Avalanche forecast for Romsdal Saturday 2021-02-06

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. A skier may trigger avalanches in the fresh wind slabs. Remote triggering possible on hotspots or on convex terrain where the snow cover is thin. Persistand weak layers deeper in the snow in general is hard to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-18 °C to -12 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from east.
-18 °C to -11 °C at 1400 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Romsdal / GJEMNES

Snow

06.02.2021 kl. 12:39

680 masl

inka (Unknown)

Tests

LBT@25cmQ3 brudd v skikt i nysnøen 1F RG v 25 cm. Vanskelig å løse ut Brudd i kantkornlaget over skarelag over 1 m dyp. Vanskelig å løse ut

Snow Cover

145 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Other Dry Varierende snødekke mellom harde fokksnøflak og litt vindøåvirkrt nysnø ( vaffelsnø,)

Weather

No precipitation 1 m/s from W → Strålande sol fra skyfri himmel,et lite trekk i luften

Avalanche Activity

6. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

25 cm F DF D, 5 cm 1F RG D, 110 cm P RG D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 3 cm I MFcr D

ObsID: 253843

Romsdal / RAUMA

Snow

06.02.2021 kl. 11:41

629 masl

DagF@RKH-skredgruppe (***)

Tests

LBT@3cmQ2 Tynt lag med nedføyka nysnø under fokksnø. Stor tilleggsbelastning. Lite forplantning. Små korn, ca 1 mm. Mykere lag under med delvis nedbrutt nysnø, knyttneve hardt.

Snow Cover

65 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 253822

Romsdal / RAUMA

Snow

05.02.2021 kl. 14:48

647 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Kraftig snøfokk fra store trolltind og i vengetindene.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@50cmQ2 Bryter ikke lett i tykt lag med kantkorn. Laget finnes mange steder.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfokk på utsattte plasser i høyden.

Snow Profile

15 cm F/4F DF D, 15 cm 1F RG, 20 cm P/1F RG/FC, 10 cm F-4F FC 2 mm Hele laget, 20 cm K MF -10 °C @ 0 cm, -7.5 °C @ 10 cm, -3.4 °C @ 20 cm, -2 °C @ 30 cm, -0.8 °C @ 40 cm

ObsID: 253690

Romsdal / RAUMA

Snow

05.02.2021 kl. 14:45

937 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Tydelige vindtegn.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Mot Molde
Image Of Snow Cover
Image 3 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Tests
Image 4 of 10 Of:  Tests Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Snow Profile
Image 5 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Avalanche Problems
Image 6 of 10 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Fokksnø fra i går . Virker spenningsløst allerede.
Image Of Avalanche Problems
Image 7 of 10 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Kantkorn .
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 8 of 10 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 9 of 10 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Snow Profile
Image 10 of 10 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@2cmQ2 Nedføyket rim og nysnø svikter lett.

LBT@35cmQ3 Kantkorn svikter med stor tilleggslast .

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kaldt og pent i dag på fredag. Vind og føyk i høyden , mest sør og vestover , og mindre mot Isfjorden. Lite faretegn ellers . Kantkorningsprosess i overflaten nå. Prøvde lete etter drønn , men fikk ingen i dag . Snødekke virker generelt sett ganske spenningsløs her. Det er lett å finne kantkorn nede i snødekke , men overraskende lite action i LBT. Kanskje hissigere hvis en finner tynnere lag. Inntrykk av fg2 nå med str 2 skred i noen heng , eventuelt str 3 i få isolerte heng. Holder seg likt med meldt vær. Forecast correct Bra beskrivelse.

Snow Cover

80 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Snøen fra forrige helg har sunket enda mer sammen. Over tregrensa er snøoverflate varierende ift hvor mye vinden har tatt. Rygger og kuler har ofte 4F og 1F vindpakket flak av ulik tykkelse og størrelse. Helt øverst er gammel skare blåst fram. Men fortsatt mye løsere snø igjen for vinden å ta tak i , spesielt hvis vind fra en litt annen vinkel.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Kantkorn problemet som før . Det virker som at det nå må større belastning til å påvirke laget. Snøen over va spenningsløs her. Også fokksnøproblem i vestlige og nordlige sektor

Avalanche Activity

5. Feb. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Few (2-5) Noen små løssnø skred i bratta. Kan være noen dager gamle.

Snow Profile

1 cm 4F RG D, 32 cm F/1F- RGxf/SH D, 10 cm F FC 3 mm D, 15 cm P MFcr D -11 °C @ 0 cm, -16 °C @ 1 cm, -10 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -2.7 °C @ 35 cm, -0.7 °C @ 50 cm Ca.960 øst , tynn snødekke .

ObsID: 253715

Romsdal / RAUMA

Snow

05.02.2021 kl. 13:35

478 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal

Weather

No precipitation -5 °C 2 m/s from S ↑ 1% clouds Kaldt og pent vær fortsetter men mer vind i høyden nå. Leter etter drønn , men ikke fått noe enda. Eventuelt så må det nå stor tilleggslast til at det skjer.

Danger Sign

Recent snowdrift Ser det føyker i høyden.

ObsID: 253660

Romsdal / Molde

Snow

04.02.2021 kl. 16:18

504 masl

siri@SVV (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  siri@SVV Comment:  Sett mot vest. Lett snøfokk. Vanskelig å se på bilde.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  siri@SVV Comment:  Vindpåvirket snøoverflate
Image Of Danger Sign
Image 3 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  siri@SVV Comment:  Små skavlformasjoner sprekker opp når går over dem. Denne smalt da den gikk i brudd.
Image Of Danger Sign
Image 4 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  siri@SVV
Image Of Danger Sign
Image 5 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  siri@SVV Comment:  Del av skavlformasjon som sprakk opp og gikk i brudd.
Image Of Danger Sign
Image 6 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  siri@SVV Comment:  Underside av skavl som gikk i brudd. Løs nysnø iblandet rim under 4F flak. Q3 brudd

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ligger små myke flak (tykkelse 5-15cm) med fersk fokksnø i le for SØ vind. Flakene er tykkest der det er skavlformasjoner og sprekker opp når går på ski over dem. Handpit ved skavlformasjon: Går i brudd Q2@15cm ved isolering av "søyle". 4F flak popper ut. Bruddet går i lag med nedføyket løs nysnø iblandet rim. Snøoverflate: Mer vindpåvirket enn samme sted for 2 dager siden da det var ubundet snø i overflaten. Vær: Lett snøfokk, 6m/s fra SØ. Ser nå at Halgeir la inn obs ca samtidig. Vi var ikke på samme tur og så ikke hverandre.

ObsID: 253530

Romsdal / Hustadvika

Snow

04.02.2021 kl. 16:10

467 masl

hendelse@nve (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Anonym Comment:  Ferskt flakskred, skiløperutløst, ingen skadd.

Avalanche Observation

4. Feb 16:10 (+01:00) Dry slab avalanche Human triggered

ObsID: 253566

Romsdal / Molde

Snow

04.02.2021 kl. 16:00

505 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  halgeir@svv Comment:  Fjernutløst svært lite skred i testkant. NV-vendt.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  halgeir@svv Comment:  Flaket ligger på løs snø og rim, også innføyka rim.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger N, W, NW Ikke vurdert hvor stort omfang dette skredproblemet har eller hvor store skredene kan bli pga. kun observert i ett område. Her var flakene små.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ferske flak sprekker lett opp. Flere svært små skred ble fjernutløst når jeg tråkket inn i flakene.

ObsID: 253531

Romsdal / Snøtinden

Snow

04.02.2021 kl. 12:45

878 masl

Tiberg (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Tiberg Comment:  Flakskred gått fra ryggen opp mot Snøtinden, nord-vestlig retning. Usikkerhet rundt hvorvidt det er fjernutløst eller skiløperutløst.

Avalanche Observation

4. Feb 12:45 (+01:00)

ObsID: 253539

Romsdal / RAUMA

Snow

04.02.2021 kl. 12:37

79 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Kraftig snøfokk på utsatte plasser i høyden. Her i innfjorden.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden

ObsID: 253490

Romsdal / Hustadvika

Snow

04.02.2021 kl. 09:02

954 masl

Jonasl (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Jonasl Comment:  Mykje laussnø i fjellet som er i bevegelse

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindtransport i fjellet, står kvitt ut av fjellet

ObsID: 253459

Romsdal / RAUMA

Snow

03.02.2021 kl. 14:08

1076 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Østvendt side
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Vestvendt .
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Innsynking
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Tests
Image 5 of 8 Of:  Tests Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Snow Profile
Image 6 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 7 of 8 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Nordover
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

LBT@33cmQ3 Kantkorn under gammel fokksnø svikter med stor tilleggslast her . Kantkorn-laget er 15 cm tykk og 1-1,5mm her.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det var en kald og pen vinterdag i dag på onsdag. Ingen føyk å se , og øverste snøen er lite eller ikke vindpåvirket. Lite faretegn , bortsett fra noen drønn i skogen . Kantkorning har også begynt i den siste , øverste snøen. Rimkrystaller til topps . Inntrykk av faregrad 2 med mulig str 2 skred i noen heng . Vanskelig å si noe sikkert om kantkornlaget og utbredelse, men sikkert lurt å være ekstra obs feks . der tynnere snødekke fra før. Økende med vind , men ikke sikkert det blir fg3. Forecast too high Ble ikke vind her.

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Snøen fra helgen har sunket en del sammen, men er lite eller ikke vindpåvirket. Det kom noen få cm snø natt til tirsdag også her i Isfjorden. Innsynking med ski stort sett ca.20 cm , med foten /sko ca.40cm (opp til kne). Det er ganske mye snø for vinden å ta tak i hvis det begynner å blåse. Fortsatt tynnt med snø i skogen og mot toppene i høyden.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Eventuelt str.3 skred i få heng. Virket ikke særlig potent der jeg gikk i dag . I tillegg til kantkorn-problemet så kan en også finne 2 problem i den siste snøen : flakskred i fokksnø og løssnø skred. Bra beskrevet i varselet. Mitt inntrykk maks. str 2 skred.

Avalanche Activity

3. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen dagsferske , men flere noen dager gamle. Stort sett løssnøskred.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Store rimkrystaller til topps her , så obs hvis de bli nedføyket . Men ligger på mjukt.

Snow Profile

1 cm F SH 4 mm D, 15 cm F/F+ DF/RGxf D, 14 cm 4F DF/RG D, 2 cm 1F-P RG D, 15 cm F/F+ FC 2 mm D Øvre del, 10 cm K MFcr Gravde ikke Fra ca 1000 , SØ

ObsID: 253379

Romsdal / RAUMA

Snow

03.02.2021 kl. 12:26

888 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Mange spor

Notes

Bare kjapt kommentar at inntrykk er faregrad 2 i dag . Mer seinere.

ObsID: 253321

Romsdal / RAUMA

Snow

03.02.2021 kl. 10:32

384 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Snømåler på 300. Rundt 50-60 cm snø her.
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Pent og kaldt.
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Også rim på mjukt.

Weather

No precipitation -12 °C 1 m/s 1% clouds Kaldt og pent vintervær idag på onsdag. Kan ikke se føyk enda. Snøen fra helgen har sunket en del sammen. Rim på mjukt i skogen og myr. Noen drønn der ingen spor fra før. Mer seinere.

Danger Sign

Whumpf sound Små drønn der ingen spor fra før

ObsID: 253291

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.