Avalanche forecast for Romsdal Monday 2019-03-11

2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions due too possible buried surface hoar or near surface facets. Be careful in lee areas with fresh wind deposited snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful in steep slopes and around terrain traps until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3 mm precipitation.
Breeze from northwest.
-14 °C to -9 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from northwest., change to breeze from the southeast during the evening.
-15 °C to -10 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 17:10

952 masl

solveig@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE Comment:  Mot Kjøsen. To str 1 flakskred østvendt. Noe vindpåvirkning enkelte steder
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE Comment:  Tynt snødekke, lite gammel snø under nysnøen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE Comment:  Brudd både innad i nysnøen (nedføyket lag med nysnø) og i kantkorn under nysnø, mot gammel smelteomvandla snøoverflate.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes E, SE, S, SW above 700 masl Få bratte heng nå pga at vinden ikke har tatt noe særlig, bare noen få steder. Utbredelse og str på skred vil øke raskt ved vindøkning.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Vil tro problemet finnes ca fra skoggrensa og opp, verst der det er tydelig bundet snø over svakt lag. Problemet vil bli raskt større ved økende vind Krystallene er 1-2 mm, altså ikke veldig store. Men tydelig kant.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate To skredproblemer. Grei FG 2 i dag pga mye ubunden snø. Varslet vindøkning vil føre til raskt økende skredfare. Vil anta at begge skredproblemene vil få lett/svært lett å løse ut i noen bratte heng, str 3-skred. Ville kanskje kun fokusert på kantkornproblemet i varselet siden det vil sammenfalle/overlappe i utbredelse. Folk bør følge ferdselsrådet til vedvarende svakt lag og kan muligens forvirres av at det er to ulike råd. Vil nok også gå en del naturlig utløste skred, opp mot str 3. Stor pålagring. Forecast correct Stemmer bra.

Danger Sign

Large snowfall

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Så tre flakskred i bratte leheng, ett str 2-3, to str 1. Ø/SØ

Whumpf sound Snøen setter seg i søkk/små drønn ca fra skoggrensa. Noen litt større drønn.

Snow Cover

No snowdrift Very much loose snow (>30cm) Dry Mye ubunden tørr løs snø i overflaten, også på vanligvis vindutsatte rygger. Opp mot ca 50 cm. Gradvis litt mer bundet mot 4F nedover. Altså myke flak over svake lag. Vi fant kantkornlag som ga brudd på begge gravepunkter (på hver side av ryggen). Ett sted mot gammel snø, et annet sted litt lenger opp i snødekke. Vil nok skape trøbbel når det blir vind og flakdannelse over. Ingen skredproblem knytter til gammel snø, kun i nysnøen/overgangen mot gml snø.

ObsID: 185627

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 14:47

963 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Halvor@NVE
ObsID: 185597

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 14:47

967 masl

knutinge@svv (*****)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Problems Copyright:  knutinge@svv
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Stornubben

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Vi har funnet kantkorn i mange himmelretninger i dag. Dette ligger både mot gammel skare og ved tynne skarelag i snøen fra sist helg. Nå er snøen over myk. Men det blir krevende i morra med all vinden

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det ligger svært mye løs snø i terrenget i alle himmelretninger. 30-50 cm. I sørsider noe solpåvirka fra lørdag. Overflatekantkorn som låg på fokksnø eller tynn skare snødde ned fredag og har ugunstige egenskaper. I dag er det ikke spenninger nok i overliggende snø til å gi store problemer Økende vind gir store fokksnøflak som vil ligge på ugunstig lagdeling. Forventer mye skredaktivitet Forecast correct

Avalanche Activity

11. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE, S. Above 600 masl Løsneområdene ligger bak rygger og i brattheng

Danger Sign

Whumpf sound Mange drønn på 900 m, relativt flatt

Snow Profile

20 cm F PP 2 mm/0 mm D, 15 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm F FC 2 mm/0 mm D, 1 cm P RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 10 cm 4F/1F FC/RG 1 mm/0 mm D, 60 cm K MFcr 0 mm/0 mm Gravde ikke til bakken -6.5 °C @ 0 cm, -5 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -2 °C @ 50 cm

Weather

No precipitation -6.5 °C 3 m/s 20% clouds Trekk ned dalene. Lite vind i høyden

Tests

ECTP16@35cmQ2 Poor Tok ikke av løs snø på toppen, andre fikk ectp 11. Burp test gav utslag på 7

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Det har kommet mellom 30 og 45 cm nysnø siden fredag. Fortsatt mye ubunden snø

ObsID: 185598

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 14:14

980 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Notes
Image 2 of 4 Of:  Notes Copyright:  Comment:  Sollyset slipper gjennom de øverste 40 cm. Kornformer (fra snøprofilet) indikert på bildet. Kantkorn over og under sprø vindskare (her antyde med runda korn).
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Kantkorn med innslag av rim over vindskare (dugg på lupa gjør at bildet er litt utydelig).
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Femti høydemeter under observasjonsstedet. Bildet tarmtottene sørvest.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn som følge av små kollapser (få meters utbredelse)

Notes

Observasjon gjort på regionsamling i Romsdalen. Se øvrige observasjoner for utfyllende informasjon.

Snow Profile

13.9 cm F PP 2 mm/0 mm D, 16.5 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 0.1 cm F/F SH/FC 3 mm/3 mm D Rimlag Her er det egentlig motsatt (med SH som sekundærform), men Edge lar meg ikke endre. , 1 cm P RG/RGlr 1 mm/0 mm D, 0.5 cm F FC 2 mm/0 mm D, 8 cm 1F FC/RGxf 1 mm/0 mm D, 95 cm K MF 2 mm/0 mm D Logget bare øvre 10 cm av dette laget, og antatt resten. -6 °C @ 0 cm, -2.5 °C @ 40 cm, 0 °C @ 135 cm

Snow Cover

135 cm in total 15 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry Varierende mengde løssnø, men 25-35 cm er kanskje et greit estimat.

ObsID: 185623

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 13:28

965 masl

Andreas@nve (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Andreas Haslestad Comment:  Bildet viser Ospetind

Avalanche Activity

10. Mar. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE. Above 900 masl Et par str 2 skred sett nær rygger og egger. Trolig gått i går når bygene sto på. Det er tydelig at det er myke flak som har gått ved pålagring.

Danger Sign

Whumpf sound Kun små og lokale pga myke flak over.

Recent avalanches Noen små tørre løssnøskred og et par tørre flakskred trolig gått i går kveld når bygene var på det mest intense

Weather

No precipitation -6 °C Opphold og klarvær på tur i dag. Noe lett snø i lufta kl 16 i Isfjjorden.

Tests

3@31cmQ2 Poor Flere tester viser brudd som skjer lett og glatt i nedføyket lag av kantkorn. Finner også enkelte steder rester av rim. Utførte burp test pga mykt flak og mye løs snø over. Bryter lett og glatt også i lille blokktest.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Laget viser flere dårlige egenskaper, men overliggende flak er myke enda. Vindøkning vil øke utbredelsen og også skredstørrelsen

Snow Cover

No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Snøoverflaten består nå av mye tørr løs snø som vil være lett å flytte på ved vindøkning. Tidligere snødekke virker å være noe ujevnt fordelt med mest i S-Ø, men nysnøen siste dager ligge nå jevnt fordelt i terrenget. Det gamle snødekket er igjenfrøset og stabilt etter tidligere mildvær. Det er kantkorn høyt i snødekket og vi finner også lokalt noe nedføyket rim.Laget av kantkorn har trolig størst utbredelse, men pr i dag ligger det kun myke flak over og mye tørr løs snø i overflaten.

ObsID: 185615

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

11.03.2019 kl. 12:21

2 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). En del nysnø som har kommet siste 4 døgn, fortsatt ustabil. Uforandret skredfare neste døgn: ustabilt nytt snødekke.

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 185558

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 12:00

962 masl

hilde@svv (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Flakskred i østvendt helning
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Bilde er tatt i vestvendt helning

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Det ligger et kantkornlag i snøpakka over gammel fokksnø som trolig har snødd ned.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Får utslag på kantkornlag som ligger i snøpakka under 4F snø. Opplever antydninger til drønn. Antar at dette vil gi str 2 skred, og at det er lett å løse ut. Overliggende flak er relativt myke. Havner på en faregrad 2 i dag. Økende skredfare ved vindøkning som er meldt. Mye tilgjengelig snø som er lett å flytte på. Forecast correct bra

Avalanche Activity

11. Mar. 6-12 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. NE, E. Above 900 masl Observert noen flakskred som har gått i østvendte bratte heng, på utsatte steder (under skavler der det har vært stor vindtransport inn).

Danger Sign

Whumpf sound Antydning til drønn i snøen på flata ved Urhaugen, ca. 1000 moh. Drønn i tynt skarelag som ligger over kantkornlag.

Snow Profile

14 cm F PP 2 mm/0 mm D, 16 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm P MF 1 mm/0 mm D, 0.5 cm F FC 1 mm/0 mm D, 10 cm RG 1 mm/0 mm D, 105 cm K MFcr 0 mm/0 mm D Tatt ved ca. 1000moh Fikk utslag på lille blokktest på kantkonlag under det lille skarelaget.

Weather

No precipitation -6 °C 2 m/s from SE ↖ 50% clouds Sol i perioder, lite vind

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Har i dag gått fra ca. 300moh til ca. 1000moh i nordvest vendt og over i østvendt himmelretning mot Urhaugen i Måndalen. Har ikke gravd i den gamle snøpakka. Det ligger rundt 30cm løs snø tilgjengelig for vindtransport i skogen, og videre opp over tregrensa til 1000moh. Under dette er det lite snø, kvister stikker opp fra snøen enkelte steder.

ObsID: 185619

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 10:55

960 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  halgeir@svv Comment:  Storknubben
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Kantkorn som svakeste lag ved stabilitetstest.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Skredproblemet finnes i alle himmelretninger og det er ca like mye snø over svakt lag i alle himmelretninger. Lite vind siste tre dager. Noen steder er det fokksnølag som fører til drønn og ustabilitet.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kantkorn er svakt lag i regionen. Dette finnes i alle himmelretninger. Der det er fokksnø i snødekket over skjer det drønn. Kantkornlaget danner også svakt lag i stabilitetstester. Observerte opp til ca 1000 m og det var kun fra 900 moh det ble observert områder med fokksnø. Vinden som er meldt i morgen vil føre til flakdannelser og med vedvarende svakt lag vil det være gode muligheter for naturlig utløste skred når vinden lastes over i leområder.

Avalanche Activity

11. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release E. Above 1000 masl Noe usikkerhet i tidsperioden.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tynt skarelag med kantkorn over. Drønner i områder hvor det er fokksnø over

Snow Profile

20 cm F/ F-4F PP 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F+ DF 0 mm/0 mm D, 0.5 cm F FC 2 mm/0 mm D, 1 cm P MFcr 2 mm/0 mm D, 5 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 30 cm K MF 0 mm/0 mm -6 °C @ 0 cm, -4 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm 1 test connected to snow profile 950 moh nordvendt

Weather

No precipitation -6 °C 0 m/s 40% clouds Skyet mot øst med snøbyger og sol mot vest.

Tests

ECTP11@35cmQ2 Poor

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 600 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Vindutsatte områder har svært lite "gammelsnø". Lite "gammelsnø" under skoggrensa.

ObsID: 185586

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 10:54

369 masl

solveig@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  solveig@NVE Comment:  Umulig å få fram på bildet, men skredet er inni i sola, venstre del av bruddkant starter rett under spiss ‘mellomtopp’.

Avalanche Activity

11. Mar. 6-12 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release SE, S Flakskred under toppen av storknubben mot s/sø. Svært bratt leheng. Gikk sikkert i natt i forbindelse med snøfall. Str 2-3.

ObsID: 185545

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 10:40

953 masl

MSA@nortind (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  MSA@nortind Comment:  Mye løs snø
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  MSA@nortind Comment:  Vindtransportert snø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Mykt lag. Går dette, går sannsynligvis også kantkornlaget som ligger dypere.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Kant i alle himmelretninger. Mye snø i alle himmelretninger. Myke flak. Akkurat store nok til å huke av stor gjenkjennelig krystall.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det ligger et svakt lag av kantkorn i alle himmelretninger som er lett å påvirke. Det forventes myke flak, men str. 2 skred. Det ligger et svakt lag av kantkorn i alle himmelretninger under myke flak av nysnø. Det er mye snø tilgjengelig for vindtransport, så når vinden kommer i morgen vil det danne seg hardere flak på kantkornlaget i leheng. Skredene vil kunne bli store, str. 3. Høyere skredfare pga større fokksnøflak i leheng. Naturlige skred forventes.

Avalanche Activity

11. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE. Above 0 masl

Danger Sign

Recent snowdrift I østside

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye snø tilgjengelig for vindtransport (30-40 cm). Litt ujevnt fordelt.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere små. Ikke store, men lokale på toppen av ryggen. Kjente at jeg tråkka og påvirke noe lokalt.

Weather

No precipitation -6 °C 2 m/s 50% clouds

Tests

ECTP16@35cmQ2 Poor

Snow Cover

No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Layered snow begins at 650 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Noen steder er det 40 cm nysnø tilgjengelig for vindtransport.

ObsID: 185625

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snow

11.03.2019 kl. 09:49

70 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stor snefall siste 48 timer. Solen vil også ha påvirkning på dagtid. Også en del vind og fokk i fjellet. FV286 Gaupset - Gaupset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: samme værtype fremover, med en del nysnø.

Danger Sign

Quick temperature change

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 185525

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

10.03.2019 kl. 18:34

2 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). En del nysnø siste 3 døgn. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 185433

Romsdal / Molde

Snow

10.03.2019 kl. 14:00

723 masl

SivK (Unknown)

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Dårlig binding av nysnø til skarelag

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sannsynligvis i forbindelse med gammel solskare. Tynnere og mer porøs skare, mer SV-vendt.

Tests

ECTN5@20cmQ2 Test i S-vendt terreng. Like over tregrensen,lite vind i snøen her. Mer binding i snøen med høyde og vindpåvirkning. To markante solskarelag, et gammelt lengre ned i snødekket og et som antas være fra i går. Brudd under spade men ingen propagering på solskare fra i går. Dårlig binding mellom nysnø og skarelag. Antydning til kantkorn under gammelt skarelag.

ObsID: 185413

Romsdal / RAUMA

Snow

10.03.2019 kl. 13:13

580 masl

ThomasN (Unknown)

Danger Sign

Large snowfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse:

Weather

Snow 0 °C 100% clouds

Tests

CTN Good

Snow Cover

Some snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm)

ObsID: 185363

Romsdal / RAUMA

Snow

10.03.2019 kl. 13:09

773 masl

birgitrustad (****)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind fra SV, frisk bris i kasta. 30 min gamle spor var føyka igjen.

ObsID: 185376

Romsdal / RAUMA

Snow

10.03.2019 kl. 12:22

811 masl

ØyvindD (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Øyvind Dahle

Notes

Bruddforplantning ca 80 cm (ca 120 cm brei blokk) ved 3 slag. Bruddet gikk i nysnøen som har kommet siden i går ettermidag, da avstanden fra bruddet ned til solskaren som ble danner i går var ca 5 cm. Solskare dannet i bratt nok sørvendt i går. Tett snøvær og en del vindtransport.

ObsID: 185393

Romsdal / RAUMA

Snow

10.03.2019 kl. 11:31

1022 masl

OddErik@Nortind (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Odd Erik

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kankorn over gammel glasert smelteskare oppe på ryggen, der det gamle snødekke er tynt. Ser ut til å være dette laget på ca 2 cm som går i drønn. Ellers flere svake lag med ubunden snø som er nedføyket i dette området.

ObsID: 185443

Romsdal / RAUMA

Snow

10.03.2019 kl. 10:23

830 masl

Hakon@nortind (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Hakon@nortind

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøen flaket seg veldig, myke flak. Men ingen drønn eller nevneverdige sprekker så det kan se ut til å binde relativt bra til underliggende lag

Weather

No precipitation -6 °C 7 m/s from W → 99% clouds

Snow Cover

Moderate snow drift

ObsID: 185354

Romsdal / RAUMA

Snow

10.03.2019 kl. 09:30

648 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Bygevær og snøfokk på utsatte plasser. Her blåser det godt over nvryggen på st vengetind. Lokal vind fra v-s

Weather

ObsID: 185291

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

09.03.2019 kl. 21:08

2 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nysnø og vind siste 48 timer. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 185239

Romsdal / Molde

Snow

09.03.2019 kl. 17:22

1372 masl

ØyvindD (Unknown)

Notes

Ca 40 cm lett tørr nysnø som raskt vil flytte på seg om det kommer vind. Snøen virket til å ha satt seg godt mot den gamle skaren. Ingen oppsprekking. Opplevde lite drønn på ryggformasjon med tynt snødekke. Virket som et lite og avgrenset område. Ca 1100 moh. Opplevde ikke flere drønn på turen

ObsID: 185235

Romsdal / Molde

Snow

09.03.2019 kl. 15:42

1361 masl

Robert Ulfsnes (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 185202

Romsdal / Grønntinden

Snow

09.03.2019 kl. 15:30

1057 masl

Bjørn (Unknown)

Avalanche Observation

9. Mar 15:30 (+01:00) Unknown 2 - Medium Naturaly released E-facing Buried weak layer of new snow Steep slope Stor skavel, mye nysnø og direkte sollys. Skiløpere i nærheten, men ikke i selve skredet

ObsID: 185224

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 15:18

938 masl

Thomas@SNO (**)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Thomas@SNO

Avalanche Observation

9. Mar 05:19 (+01:00) Dry loose-snow avalanche 1 - Small Naturaly released SW-facing Steep slope

ObsID: 185335

Romsdal / Skjervan

Snow

09.03.2019 kl. 14:00

1380 masl

Hans (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Ferskt flakskred i Kvernhusbotnen.

Danger Sign

Surface hoar

Large snowfall I siden ned mot Nysetra ligger det 20-40 cm nysnø, mer i leområder.

Recent avalanches Observert ferskt flakskred i nord-nordøst hellingen i øvre del av Kvernhusbotnen,ca 2 km vest for Nysetra. Str 2, bruddkant ca 50 m bred, ca 900 moh.

Whumpf sound Enkelte drønn der snøen har lagt seg opp i nord-nordvest flanken opp mot toppen. Svake bindinger i nysnøen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger 1 - Small N, NE, NW above 800 masl Nysnøen har ikke vært veldig vinpåvirket og har lite flaktendenser. Men i enkelte leområder der det har lagt seg opp mer snø ble det observert drønn i snøen. Bruddfalten er ujevn og bindingene i flaket er svake. Snøen har lagt seg for det meste i terrengformasjoner som vender mot nord-nordøst.

ObsID: 185199

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 13:44

971 masl

Pedda (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Pedda

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 185213

Romsdal / Solveig Kosberg

Snow

09.03.2019 kl. 13:00

998 masl

solveig@NVE (*****)

Avalanche Activity

9. Mar. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release flere tørre løssnøskred i flere himmelretninger, str 1-2. Ett str 1 flak løsna naturlig fra Vengetind, et str 1 flak løsnet mot gammelsnø fra Blånebba-siden (normalveien) skiløperutløst. Hadde god sikt og så spor på så og si alle topper i Isfjorden. Så ut som det var løs fin snø overalt og så ingen skiløperutløste skred med unntak av det lille på Blånebba.

Danger Sign

Large snowfall I lesider lå det opp mot 40-50 cm tørr løs snø, noe mindre på rygg/losider.

Tests

ECTNQ3 Good Kun småbrudd Q3 rett under spaden, fikk ingen bruddforplantning.

Snow Cover

Virker som snøen stor satt godt mot gammelsnøen der vi var. Fin lett ubunden kald snø. Ubunden snø også på toppryggen. Hørte fra noen som var på Skjervan at snøen ikke hang like godt der. Ut fra det de fortalte slapp snøen innad i nysnøen, ikke mot gammelsnøen. Vær obs ved vindøkning, da vil skredfaren raskt øke. så litt snøfokk på de høyeste toppene,

ObsID: 185233

Romsdal / Hustadvika

Snow

09.03.2019 kl. 12:45

255 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  torehum@svv

Avalanche Activity

9. Mar. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SE, S, SW Løssnøskred i brattheng fra Butippen og Bjørnen. De fleste ser ut til å væte utløst i nærheten av bratte klipper.

ObsID: 185166

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 12:35

1081 masl

Gustav@NVE (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Gustav@NVE
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Gustav@NVE

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere flakskred har gått i den nordvendte botnen på nordsiden for galtåtind. Sannsynligvis natt til i dag da det lå litt nysnø oppå. Det har tidligere vært rapportert om kantkorn og rim i nordvendte botner.

ObsID: 185217

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 12:13

1130 masl

sondrekv (**)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 185182

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 12:09

450 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal

Danger Sign

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Komt rundt 30 cm siden torsdag. Løs og fløffi her i skogen, men sola varmer nå

Weather

No precipitation -2 °C 1 m/s 1% clouds Pent vær i dag på lørdag. Kan ikke se særlig føyk foreløpig. Sola varmer.

ObsID: 185112

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 12:04

966 masl

OddErik@Nortind (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Odd Erik

Notes

Skiløperutløst skred. Østlig himmelretning. Størrelse 1-2. Så det fra avstand da det skjedde

ObsID: 185254

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 12:00

1305 masl

Jonasl (Unknown)

Danger Sign

Surface hoar Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Observert rimkrystaller ca 30 cm ned i snødekte under eit firefingerfast fokssnølag (10cm). Observert rim på overflata, men kunn i høgda. Såg ingen rim under 1000 moh

ObsID: 185178

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 11:49

860 masl

Eirik (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Eirik

Avalanche Activity

9. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. SW, W. Above 0 masl Løsnet flere små løsnl og flakskred i vestflanken på kaltind

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Nysnøen binder godt mot skaren. Men får brudd i nysnødekket.

ObsID: 185122

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 11:43

1039 masl

Bjørg@hemsedal (**)

Danger Sign

Surface hoar Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

ObsID: 185103

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 11:11

1113 masl

sondrekv (**)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  sondrekv
ObsID: 185184

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 10:57

667 masl

tmeling@nortind.no (**)

Danger Sign

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Flere ferske skred i nordvendte sider, fra 700moh og oppover

ObsID: 185093

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 10:17

359 masl

birgitrustad (****)

Avalanche Activity

9. Mar. During the day (+01:00) Kjørt fra Åndalsnes til Berillstølen. Kun mindre løssnøskred å se, ingen flak. God sikt.

9. Mar. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Kjørt fra Åndalsnes til Berillstølen,

ObsID: 185084

Romsdal / RAUMA

Snow

09.03.2019 kl. 07:11

24 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Halvor@NVE Comment:  5 cm nysnø fra i går høvles og i natt. Kaldt og klart vær nå på morgenen.

Weather

ObsID: 185067

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

08.03.2019 kl. 22:22

2 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Nysnø siste døgn. Uforandret skredfare neste døgn: Ventet videre snøfall neste 8 timer.

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 185040

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

08.03.2019 kl. 22:21

2 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

ObsID: 185039

Romsdal / RAUMA

Snow

08.03.2019 kl. 16:21

1088 masl

ØyvindD (Unknown)

Notes

Observasjon motatt fra kompis: Kommet mye snø sist 36 timer og mye vind i høyden. Problem 1: nysnø og vin Problem 2: tynt skarelag med kantkorndannelse under. Dette er der solen tok på tirsdag i øst og sør mellom ca 600 og 1000 MOH. Problem 3: rim

ObsID: 185022

Romsdal / RAUMA

Snow

08.03.2019 kl. 12:32

1103 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Gikk akkurat et str 2 skred i bratt n. Blåser godt her i høyden og lettsnøfokk langs bakken.

Avalanche Activity

8. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release

ObsID: 184915

Romsdal / VESTNES

Snow

08.03.2019 kl. 08:41

179 masl

torehum@svv (*****)

Avalanche Activity

8. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Gjelder Skorgedalen

Snow Cover

5 cm new snow Inntil 5 cm nysnø.

ObsID: 184844

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.