Avalanche forecast for Romsdal Tuesday 2019-03-12

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

The snowpack is very unstable. Avoid areas with wind-deposited snow. It is also possible to trigger avalanches in a persistant weak layer in old snow found in bowls and gullies.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep (more than 30 degrees) areas with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from northwest., change to breeze from the southeast during the evening.
-15 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to gale from the southeast during renoon.
-14 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 14:35

505 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal

Danger Sign

Recent cracks Lett å tråkke ut flak der myke flak

ObsID: 185823

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 13:07

19 masl

Thomas@SNO (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Thomas@SNO Comment:  Mye snøføyk i fjella sett fra åndalsnes
ObsID: 185790

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 12:25

755 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  halgeir@svv Comment:  Foto mot Vengedalen.
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  halgeir@svv Comment:  Glatt brudd i tynt kantkornlag med kornstørrelse 1 mm.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  halgeir@svv Comment:  Mot Kirketaket.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -2 °C 10 m/s from SE ↖ 100% clouds Vindkast opp mot 15-20 m/s opp mot Steinberget.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Kraftig vind fra sørøst gir kraftig snøfokk.

Snow Cover

120 cm in total Heavy snow drift Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Kraftig snøfokk på vindutsatte steder.

Tests

ECTN15@30cmQ2 Medium

ECTN15@30cmQ2 Good Varierende resultat i stabilitetstester. Går oftest til brudd i kantkorn, men gir også mindre utslag i nedføyka løs snø.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable 30-50 cm løs snø var lett tilgjengelig før vinden tok tak. Kraftig snøfokk på utsatte steder har ført til at det dannes fokksnøflak i en stor sektor av leheng. Fokksnøen kan legge seg over løs snø og sammen med et potent kantkornlag vil dette være hovedproblemet i regionen. Naturlig utløste skred forventes. Kantkornlaget bryter noen steder glatt og har stor utbredelse. Sammen med fokksnøen gir dette mulighet for skred på størrelse 3. Kantkornlaget vil sannsynligvis fortsatt være aktivt i dagene fremover. Selve fokksnøen vil gradvis stabiliseres over tid, men på grunn av kantkornlaget vil skredfaren ikke reduseres vesentlig. Det blir viktig å undersøke hvordan kantkornlaget utvikles videre. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Spontaneous release 3 - Large N, NE, SW, W, NW above 700 masl Regionalt vil sannsynligvis dette være skredproblemet selv om det ikke ble foretatt tester i områder med fokksnøflak.

Avalanche Activity

12. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Dårlig sikt fører til at skredaktivitet har vært vanskelig å observere.

Snow Profile

30 cm F/4F-1F DF/PP 0 mm/0 mm D, 0.2 cm F FC 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F DF/RG 1 mm/0 mm D, 4 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 5 cm K MF 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F MF 3 mm/0 mm D, 10 cm K MF 0 mm/0 mm D 2 tests connected to snow profile Gravde i et område som var lite påvirket av dagens vind.

ObsID: 185780

Romsdal / Molde

Snow

12.03.2019 kl. 12:08

6 masl

ThomasN (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  ThomasN Comment:  Snøfokk

Weather

No precipitation 1 °C 6 m/s from SE ↖ 100% clouds Fallende atmosfærisk trykk

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Mye nysnø tilgjengelig for vindtransport. Økende og skiftende vindretning

ObsID: 185765

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 12:00

755 masl

solveig@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  solveig@NVE
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE Comment:  Snøfokk, til høyre vises bruddflate fra blokktest som gikk helt i toppen av svakt lag (kantkorn)
Image Of Snow Profile
Image 4 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Leområde rett bak toppryggen, bilde tat mellom to vindrosser, innimellom var det kraftig snøfokk.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  snøfokk på toppene

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk fra SØ, tok godt ca fra skoggrensa og opp. Tok seg opp utover formiddagen.

Snow Cover

Heavy snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry Ved graving hadde det ikke føyket inn så mye fersk fokksnø enda, så bruddet (blokktest) kom i kantkorn ved stor til middels belastning. Glatt brudd. Fikk ikke utslag på ECT i vårt hull, men de andre som gravde rett ved gfikk utslag, brudd i kantkorn. Se notater for lenke til voideosnutter av tester. Andre steder hvor det hadde samlet seg mer fersk innblåst fokksnø løsnet det lett i fokksnøen. Det lå ca 50 cm løs tørr snø i terrenget før vinden startet å herje.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fokksnø og vedvarende svakt lag som skredproblemer. Begge skredproblemer har samme sektorer som mest utsatt. Det er nok letttest å påvirke fokksnøen, men noen steder vil det også være lett å påvirke kantkornlaget og skredene kan i slike tilfeller bli større. Kantkornet vil stabiliseres saktere enn fokksnøproblemet når vinden løyer så ville holdt på FG3 til man får observasjoner som tyder på stabilisering. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 3 - Large Specific steep slopes N, NE, W, NW above 700 masl Svakt lag finnes i alle himmelretninger men størst skred og størst problem der det legger seg fokksnø over. Noen steder vil det være lett å løse ut, andre steder skal det mer til. Virker som tykkelse på svakt lag og hvor lett det er å få brudd varierer en del.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 3 - Large Specific steep slopes N, NE, W, NW above 700 masl Tiltakende problem utover dagen.

Notes

Videosnutter av stabilitetstest og blokktest blokktest ECTX

Snow Profile

10 cm F DF 1 mm/0 mm D, 30 cm 4F/1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 2 mm/0 mm D, 100 cm K MFcr 0 mm/0 mm gravde ikke til bakken, gammelt snødekke er ikke interessant, bare anslått tykkelse.

ObsID: 185787

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 11:30

792 masl

hilde@svv (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Kraftig snøfokk på toppene i Isfjorden. Bildet av Vengetind.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Snøprofil i NV-vendt helning på 800moh. Kantkornlaget er der saga ligger.

Weather

No precipitation from SE ↖ 100% clouds Kraftig snøfokk med vind fra SØ.

Danger Sign

Recent snowdrift Med vind fra SØ

Snow Cover

200 cm in total Heavy snow drift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Har ikke vært høyere enn ca. 800 moh i dag, rett over skoggrensa, og mest i NV vendt helning. Det er nå mye (ca. 40cm) ubunden snø tilgjengelig for transport. Under dette er det en stabil såle av gammel smelteomvandlet snø.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Lille blokktest gir utslag på nedføyka lag av kantkorn. Det krevde stor tilleggsbelastning å påvirke det der jeg var, men det antas at det er lettere å løse ut høyere til fjells. Setter derfor lett å løse ut, noen størrelse 3 skred pga pålagring. Uendret med økt pålagring pga nedbør Forecast correct bra

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large N, NE, W, NW above 700 masl Fikk ikke testet stabiliteten på den nye ferske fokksnøen som dannes nå. Lille blokktest gav noen steder brudd i kantkornlag med innslag av hagel som ligger under et 1F fokksnølag. Fikk ECTN16 på dette. Var ikke så høyt i dag, og antar at kantkornlaget er mere aktivt høyere oppe. Andre steder gav lille blokktest brudd rett over gammelt snødekke. Antar at snøtransport vil kunne gi store skred i dag på kantkornlaget.

Snow Profile

10 cm F PP 2 mm/0 mm D, 10 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 7 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 5 cm F FC 1 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 100 cm P MFcr 0 mm/0 mm D Snøprofil ved ca. 800moh i nordvendt helning. Lille blokktest gav utslag i kantkornlaget.

ObsID: 185768

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 11:30

756 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Kjapt profil oppe på ryggen av Steinberget viser at det har begynt å bygge seg ut tynne flak. Denne utviklingen vil fortsette utover dagen. Det svake laget ligger ca. 15 cm over bunnen av denne blokka (15 cm over overgangen til hard/bærende gammelsn. ø)
Image Of Danger Sign
Image 3 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Snøgropa fyker rask igjen
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Bilde over mot Vengedalen

Weather

No precipitation 20 m/s from SE ↖ 100% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Kraftig snøfokk som følge av sterk kuling til liten storm fra SØ.

Snow Cover

165 cm in total Heavy snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Litt mindre tilgjengelig løssnø i dag enn i går, fordi vinden allerede har begynt å flytte på den.

Tests

ECTN15@35cmQ3

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Situasjonen preges av markert vindøkning siden i går. Den løse snøen fra i går flytter seg nå over i lesider som følge av kraftig vind fra SØ. Primært skredproblem er nedføyka kantkornlag innen en halvmeter fra overflaten. Dette har stor utbredelse i regionen. Sekundert skredproblem er fersk fokksnø (over nedføyka nysnø) som bygger seg opp i overflaten av snødekket ila. tirsdagen (det har vært opp i liten storm på Mannen, 1291 moh). Siden det er vedvarende svake lag som skredproblem, og vindøkningen tross alt avtar sent på dagen, vil skredfaren trolig holde seg på omtrent samme nivå også neste døgn. Forecast correct Varslet gir en god beskrivelse av situasjonen, og den markerte endringen siden som har skjedd siden i går.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 600 masl Dette skredproblemet var under utvikling mens vi var ute på tur.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl På observasjonsstedet (og -tidspunktet) var det nok riktigere med str. 2 og vanskelig å løse ut (siden vi ikke fikk bruddforplantning), men dersom vi tar hensyn til snofokk observert i fjellene rundt oss, og vindøkningen som pågikk da vi dro ned fra fjellet, er det trolig riktig å justere opp både skredstørrelse og utløsbarheten.

Avalanche Activity

12. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Vi så ingen ferske skred på turen, men det var enda tidlig på dag, og kontrasten ikke den beste.

Snow Profile

5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 10 cm F DF 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 7.5 cm 4F FC 0 mm/0 mm D Bruddet (ECTN@15cmQ3) gikk i dette laget, etter at vi hadde fjernet overliggende løssnø (F) (og fokksnøflak) før testen. , 7.5 cm 1F FC 0 mm/0 mm D, 115 cm K MF 0 mm/0 mm Har ikke gravd til bunn, bare logget øverste del av sålen og målt dybden ned til bakken. Total snøbybde 165 cm. 1 test connected to snow profile

ObsID: 185770

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 11:25

764 masl

knutinge@svv (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  knutinge@svv Comment:  Roligere mellom kraftige vindkast
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Vind på vengetind allerede i dag tidlig

Weather

No precipitation 10 m/s from SE ↖ 100% clouds Temp har steget og det er 2 pluss på Kavli nå kl 12

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Snøfokk også ned i skogen utover dagen

Snow Cover

150 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Mye vind, tynnt flak i overflata er i ferd med å dannes. Fortsatt mye løs snø tilgjengelig og flott skiføre i skogen.

Tests

ECTN15@40cmQ2 Medium Brudd i nedsnødd nysnø. Dypere brudd i kantkorn ved større belastning, akkurat her q3 i det laget

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det låg 30-50 cm løs snø i de fleste heng. Økende vind utover dagen flytter mye snø ut i heng i le for vinden? Hovedsakelig fra tregrensa og opp. Kantkorn ligger i de fleste heng under løssnøen og obs i dag antyder at de svake lagene ikke er så ugunstig oppbygd på 700-800 m som på 950(obs fra i går). Det kan også løsne mindre flak i fersk fokksnø, som kan gi stepdown i kantkofnlaga De svake lagene vedvarer og fokksnøflak over gjør at skredfaren vedvarer. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 600 masl Skredstr representerer de vi opplevde i dag. Høyere opp vil skredstr helt sikkert nå 3 utover dagen

Snow Profile

5 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 5 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 20 cm 4F/1F RG 1 mm/0 mm D, 7 cm 4F FC/RG 0 mm/0 mm D Rimlag , 7 cm 1F/1F FC/RG 1 mm/0 mm D, 60 cm K MFcr 0 mm/0 mm Gravde ikke til bakken

ObsID: 185781

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 11:23

760 masl

Andreas@nve (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Andreas Haslestad Comment:  Kraftig snøfokk fra SØ i kastene på rygger og vindutsatte plasser over skogen. Pålagring skjer raskt i N-V sektor
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Bildet viser vindtransport og snøfokk på Store Venjetind på morgenen i dag.

Weather

No precipitation from SE ↖ 90% clouds Vind og kraftig snøfokk på topper og rygger over skoggrensa. Kraftig vind i kasta fra SØ

Danger Sign

Recent snowdrift Kraftig snøfokk på topper og rygger over skoggrensa.

Snow Cover

200 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Den tørre løse snøen som har ligget jevnt fordelt i snøoverflaten siste dager er nå på flyttefot. Moderat vindtransport fra SØ rundt skoggrensa og kraftig rundt rygger og på topper i høyden. Det gamle snødekket fra før februar er smelteomvandlet og stabilt etter varme og igjenfrysing i overgangen til mars. Over dette ligger det nå myk til hard vindpakket snø.I skogen og skjermede formasjoner er den fortsatt løs og myk. Det finnes nedføyket lag av kantkorn høyt i snødekket og enkelte steder finner vi rester av rim. Dette laget viste i går brudd som skjedde lett og glatt. I dag (noe lavere) skal det mer belastning til for å få brudd og bruddflaten er ikke like glatt som i går. Vinden skaper raskt nedføyket lag av løs snø under den ferske fokksnøen over skogen.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Økende vind fra morgenen og kraftig snøfokk fra SØ på vindutsatte plasser over skogen og i fjellet. Pålagring skjer raskt og det lå fra før vindøkning mye løs, lett og tørr snø tilgjengelig i alle himmelretninger (10-30 cm). Denne snøen transporteres nå over i lesider og formasjoner i le for SØ vinden. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn og noe rester av rim høyt i det gamle snødekket. Dette laget viste i går flere dårlige egenskaper. Den store pålagringen skjer nå i le for SØ-vinden og det dannes raskt fokksnø over nedføyket lag av løs snø. Tenker at det er ferske fokksnøfllak som er hovedproblemet. Noen steder vil de dannes over nedføyket løs snø, men det er det vedvarende svake laget som har potensiale for de største skredene og jeg tenker at dette trumfer mindre skred i nedføyket lag av løs snø. Derfor kun 1 skredproblem som styres av vinden og pålagring. Øker med vinden utover dagen. På observasjonstidspunktet er den fortsatt på en høy FG 2, men tenker den holder seg på FG 3 når vinden har roet seg også pga vedvarende svakt lag. Forecast correct Faregraden er raskt økende på observasjonstidspunktet, men tenker at varselet er riktig for dagen pga vindøkningen. Dagens varsel gir en god beskrivelse av situasjonen og snødekket.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, SW, W, NW above 700 masl På grunn av sterk vind vil trolig problemet nå være størst i le for SØ vind. Der pålagringen blir størst over vedvarende svakt lag. Det skal mer til å påvirke dette laget der vi var i dag, noe som mest trolig henger sammen med lavere høyde. Laget har trolig dårlige egenskaper høyere enn vi var i dag. Det pålagres nå fersk fokksnø over dette problemet og dannes ferske fokksnøflak over løsere snø, men kantkornlaget er trolig mest potent. Derfor kun 1 skredpoblem.

Avalanche Activity

12. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen fersk skredaktivitet observert så langt, men vinden er økende og med mye løs snø på flyttefot, kan det gått tenkes at det vil gå noen naturlig utløste skred i fersk fokksnø.

ObsID: 185767

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 11:08

755 masl

MSA@nortind (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  MSA@nortind Comment:  Sørover Mye snøfokk
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  MSA@nortind Comment:  Vestover
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Marit Svarstad Andresen Comment:  Hardt gammelt snødekket. Kantkort 5 cm. Fra en finger til knyttneve mot overflaten.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Gravde ikke til bakken pga gammel smelteomvandlet snø. Skrev inn 5 cm is, men det er mer av dette slaget ned mot bakken.

Weather

No precipitation -5 °C from SE ↖ 100% clouds Kraftig vind. Mye snøfokk.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Snow Cover

Heavy snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry Kraftig vind og snøtransport. Snøen ble merkbart mer vindparkar i løpet av tiden vi gravde tester.

Tests

ECTX Good Vi gravde flere plasser. Noen fikk brudd. Lokale forskjeller. Vi fikk tydelig brudd i kantkorn på klapptest flere plasser.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det har de siste dagene kommet svært mye tørr nysnø, noen plasser har det før vinden kom i dag, vært 40 cm tilgjengelig for vindtransport. Dette gir ferske fokksnøflak i leheng. Det kan være lokale variasjoner på hvor snøen samler seg. Noen plasser kan det samle seg opp store sammenhengende flak. Det finnes også et svakt lag av kantkorn mellom gammelt smelteomvandla/fryst snødekke og den nyeste snøen som har kommet. Skredfaren vil antakelig øke i løpet av dagen pga fortsettelse vindøkning. Det blir legge seg opp større fokksnøflak i leheng. Forecast correct Tar seg opp i løpet av kvelden, så det holder seg sannsynligvis på en FG 3 i morgen også.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 3 - Large N, NE, SW, W, NW above 700 masl Mest utsatt i leheng der det har samlet seg fersk fokksnø. Forventes stor endring i løpet av dagen med de vindforholdene som er til fjells nå.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, SW, W, NW above 700 masl Mest utsatt i leheng hvor det skjer en pålagring av fersk fokksnø.

Avalanche Activity

12. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

10 cm F PP 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 0 mm/0 mm D, 5 cm I MFcr 0 mm/0 mm D Gravde ikke til bakken pga gammel smelteomvandlet snø. Skrev inn 5 cm is, men det er mer av dette slaget ned mot bakken.

ObsID: 185788

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 10:13

585 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Økende snøtransport utover formiddagen. Også ned mot tregrensen. Her på ca 700 moh dannes raskt myke flak.
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Kraftig vind i fjellet gir Kraftig snøfokk fra de fleste topper og god snøtransport i mange fjellsider i dag. Her kirketaket.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Danger Sign

Recent snowdrift

Recent snowdrift Stor vindtransport i fjellet. Mest høyt og mange steder blåser det mer snø ut enn inn.

Snow Cover

Heavy snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry Ca 40 cm løs snø over gammel, hard smelteomvandlet snøpakke. I høyden er der stor snøforlytning. Mange steder er det tynt snødekke fra tidligere, spesielt i v og det er mye Stein under den siste, løse snøen.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Kraftig vind og mye tilgjengelig løs snø har gitt stor snøtransport i fjellet i dag. Det står snøfaner fra de fleste toppene i området og over tregrensen dannes flak av ulik hardhet etter som hvordan vinden tar i terrenget. Flakdannelser legger seg mange steder over svakt lag av løs nysnø og det vil være lett å løse ut middels store skred i mange heng der det er ferske flak. Det finnes også svakt lag av kantkorn mange steder i snødekket. I heng som får ekstra stor pålagring vil dette kunne gi store skred. Økende vind utover dagen i dag vil fortsette å gi ferske flakdannelser utover kvelden. Disse vil trenge litt tid på å stabilisere seg. Fargegraden er gradvis synkende, men ventes å holde seg på fg 3 første del av døgnet. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 3 - Large N, NE, W, NW above 900 masl Problemet finnes i alle himmelretninger, men mest utsatt i N-V. Der må generelt mer til for å påvirke laget og det legger seg ut mest snø i disse retningene i dag.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 700 masl Kraftig vind gir stor snøtransport. Mest utsatt er n-v men man vil finne flakdannelser i de fleste himmelretninger.

Snow Profile

5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 20 cm F-/ F-4F PP/DF 2 mm/0 mm D, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 5 cm F FC 2 mm/0 mm D Profilen omfatter bare den løse snøen over hard, smelteomvandlet snøoverflate.

ObsID: 185792

Romsdal / Molde

Snow

12.03.2019 kl. 09:59

45 masl

Ingrid Innerdal (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser det føyker godt i fjellet i Rauma fra Molde. Også snøføyk og vindtransport i gang på toppene her i ytre strøk.

ObsID: 185722

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

12.03.2019 kl. 09:39

2 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ustabilt snødekke. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 185721

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 09:27

26 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Kraftig snøtransport

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser det føyker godt i fjellet.

ObsID: 185718

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 08:48

144 masl

solveig@NVE (*****)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vindtransport i gang fra sø

ObsID: 185705

Romsdal / Vengetind

Snow

12.03.2019 kl. 07:29

1500 masl

kruse@nortind (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 185690

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 07:10

116 masl

Andreas@nve (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Andreas@nve

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk fra toppen av Venjetind og Blånebba

ObsID: 185686

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 17:10

952 masl

solveig@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE Comment:  Mot Kjøsen. To str 1 flakskred østvendt. Noe vindpåvirkning enkelte steder
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE Comment:  Tynt snødekke, lite gammel snø under nysnøen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE Comment:  Brudd både innad i nysnøen (nedføyket lag med nysnø) og i kantkorn under nysnø, mot gammel smelteomvandla snøoverflate.

Danger Sign

Large snowfall

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Så tre flakskred i bratte leheng, ett str 2-3, to str 1. Ø/SØ

Whumpf sound Snøen setter seg i søkk/små drønn ca fra skoggrensa. Noen litt større drønn.

Snow Cover

No snowdrift Very much loose snow (>30cm) Dry Mye ubunden tørr løs snø i overflaten, også på vanligvis vindutsatte rygger. Opp mot ca 50 cm. Gradvis litt mer bundet mot 4F nedover. Altså myke flak over svake lag. Vi fant kantkornlag som ga brudd på begge gravepunkter (på hver side av ryggen). Ett sted mot gammel snø, et annet sted litt lenger opp i snødekke. Vil nok skape trøbbel når det blir vind og flakdannelse over. Ingen skredproblem knytter til gammel snø, kun i nysnøen/overgangen mot gml snø.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate To skredproblemer. Grei FG 2 i dag pga mye ubunden snø. Varslet vindøkning vil føre til raskt økende skredfare. Vil anta at begge skredproblemene vil få lett/svært lett å løse ut i noen bratte heng, str 3-skred. Ville kanskje kun fokusert på kantkornproblemet i varselet siden det vil sammenfalle/overlappe i utbredelse. Folk bør følge ferdselsrådet til vedvarende svakt lag og kan muligens forvirres av at det er to ulike råd. Vil nok også gå en del naturlig utløste skred, opp mot str 3. Stor pålagring. Forecast correct Stemmer bra.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes E, SE, S, SW above 700 masl Få bratte heng nå pga at vinden ikke har tatt noe særlig, bare noen få steder. Utbredelse og str på skred vil øke raskt ved vindøkning.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Vil tro problemet finnes ca fra skoggrensa og opp, verst der det er tydelig bundet snø over svakt lag. Problemet vil bli raskt større ved økende vind Krystallene er 1-2 mm, altså ikke veldig store. Men tydelig kant.

ObsID: 185627

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 14:47

963 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Halvor@NVE
ObsID: 185597

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 14:47

967 masl

knutinge@svv (*****)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Problems Copyright:  knutinge@svv
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Stornubben

Weather

No precipitation -6.5 °C 3 m/s 20% clouds Trekk ned dalene. Lite vind i høyden

Danger Sign

Whumpf sound Mange drønn på 900 m, relativt flatt

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Det har kommet mellom 30 og 45 cm nysnø siden fredag. Fortsatt mye ubunden snø

Tests

ECTP16@35cmQ2 Poor Tok ikke av løs snø på toppen, andre fikk ectp 11. Burp test gav utslag på 7

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det ligger svært mye løs snø i terrenget i alle himmelretninger. 30-50 cm. I sørsider noe solpåvirka fra lørdag. Overflatekantkorn som låg på fokksnø eller tynn skare snødde ned fredag og har ugunstige egenskaper. I dag er det ikke spenninger nok i overliggende snø til å gi store problemer Økende vind gir store fokksnøflak som vil ligge på ugunstig lagdeling. Forventer mye skredaktivitet Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Vi har funnet kantkorn i mange himmelretninger i dag. Dette ligger både mot gammel skare og ved tynne skarelag i snøen fra sist helg. Nå er snøen over myk. Men det blir krevende i morra med all vinden

Avalanche Activity

11. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE, S. Above 600 masl Løsneområdene ligger bak rygger og i brattheng

Snow Profile

20 cm F PP 2 mm/0 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm F FC 2 mm/0 mm D, 1 cm P RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F/1F FC/RG 1 mm/0 mm D, 60 cm K MFcr 0 mm/0 mm Gravde ikke til bakken -6.5 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2 °C @ 50 cm

ObsID: 185598

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 14:14

980 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Notes
Image 2 of 4 Of:  Notes Copyright:  Comment:  Sollyset slipper gjennom de øverste 40 cm. Kornformer (fra snøprofilet) indikert på bildet. Kantkorn over og under sprø vindskare (her antyde med runda korn).
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Kantkorn med innslag av rim over vindskare (dugg på lupa gjør at bildet er litt utydelig).
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Femti høydemeter under observasjonsstedet. Bildet tarmtottene sørvest.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn som følge av små kollapser (få meters utbredelse)

Snow Cover

135 cm in total 15 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry Varierende mengde løssnø, men 25-35 cm er kanskje et greit estimat.

Notes

Observasjon gjort på regionsamling i Romsdalen. Se øvrige observasjoner for utfyllende informasjon.

Snow Profile

13.9 cm F PP 2 mm/0 mm D, 16.5 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 0.1 cm F/F SH/FC 3 mm/3 mm D Rimlag Her er det egentlig motsatt (med SH som sekundærform), men Edge lar meg ikke endre. , 1 cm P RG/RGlr 1 mm/0 mm D, 0.5 cm F FC 2 mm/0 mm D, 8 cm 1F FC/RGxf 1 mm/0 mm D, 95 cm K MF 2 mm/0 mm D Logget bare øvre 10 cm av dette laget, og antatt resten. -6 °C @ 0 cm, -2.5 °C @ 40 cm, 0 °C @ 135 cm

ObsID: 185623

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 13:28

965 masl

Andreas@nve (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Andreas Haslestad Comment:  Bildet viser Ospetind

Weather

No precipitation -6 °C Opphold og klarvær på tur i dag. Noe lett snø i lufta kl 16 i Isfjjorden.

Danger Sign

Whumpf sound Kun små og lokale pga myke flak over.

Recent avalanches Noen små tørre løssnøskred og et par tørre flakskred trolig gått i går kveld når bygene var på det mest intense

Snow Cover

No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Snøoverflaten består nå av mye tørr løs snø som vil være lett å flytte på ved vindøkning. Tidligere snødekke virker å være noe ujevnt fordelt med mest i S-Ø, men nysnøen siste dager ligge nå jevnt fordelt i terrenget. Det gamle snødekket er igjenfrøset og stabilt etter tidligere mildvær. Det er kantkorn høyt i snødekket og vi finner også lokalt noe nedføyket rim.Laget av kantkorn har trolig størst utbredelse, men pr i dag ligger det kun myke flak over og mye tørr løs snø i overflaten.

Tests

3@31cmQ2 Poor Flere tester viser brudd som skjer lett og glatt i nedføyket lag av kantkorn. Finner også enkelte steder rester av rim. Utførte burp test pga mykt flak og mye løs snø over. Bryter lett og glatt også i lille blokktest.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Laget viser flere dårlige egenskaper, men overliggende flak er myke enda. Vindøkning vil øke utbredelsen og også skredstørrelsen

Avalanche Activity

10. Mar. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE. Above 900 masl Et par str 2 skred sett nær rygger og egger. Trolig gått i går når bygene sto på. Det er tydelig at det er myke flak som har gått ved pålagring.

ObsID: 185615

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

11.03.2019 kl. 12:21

2 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). En del nysnø som har kommet siste 4 døgn, fortsatt ustabil. Uforandret skredfare neste døgn: ustabilt nytt snødekke.

ObsID: 185558

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 12:00

962 masl

hilde@svv (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Flakskred i østvendt helning
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Bilde er tatt i vestvendt helning

Weather

No precipitation -6 °C 2 m/s from SE ↖ 50% clouds Sol i perioder, lite vind

Danger Sign

Whumpf sound Antydning til drønn i snøen på flata ved Urhaugen, ca. 1000 moh. Drønn i tynt skarelag som ligger over kantkornlag.

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Har i dag gått fra ca. 300moh til ca. 1000moh i nordvest vendt og over i østvendt himmelretning mot Urhaugen i Måndalen. Har ikke gravd i den gamle snøpakka. Det ligger rundt 30cm løs snø tilgjengelig for vindtransport i skogen, og videre opp over tregrensa til 1000moh. Under dette er det lite snø, kvister stikker opp fra snøen enkelte steder.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Får utslag på kantkornlag som ligger i snøpakka under 4F snø. Opplever antydninger til drønn. Antar at dette vil gi str 2 skred, og at det er lett å løse ut. Overliggende flak er relativt myke. Havner på en faregrad 2 i dag. Økende skredfare ved vindøkning som er meldt. Mye tilgjengelig snø som er lett å flytte på. Forecast correct bra

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Det ligger et kantkornlag i snøpakka over gammel fokksnø som trolig har snødd ned.

Avalanche Activity

11. Mar. 6-12 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. NE, E. Above 900 masl Observert noen flakskred som har gått i østvendte bratte heng, på utsatte steder (under skavler der det har vært stor vindtransport inn).

Snow Profile

14 cm F PP 2 mm/0 mm D, 16 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm P MF 1 mm/0 mm D, 0.5 cm F FC 1 mm/0 mm D, 10 cm RG 1 mm/0 mm D, 105 cm K MFcr 0 mm/0 mm D Tatt ved ca. 1000moh Fikk utslag på lille blokktest på kantkonlag under det lille skarelaget.

ObsID: 185619

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 10:55

960 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  halgeir@svv Comment:  Storknubben
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Kantkorn som svakeste lag ved stabilitetstest.

Weather

No precipitation -6 °C 0 m/s 40% clouds Skyet mot øst med snøbyger og sol mot vest.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tynt skarelag med kantkorn over. Drønner i områder hvor det er fokksnø over

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 600 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Vindutsatte områder har svært lite "gammelsnø". Lite "gammelsnø" under skoggrensa.

Tests

ECTP11@35cmQ2 Poor

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kantkorn er svakt lag i regionen. Dette finnes i alle himmelretninger. Der det er fokksnø i snødekket over skjer det drønn. Kantkornlaget danner også svakt lag i stabilitetstester. Observerte opp til ca 1000 m og det var kun fra 900 moh det ble observert områder med fokksnø. Vinden som er meldt i morgen vil føre til flakdannelser og med vedvarende svakt lag vil det være gode muligheter for naturlig utløste skred når vinden lastes over i leområder.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Skredproblemet finnes i alle himmelretninger og det er ca like mye snø over svakt lag i alle himmelretninger. Lite vind siste tre dager. Noen steder er det fokksnølag som fører til drønn og ustabilitet.

Avalanche Activity

11. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release E. Above 1000 masl Noe usikkerhet i tidsperioden.

Snow Profile

20 cm F/ F-4F PP 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F+ DF 0 mm/0 mm D, 0.5 cm F FC 2 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 2 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 30 cm K MF 0 mm/0 mm -6 °C @ 0 cm, -4 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm 1 test connected to snow profile 950 moh nordvendt

ObsID: 185586

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 10:54

369 masl

solveig@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  solveig@NVE Comment:  Umulig å få fram på bildet, men skredet er inni i sola, venstre del av bruddkant starter rett under spiss ‘mellomtopp’.

Avalanche Activity

11. Mar. 6-12 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release SE, S Flakskred under toppen av storknubben mot s/sø. Svært bratt leheng. Gikk sikkert i natt i forbindelse med snøfall. Str 2-3.

ObsID: 185545

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 10:40

953 masl

MSA@nortind (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  MSA@nortind Comment:  Mye løs snø
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  MSA@nortind Comment:  Vindtransportert snø

Weather

No precipitation -6 °C 2 m/s 50% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift I østside

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye snø tilgjengelig for vindtransport (30-40 cm). Litt ujevnt fordelt.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere små. Ikke store, men lokale på toppen av ryggen. Kjente at jeg tråkka og påvirke noe lokalt.

Snow Cover

No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Layered snow begins at 650 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Noen steder er det 40 cm nysnø tilgjengelig for vindtransport.

Tests

ECTP16@35cmQ2 Poor

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det ligger et svakt lag av kantkorn i alle himmelretninger som er lett å påvirke. Det forventes myke flak, men str. 2 skred. Det ligger et svakt lag av kantkorn i alle himmelretninger under myke flak av nysnø. Det er mye snø tilgjengelig for vindtransport, så når vinden kommer i morgen vil det danne seg hardere flak på kantkornlaget i leheng. Skredene vil kunne bli store, str. 3. Høyere skredfare pga større fokksnøflak i leheng. Naturlige skred forventes.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Mykt lag. Går dette, går sannsynligvis også kantkornlaget som ligger dypere.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Kant i alle himmelretninger. Mye snø i alle himmelretninger. Myke flak. Akkurat store nok til å huke av stor gjenkjennelig krystall.

Avalanche Activity

11. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE. Above 0 masl

ObsID: 185625

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snow

11.03.2019 kl. 09:49

70 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Quick temperature change

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stor snefall siste 48 timer. Solen vil også ha påvirkning på dagtid. Også en del vind og fokk i fjellet. FV286 Gaupset - Gaupset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: samme værtype fremover, med en del nysnø.

ObsID: 185525

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

10.03.2019 kl. 18:34

2 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). En del nysnø siste 3 døgn. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 185433

Romsdal / Molde

Snow

10.03.2019 kl. 14:00

723 masl

SivK (Unknown)

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Dårlig binding av nysnø til skarelag

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sannsynligvis i forbindelse med gammel solskare. Tynnere og mer porøs skare, mer SV-vendt.

Tests

ECTN5@20cmQ2 Test i S-vendt terreng. Like over tregrensen,lite vind i snøen her. Mer binding i snøen med høyde og vindpåvirkning. To markante solskarelag, et gammelt lengre ned i snødekket og et som antas være fra i går. Brudd under spade men ingen propagering på solskare fra i går. Dårlig binding mellom nysnø og skarelag. Antydning til kantkorn under gammelt skarelag.

ObsID: 185413

Romsdal / RAUMA

Snow

10.03.2019 kl. 13:13

580 masl

ThomasN (Unknown)

Weather

Snow 0 °C 100% clouds

Danger Sign

Large snowfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Snow Cover

Some snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm)

Tests

CTN Good

ObsID: 185363

Romsdal / RAUMA

Snow

10.03.2019 kl. 13:09

773 masl

birgitrustad (****)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind fra SV, frisk bris i kasta. 30 min gamle spor var føyka igjen.

ObsID: 185376

Romsdal / RAUMA

Snow

10.03.2019 kl. 12:22

811 masl

ØyvindD (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Øyvind Dahle

Notes

Bruddforplantning ca 80 cm (ca 120 cm brei blokk) ved 3 slag. Bruddet gikk i nysnøen som har kommet siden i går ettermidag, da avstanden fra bruddet ned til solskaren som ble danner i går var ca 5 cm. Solskare dannet i bratt nok sørvendt i går. Tett snøvær og en del vindtransport.

ObsID: 185393

Romsdal / RAUMA

Snow

10.03.2019 kl. 11:31

1022 masl

OddErik@Nortind (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Odd Erik

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kankorn over gammel glasert smelteskare oppe på ryggen, der det gamle snødekke er tynt. Ser ut til å være dette laget på ca 2 cm som går i drønn. Ellers flere svake lag med ubunden snø som er nedføyket i dette området.

ObsID: 185443

Romsdal / RAUMA

Snow

10.03.2019 kl. 10:23

830 masl

Hakon@nortind (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Hakon@nortind

Weather

No precipitation -6 °C 7 m/s from W → 99% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøen flaket seg veldig, myke flak. Men ingen drønn eller nevneverdige sprekker så det kan se ut til å binde relativt bra til underliggende lag

Snow Cover

Moderate snow drift

ObsID: 185354

Romsdal / RAUMA

Snow

10.03.2019 kl. 09:30

648 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Bygevær og snøfokk på utsatte plasser. Her blåser det godt over nvryggen på st vengetind. Lokal vind fra v-s

Weather

ObsID: 185291

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

09.03.2019 kl. 21:08

2 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nysnø og vind siste 48 timer. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 185239

Romsdal / Molde

Snow

09.03.2019 kl. 17:22

1372 masl

ØyvindD (Unknown)

Notes

Ca 40 cm lett tørr nysnø som raskt vil flytte på seg om det kommer vind. Snøen virket til å ha satt seg godt mot den gamle skaren. Ingen oppsprekking. Opplevde lite drønn på ryggformasjon med tynt snødekke. Virket som et lite og avgrenset område. Ca 1100 moh. Opplevde ikke flere drønn på turen

ObsID: 185235

Romsdal / Molde

Snow

09.03.2019 kl. 15:42

1361 masl

Robert Ulfsnes (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 185202

Romsdal / Grønntinden

Snow

09.03.2019 kl. 15:30

1057 masl

Bjørn (Unknown)

Avalanche Observation

9. Mar 15:30 (+01:00) Unknown 2 - Medium Naturaly released E-facing Buried weak layer of new snow Steep slope Stor skavel, mye nysnø og direkte sollys. Skiløpere i nærheten, men ikke i selve skredet

ObsID: 185224

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 15:18

938 masl

Thomas@SNO (**)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Thomas@SNO

Avalanche Observation

9. Mar 05:19 (+01:00) Dry loose-snow avalanche 1 - Small Naturaly released SW-facing Steep slope

ObsID: 185335

Romsdal / Skjervan

Snow

09.03.2019 kl. 14:00

1380 masl

Hans (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Ferskt flakskred i Kvernhusbotnen.

Danger Sign

Surface hoar

Large snowfall I siden ned mot Nysetra ligger det 20-40 cm nysnø, mer i leområder.

Recent avalanches Observert ferskt flakskred i nord-nordøst hellingen i øvre del av Kvernhusbotnen,ca 2 km vest for Nysetra. Str 2, bruddkant ca 50 m bred, ca 900 moh.

Whumpf sound Enkelte drønn der snøen har lagt seg opp i nord-nordvest flanken opp mot toppen. Svake bindinger i nysnøen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, NW above 800 masl Nysnøen har ikke vært veldig vinpåvirket og har lite flaktendenser. Men i enkelte leområder der det har lagt seg opp mer snø ble det observert drønn i snøen. Bruddfalten er ujevn og bindingene i flaket er svake. Snøen har lagt seg for det meste i terrengformasjoner som vender mot nord-nordøst.

ObsID: 185199

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 13:44

971 masl

Pedda (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Pedda

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 185213

Romsdal / Solveig Kosberg

Snow

09.03.2019 kl. 13:00

998 masl

solveig@NVE (*****)

Danger Sign

Large snowfall I lesider lå det opp mot 40-50 cm tørr løs snø, noe mindre på rygg/losider.

Snow Cover

Virker som snøen stor satt godt mot gammelsnøen der vi var. Fin lett ubunden kald snø. Ubunden snø også på toppryggen. Hørte fra noen som var på Skjervan at snøen ikke hang like godt der. Ut fra det de fortalte slapp snøen innad i nysnøen, ikke mot gammelsnøen. Vær obs ved vindøkning, da vil skredfaren raskt øke. så litt snøfokk på de høyeste toppene,

Tests

ECTNQ3 Good Kun småbrudd Q3 rett under spaden, fikk ingen bruddforplantning.

Avalanche Activity

9. Mar. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release flere tørre løssnøskred i flere himmelretninger, str 1-2. Ett str 1 flak løsna naturlig fra Vengetind, et str 1 flak løsnet mot gammelsnø fra Blånebba-siden (normalveien) skiløperutløst. Hadde god sikt og så spor på så og si alle topper i Isfjorden. Så ut som det var løs fin snø overalt og så ingen skiløperutløste skred med unntak av det lille på Blånebba.

ObsID: 185233

Romsdal / Hustadvika

Snow

09.03.2019 kl. 12:45

255 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  torehum@svv

Avalanche Activity

9. Mar. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S, SW Løssnøskred i brattheng fra Butippen og Bjørnen. De fleste ser ut til å væte utløst i nærheten av bratte klipper.

ObsID: 185166

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 12:35

1081 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Gustav@NVE

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere flakskred har gått i den nordvendte botnen på nordsiden for galtåtind. Sannsynligvis natt til i dag da det lå litt nysnø oppå. Det har tidligere vært rapportert om kantkorn og rim i nordvendte botner.

ObsID: 185217

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 12:13

1130 masl

sondrekv (**)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 185182

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 12:09

450 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal

Weather

No precipitation -2 °C 1 m/s 1% clouds Pent vær i dag på lørdag. Kan ikke se særlig føyk foreløpig. Sola varmer.

Danger Sign

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Komt rundt 30 cm siden torsdag. Løs og fløffi her i skogen, men sola varmer nå

ObsID: 185112

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 12:04

966 masl

OddErik@Nortind (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Odd Erik

Notes

Skiløperutløst skred. Østlig himmelretning. Størrelse 1-2. Så det fra avstand da det skjedde

ObsID: 185254

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 12:00

1305 masl

Jonasl (Unknown)

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Observert rimkrystaller ca 30 cm ned i snødekte under eit firefingerfast fokssnølag (10cm). Observert rim på overflata, men kunn i høgda. Såg ingen rim under 1000 moh

ObsID: 185178

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 11:49

860 masl

Eirik (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Eirik

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nysnøen binder godt mot skaren. Men får brudd i nysnødekket.

Avalanche Activity

9. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SW, W. Above 0 masl Løsnet flere små løsnl og flakskred i vestflanken på kaltind

ObsID: 185122

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 11:43

1039 masl

Bjørg@hemsedal (**)

Danger Sign

Surface hoar Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 185103

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 11:11

1113 masl

sondrekv (**)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  sondrekv
ObsID: 185184

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 10:57

667 masl

tmeling@nortind.no (**)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Flere ferske skred i nordvendte sider, fra 700moh og oppover

ObsID: 185093

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 10:17

359 masl

birgitrustad (****)

Avalanche Activity

9. Mar. During the day (+01:00) Kjørt fra Åndalsnes til Berillstølen. Kun mindre løssnøskred å se, ingen flak. God sikt.

9. Mar. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Kjørt fra Åndalsnes til Berillstølen,

ObsID: 185084

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 07:11

24 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Halvor@NVE Comment:  5 cm nysnø fra i går høvles og i natt. Kaldt og klart vær nå på morgenen.

Weather

ObsID: 185067

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.