Avalanche forecast for Romsdal Wednesday 2020-06-03

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

The snowmelting gives conditions for wet avalanches. Most likely in the afternoon, but by gliding cracks also possibly in nighttime.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid staying for a longer period in steep areas with glide cracks and below areas like this.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Glide avalanches

Wet snow/melting near the ground

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
1 - Small
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from northwest.
1 °C to 7 °C at 1400 m a.s.l.
To the top during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Breeze from northeast.
1 °C to 6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 2000 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Romsdal / RAUMA

Snow

03.06.2020 kl. 14:48

1244 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 11 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Ferske skred fra kanten der .
Image Of Snow Cover
Image 2 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Snow Cover
Image 3 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Mot øst
Image Of Snow Cover
Image 4 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Mot sørøst
Image Of Snow Cover
Image 5 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Vann på 1162
Image Of Snow Cover
Image 6 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Fra ca 1000 solvendt. For hardt til å trykke ned hele staven.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Fra ca 1000 skyggevendt. Ganske lett å trykke staven ned.
Image Of Snow Profile
Image 8 of 11 Of:  Snow Profile Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  1250 NØ
Image Of Avalanche Problems
Image 9 of 11 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 10 of 11 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 11 of 11 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Urpu@Romsdal

Avalanche Problems

Wet snow/melting near the ground Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Glideskred som det mest aktuelle problem idag , men kanskje også mulig med små våte løssnøskred der mest vann og varme . Litt usikker på om det kan fortsatt gå str 3 glideskred , men kanskje på noen få steder.

Snow Cover

250 cm in total No snowdrift Snow line at 450 masl Wet loose snow Wet Mye smelting den siste uken. Her var det såvidt mulig å gå på ski fra 400 men litt flekkete i starten. Skogen mange andre steder i regionen er fri for snø nå , men det er nokså kort til snøen fra de øvre kjente skitur-P-plassene. Over tregrensa (6-7-800) er det fortsatt nokså mye snø , og le & heng som har samlet snø hele vinteren har flere meter med snø. Der sol har fått påvirke mest er overflate storkornet og noen steder har skare smeltet fram (ganske myk nå) , men på flatene og i skyggen (over ca.9-1000) kan en fortsatt finne noe mer finkornet snø og i overflate også. Mange skavler har ihvertfall delvis smeltet og datt ned , men det er en god del igjen.

Avalanche Activity

3. Jun. During the day Glide avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release N, E. Below 900 masl Hørte og eller så 4 små skred i løpet av dagen i dag.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det var en tåkete dag i Romsdalsfjella i dag på onsdag. Litt regn og det va vel plussgrader til topps her. Lite faretegn bortsett fra noen (glide-)skred . Her ble snøen og overflaten aldri løs og varm nok til at det kunne gå våte løssnøskred, men det kan jo ha hendt noen andre steder. Mye snøsmelting den siste uken men fortsatt mye snø over 6-700. Inntrykk av lav fg 2 i dag. Usikker på om det kan gå str 3 glideskred , men kanskje noen få steder. Fant ikke noe opphopning av vann over skarelag . Meldt vind og tørt så kanskje litt synkende eller det holder seg på 2. Forecast correct Bra beskrivelse

Snow Profile

Fra ca.1250 NØ

ObsID: 237906

Romsdal / RAUMA

Snow

03.06.2020 kl. 12:45

664 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Snøen har smeltet mye den siste uken.
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Østsiden av Blånebba. Det trillet ned noen klumper her nå i tolv-tida.
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Gikk skred inni tåke der.

Weather

Rain 6 °C 2 m/s 98% clouds Litt regn i lufta nå midt på dagen, lite vind. Litt kjøligere enn pinse , og mindre vannføring i elvene. Litt sånn tåkete lave skyer.

Danger Sign

Recent avalanches Har hørt en (glide)-skred på nordvendt på Vengetinden , sett 2 på østsiden av Blånebba. Klumper av ulik størrelse som trillet ned.

ObsID: 237887

Romsdal / RAUMA

Snow

31.05.2020 kl. 16:52

1453 masl

Halvor@NVE (*****)

Weather

Svært varmt utover dagen. Lite vind.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE above 800 masl Glideskred er også aktuelt i alle himmelretninger.

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Kan også gå noen naturlig utløste i noen heng. Høyest fare utpå dagen.

Snow Cover

Kart vær i natt, men høy døgntemperatur har gitt begrenset gjenfrysing. På rygger og kuler var snøen relativt fast i morges, men i lune områder, der vinden ikke fikk noe tak var det mye vann i snøen, selv tidlig i morges. Utover dagen kraftig oppvarming og mye vann i snøen.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Dagens varsel stemmer godt. Hovedproblem er våte løssnøskred i mange bratte heng. Store flakskred og glideskred er også mulig i noen heng. Det er fortsatt lagdelinger og hardhetsforskjeller i snøen i høyden som gir fare for flakskred når snødekket varmes opp. Synkende skredfaretendens mandag med litt lavere temperatur og vind. Fortsatt fare for glideskred, men løssnøskred bare i noen heng. Forecast correct Skredfaren varierer noe gjennom døgnet. Lavere fare for skred på morgenen.

ObsID: 237648

Romsdal / RAUMA

Snow

31.05.2020 kl. 14:33

1163 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Den i midten gikk nå nettopp

Danger Sign

Recent avalanches Denne gikk nå nettopp nede til Adelsbreen , start trolig som skavlbrudd . Ellers to stk små skavlbrudd fra Blånebba tidligere i dag enn så lenge .

ObsID: 237638

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.