Avalanche forecast for Romsdal Saturday 2019-03-16

2
Moderate
Published:

There is a persistent weak layer buried in the snow cover that may be triggered by a skier or snowmobile. Remote triggering possible on hotspots or on convex terrain where the snow cover is thin. Wind slabs in the alpine may also form avalanches, especially when the wind picks up in the afternoon.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Calm/light breeze from south.
-12 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from southeast., change to fresh breeze from the southeast during the afternoon.
-14 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Romsdal / RAUMA

Snow

16.03.2019 kl. 18:33

1224 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Mye overflaterim i skyggesider i høyden. Ellers oppleves snødekket og skredproblem som beskrevet.

Snow Cover

ObsID: 186607

Romsdal / NESSET

Snow

16.03.2019 kl. 15:31

722 masl

ThomasN (Unknown)

Danger Sign

Recent avalanches Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere små løssnøskred pga solpåvirknig

Tests

ECTN12@10cmQ2 Medium Bryter på kant

ObsID: 186580

Romsdal / RAUMA

Snow

16.03.2019 kl. 14:15

1262 masl

hilde@svv (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright: 

Snow Cover

Overflaterim i sørvendt side fra 1000moh og opp

ObsID: 186621

Romsdal / NESSET

Snow

16.03.2019 kl. 13:55

1432 masl

kristofferkrogh@forsvaret (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  kristofferkrogh@forsvaret Comment:  Brudd i CT gikk i avrunda kantkorn over vindskare ca ved spadehåndtaket. Resten av søyla datt ut på svært høy tilleggsbelasting på mildværskare ca 110cm ned fra toppen.

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry

Tests

CTH23@23cmQ2 Good Brudd i avrunda kantkorn

Weather

No precipitation 0 m/s

ObsID: 186556

Romsdal / VESTNES

Snow

16.03.2019 kl. 13:00

1102 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Problems Copyright:  torehum@svv Comment:  Kantkornlag (1-2 mm) som lå få cm over gammelsnø.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Ingen skredaktivitet i dag, men dette gikk trolig på vesthenget av Trolltind (i Vestnes) tidligere i uka
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Mot Stavvatnet ved Venåssetra i Rauma.

Snow Cover

75 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 100 masl Some loose snow (1-10cm) Selv om den siste snøtransporten har kommet med vind fra SØ, og lagt ut myke flak i NV-vendte heng, så er det generelle inntrykket at det er minst snø i vestvendt sektor pga. forholdene tidligere i vinter (hovedsaklig SV/V/NV-lig vind. Det er en del steiner som stikker fram i vestvendt sektor. I bratte solvendte heng får sola tak, og snøen er fuktig. Snøen er tørrere igjen ned i skogen, der sola treffer overflaten med en spissere vinkel. På dette stedet var skiføret best i skyggesider høyt oppe i fjellet, og til dels i skogen.

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lokal oppsprekking i små og få flak med vindpåvirka snø. Ikke skrytende.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i små flak med innblåst snø fra tidligere i uka. Brøt på nedføyka løs nysnø nær overflate og nedføyka kantkorn nær gammelsnø (skare).

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium above 800 masl Kantkornlag finnes få cm over gammelsnø/skare, under fingerfast fokksnø (som observert i Romsdal tidligere i uka). Snøen fester godt til underliggende gammelsnø/skare. Skredproblemene vil nok variere litt i regionen. Fokksnøflak over nedføyka løs nysnø er en annen kandidat. Dårlig binding mot undreliggende skare er en tredje, men dette klarte vi ikke å se som et problem i dette området.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Se skredproblem Forecast correct Varselet og snødekkebeskrivelsen på regionalt nivå ga også et godt bilde av situasjonen her - på lokalt nivå.

Avalanche Activity

16. Mar. During the day No avalanche activity Ingen skredaktivitet, men fant et flakskred str 2 fra tidligere i uka.

ObsID: 186581

Romsdal / RAUMA

Snow

16.03.2019 kl. 12:15

975 masl

Hestetun@skikursguiding (****)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  OMH@VOLUNTARY

Notes

-2 overflaten 10 cm 9 Over skaren se andre. -4 Underslagene -2

ObsID: 186537

Romsdal / Smørbotntind

Snow

16.03.2019 kl. 11:56

971 masl

Hestetun@skikursguiding (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  OMH@VOLUNTARY Comment:  -2
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  OMH@VOLUNTARY Comment:  ECTX spade bak og blokka kom med mye belastning.
Image Of Notes
Image 3 of 4 Of:  Notes Copyright:  OMH@VOLUNTARY Comment:  220-185 /• F. 4F 0,5 cm smeltefryst og kantkorn. 2.5 smeltefryst P 182 • 4F 172-0 O 1F
Image Of Notes
Image 4 of 4 Of:  Notes Copyright:  OMH@VOLUNTARY

Snow Cover

220 cm in total No snowdrift

Weather

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

16. Mar. During the day No avalanche activity

Tests

ECTX Good Det oppleves som gode bindinger i fokksnøen. 220-185 cm /• f og 4f

Notes

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 1 - Small Specific steep slopes SW, W above 700 masl

ObsID: 186538

Romsdal / RAUMA

Snow

15.03.2019 kl. 15:22

982 masl

ThomasN (Unknown)

Tests

ECTN26@35cmQ3 Medium

Weather

No precipitation 5% clouds

ObsID: 186430

Romsdal / Veslefjellet

Snow

15.03.2019 kl. 15:05

1050 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Løssnøskred som gikk i vestvendte heng fredag mellom kl. 11 og 15. Bildet er tatt tvers over Romsdalen fra vest mot øst.

Avalanche Activity

15. Mar. 12-18 Loose dry avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. W. Between 1200 masl and 800 masl Observasjon fra webkamera som tar bilder to ganger i døgnet. Løssnøskred har løsnet i nærheten av bratte klipper mellom kl. 11 og 15. Ingen ferske flakskred i bildeutsnittet.

ObsID: 186450

Romsdal / RAUMA

Snow

15.03.2019 kl. 13:18

899 masl

Hestetun@skikursguiding (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  OMH@VOLUNTARY
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  OMH@VOLUNTARY Comment:  15 cm / Knytteneve 16 cm • 4F 05 cm blanding. Små kant 0,5 og • 0,7 mm. Knyttneve 140 cm O grovt. Smelte fryst

Snow Cover

170 cm in total No snowdrift Dry

Weather

Danger Sign

No signs observed Finnes ulikheter i fokksnøen men virke som den ikke er så hissige. Kantkorn er svært små og ikke potente.

Avalanche Activity

15. Mar. During the day No avalanche activity

Tests

ECTN22@30cmQ3 Good

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mindre utbredelse av kant og små korn.

ObsID: 186395

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

15.03.2019 kl. 09:37

2 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). mye vind i fjellet. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 186336

Romsdal / RAUMA

Snow

14.03.2019 kl. 15:35

982 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Vindformasjoner under nysnøen.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Dit
Image Of Notes
Image 4 of 7 Of:  Notes Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Fra ca 700 østlig. Bare tørr snø her men gravde ikke ned til bakken. Kantkorna er tilstede og største krystaller øverst i det laget men laget er nokså tykt her . Svikter med middels tilleggslast men her var det lite spenninger i lagene over.
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 7 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Lite sprekking i fokksnøen her , men kan være mer andre steder.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 6 of 7 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 7 of 7 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Urpu@Romsdal

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Snow line at 1 masl. Layered snow begins at 500 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Fuktighet i overflate kram der bratt nok solvendt , ellers Tørr. Komt 3-5 cm nysnø i går som ligger lite vindpåvirket øverst. Under nysnøen er det stort sett 1F eller 4F vindpåvirket (nokså mykt). Også løsere der vinden på tirsdag ikke har tatt så hardt. Gammel skare er også rett under nysnøen noen steder der vinden på tirsdag tok hardest.

Avalanche Activity

14. Mar. During the day No avalanche activity Ingen dagsferske skred å se .

Tests

@36cmQ2 Kantkorn som svikter her

@16cmQ2 Nedføyket nysnø / løsere snø under fokksnøen som svikter .

Danger Sign

No signs observed Ingen spesielle faretegn av betydning der jeg gikk idag , men sola varmet og det trilla ned litt snø i bratt solvendt. Også rimkrystaller i overflate men veldig små bare.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SW, W, NW above 600 masl Også kantkorn problem. Fokksnøen virker å ha stabilisert seg ganske fort, men det var nokså lett å tråkke ut flak i den der understøtte va borte. Det er nok en del forskjeller i regionen nå med tanke på hvordan vinden på tirsdag har flytta snøen og hvor utbredt kantkorna er. Tenker str 2 skred i noen heng med den også .

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det var en fin vinterdag til fjells i dag på torsdag . Sola varmet godt , men i skyggen var det nokså kjølig. Også når sola forsvant bak skyer i ettermiddag ble det litt kaldt. Lite faretegn der jeg gikk i dag. Fokksnøen fra tirsdag virker å ha stabilisert seg nokså bra , men det kan være forskjeller i regionen. Lett å finne kantkorn mot gamlesnøen , Den lille nysnøen fra igår onsdag mjukner skiføret. Fg 2 med str 2 skred i noen heng tenker jeg. Må høgare opp og andre himmelretninger for å finne ut mer. Holder seg med meldt vær. En del usikkerhet om hvor potent kantkorna er nå. Forecast correct Bra beskrivelse.

ObsID: 186237

Romsdal / RAUMA

Snow

14.03.2019 kl. 11:10

463 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal

Weather

No precipitation -2 °C 1 m/s from SW ↗ 20% clouds Pen vinterdag idag på torsdag. Kan ikke se føyk foreløpig. Ca.3cm snø fra igår er komt med lite vind her.

ObsID: 186145

Romsdal / Veslefjellet

Snow

14.03.2019 kl. 11:05

1050 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Bilde tatt 14.3. kl. 11:05. Se sammenligningsgrunnlag under 'notater'. "Arret" midt i bildet er fra tidligere gliding i snødekket under mildvær i februar.

Danger Sign

Recent snowdrift Første bilde (fra webkamera) med god sikt og godt lys etter lavtrykkket tidligere i uka, viser fersk vindtransportert snø (fra tirsdag). Orientering av dyner i snødekket kan tyde på at vinden har kommet over fjellet fra SØ (stemmer med varselet).

Avalanche Activity

14. Mar. During the day No avalanche activity Gjelder det østvendte Slettvaet (se bildet under 'faretegn') på østsiden av Romsdalen.

ObsID: 186173

Romsdal / RAUMA

Snow

13.03.2019 kl. 13:16

533 masl

ragniko (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  ragniko
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  ragniko

Weather

Snow from SW ↗ 99% clouds Vær fra Sør-vest kom lenger inn og med litt snø fra ca kl 13.00.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 186007

Romsdal / RAUMA

Snow

13.03.2019 kl. 10:27

781 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Nord-østvendt

Danger Sign

Recent avalanches Det har gått flere skred under den kraftige vinden på tirsdag

ObsID: 186590

Romsdal / RAUMA

Snow

13.03.2019 kl. 08:19

679 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal

Danger Sign

Recent avalanches Ser ut som en litt igjenføyka bruddkant øverst mot Nesaksla , så der har det gått skred

ObsID: 185903

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.