Avalanche forecast for Ofoten Tuesday 2021-04-27

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Use caution on recently loaded slopes above treeline. Smaller wind slabs can be triggered. The old persistent weak layer is inactive or very hard to trigger. Local differences due to snow showers.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3 mm precipitation.
Breeze from northwest.
-10 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Breeze from northwest.
-11 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / Narvik

Snow

27.04.2021 kl. 19:39

1109 masl

tuh@nve (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve

Snow Cover

Fant litt begynnende kantkorn rett over gammel mildværskare her, men små kystaller som ikke utgjør noe skredproblem. Virker også som om de bare finnes veldig lokalt, men verdt å følge med på.

ObsID: 270392

Ofoten / Narvik

Snow

27.04.2021 kl. 18:53

822 masl

tuh@nve (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  45 cm løssnø på det meste! Det er generelt mye løssnø i terrenget
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  På de aller mest vindutsatte stedene er det avblåst til skare eller bakke
Image Of Weather
Image 3 of 4 Of:  Weather Copyright:  tuh@nve
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  I noen få heng er det litt flakdannelse med fokksnø

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm) Dry Det er generelt mye løssnø i terrenget. I enkelte områder er det opp til 45 cm (!) løssnø. I sør er snøen veldig lett vindpåvirket, i nord er den helt løs. På noen få vindutsatte områder er det avblåst til fjell eller skare. På de mest vindutsatte områdene er det dannet litt flak, men problemet er begrenset til få heng.

Weather

Bygevær. Stort sett opphodsvær, men kom noen lette snøbyger innimellom.

ObsID: 270391

Ofoten / Narvik

Snow

27.04.2021 kl. 13:26

607 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps

Snow Cover

No snowdrift 20 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry 20 cm løssnø ved tregrense. I høyden har snøen kommet med vind og ligg mer ujevnt fordelt i terrenget med pålagring av myk fokksnø i leområder

ObsID: 270451

Ofoten / Narvik

Snow

27.04.2021 kl. 12:14

84 masl

Kaj@obskorps (*****)

Snow Cover

5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Snøbyger under natt til tirsdag.

Weather

Snow 1 °C

ObsID: 270338

Ofoten / Narvik

Snow

26.04.2021 kl. 15:09

988 masl

Kaj@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Ca. 5-10cm løssnø på snaufjellet i kystnære strøk, tørr i skyggesiden.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Ca. 5-10cm løssnø på snaufjellet i kystnære strøk. Noe fuktig i solvendte sider.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snødekke på 1000moh i S vendt terreng. Se vedlagt profil.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Intakt kantkorn ved bakken. Se vedlagt profil.
Image Of Weather
Image 5 of 7 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 6 of 7 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Små sluff blir initiert ved hver sving i brattere terreng med fersk nysnø
Image Of Danger Sign
Image 7 of 7 Of:  Danger Sign Copyright:  Kaj@obskorps

Tests

ECTN14@16cm

Snow Cover

Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 450 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

Weather

No precipitation -4 °C 5 m/s from W → 100% clouds Snøbyger siste døgn og lett vind fra V sektor. Det har kommet mer snø i høyden enn i lavlandet pga. særdeles uttalt orografisk effekt siste dagene.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Generelt stabil forhold med litt nysnø opp på stabil snødekke som er smelteomvandlet fra tidligere. Men snøbyger de siste 4 dager har skapt myke flak i enkelte leområde høyt til fjells (>800moh). Det virker som det har vært ganske stor lokale variasjoner i nedbørsmengde de siste dagene og dette gjør at utbredelsen av skredproblemen er noe diffus. Kantkorn er observert igjen i dag- også høyt til fjells i kystnærstrøk- ikke bare i indrestrøk. Litt mer snøbyger neste dagene er trolig nok til å opprettholde samme FG og skredproblem. Varslet temperatur svingninger vil være gunstig for stabilisering av fokksnø problemen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S above 700 masl Dette problem er mer potent enn antatt hjemmefra. Mulig å utløse med bare liten tilleggsbelastning, men det forventes generelt str. 2.

Loose dry avalanche Loose snow Very easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Små sluff blir initiert ved hver sving i brattere terreng med fersk nysnø. I solvendte sider er det nok mulig å ser naturlig aktivitet hvis solen skulle titte frem.

Danger Sign

Recent cracks Fokksnø sprekker opp rundt skispor.

Avalanche Activity

26. Apr. 12-18 Loose dry avalanche Few (2-5). 1 - Small. Very easy to trigger Specific steep slopes. N, NE. Above 800 masl Små sluff blir initiert ved hver sving i brattere terreng med fersk nysnø.

Snow Profile

6 cm F PP, 10 cm 4F+/4F- DF, 1 cm 1F MFcl, 2 cm 4F DF, 4 cm K MFcr, 32 cm 1F RG, 1 cm K MFcr, 27 cm 1F MFcl, 28 cm P MFpc, 6 cm 4F FC 1 tests connected to snow profile

ObsID: 270257

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

26.04.2021 kl. 13:25

94 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 270241

Ofoten / Narvik

Snow

25.04.2021 kl. 15:57

725 masl

tuh@nve (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Lett vindpåvirket her på ca 400 moh. Mer tydelig fokksnødannelse høyere opp.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry Snøen er vindpåvirket i utsatte områder, og flere kjappe hand shear tester viser at fokksnøen har tydelig ugunstig opp-ned lagdeling.

Weather

Bygevær med litt snøvær.

ObsID: 270168

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

25.04.2021 kl. 14:17

226 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation 1 °C Skoglund (100moh) kl 18:17

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 270149

Ofoten / Narvik

Snow

25.04.2021 kl. 12:00

1275 masl

Kaj@obskorps (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Str.2 naturlig utløste flak i østvendt leområde.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Gahperčohkka: Noe avblåst på sørvendt rygg, men ca. 20cm innblåst tørr løssnø i SØ vendt side.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Mot Sealggačohkka: preget av vind fra NV på lørdag.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Vestvendt terreng under Storfjellet: ca. 20cm med tørr løssnø.

Avalanche Observation

6. Apr 19:53 Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released NE-facing Avalanche release at 1468 masl and ended at 1329 masl 2 cm high and 250 m wide fracture Lee side Et gammel str. 3 flakskred i ØNØ vendt leområde. Fikk beskjed om dette stor naturlig utløste skred for ca. 10 dager siden, men så det første i dag selv. Det har troligvis gått i forbindelse med stor innsamling av fokksnø i østvendt terreng i begynnelsen av april (det ble observert mye annet naturlig aktivitet etter den uvær periode). Med tanke på bruddkanthøyde er det antatt at det svaklag kan har vært dypt begravd kantkorn, men dette er selvfølgelig ikke bekreftet.

Snow Cover

2 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry I indrestrøk rundt Hunddalen er det fortsatt kaldt, lagdelt vinter snødekke. Det har kommet mer nedbør her på slutten av forrige uke enn det som ble registrert på værstasjoner, jeg tipper ca. 10cm i snitt, men enkelte heng har nærmere 20cm med tørr løssnø.

Avalanche Activity

24. Apr. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release E Et fersk str.2 flak observert i øst vendt leområde.

ObsID: 270157

Ofoten / Narvik

Snow

25.04.2021 kl. 11:40

922 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  jegu@NVE

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet

ObsID: 270122

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

24.04.2021 kl. 20:55

129 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 270056

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

24.04.2021 kl. 20:54

94 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 270055

Ofoten / Narvik

Snow

24.04.2021 kl. 13:29

1244 masl

Kaj@obskorps (*****)

Snow Cover

Enkelte leområde vendt mot sørøst har reell ansamling av fersk fokksnø, 20-40cm. Det sprekker opp som myk flak rundt skiene, selvom det ikke forplanter seg så langt på obssted er problem med fokksnø mer framtredende enn gårsdagens observasjonstur tilsa

Weather

No precipitation -7 °C 10 m/s from NW ↘ 100% clouds Kortvarig snøbyger, tåke og vind fra NV.

Danger Sign

Recent cracks

Recent snowdrift Samler seg i sørøst- og østvendt leområde.

ObsID: 270155

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

24.04.2021 kl. 13:26

226 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation 0 °C Bjerkviklia (200moh) kl 23:27

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 270060

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.