Avalanche forecast for Romsdal Tuesday 2019-01-29

2
Moderate
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. A weak layer of buried surface hoar can be present underneath fresh wind deposited snow in isolated features.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest.
-17 °C to -11 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Strong breeze from southwest., change to strong breeze from the south during the afternoon.
-14 °C to -9 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Romsdal / MOLDE

Snow

29.01.2019 kl. 17:00

426 masl

ThomasN (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

Løssnø tilgjengelig for transport kan gi økt skredfare om vinden øker. Forecast correct

Snow Cover

No snowdrift 10 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Mer vind i snøen i høyden. Antydninger til myke flakdannelser, men løst enn så lenge. Godt feste til underlaget her, men varierende

ObsID: 178274

Romsdal / NESSET

Snow

29.01.2019 kl. 11:18

747 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Vekslende snøoverflate over skoggrensen. Vindpakket myk og hard eller løs og fin i skjermede formasjoner.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Lett snøfokk i morges mot sjøvdøla.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Halvor@NVE
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Flakdannelser over løs snø. Her er det som mange steder overflatekantkorn som er underlaget for flaket. Kornene er små, under 1mm. Flak sprekker lett opp, men det er begrenset bruddfoplantning.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket er generelt preget av mye vind siste tiden, men også mye løs og fin snø i lune formasjoner. Skredproblemet er flakdannelser fra de siste dagene. Disse ligger ofte over løs snø (overflatekant) og sprekker lett opp, men jeg har fått lite tegn til god bruddforplanting. Problemet kan finnes i mange himmelretninger etter varierende vind, men N-NV-V er mest fremtredende. Jeg har ikke funnet flakdannelser som har lagt seg over overflaterim, men dette kan godt finnes, spesielt der flak har lagt seg inn mot skjermede formasjoner. Det er oppbyggende omvandling i snødekket. Det mest utpregede laget er kantkorn under smelteskaren fra 1.juledag. Det er stort sett bærende lag over dette svake laget fortsatt. Litt ny snø å flytte på noen steder kan gi noen nye fokksnøflak. Ellers går stabiliseringen av eldre fokksnøflak gradvis. Forecast correct Fint varsel.

Avalanche Activity

29. Jan. During the day (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. E. Above 700 masl Noen små/ middels skre fra vesleskåla

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible Isolated steep slopes N, NE, SW, W, NW above 700 masl I ytre, der det har kommet litt ny snø vil det nok være lett å løse ut små løssnøskred i noen bratte heng intill vinden kommer.

Snow Cover

Some snow drift Ingen ny snø siste døgn her i indre del. Litt snøfokk i høyden på utsatte plasser. Har generelt vært mye vind også i åpne parti i skogen, men snøen er likevel fin og godt skiføre mange steder.

ObsID: 178238

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

29.01.2019 kl. 08:18

2 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i fjellet, kombinert med endret vind retning og nysnø siste 12 timer. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 178184

Romsdal / Nordbyen, Molde

Snow

29.01.2019 kl. 08:04

245 masl

halgeir@svv (****)

Snow Cover

60 cm in total No snowdrift 12 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry

ObsID: 178183

Romsdal / Slettsvaet

Snow

28.01.2019 kl. 11:05

1349 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright: 
Image Of Notes
Image 2 of 3 Of:  Notes Copyright:  Comment:  Kartutsnitt som viser plassering av kamera og retning på bildet (som dekker motsatt side av dalen).
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Mandag 28.1.2019 kl 11.05 (se sammenligning med før helga på annet bilde).

Notes

Sammenligning av forholdene fredag 25.1 og mandag 28.1 Animasjon fredag 25.1 - mandag 28.1

Danger Sign

Recent snowdrift Sammenstilling av foto fra 25.1 og 28.1 viser at vinden har virket godt i snøoverflata ila. helga.

ObsID: 178092

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

28.01.2019 kl. 08:03

2 masl

drift@svv (**)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). vind i fjellet. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 178036

Romsdal / RAUMA

Snow

27.01.2019 kl. 13:25

935 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  En god del 1F vindpakket og så riffelschnee innimellom
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Her er rundt halvmeter snø som er blåst bort.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Fra ca . 960 SørØstlig. Over halvmeter løssnø fra forrige uke er blåst bort. Ingenting gikk i brudd i den hvite snøen men der sagen er , sviktet det med middels i kantkorn og gammel smelteomvandlet mellom skarelag. Q3. En god del kantkorn i hele snøpakka, mest små.
Image Of Tests
Image 4 of 7 Of:  Tests Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 7 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  All fokksnø jeg fant idag var egentlig ganske tørrt, stivt og dødt uten spenninger, men det kan være mykere andre steder og ev. høgare oppe.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 6 of 7 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Mot Molde.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  Urpu@Romsdal

Avalanche Danger Assessment

1 Low Fin vinterdag til fjells igjen, men ganske kaldt i høyden . En del vind også men lite føyk ift igår og dagen før. Lite eller ingen faretegn , bare litt lett sprekking i fokksnøen. Snøen holder på å omvandle til kantkorn men ikke særlig store krystaller enda. Nå fant jeg dok ikke lenge fuktighet i snødekke så mest utvikling der tynn snødekke. Inntrykk av fg 1 der jeg gikk i dag (mest himmelretninger utenom skredproblemet) men kan kanskje være 2 generelt for regionen. Synkende . Men vi må følge med kantkornutviklinga. Bra beskrivelse.

Tests

@50cmQ3 Good Kantkorn og gammel smelteomvandlet mellom skarelag svikter med middels tilleggslast.

Avalanche Activity

27. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen dagsferske skred å se.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes N, NE, E, W, NW above 600 masl Fokksnøproblem nå. En kan muligens også finne nedføyket kantkorn da det øverste løse snøen hadde begynnende kant før vinden, men jeg fant det egentlig ikke tydelig i dag , så spekulerer bare.

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Wind slab (hard slab) Dry En del vindpakket mykt også. Løsest i skogen. Vinden de siste dagene har jobbet godt der jeg gikk i dag og mye snø er flyttet. Nå er det ikke så mye snø i overflate som vinden kan ta tak i med mindre veldig sterk vind. Kan dok være mer tilgjengelig snø i andre deler og daler i regionen.

ObsID: 177968

Romsdal / RAUMA

Snow

27.01.2019 kl. 13:01

482 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal

Weather

No precipitation -3 °C 2 m/s from SE ↖ 10% clouds Flott vintervær igjen. Sola varmer litt. Mindre vind i dag enn de siste dagene.

Danger Sign

Recent snowdrift Ser det føyker på noen høge topper, men ikke her.

ObsID: 177925

Romsdal / FRÆNA

Snow

27.01.2019 kl. 12:00

514 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  torehum@svv Comment:  Julskaret sett fra Julskartinden. Noe løssnø i lesiden nærmest. Avblåst på lesiden til Urfjellet (til høyre).
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  torehum@svv

Snow Cover

Fortsatt intakt overflaterim i og under skoggrensa, men ikke observert som skredproblem ennå. Mindre tilstede høyere oppe i fjellet, pga. vindpåvirkning. Har ikke gravd profil.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Nysnødekket som lå så fint og urørt flere steder før i forrige uke, ser nå ut til å være mer omfordelt. Mest løssnø i skogen og i øst- og sørvendte heng i fjellet nå. I losider og på topper/rygger har løssnøen blåst bort, og stedvis har gammel smelteskare kommet fram.

ObsID: 178064

Romsdal / RAUMA

Snow

26.01.2019 kl. 15:19

571 masl

stian@nortind (**)

Tests

CTM13@20cmQ3 Good

ObsID: 177830

Romsdal / jamtetind

Snow

26.01.2019 kl. 13:02

651 masl

Martin Haugland (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct Der vi var i dag er det flakdannelse i høyden, men generelt god oppbygning med en progresivt hardere snøpakk. Det er gode bindinger mellom lagene i snøen enda.

Avalanche Activity

26. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

No precipitation -8 °C 3 m/s from SW ↗ 25% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger 1 - Small

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 177787

Romsdal / NESSET

Snow

26.01.2019 kl. 10:17

332 masl

ThomasN (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  ThomasN

Weather

No precipitation -3 °C

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 177716

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.