Avalanche forecast for Romsdal Thursday 2020-05-28

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

The snowpack seems to be wet, but more or less stabilized at lower altitudes. In the alpine, the winter seems to return. It might be easy to trigger small avalanches in the fresh snow, espesially if the sun comes out. The risk of large glideavalanches keeps the danger level at 2-moderate.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid staying for a longer period in steep areas with glide cracks and below areas like this.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Glide avalanches

Wet snow/melting near the ground

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-3 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1100 m a.s.l. wednesday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from northwest.
-4 °C to 2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1400 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

28.05.2020 kl. 10:45

54 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

ObsID: 237234

Romsdal / RAUMA

Snow

28.05.2020 kl. 09:11

76 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Skavlbrudd. Her på ca 1000 moh NØ fra i natt/morges.
ObsID: 237216

Romsdal / RAUMA

Snow

27.05.2020 kl. 09:46

1067 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Delvis bærende (eller bristende) fra 900 moh.
Image Of Weather
Image 2 of 6 Of:  Weather Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Lettskyet og litt regn.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Glir lett ut på våt mf over hardere gjenfrosset skare.
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 6 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Glideskred er fortsatt aktuelt der det ligger mye snø på glatt underlag. Her 900 moh nv. Høyden i dagens varsel stemmer bra for dette problemet.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Det Jar vært stor snøsmelting siste uken og det begynner å minke på snøen under skoggrensen. Spesielt der det er bratt. Her mot storhesten og oppgangen til blånebba. Masse snø i høyden.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kaldere vær har virket stabiliserende. Det er fortsatt fare for glideskred og løssnøskred i lavere områder med liten tilleggsbelastning eller om sola får tak. I høyden er overflaten gjenfrosset og det må varme til for å gi fare for våte flakskred. Varmere vær Utover dagen i morgen vil igjen gi økt fare får våte skred. Sannsynlig med døgnlinser variasjoner og timing er viktig. Enda varmer vær mot helga vil kunne ginytterligere økning mot fg 3 på ettermiddagen. Forecast correct God beskrivelse av situasjonen.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

Fortsatt våttsnødekke som gjelder. Under 800 moh løs, våt snøoverflate (storkornet) og høyere gradvis fastere etter litt kaldere vær. Lite lagdelinger under 800 moh.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 800 masl I dag er det litt kaldere. Aktuelle skredproblem er våte løssnøskred i bratte lavere områder og glideskred.

Weather

Litt nedbør, foreløpig ubetydelig fra sv. Vesentlig tettere vær mot Sunnmøre.

Avalanche Activity

27. May. During the day Ingen ny skredaktivitet Observert fra siste døgn. Kaldere vær har virket stabiliserende på snødekket.

Snow Profile

10 cm K/1F MF M, 5 cm 4F MF 2 mm V, 5 cm K MFcr M, 70 cm 1F MF M

ObsID: 237126

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

27.05.2020 kl. 09:35

54 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Recent avalanches

Much water in the snow regn på snø

ObsID: 237114

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

26.05.2020 kl. 08:26

54 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ferske skred, mildvær, . FV191 Eikesdalsvegen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Kan komme noe regn kommende døgn, dersom det bli rregn av betydning vil skredfaren øke ytterligere.

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

ObsID: 236998

Romsdal / RAUMA

Snow

25.05.2020 kl. 15:21

81 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Ferskt skred. Her i nord ca 1000 moh.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Ferske skred på ryggen mellom kaltinden og grøntinden.

Avalanche Activity

25. May. During the day Few (2-5) N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Det ble veldig varmt utover sagen og ingen vind. Har gått flere løssnøskred og flakskred utover ettermiddagen. Stort sett på utsatte plasser, men i flere heng og himmelretninger. Str 2-3.

ObsID: 236950

Romsdal / RAUMA

Snow

25.05.2020 kl. 11:10

934 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Lavt skydekke nå på morgenen. Oppklarende. Veldig varmt og fuktig når sola tar.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Her på 900 moh våt, storkornet snø.
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Skydekket har brent ut og luften er tørrere med en gang. Veldig varm i lufta og spesielt der det er vindstille og sola tar.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skyet, varmt vær de siste dagene har gitt et stedvis «vassjukt» snødekke. Ingen gjenfrysing om natten. Det er store lokale forskjeller. På rygger og kuler har snøomvandlingen kommet lengst og der er stor grad av storkornet snø. I skjermede formasjoner er det fortsatt mye finkornet, våt snø. Stedvis lagdelinger gir mulighet for opphopning av vann og her slipper snøen lett. Mulighet for både våte løssnøskred og flakskred. Også naturlig utløst. Temperaturen varierer gjennom døgnet og selv uten ig ut vil dåesg odreks tesølt være en liten døgnlinser i skredfaren. Høyest på ettermiddagen. Det er stor forskjell på hvordan snøen drenerer fuktigheten. Våte skred er vanskelig å vurdere når går. Unngå komplekst terreng. Snøomvandlingen fortsetter og gir en gradvis stabiliserende tendens, men fortsatt mye vann i snøen og fg vedvarer. Forecast correct Situasjonen beskrives godt.

Snow Cover

Generelt vått snødekke med varierende hardhet i terrenget.

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Kan også gå store skred i færre heng. Det er også fare for smelting til bakken i dette været og glideskred er aktuelt fortsatt.

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Kan også gå enkelt str skred i færre heng.

Weather

Avalanche Activity

25. May. During the day Mange ferske skred fra de siste dagene i alle himmelretninger. Vanskelig å se om noe er helt ferskt.

Snow Profile

15 cm 4F/1F MF 2 mm/2 mm V, 3 cm 4F MF 1 mm V, 10 cm 1F RG V-S, 1 cm P MFcr W, 20 cm P MF 3 mm W, 5 cm 1F MF 4 mm W 1000 moh ø tynt snødekke.

ObsID: 236918

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

25.05.2020 kl. 10:05

68 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

25. May 10:09 - 24. May 10:09 Loose dry avalanche 2 - Medium. Spontaneous release S. Between 800 masl and 700 masl Gjelder Ev136 Åndalsnes - Bjorli,

ObsID: 236900

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

25.05.2020 kl. 10:05

2 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Recent avalanches

ObsID: 236901

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.