Avalanche forecast for Romsdal Thursday 2019-01-31

2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. A weak layer of buried surface hoar can be present underneath fresh wind deposited snow in isolated features.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from south.
-18 °C to -8 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast.
-15 °C to -9 °C at 1400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Romsdal / Hurrungen

Snow

31.01.2019 kl. 11:00

1160 masl

Karin (Unknown)

Danger Sign

Recent avalanches Flakskred

Avalanche Activity

31. Jan. 6-12 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Easy to trigger Isolated steep slopes. W. Above 1000 masl

Avalanche Observation

31. Jan 11:00 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered W-facing 10 cm high and 50 m wide fracture Lee side

ObsID: 178724

Romsdal / Ørskog

Snow

30.01.2019 kl. 20:00

643 masl

sunnmøreski (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Fokket snø som legger seg i vestvendt side

Avalanche Activity

30. Jan. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Easy to trigger Isolated steep slopes. W. Not between 600 masl and 600 masl Tørt falksnøskred. Noe usikker størrelse da det var mørkt

Avalanche Observation

30. Jan 20:00 (+01:00) Dry loose-snow avalanche 1 - Small Human triggered W-facing Avalanche release at 680 masl and ended at 621 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow Lee side

ObsID: 178436

Romsdal / Brøstkampen

Snow

30.01.2019 kl. 15:58

1050 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Ikke så lett å se på bildet, men det fyker godt ut fra toppen på Skarven og søre Klauva nå i ettermiddag.
Image Of Weather
Image 2 of 8 Of:  Weather Copyright:  Comment:  På utsatte plasser opp romsdalen var det snøfokk helt ned i dalen.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  5 cm løs kantkorn med godt utviklet overflaterim på toppen. Godt skiføre.
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 8 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Her er løst lag med godt utviklet overflaterim (over 20mm) mellom 2 myke flak. Ikke noe stort problem nå. Blir ført et problem når det snør/føyker ned.
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 8 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Den gamle fokksnøen hare stabilisert seg godt og bryter først ved stor tilleggsbelastning
Image Of Avalanche Problems
Image 6 of 8 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Godt utviklet overflaterim med stor utbredelse. Også over skoggrensen her i indre.
Image Of Avalanche Problems
Image 7 of 8 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Ikke så godt å se på bildet, men her, på ca 1300 moh er det 5 cm løs kunkorn og overflaterim over et litt hardere lag med fokksnø. En svært dårlig kombinasjon om det kommer ny snø. Dette har nok ikke en stor utbredelse, mer i lommer i terrenget.
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Moderate snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry Snøoverflaten her i indre består stort sett av løs kantkorn med overflaterim på toppen. Man formelig vasser i rim. Over tregrensen er snødekket en blanding av fokksnø i varierende hardhet og tykkelse samt løs kantkorn/rim.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small N, NE, SW, W, NW above 700 masl Der jeg var er det ikke store nok flakdannelser til å gi str 2 skred, men det finnes helt sikkert noen steder. Flakene blir fort harde i den sterke vinden og ligger på en myk seng av kunkorn/overflaterim.

Weather

from SE ↖ 50% clouds Fyker godt på utsatte plasser i fjellet.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Overraskende stor utbredelse av vedvarende svake lag i overflaten her i indre del. Det har allerede lagt seg flak over rimet, men dette rimet ligger så mykt og er så tykt at det ikke viser stor evne til bruoddforplantning her. Ferske flak sprekker likevel lett opp. Eldre flakdannelser virker å ha stabilisert seg. Holder seg som i dag og stiger raskt ved pålagring av betydning. Forecast correct fint varsel

Snow Profile

15 cm F/1F FC 1 mm/0 mm D, 25 cm 1F/P RGxf 0 mm/0 mm Den gamle fokksnøen her er det sjiktoverganger, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 60 cm K MF 0 mm/0 mm -11.7 °C @ 0 cm, -10.2 °C @ 10 cm, -8.3 °C @ 20 cm, -6.8 °C @ 30 cm, -6.2 °C @ 40 cm, -5.2 °C @ 42 cm, -4.3 °C @ 60 cm

ObsID: 178415

Romsdal / MOLDE

Snow

30.01.2019 kl. 10:44

215 masl

solveig@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  solveig@NVE Comment:  Snøfokk på toppene, litt vanskelig å se på bildet men ser det tydelig med øynene fra Molde
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  solveig@NVE

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser kraftig snøfokk på toppene på andre siden av fjorden.

ObsID: 178346

Romsdal / VESTNES

Snow

30.01.2019 kl. 10:41

1070 masl

ThomasN (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  ThomasN

Weather

from SE ↖ Vindtransportert snø

ObsID: 178347

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

30.01.2019 kl. 09:28

2 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). noe vind i fjellet, SØ. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 178320

Romsdal / MOLDE

Snow

29.01.2019 kl. 17:00

426 masl

ThomasN (Unknown)

Snow Cover

No snowdrift 10 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Mer vind i snøen i høyden. Antydninger til myke flakdannelser, men løst enn så lenge. Godt feste til underlaget her, men varierende

Avalanche Danger Assessment

Løssnø tilgjengelig for transport kan gi økt skredfare om vinden øker. Forecast correct

ObsID: 178274

Romsdal / NESSET

Snow

29.01.2019 kl. 11:18

747 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Vekslende snøoverflate over skoggrensen. Vindpakket myk og hard eller løs og fin i skjermede formasjoner.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Lett snøfokk i morges mot sjøvdøla.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Halvor@NVE
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Flakdannelser over løs snø. Her er det som mange steder overflatekantkorn som er underlaget for flaket. Kornene er små, under 1mm. Flak sprekker lett opp, men det er begrenset bruddfoplantning.

Snow Cover

Some snow drift Ingen ny snø siste døgn her i indre del. Litt snøfokk i høyden på utsatte plasser. Har generelt vært mye vind også i åpne parti i skogen, men snøen er likevel fin og godt skiføre mange steder.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible Isolated steep slopes N, NE, SW, W, NW above 700 masl I ytre, der det har kommet litt ny snø vil det nok være lett å løse ut små løssnøskred i noen bratte heng intill vinden kommer.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket er generelt preget av mye vind siste tiden, men også mye løs og fin snø i lune formasjoner. Skredproblemet er flakdannelser fra de siste dagene. Disse ligger ofte over løs snø (overflatekant) og sprekker lett opp, men jeg har fått lite tegn til god bruddforplanting. Problemet kan finnes i mange himmelretninger etter varierende vind, men N-NV-V er mest fremtredende. Jeg har ikke funnet flakdannelser som har lagt seg over overflaterim, men dette kan godt finnes, spesielt der flak har lagt seg inn mot skjermede formasjoner. Det er oppbyggende omvandling i snødekket. Det mest utpregede laget er kantkorn under smelteskaren fra 1.juledag. Det er stort sett bærende lag over dette svake laget fortsatt. Litt ny snø å flytte på noen steder kan gi noen nye fokksnøflak. Ellers går stabiliseringen av eldre fokksnøflak gradvis. Forecast correct Fint varsel.

Avalanche Activity

29. Jan. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. E. Above 700 masl Noen små/ middels skre fra vesleskåla

ObsID: 178238

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

29.01.2019 kl. 08:18

2 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i fjellet, kombinert med endret vind retning og nysnø siste 12 timer. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 178184

Romsdal / Nordbyen, Molde

Snow

29.01.2019 kl. 08:04

245 masl

halgeir@svv (****)

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 12 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry

ObsID: 178183

Romsdal / Slettsvaet

Snow

28.01.2019 kl. 11:05

1349 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright: 
Image Of Notes
Image 2 of 3 Of:  Notes Copyright:  Comment:  Kartutsnitt som viser plassering av kamera og retning på bildet (som dekker motsatt side av dalen).
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Mandag 28.1.2019 kl 11.05 (se sammenligning med før helga på annet bilde).

Notes

Sammenligning av forholdene fredag 25.1 og mandag 28.1 Animasjon fredag 25.1 - mandag 28.1

Danger Sign

Recent snowdrift Sammenstilling av foto fra 25.1 og 28.1 viser at vinden har virket godt i snøoverflata ila. helga.

ObsID: 178092

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

28.01.2019 kl. 08:03

2 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). vind i fjellet. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 178036

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.