Avalanche forecast for Ofoten Saturday 2021-05-08

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable avalanche conditions in the alpine. Be careful of recently loaded storm slabs. A persistent weak layer of facets may be triggered.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from northeast., change to breeze from the north during the afternoon.
-16 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
4 mm precipitation, up to 10 mm in the most exposed areas.
Breeze from northwest., change to fresh breeze from the west during the afternoon.
-8 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / Narvik

Snow

08.05.2021 kl. 15:33

963 masl

tuh@nve (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  tuh@nve
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Ca 40 min gamle spor som har begynt å fyke igjen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Lett til moderat snøfokk.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  tuh@nve Comment:  Kantkorn over og under skarelag 15 cm ned i snøen er markert med piler. Lett vindpåvirket snø over.

Weather

Bygevær og litt nysnø på morgenen. Lavt skydekke og tåke på toppene.

Snow Cover

Storm slab (soft slab) Dry Våt og råtten snø i lavlandet, gradvis tørrere oppover i terrenget. Fin og tørr vintersnø fra skoggrensa. Lett til moderat snøfokk ved obspunkt. Stort sett myk fokksnø i denne fjellsida.

Tests

ECTN12@15cmQ1 Good Gikk på kant ved skarelag. Ikke bruddforplantning over hele søylen, skyldes nok at overliggende lag er for mykt ved snøprofilet. Hvis vinden øker vil fokksnøen bli hardere og danne mer sammenhengende flak.

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange skytende sprekker i brattheng. Den lengste var på sju meter.

Notes

Utbredelsen av kantkorn i forbindelse med skarelag høyt i snødekket er usikker. Har inntrykk av det kun finnes i isolerte lommer i få heng, men pga få observasjoner er det vanskelig å si sikkert. På obsstedet er laget lett å påvirke og viser mange ugunstige egenskaper: tynt lag, bryter lett og glatt, tydelig krystall (men ikke stor). På steder der vinden har jobbet med snøen og dannet sammenhengende fokksnøflak over laget kan det potensielt gi et meget skjelvent snødekke. Varslet faregrad virker rett, men med vindøkning utover kvelden som danner mer sammenhengende fokksnøflak kan det nok i høyfjellet grense til FG3.

Snow Profile

På obspunkt er det et lag med kantkorn over og under et tynt skarelag 15 cm ned i snødekket. Det er tydelige kantkorn, men ikke store krystaller. Myk og lett vindpåvirket snø over (Fist - 4F).

ObsID: 271705

Ofoten / Narvik

Snow

08.05.2021 kl. 15:14

876 masl

tuh@nve (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  tuh@nve

Danger Sign

Recent cracks

ObsID: 271687

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

08.05.2021 kl. 12:19

226 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 2 °C Bjerkviklia (200moh) kl 12:19 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 271661

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

07.05.2021 kl. 15:08

226 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation 1 °C Bjerkviklia (200moh) kl 15:08

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Avalanche Activity

Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 271593

Ofoten / Narvik

Snow

05.05.2021 kl. 14:20

4 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  jan arild@obskorps

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Vært pålagring i vest vendte brattheng etter vind fra øst i går. Fortsatt noe ustabilt Fokksnøflak som lett kan løses ut skred i men forventes å stabilisere seg raskt I solvendte sider er det mulig med naturlig utløst løssnøskred. Finner ikke kantkornlag i det nye fokksnø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium N, W, NW

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

4. May. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release W, NW Str 2-3 naturlig utløst flakskred. Mest ssnnynlig pga pålagring etter østlig vind i går

ObsID: 271340

Ofoten / Narvik

Snow

05.05.2021 kl. 13:34

1214 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry

Tests

ECTP9@9cmQ1

Snow Profile

8 cm P RG, 10 cm F/4F- DF, 15 cm 4F RG D, 2 cm P MFcr, 6 cm 1F RG, 40 cm P RG D, 20 cm K MFpc 1 tests connected to snow profile

ObsID: 271337

Ofoten / Narvik

Snow

05.05.2021 kl. 12:34

862 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Mer bundet snø og vindtransportert over tregrense. Tørr snødekke i nordvendt. Fokksnø virker godt stabilisert. Ser noen eldre flakskred vestvendt brattheng ca 1100 moh

Snow Profile

13 cm 4F RG D, 14 cm 1F/4F RG D, 60 cm P-K MFpc D

ObsID: 271335

Ofoten / Narvik

Snow

05.05.2021 kl. 11:52

528 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  jan arild@obskorps

Weather

No precipitation

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry I nordvendte sider 4-5 cm løssnø bestående av delvis nedbrutt. Uktig snødekke og solskade i solvendte sider. Ser en del løssnøskred gått i sørvendt

ObsID: 271333

Ofoten / Narvik

Snow

05.05.2021 kl. 10:45

930 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE Comment:  kantkorn under skarelag
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE Comment:  tykt lag av kantkorn/beger i lenker. digre krystaller. disse ligger over et islag rett over bakken, iallefall på dette stedet.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Ferske fokksnøflak dannet tirsdag er fremdeles ustabile, vær særlig oppmerksom der flakene er store. Sola ar godt i snødekket nå, vær oppmerksom på våte skred og skavelbrudd. Enkelte steder kan det finnes vedvarende svakt lag av kantkorn under et skarelag. Etter dumpet i helga ligger dette et godt stykke neddi snødekket, men utvis varsomhet, fravær av faretegn som drønn betyr ikke at det er trygt. vær særlig forsiktig i overgangen mellom tynt og tykt snødekke. Finværet fortsetter, men det ligger ikke an til temperaturstigning og man må anta at fokksnøflak dannet tirsdag fremdeles er ustabile enkelte steder. Isolerte steder finnes et svakt lag av kantkorn under skare. det skal en del til for å påvirke dette, men utvis varsomhet inntil videre. Forecast correct Veldig bra at vindøkningen ble fanget opp. Det har skjedd mye i snødekket i området jeg var i - fra igår ettermiddag til nå i morgens. Igår kjørte folk bratt i ubunden snø, nå er den vindpåvirka. I områder der det ikke har vært snø på flyttefot, eller der snødekket fikk satt seg en del med solpåvirkning før vinden inntraff, tenker jeg fg 2. Men i høyden der fokksnøflakene er store er vi fortsatt på en 3-er. Dette er kun basert på det jeg har sett idag. Ellers kommentar til regionen er vel at vi er ikke i vår-ski-modus ennå med dumpet som kom i helga, vindøkning igår, lave temperaturer og solinnstråling.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Er usikker på utbredelse, gikk tilbake til punktet der det ble oppdaget kantkorn under skare 23 april og kan bekrefte at det har skjedd en del siden da. Men, laget ligger nå relativt dypt og er delvis beskytta av skarelaget. Kan nok påvirkes der nysnøen fra helga er blåst vekk, men igjen - utbredelsen er usikker.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). Easy to trigger 2 - Medium N, W, NW above 700 masl Ser ut til at den kraftigste vinden var i går kveld, fra SØ. Satte høydegrensa på 700, men i skyggeområder kan nok fokksnøflak også lavere i terrenget være ustabile. I området jeg har vært var det små ansamlinger av flak, men rundtom i nabofjellene at det absolutt finnes enkelte områder der det ligger store flak - og skred på disse kan bli større. I området jeg har vært var bruddforplantningsevnen begrenset pga tykt underliggende lag av nedføyka nysnø.

Tests

ECTP21@35cmQ2 gikk på kantkorn under skarelag. Kantkornlaget var under oppseiling 23 april, men da var kornene pittesmå. Nå er de velutviklet og fine. Men de ligger under et skarelag som bærer godt. Når jeg inkluderte denne i profilet ble hele profilet feil (!!!), derfor er den tatt ut. Temperaturer: -3,5 under kantkornlag, -4,2 over.

ECTP9@12cmQ2 Fersk fokksnø gikk lett til brudd etter 9 lette dask. Trodde den skulle gå ved frigjøring. Temperaturer: -5 under lag av nedføyka nysnø, -7 over

Snow Profile

10 cm 1F RG 1 mm D, 25 cm F/4F DF 1 mm, 1 cm K IF D, 3 cm 4F FC 2 mm, 4 cm P MFpc, 1 cm K IF, 4 cm 4F FC 3 mm, 15 cm P MFpc, 20 cm 4F FC 3 mm, 20 cm K IF bare et tykt, steinhardt hvitt islag oppå bakken. -2 °C @ 103 cm, -2.2 °C @ 100 cm, -2.4 °C @ 90 cm, -2.4 °C @ 80 cm, -2.7 °C @ 70 cm, -2.8 °C @ 60 cm, -3 °C @ 50 cm, -3.3 °C @ 40 cm, -4 °C @ 30 cm, -5.3 °C @ 20 cm, -8.8 °C @ 10 cm, -9.4 °C @ 0 cm 1 tests connected to snow profile NV-heng

ObsID: 271321

Ofoten / Narvik

Snow

05.05.2021 kl. 10:23

827 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE
Image Of Danger Sign
Image 2 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  jegu@NVE Comment:  Ferske fokksnøflak ved ca 600 har lite oppsprekking
Image Of Danger Sign
Image 3 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  jegu@NVE Comment:  Fokksnøflak i høyden (fra ca 800 moh) sprekker lett opp
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE Comment:  Snøoverflata ned "Sløret", venstre flanke i bildet, var ifølge bilder ubunden og fin igår. Idag er den vindpåvirka og innbyr ikke til skikjøring.

Snow Cover

Some loose snow (1-10cm) Dry Fremdeles 10-15 cm tørr løs snø i skjermede områder uten solpåvirkning

Danger Sign

Recent snowdrift Lommer med ferske fokksnøflak. Fikk null respons på fokksnflak ved 600 moh, men høyere opp i terrenget ved ca 800 var de skjelvne og sprakk lett opp. Mest skvetten var de som lå i skyggen. Temperaturmessig har det ikke vært gunstige stabiliseringsforhold (har vært 4-5 minusgrader siste døgn på denne høyden)

ObsID: 271317

Ofoten / Narvik

Snow

05.05.2021 kl. 10:06

1328 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  jegu@NVE

Avalanche Activity

5. May. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. SE Iløpet av gårdagen under solsteiken tipper jeg

ObsID: 271313

Ofoten / Narvik

Snow

05.05.2021 kl. 09:38

498 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE

Snow Cover

0 cm new snow Dry Under skoggrensa er snøen stortsett gjennomfukta. Overflata lengre opp i terrenget er tørr i skyggesider, fuktig av sol ellers. Over ca 600 er det fokksnøflak av varierende hardhet, ruflesnø og i skjermede formasjoner tørr og ubunden snø.

ObsID: 271304

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.