Avalanche forecast for Ofoten Saturday 2021-05-01

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Use caution on slopes with recently formed wind slabs. Areas without new snow will have safe travel conditions.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Fresh breeze from northwest.
-11 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from west.
-11 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / Narvik

Snow

01.05.2021 kl. 13:10

598 masl

KRPE (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  KRPE

Snow Cover

Some snow drift Lett nedføyket spor. En time gamle.

ObsID: 270815

Ofoten / Narvik

Snow

01.05.2021 kl. 12:54

631 masl

tuh@nve (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  tuh@nve
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  tuh@nve Comment:  Lite vått flakskred. Dessverre dårlig bildekvalitet
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  tuh@nve Comment:  Snøvær på ettermiddagen

Weather

100% clouds Oppholdsvær fram til ca kl 15. Skikkelig snøvær utover ettermiddagen etter det.

Avalanche Observation

1. May 12:54 Wet slab avalanche 1 - Small Human triggered SW-facing Avalanche release at 454 masl and ended at 435 masl Steep slope Fikk dessverre ikke sett hva svakt lag var

Snow Profile

25 cm F DF M, 1 cm P MFcr M, 3 cm 4F DF/RGxf D-M, 28 cm 1F MF M, 18 cm 4F MF W, 30 cm 1F MF M

ObsID: 270814

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

30.04.2021 kl. 12:38

39 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation 1 °C Hilleshamn (0moh) kl 12:39 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 12:39 Ingen, 1,0 °C.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 270705

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

30.04.2021 kl. 12:25

226 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation 1 °C Bjerkviklia (200moh) kl 12:25

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

ObsID: 270698

Ofoten / Narvik

Snow

30.04.2021 kl. 11:38

1002 masl

tuh@nve (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Vestvendt side opp mot Linken. Avblåst noen steder
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Som vanlig ekstra vindpåvirket ved Skaret
Image Of Weather
Image 3 of 6 Of:  Weather Copyright:  tuh@nve Comment:  Lavt skydekke med skiftende sikt i høyden
Image Of Weather
Image 4 of 6 Of:  Weather Copyright:  tuh@nve Comment:  Gløtt av blå himmel innimellom
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Myk fokksnø opp mot Linken (sørvendt)
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Ved Skaret

Weather

No precipitation -9 °C 8 m/s Temperaturmåleren ved Øvre viste 0°C. -9°C i følge værstasjonen på Linken....stor forskjell i temp

Snow Cover

No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Layered snow begins at 500 masl Storm slab (soft slab) Dry Fokksnø over tregrensa. Mest vindpåvirket snø i sør og vest (delvis avblåst i vest), men myk fokksnø også i nord. Mye løssnø i skogen. Lett snøfokk i de kraftigste vindkastene. Det har blitt dannet litt tåkerim både enkelte steder i skogen og på høyfjellet.

ObsID: 270708

Ofoten / Narvik

Snow

29.04.2021 kl. 18:45

511 masl

Kaj@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  I skjermede område under skoggrensen er snødekke mindre preget av vind, men fortsatt påvirket av relativt milde temperatur og er litt fuktig
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Rundt skoggrensen og oppover er det tydelig hardhetsforskjell i øverste del av snødekke, med vindpakket snø opp på løsere nysnø partikler.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Vindutsatte område som her på bilde er avblåst fra sterk V-vind.

Weather

No precipitation 0 °C 10 m/s from W → 100% clouds Torsdag har vært preget av bygevær med stor lokale forskjeller i nedbørsmengde. Nedbør har kommet som snø til havnivå. Vindstyrke har vært økende utover dagen, hovedsakelig fra V sektor med en dreining mot NV på kvelden. Null isoterm har vært på 200-400moh.

Danger Sign

Recent snowdrift Samler seg i øst vendt leområde.

Snow Cover

Heavy snow drift 8 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Snøoverflate er preget av sterk vind fra V sektor og relativt mild temperatur opp til ca. 400moh. Det er lokalt dannet tykk lommer med fokksnø i østvendt leområde som har åpenbare "opp/ned" oppbygging (stiv, kram snø opp på litt løsere tørr snø).

Avalanche Activity

29. Apr. During the day No avalanche activity Meget dårlig sikt!

ObsID: 270646

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

29.04.2021 kl. 14:25

226 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 0 °C Bjerkviklia (200moh) kl 15:25 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 270592

Ofoten / Narvik

Snow

29.04.2021 kl. 13:24

995 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps

Weather

No precipitation 0 °C from W → Kraftige vindkast og snøføyke over 500 moh

Danger Sign

Recent snowdrift

Snow Cover

Moderate snow drift Storm slab (soft slab) Dry 4-5 cm våt- til fuktig nysnø under tregrense. Over tregrense har nysnø kommet med vind. Pålagret i le for vestlig vind og dannet myke fokksnøflak i bratte leheng. Stedvis skare og avblåste partier. Pågår moderat vindtransport over 500 moh.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E above 600 masl

Snow Profile

23 cm 4F/1F- RG D, 4 cm 4F- DFdc D Øvre del, 50 cm P-K MFpc M-W Sterk vind og snøføyke. Fikk gjort en kjapp snowpit

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det er pålagret fersk fokksnø i bratte leheng som trenger tid til å stabilisere seg. Gunstige temperaturer gjør at dette skjer temmelig raskt. Det er kommet mindre snø siste døgn enn antatt men pga mye løssnø tilgjengelig for vindtransport vil skredfaren være betydelig de steder hvor det de siste dager er kommet mest snø Fokksnøflak vil stabilisere seg raskt og skredfaren vil avta fra fredag

ObsID: 270584

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

29.04.2021 kl. 08:22

39 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation 1 °C Hilleshamn (0moh) kl 08:22 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 08:23 Ingen, 1,0 °C.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

ObsID: 270532

Ofoten / Narvik

Snow

28.04.2021 kl. 18:31

1007 masl

tuh@nve (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  tuh@nve Comment:  Skiftende vær: Linken kl 20
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Mye tørr løssnø i leområder (ca 20 - 30 cm på Baksia)
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  tuh@nve Comment:  Skiftende vær: Linken kl 18:30
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Myk fokksnø opp mot Andretoppen

Weather

No precipitation -8 °C Skiftende vindstyrke og skydekke. En del tåke som henger rundt de høyeste toppene.

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry I leformasjoner er det mye tørr løssnø, men snøen er tydelig vindpåvirket på utsatte plasser (noe mer enn i går på samme tid).

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Når vinden skrus opp utover dagen i morgen vil det fyke godt med all løssnøen som er i terrenget. Snøvær vil bidra ytterligere til pålagringen og skredfaren vil øke. Forecast correct

ObsID: 270501

Ofoten / Narvik

Snow

28.04.2021 kl. 12:56

1003 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps

Weather

No precipitation -1 °C 100% clouds Tåke. Og null sikt men sola skimte så vidt gjennom

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Mye tørr løssnø fra tregrense. I høyden mer ujevnt fordelt i terrenget. Mer bundet og pålageret myke fokksnøflak i leformasjoner. Ingen store endringer i snødekket i høyden siden tirsdag

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S above 600 masl

Snow Profile

14 cm F/4F- PP/DF, 2 cm F PP, 10 cm P RG, 1 cm K MFcr, 6 cm 1F RG, 8 cm K MFpc, 3 cm 1F-P MFpc, 42 cm K MFpc

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kommet en del snø de siste dagene. Selv om det det har vært rolige vindforhold og mye løssnø, har det i høyden har det vært litt pålagring av fokksnøflak med vind fra NV. Fokksnøflak trenger tid til å stabilisere seg. Mest utsatte eksponering er Ø/SØ vendt brattheng. Mer påfyll av snø kombinert med vind fra SV som skal øke utover dagen vil det gi ny pålagring av ustabile fokksnøflak i leområder. Dette vil trenge tid til å stabilisere seg og skredfaren forventes å øke til betydelig

ObsID: 270468

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.