Avalanche forecast for Romsdal Thursday 2019-11-28

Highest danger level per day:
No Rating
Published:

No Rating

Observations the last 3 days (map placed)

Observations the last 3 days

Romsdal / RAUMA

Snow

28.11.2019 kl. 13:37

1004 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Storhesten og nordover
Image Of Snow Cover
Image 2 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Nordvendt fjellside
Image Of Snow Cover
Image 3 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  En halv åpen bekk på ca 800
Image Of Snow Cover
Image 4 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Østvendt fjellside
Image Of Snow Cover
Image 5 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Typisk snøoverflate over tregrensa: skare som knekker, under er det kantkorn.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Fra ca. 1000 NØ
Image Of Avalanche Problems
Image 7 of 10 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Avalanche Problems
Image 8 of 10 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Bare såvidt J klarte å provosere fram sprekking i snøen i dag. Her fra ca.1000. Porøs skare/ gammel vindtrasport(?) Som er flaket, og sklir på 1mm kantkorn. Se profil.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 9 of 10 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Snow Profile
Image 10 of 10 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Idag på torsdag var det nok bare mulig eventuelt å løse ut noe smått i bratte renner etc , men til helgen blir det nok problem med nysnøen. Usikkert på om kantkornlagene er nok utvikle til å bli aktive med nysnø over seg.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Idag stille og rolig, men krevende skiføre pga brytende skare, og stedvis lite og ujevnt med snø. Steiner og kratt stikker fram. Ganske flatt lys også. Med meldt vær og nysnø så Forventer J nokså gode bindinger til skare, men rett under skare(ne) er det kantkorn. Alle skarelag over tregrensa var også nokså porøse og smuldrete. Idag muligens mulig med str 1 skred i få bratte renner og lommer der kantkornlagene er nok utviklet og svikter under mykere skare. Men meldt vær med mye snø så blir det nok større skred og det blir fort fg 2, også avhengig av vindforhold. Gikk bare til ca.1000 idag. Uvisst hvordan det er høgare oppe. Les over. Kjekt å være i gang igjen !

Snow Cover

50 cm in total No snowdrift 1 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 300 masl. Layered snow begins at 500 masl Crust Dry Krevende skiføre idag. Mildværet har gjennomsmeltet snøen i skogen den siste uken, og nå er den fryst , så den er også blitt til kantkorn under skare. Skare er bærende på ski opp til ca.6-700, men aldri bærende til fots. Forholdsvis lite snø i skogen (10-30cm) og ikke sammenhengende skiføre før over tregrensa egentlig. Over tregrensa er det rundt en halvmeter med snø, litt mer i formasjoner som har samlet snø, og høgare oppe. Det er likevel store forskjeller i regionen og fjellsider med ulike himmelretning. Det er generelt sett mye kantkorn i snøen, og flere porøse skarelag. Men idag var snødekke tam uten spenninger.

Danger Sign

No signs observed Still og rolig idag.

Avalanche Activity

28. Nov. During the day No avalanche activity

Snow Profile

1 cm F PP 0 mm/0 mm D, 6 cm 1F RG/MFcr 0 mm/0 mm D Tykkelsen og styrken varierer i nærheten.Litt porøs her og danner flak., 5 cm F/4F FC/RGxf 1 mm/0 mm D Rimlag , 20 cm 1F/1F+ RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 2 mm/0 mm D Svikter m stor tilleggsskatt,Q3, 30 cm 1F RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F-/F+ FC/RGxf 0 mm/0 mm Forskjellig hardhet i nærheten ift hulrom/bakken under Nokså tykk snødekke her ! Der tynn snødekke i nærheten er det : dryss m nysnø, så skare, så kantkorn og så et hardere isete lag og bakken, eller bare bakken.

ObsID: 199779

Romsdal / RAUMA

Snow

28.11.2019 kl. 12:20

673 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Fra tregrensa
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

1 cm F PP D, 2 cm P MFcr D, 2 cm F FC 1 mm D, 5 cm 1F MFcr D, 3 cm F FC 2 mm D, 5 cm 1F MFcr D, 10 cm F/F+ FC 1 mm Øvre del Svikter nesten øverst i dette laget ved isolering, 5 cm 4F FC M Bakken e fuktig her så d trekker seg i nærmeste lag

Weather

Snow -2 °C 1 m/s 90% clouds Kom et dryss snø i morgen timene, nå klarere vær, men fortsatt snø i lufta. Kan ikke se noe føyk.

ObsID: 199760

Romsdal / RAUMA

Snow

26.11.2019 kl. 15:23

508 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Mot vest.
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Mot Romsdalen og Åndalsnes.
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Mot Isfjorden.

Weather

No precipitation 0 °C 4 m/s 90% clouds Mild værtype. Noen plussgrader nede ved fjorden, null grensa cirka her på 4-500 i dag. Mildværet har gått nesten til topps ca.2 dager siden. Tester regobs, begynner med obsing torsdag trur jeg.

ObsID: 199601

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.