Avalanche forecast for Ofoten Wednesday 2021-04-14

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Be careful in lee areas with wind deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Naturally released loose avalanches can occur in sun exposed steep terrain.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid slopes steeper than 35 degrees with wet loose snow and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Breeze from north., change to fresh breeze from the west during the evening.
-20 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 100 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation, up to 25 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from west., change to moderate gale from the southwest during the evening.
-9 °C to -4 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / Narvik

Snow

14.04.2021 kl. 13:30

875 masl

Kaj@obskorps (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Utsikt fra Fagernesfjellet i dag.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Blanding av PPgp og DF 20-25cm fra overflate som ga tydelig resultat på stabilitetstester.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snødekke på 870moh i SØ vendt heng med litt ansamling av fersk vindtransportert snø.

Avalanche Activity

14. Apr. During the day No avalanche activity Null sikt!

Weather

Snow -4.5 °C 12 m/s from SW ↗ 100% clouds Siden tirsdag kveld har det vært en trend mot økende vindstyrke, og snøbyger til havnivå. Svært dårlig sikt ovenfor skoggrensen skapte noe utfordring ift. observasjoner...

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Økende vind siste døgn har dannet et fokksnøproblem. Der hvor snøprofil ble gravde var det tydelig resultat på et tynn lag med PPgp og DF opp på tynn MFcr. Selvom dette sprøhagl er kanskje ikke tilstede i alle heng, så er problem med nedføyket DF troligvis tilstede over tilstrekkelig område for å begrunne FG3. Der hvor vindtransport er størst er det ikke utenkelig med naturlig utløst skred i dag. . . . Overflaterim som ble observert på Sildviktind i går ble ikke observert i dag. Det er grunn til å tro at mye av det ble ødelagt av vinden før det ble føyket ned. Men (som vanlig) er det svært vanskelig å utelukke at det ikke finnes noen lommer i skjermede område hvor det er intakt. Fortsatt nedbør og sterk vind i morgen vil opprettholde/øke skredfare relatert til fokksnø i høyden. Samtidig vil økende temperatur og regn i lavlandet skaper ny problem med våte skred av både løs og flak arten. . . . Mot helgen vil litt penere vær sannsynligvis føre til minkende skredfare.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sterk vind fra SV på snaufjellet hele dagen i dag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, NW above 500 masl Ut ifra sted hvor snø profil ble gravde kan dagens skredproblem bedre beskrives som "nedføyket nysnø" (eller sprøhagl for å være mer presis), enn "dårlig binding mellom lag i fokksnø".

Tests

ECTP3@24cm

LBT@24cmQ1

Snow Cover

Moderate snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Snødekke bær preg av økende vindstyrke siden tirsdag kveld. Det er pågående vindtransport inn i leheng vendt mot NØ spesielt, og det er dette som skaper økt skredfare i dag. Dårlig sikt gjorde det vanskelig å observere stor område, men det virker som utsatt område var generelt avblåst/hard vindpakket, mens leområde hadde samlet en del fersk snø. Snøprofil viste tydelig lag med nedføyket sprøhagl blandet med delvis nedbrutt krystaller som ga god resultat på LBT og ECT. Jeg valgte å grave på et sted som hadde fersk fokksnø, noe som gjorde at total snødybde var langt over gjennomsnitt (HS245), og jeg gravde dermed ikke ned til den dybde hvor man kunne forvente å finne kantkorn.

Snow Profile

23 cm 4F+/4F- DF D, 1 cm 4F- PPgp/DF D, 1 cm P MFcr D, 15 cm 4F DF, 65 cm 1F RG -4.3 °C @ 0 cm, -4.7 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4.8 °C @ 30 cm, -4.7 °C @ 40 cm, -4.5 °C @ 50 cm, -4.3 °C @ 60 cm, -4.2 °C @ 70 cm, -4 °C @ 80 cm, -3.8 °C @ 90 cm, -3.7 °C @ 100 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 267485

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

14.04.2021 kl. 12:54

226 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 0 °C Skoglund (300moh) kl 12:54 10 cm nysnø akkumulert siste 6 timer. Snøfokk siste 6 timer.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Fokksnø. EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 267440

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

14.04.2021 kl. 09:37

39 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 2 °C Hilleshamn (0moh) kl 09:38 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer. Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 09:38 Snø, 2,0 °C. 1 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i områdene. Minkende skredfare neste døgn: Går over i regn framover.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

ObsID: 267414

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

14.04.2021 kl. 08:12

129 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 267398

Ofoten / Narvik

Snow

13.04.2021 kl. 17:00

827 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

Some loose snow (1-10cm) Moist Stor variasjon i snøoverflaten. Kram opp til skoggrensa, deretter gradvis tørrere (men fortsatt fuktig og solpåvirka). Mellom 300 og ca 800 10 cm fin løssnø. Ovenfor 800 lommer med løs snø, men stortsett svært ruglete og 'tåkerimete' overflate. Fjellet var sjeldent hvitt idag, som i at siste snøfall kom stortsett uten vind. Noen skavler i skoggrensa, men disse virket svært stabile. Enkelte steder oppsprekking i den ferskeste fokksnøen, men ingen forplantningsevne.

ObsID: 267364

Ofoten / Narvik

Snow

13.04.2021 kl. 15:50

1153 masl

KRPE (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  KRPE

Snow Cover

Surface hoar on a soft surface Overflaterim på nysnø.

ObsID: 267357

Ofoten / Narvik

Snow

13.04.2021 kl. 11:11

1331 masl

Kaj@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Nysnø krystaller med litt overflaterim dannelse. Bilde tatt på 1360moh.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Fin skiføre i skjermede formasjoner med lett, tørr løssnø opp på hardere eldre fokksnø.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Utsatt område er tydelig vindpreget etter hard vind fra vestlige sektor forrige uke. Bilde viser Detasjementshøgda fra NNV.
Image Of Weather
Image 4 of 5 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Fin skiføre i skjermede formasjoner med lett, tørr løssnø opp på hardere eldre fokksnø.

Weather

No precipitation 4 m/s from SW ↗ 20% clouds Oppholdsvær med svak vind fra SV og kald lufttemperatur men sterk solinnstråling. Mer overskyet og økende vind styrke utover kvelden.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

No snowdrift Surface hoar on a soft surface Dry Under dagens tur over Sildviktind ble det observert noe overflaterim opp på ca. 10cm med tørr løssnø. Utsatt område er tydelig preget av sterk vind forrige uke og søndag mens skjermede formasjoner hadde relativt gunstig oppbygging av snødekke med lett, tørr løssnø opp på hardere eldre fokksnø.

ObsID: 267427

Ofoten / Narvik

Snow

13.04.2021 kl. 10:21

269 masl

Kaj@obskorps (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Str.1,5-2 flak skred observert på ØNØ side av Knusartoppen ca. 750moh. Sannsynligvis fra søndag.

Avalanche Activity

11. Apr. During the day Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release NE, E Str.1,5-2 flak skred observert på ØNØ side av Knusartoppen ca. 750moh. Sannsynligvis fra søndag.

ObsID: 267252

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

13.04.2021 kl. 10:21

226 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation 0 °C Skoglund (300moh) kl 10:22 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 267253

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

13.04.2021 kl. 09:03

94 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 267243

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

13.04.2021 kl. 08:08

39 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -1 °C Hilleshamn (0moh) kl 08:08 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 08:08 Ingen, -1,0 °C.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i områdene. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt vær i områdenr.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

ObsID: 267237

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

13.04.2021 kl. 07:55

129 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 267231

Ofoten / Narvik

Snow

12.04.2021 kl. 17:11

916 masl

KRPE (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  KRPE Comment:  Sprøhagl

Snow Cover

Other En del sprøhagl på snøoverflaten. Observert fra ca 600moh og til 1272moh i alle himmelretninger. Kom I løpet av søndagen.

ObsID: 267198

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

12.04.2021 kl. 11:09

39 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation 2 °C Hilleshamn (0moh) kl 11:09 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 11:09 Ingen, 2,0 °C.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i områdene. Minkende skredfare neste døgn: Lite nedbør framover.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

ObsID: 267112

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

12.04.2021 kl. 08:36

129 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

Weather

No precipitation 2 °C Skjellevikskare (300moh) kl 08:36 3 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 267077

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

11.04.2021 kl. 13:21

226 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation 0 °C Bjerkviklia (200moh) kl 13:22 20 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye snø. EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Recent snowdrift

Large snowfall

ObsID: 266919

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

11.04.2021 kl. 12:35

94 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 266906

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.