Avalanche forecast for Ofoten Wednesday 2021-12-01

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. Smaller wind slabs can easily be triggered. The surface hoar from the weekend are causing problems as they get buried. The snow cover is still thin so ride with caution.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4-8 mm precipitation.
Precipitation as snow.
Fresh breeze from northeast.
-23 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / Narvik

Snow

01.12.2021 kl. 13:45

943 masl

Kaj@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Ovenfor skoggrensen ble det observert en blanding av myk og hardt fokksnøflak. Bilde tatt på ca. 800moh i NV vendt fjellside.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Generelt vind preget ovenfor skoggrensen. Bilde tatt på 800moh i NV vendt fjellside.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snø fordeling i nordvendt terreng. Bilde tatt på 1000moh mot NØ
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snø fordeling i nordvendt terreng. Bilde tatt på 1000moh mot N
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snø fordeling i nordvendt terreng. Bilde tatt på 1000moh mot NV
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Kaj@obskorps

Avalanche Activity

1. Dec. During the day No avalanche activity

Tests

ECTP17@39cmQ1 Svaklag var FC opp på MFcr.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Dagens obstur gikk til 1000moh. i kystnærstrøk. Det er generelt mindre snø her ved kysten enn inn mot svenskgrensen, og mange oppstikkende steiner. Men absolutt nok snø for å gå på ski, og absolutt nok snø for å se skred. . . . . . Snøoverflate ovenfor skoggrensen var preget av sterk vind fra SØ de siste dagene. . . . Det ble observert små kantkorn krystaller ovenfor skarelag fra midten av november. Dette lag ga tydelig resultat på stabilitetstester, men ingen faretegn ellers som tyder på at det er aktivt. Litt økning av vind i morgen vil trolig har lite effekt på skredfare da det er lite snø tilgjengelig for transport. . . . . Kald vær vil føre til ytterligere oppbyggende omvandling. Men det ventes ikke noe stor endring i skredfare før neste snøfall.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, S, SW, W, NW above 500 masl Dette skred problem ble ikke observert i dag og er basert på observasjoner fra Bjørnfjell på mandag. . . . . Det er grunn til å tro at overliggende flak for dette skredproblem er litt mykere (dannet under relativt roligere vind forhold) enn det som er tilknyttet kantkorn problem.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, S, SW, W, NW above 700 masl Det finnes kantkorn både over og under MFcr fra 16-17.11. Stabilitetstester tyder på at den kantkornlag over skare kan bli problematisk i tiden fremover. Det er forløpig bare små krystaller (<1mm) men blir antageligvis bare større under det vær som er forventet fremover. Den overliggende flak er mange steder ganske hardt (1F-P) som gjør det vanskeligere å påvirker men som gjøre at skredene kan bli litt større.

Snow Cover

Meget variabel overflate. I lavlandet og beskyttede forsenkninger høyere til fjells er det lommer med myk snø (blanding av DFdc og FCsf, enkelt steder med SH på toppen). Ovenfor skoggrensen ble det observert en blanding av myke og harde fokksnøflak. Dypere i snødekket ble det igjen observert skarelag fra mildværet 16-17.11 og rundt dette var det kantkorn krystaller. Disse FC var mer utviklet på undersiden av MFcr, men de på ovenside var også av en tilstrekkelig størrelse for å gi Q1 (SP) brudd i stabilitetstest. Det ble ikke observert nedføyket SH på dagens tur.

Snow Profile

15 cm 1F RG, 24 cm 4F+ DF/FCsf 1 mm/1 mm, 11 cm K MFcr, 5 cm 4F FC 2 mm, 25 cm 1F RG/RGxf 1 tests connected to snow profile

ObsID: 278827

Ofoten / Narvik

Snow

01.12.2021 kl. 12:55

764 masl

Kaj@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry

Weather

No precipitation -12 °C 1 m/s 5% clouds Kaldt oppholdsvær

Snow Profile

12 cm P RGwp, 11 cm 1F RG, 34 cm 4F+ RGxf 1 mm, 3 cm I IFbi -19 °C @ 0 cm, -17.5 °C @ 10 cm, -13.2 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -2 °C @ 50 cm

ObsID: 278808

Ofoten / Narvik

Snow

01.12.2021 kl. 10:59

511 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl

Snow Cover

0 cm new snow Wind slab (hard slab) Kort tur til rett over tregrense på Bjørnfjell. Svært avblåst over rygger. snødekket er hardpakket fokksnø med stedvis gammel skarelag som kommer frem over rygg og konvekser. Litt løssnø med overflaterim i topp i leformasjoner, men lite om noe snø tilgjengelig for vindtransport. Generelt er det mer snø ved grensen enn i Narvikfjellene. Har dannet seg et lag med kantkorn under fokksnøflak. Stor temperaturgradient og utviklingen vil fortsette. Foreløpig små kantkorn.

Weather

No precipitation -13 °C 10 m/s from SE ↖ Kaldt og vindfullt med vind fra SØ ved observasjonspunkt.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det har dannet seg et vedvarende svakt lag av kantkorn over det gamle harde smelteomvandlet snøpakken. Det har vært mye vind fra flere retninger hvor det er plagret fokksnøflak i bratte heng i flere himmelretninger, og mindre flakskred er lett å løse ut hvor fokksnøflak er pålagret. Skredstørrelse vil nok ikke bli stor da det generelt er litt lite snø. Skredfaren vil holde seg stabilt med kommende værutsikter, og det skal mer snø til for at skredfaren skal øke

Snow Profile

7 cm P RG, 2 cm F FC 1 mm, 16 cm F-4F RGxf, 25 cm P+ MFpc -16.2 °C @ 0 cm, -12.3 °C @ 8 cm, -5 °C @ 15 cm, -3.5 °C @ 22 cm

ObsID: 278777

Ofoten / WxSkistua

Snow

01.12.2021 kl. 06:06

345 masl

Widforss (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Widforss Comment:  Representativ bild av SH i overflaten.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Widforss Comment:  Litt mer ekstremt på enkelte steder.

Snow Cover

24 cm in total 0 cm new snow Surface hoar on a soft surface Dry

Weather

No precipitation -14.9 °C 0 m/s 10% clouds Tmax: -9,4 °C, Tmin: -15,3 °C, RH: 57 %

Snow Profile

SH 3 mm -8.4 °C @ 10 cm Jeg pleier ikke å se under overflaten på disse morgenobservasjonene, men dannelsen av kantkorn er overtydelig. En stor del av snødekket på observasjonsstedet består av FC 2,0.

ObsID: 278747

Ofoten / WxSkistua

Snow

30.11.2021 kl. 07:21

345 masl

Widforss (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

25 cm in total 0 cm new snow Surface hoar on a soft surface Dry PF: 15 cm

Weather

No precipitation -10.4 °C 0 m/s 50% clouds Tmax: -8,5 °C, Tmin: -11,8 °C, RH: 64 %

Snow Profile

SH 3 mm -5.5 °C @ 10 cm Det er ganske små SH i overflaten.

ObsID: 278614

Ofoten / Narvik

Snow

29.11.2021 kl. 11:30

663 masl

Kaj@obskorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  I enkelte heng hvor overflaterim er nedføyket med stiv fokksnøflak ble det observert skyttende sprekker. Disse er hovedsakelig å finne i VSV vendt heng ovenfor skoggrensen.
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Et par str.1 flak ble utløst med liten tilleggsbelastning i terrengformasjoner vendt mot VSV hvor overflaterim er nedføyket med stiv fokksnøflak.
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Et par str.1 flak ble utløst med liten tilleggsbelastning i terrengformasjoner vendt mot VSV hvor overflaterim er nedføyket med stiv fokksnøflak.
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 8 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Et par str.1 flak ble utløst med liten tilleggsbelastning i terrengformasjoner vendt mot VSV hvor overflaterim er nedføyket med stiv fokksnøflak.
Image Of Weather
Image 5 of 8 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 8 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps

Avalanche Activity

29. Nov. 6-12 Dry slab avalanche Few (2-5). 1 - Small. Easy to trigger Isolated steep slopes. SW, W. Above 500 masl Et par str.1 flak ble utløst med liten tilleggsbelastning i terrengformasjoner vendt mot VSV hvor overflaterim er nedføyket med stiv fokksnøflak.

Tests

ECTN15@42cm

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er tidlig på sesong, og hittils er snødekket generelt tynn. Flere skredbane har fortsatt ikke tilstrekkelig mengde snø for å produsere skred. I mange område under skoggrensen og i beskyttet terreng er det ikke tegn til flakdannelse. MEN høyere til fjells har en kombinasjon av kald temperatur og vindtransport skapt en lagdelt snødekke og her er det absolutt mulig å utløse skred som er stornok til å være farlig. Den skredproblem som ansees til å være mest potent er tilknyttet nedføyket overflaterim. Det har trolig en begrenset utbredelse (da den antakelig har blitt ødelagt av vinden mange steder), men har vist seg å være lett å påvirke på rett sted. Det er spesielt de stedene som har størt ansamling av fersk fokksnø hvor skredene kan bli problematisk stor. Det ble også observert flere lag med kantkorn i snødekke, både nær overflate og på begge sider av skare. Disse forventes å har mye større utbredelse i terreng, men eventuel skred vil igjen være avhengig av at det ligger fersk fokksnøflak opp på de. . Alt ligger til rette for ytterligere omvandling til kantkorn- tynn snødekke og kald temperaturer. Det bør understrekes at dette var årets første obstur og grunnlag for å uttale seg om skredfare på region nivå er dermed noe begrenset. Neste obstur blir på onsdag (sannsynligvis på Fagernesfjellet for å kunne si noe om situasjon på høyere terreng i kystnærstrøk)

Danger Sign

Whumpf sound I småheng med nedføyket overflaterim. Samme sted hvor skyttende sprekker og str.1 flak ble observert.

Recent cracks I enkelte heng hvor overflaterim er nedføyket med stiv fokksnøflak ble det observert skyttende sprekker. Disse er hovedsakelig å finne i VSV vendt heng ovenfor skoggrensen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, S, SW, W, NW above 500 masl

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, S, SW, W, NW above 500 masl

Snow Cover

35 cm in total Some snow drift 1 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Surface hoar on a soft surface Dry Kort oppsumert er det stor forskjeller i regionen. Det er flere steder snø til havnivå, men mange steder svært tynn. Det dypeste snødekke er (som vanlig) å finne på de høyere topper og i indrestrøk nær grensen med Sverige. Ovenfor skoggrensen er det mange steder fin skiføre og en lagdelt vinter snødekke. Utsatt område er flere steder svært vind påvirket, mens det ligger tørr løssnø i mange søkk og forsenkninger. Kald temperaturer den siste uke har ført til mye oppbyggende omvandling i snødekke og det er observert kantkorn krystaller både nær overflate og på begge sider av skare som ligger 20-40cm fra overflate. Enkelte steder er det observert overflaterim og i noen få heng har dette overflaterim blitt nedføyket.

Weather

No precipitation -17 °C 10 m/s from E ← 50% clouds Kaldt. Frisk bris fra ØNØ. Litt tåke i dalen. Natt til idag kom det ubetydelig dryss med nysnø. . . . . . . . . . . Kort sesonghistorikk: Nedbør: fra 09.11 til 24.11 kom det jevnlig små snøfall i Ofoten region som har gitt en total snødybde på 30-35cm ved skoggrensen i snitt. De siste 5 dager har vært uten nedbør av betydning. Rundt den 16-17e var det mildværsperiode som virker å ha gått høyt til fjells (1200moh??) som har ført til dannelse av en skarelag i snødekket. Det siste uke ar vært preget av kalde temperatur.

Snow Profile

15 cm F+ PP/FCsf, 0.5 cm F SH, 12 cm F+ PP/FCsf, 3 cm F+ FC 1 mm, 7 cm P MFcr, 7 cm F+ FC 2 mm, 50 cm 1F RG/FC -19 °C @ 0 cm, -12 °C @ 10 cm, -7.5 °C @ 20 cm, -6.2 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 278573

Ofoten / WxSkistua

Snow

29.11.2021 kl. 06:54

345 masl

Widforss (Unknown)

Snow Cover

25 cm in total PF: 15 cm. 1 cm nysnø siste 72 h.

Weather

No precipitation -9 °C 0 m/s 10% clouds Tmax (72 h): -7,1 °C, Tmin (72 h): -16 °C, RH: 82 %

Snow Profile

DF 1 mm -2.7 °C @ 10 cm

ObsID: 278497

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.