyggen og der sola ikke har tatt over ca.1000. Det var ganske tåkete vær i dag på onsdag, og fuktighet i overflate er således varierende, men mjuk. Stort sett gode bindinger til snøen under men en finner nedføyket nysnø -problem i den øverste snøen. Fant ellers 2 skarelag i øverste halvmeteren der den andre på ca 20-30 cm ga Q1 brudd og plan overflate. Dette er et nytt begynnende-kantkornlag som trenger flere obser for å vite mer om. Jeg fant dette laget fra ca.1050 -1100 og oppover, men foreløpig måtte det stor tilleggslast for å få brudd. Usikkerhet ift utbredelsen. Ellers inntrykk av fg 2 i dag. Holder seg nok på fg2 noen dager til. Forecast correct Bra

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, NW above 1000 masl Også løssnøskred der varmt og sol. Eventuelt også str 2 i noen heng.

Tests

LBT@25cmQ1 Begynnende kant under tynnt skarelag svikter med stor tilleggslast, men bruddet er veldig plan, og snøen over sklir ut av seg selv.

LBT@6cmQ2 Nedføyket nysnø svikter ganske lett.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 400 masl. Snow line at 300 masl. Layered snow begins at 800 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Tørr overflate fra ca.1000 og oppover i skyggen. Ellers kram . Kom rundt 10 cm snø siste døgn, mer der vinden har lastet. Ved tregrensa er det 5 cm kram eller våt nysnø som vil nok omvandla raskt. I skogen ble det ganske mjukt og sløsj til ettermiddag, men vært bra drenering egentlig. Bra med fuktighet i gamlesnøen opp til ca.9-1000 . Det er en del løs og tørr snø tilgjengelig for vinden, spesielt i skyggen i høyden. Nokså lite snø under tregrensa (600).

Avalanche Activity

31. Mar. During the day Loose wet avalanche Numerous (10 or more). 1 - Small. Spontaneous release NE, E, SE, S, SW, W Gikk mange naturlige løssnøskred i dag . Også noen skiløperutløste små flakskred og løssnøskred så ut som.

Snow Profile

5 cm F+ DFbk D Lett bunden, 5 cm F-/F PP/DFbk D Øvre del Svikter øverst ganske lett, Q2, 3 cm 1F MFcr D-M Litt smuldrete og mjuk. Mildvær 23.mars?, 10 cm 4F/1F- RG/MF D Snøfall 21.mars?, 1 cm 1F+ MFcr D Skare fra 19.mars?, 2 cm 4F- DF/RGxf D Øvre del Svikter med stor tilleggslast, Q1, 40 cm 1F/1F-P RG D, 50 cm Gravde ikke -1 °C @ 0 cm, -0.4 °C @ 5 cm, -0.8 °C @ 10 cm, -1.5 °C @ 25 cm, -1.6 °C @ 35 cm Ca.1150 Ø/NØ , totalt rundt 2m snø her

ObsID: 264948

Romsdal / RAUMA

Snow

31.03.2021 kl. 14:56

1160 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal

Danger Sign

Recent avalanches Ser det har gått mange ferske skred

ObsID: 264928

Romsdal / RAUMA

Snow

31.03.2021 kl. 11:51

1024 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  10 cm nysnø siden i går ettermiddag her over 800 moh. Lett bundet på utsatte plasser.

Snow Cover

Some loose snow (1-10cm)

ObsID: 264894

Romsdal / SUNNDAL

Snow

31.03.2021 kl. 09:44

1283 masl

Okm (Unknown)

Avalanche Observation

31. Mar 09:30 Dry loose-snow avalanche 1 - Small Human triggered NE-facing Buried weak layer of new snow 75 m wide fracture Steep slope Ingen personskader

ObsID: 264875

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.