Avalanche forecast for Romsdal Saturday 2019-11-30

Highest danger level per day:
No Rating
Published:

No Rating

Observations the last 3 days (map placed)

Observations the last 3 days

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

30.11.2019 kl. 16:34

54 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). En del nye snø siste 2 døgn.. FV191 Eikesdalsvegen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

ObsID: 200021

Romsdal / RAUMA

Snow

30.11.2019 kl. 13:41

734 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Opp mot 50cm snø rett under tregrensa.Lite såle her.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Snømåler på 300moh .
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Mot Galtåtind.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Mot Storhesten
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Fra ca.700.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 6 of 7 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Mye vær i dag.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

80 cm in total Moderate snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 600 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Det er komt mye snø de siste døgnene. 20 cm kram/våt ved fjorden, 40 cm nokså tørr på 300, og gradvis mer høgare oppe. Det er ingen eller lite såle i skogen så busker, kratt og steiner stikker fram. Det har vært en god del vind så snøen er litt ujevnt fordelt over tregrensa.Noen steder er den porøse skaren blåst fram, og i terrengformasjoner som samler snø kan det være over 1m nysnø. Nysnøen er oftest lett bunden 4F der vindpåvirkrt, men kan nok være løsere eller fastere andre steder enn der jeg gikk idag.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skikkelig snøbygevær i dag på lørdag. Det ligger rundt 30-50 cm nysnø i terrenget , og mer der vinden har lastet, og mindre der vinden har flyttet. Gikk bare til ca.700 idag,(pga. sikt og vind) så litt begrensa med informasjon. Begynner å bli nok snø til å bli str 3 skred. På ca. 700 moh Fikk j Q2 brudd i nysnøen på ca.20 cm med middels, og Q2 med veldig lite tilleggslast på 40-50 cm (se profil) , og med stor tilleggslast i kantkornlaget på ca.70 , men Q3 der. Fikk overraskende nok ikke drønn der jeg gikk, men det begynner å bli mye snø så vanskeligere å påvirke de svake lagene som ligger dypt. Kantkornproblemet krever mer observasjoner og graving for å kartlegge ordentlig. Inntrykk av Høg fg 2 idag, og fortsatt stigende med meldt vær. Stigende . Forecast correct Bra .

Danger Sign

Large snowfall

Recent snowdrift

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Begynner å bli en del snø over så dette laget blir vanskeligere å påvirke. Også ev. kantkorn mot bakken.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 600 masl Eventuelt også str 3 i få heng i dag, men pga mer snø i vente så kan også bli str 3 i noen heng ->fg3. Også løssnøskred.

Avalanche Activity

30. Nov. During the day (+01:00) No avalanche activity For dårlig sikt og flatt lys til å se om det har gått skred i siste snøen.

Snow Profile

10 cm F PP/PPgp 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 30 cm F-/F+ PP/PPgp 0 mm/0 mm Svikter øverst m middels, Q2, 5 cm F PP/PPgp 0 mm/0 mm D Rimlag Svikter øverst med veldig lite tilleggslast, Q2, 5 cm F-4F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F MFcr/RGxf 0 mm/0 mm Porøs skare, 10 cm F FC 2 mm/0 mm Svikter m stor tilleggslast, Q3, 5 cm 4F FC/MFcr 0 mm/0 mm D-M Fra ca.700 . Mye myk snø, innsynking med fot helt ned til bakken. På ski opp til ca.kne eller midt på leggen.

ObsID: 200018

Romsdal / RAUMA

Snow

30.11.2019 kl. 11:30

505 masl

ThomasN (Unknown)

Snow Cover

50 cm in total Some snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Kantkorn observert under gammelt snødekke. Hardt snødekke. Problem med nysnø og tillegsbelastning.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen

ObsID: 200005

Romsdal / RAUMA

Snow

30.11.2019 kl. 11:12

796 masl

ØyvindD (Unknown)

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm) Brudd innad i fersk nysnø. Brudd i svake lag ned mot gammelt snødekke. Rim? Kantkorn?

Danger Sign

Recent snowdrift

Recent cracks

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

ObsID: 200007

Romsdal / RAUMA

Snow

30.11.2019 kl. 11:03

41 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Byger på veg.

Weather

Snow 0 °C 2 m/s from NW ↘ 98% clouds Snøbygevær. Snø helt ned til fjorden. Ser det føyker i høyden. Skal se om jeg kommer på tur snart.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser det føyker i høyden.

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Komt rundt 20-30 cm kram snø siste 2 døgn her ved fjorden , kanskje dobbelt så mye i fjellet.

ObsID: 199962

Romsdal / RAUMA

Snow

28.11.2019 kl. 13:37

1004 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Storhesten og nordover
Image Of Snow Cover
Image 2 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Nordvendt fjellside
Image Of Snow Cover
Image 3 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  En halv åpen bekk på ca 800
Image Of Snow Cover
Image 4 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Østvendt fjellside
Image Of Snow Cover
Image 5 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Typisk snøoverflate over tregrensa: skare som knekker, under er det kantkorn.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Fra ca. 1000 NØ
Image Of Avalanche Problems
Image 7 of 10 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Avalanche Problems
Image 8 of 10 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Bare såvidt J klarte å provosere fram sprekking i snøen i dag. Her fra ca.1000. Porøs skare/ gammel vindtrasport(?) Som er flaket, og sklir på 1mm kantkorn. Se profil.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 9 of 10 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Snow Profile
Image 10 of 10 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 300 masl. Layered snow begins at 500 masl Crust Dry Krevende skiføre idag. Mildværet har gjennomsmeltet snøen i skogen den siste uken, og nå er den fryst , så den er også blitt til kantkorn under skare. Skare er bærende på ski opp til ca.6-700, men aldri bærende til fots. Forholdsvis lite snø i skogen (10-30cm) og ikke sammenhengende skiføre før over tregrensa egentlig. Over tregrensa er det rundt en halvmeter med snø, litt mer i formasjoner som har samlet snø, og høgare oppe. Det er likevel store forskjeller i regionen og fjellsider med ulike himmelretning. Det er generelt sett mye kantkorn i snøen, og flere porøse skarelag. Men idag var snødekke tam uten spenninger.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Idag stille og rolig, men krevende skiføre pga brytende skare, og stedvis lite og ujevnt med snø. Steiner og kratt stikker fram. Ganske flatt lys også. Med meldt vær og nysnø så Forventer J nokså gode bindinger til skare, men rett under skare(ne) er det kantkorn. Alle skarelag over tregrensa var også nokså porøse og smuldrete. Idag muligens mulig med str 1 skred i få bratte renner og lommer der kantkornlagene er nok utviklet og svikter under mykere skare. Men meldt vær med mye snø så blir det nok større skred og det blir fort fg 2, også avhengig av vindforhold. Gikk bare til ca.1000 idag. Uvisst hvordan det er høgare oppe. Les over. Kjekt å være i gang igjen !

Danger Sign

No signs observed Still og rolig idag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Idag på torsdag var det nok bare mulig eventuelt å løse ut noe smått i bratte renner etc , men til helgen blir det nok problem med nysnøen. Usikkert på om kantkornlagene er nok utvikle til å bli aktive med nysnø over seg.

Avalanche Activity

28. Nov. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

1 cm F PP 0 mm/0 mm D, 6 cm 1F RG/MFcr 0 mm/0 mm D Tykkelsen og styrken varierer i nærheten.Litt porøs her og danner flak., 5 cm F/4F FC/RGxf 1 mm/0 mm D Rimlag , 20 cm 1F/1F+ RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm/0 mm D Svikter m stor tilleggsskatt,Q3, 30 cm 1F RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F-/F+ FC/RGxf 0 mm/0 mm Forskjellig hardhet i nærheten ift hulrom/bakken under Nokså tykk snødekke her ! Der tynn snødekke i nærheten er det : dryss m nysnø, så skare, så kantkorn og så et hardere isete lag og bakken, eller bare bakken.

ObsID: 199779

Romsdal / RAUMA

Snow

28.11.2019 kl. 12:20

673 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Fra tregrensa
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -2 °C 1 m/s 90% clouds Kom et dryss snø i morgen timene, nå klarere vær, men fortsatt snø i lufta. Kan ikke se noe føyk.

Snow Profile

1 cm F PP D, 2 cm P MFcr D, 2 cm F FC 1 mm D, 5 cm 1F MFcr D, 3 cm F FC 2 mm D, 5 cm 1F MFcr D, 10 cm F/F+ FC 1 mm Øvre del Svikter nesten øverst i dette laget ved isolering, 5 cm 4F FC M Bakken e fuktig her så d trekker seg i nærmeste lag

ObsID: 199760

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.