Avalanche forecast for Ofoten Thursday 2021-03-18

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. A skier or a snow mobile may trigger avalanches in the fresh wind slabs, while persistent weak layers deeper in the snow in general is hard to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-13 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from northeast., change to fresh breeze from the southeast during the evening.
-16 °C to -9 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

18.03.2021 kl. 15:00

226 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -3 °C Bjerkviklia (200moh) kl 20:07

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Liten fare men værmelding videre melder stor fare. EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 262811

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

18.03.2021 kl. 13:57

94 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 262764

Ofoten / Narvik

Snow

18.03.2021 kl. 13:37

1132 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  jegu@NVE Comment:  Skulle legge inn som hendelse, men får ikke endret uten å miste posisjonen. kort fortalt: Personutløst, 15-20 cm høy bruddkant, 40-50 meter lang bruddkant. Str 1/2. Gikk på nedføyka svakt lag av nysnø, dette ble også funnet i ett par profiler. Varierende hardhet i snøoverflata på fjellet og akkurat på dette stedet var det et lite "isolert område" med myke fokksnøflak,
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  jegu@NVE
ObsID: 262756

Ofoten / Narvik

Snow

18.03.2021 kl. 12:10

1000 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE Comment:  En rask LBT, løsna på nedføyka nysnø ved frigjøring i bakkant
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE Comment:  Begynnende kantkorn under skarelag
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  jegu@NVE Comment:  Stedvis store furer, men for det meste små myke flak mellom løs eller ruflet snø

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fokksnøflak oppå nedføyka svakt lag av nysnø er lett å løse ut for en enkelt skiløper, dette gjelder spesielt der flakene er myke. Skredproblemet gjelder der nysnøen som kom mandag har bundet seg i flak. Gamle fokksnøflak er stabile, også høyt til fjells. Vedvarende svakt lag av kantkorn viker ikke til å være et problem i dette området. Mye nedbør i kombinasjon med vind vil legge opp ferske ustabile fokksnøflak i leområder. Disse kan finnes i flere himmelretninger grunnet vinddreining gjennom dagen. Det er mye løs snø tilgjengelig for transport og i områder der fokksnøflakene blir store kan disse løsne av seg selv. I regionen som helhet, der det finnes vedvarende svake lag kan det gå enkelte naturlig utløste store skred, trolig mest aktuelt i indre strøk. Om kvelden når regnet kommer kan det gå naturlig utløste våte skred i lavlandet. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium S, SW, W above 600 masl Dette er basert på dagens observasjoner. Virker til at NØ-vind har hatt mest flyttekraft på løssnøen. Egentlig ganske forutsigbar situasjon, om en kjører løs eller ruflesnø så er det trygt, men en sving innpå myke flak kan utløse småtteri da det ikke har vært nok vind til at flakene er store (iallefall i dette området). Gikk over flere testheng som så ut som de hadde potensiale, men enten var snøen for løs eller for hard.

Danger Sign

Recent snowdrift

Snow Profile

10 cm F PP, 10 cm 4F/F+ DF Nedre del, 15 cm 1F RG, 1 cm I IF, 1 cm 4F FC, 40 cm P MF Traff på steinur i bunnen. Under skarelag tendens til begynnende kantkorn, men er ikke potent på dette stedet. Alle tester viste at nedføyka nysnø var jokeren, dette ble også bekreftet av et lite personutløst skred.

ObsID: 262757

Ofoten / Narvik

Snow

18.03.2021 kl. 12:00

1511 masl

Kaj@obskorps (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps

Weather

No precipitation Lite vind, strålende sol og kaldt temperatur (ikke målt, men jeg tipper rundt -10 på obssted).

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Ca. 15-30cm lett løssnø i alle himmelretninger, jevnt fordelt i terrenget (flere steder rett opp på stein). Små lommer i nordvendt terreng på ca. 800moh hvor vinden hatt tatt tak i snøen, men ellers ikke tegn til vindpåvirkning.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

18. Mar. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Several (6-10). 1 - Small. Spontaneous release N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Eneste skredaktivitet observert på dagens tur var flere str.1 tørr løssnø i brattheng. (Hadde god oversikt over flere indikator skredbane).

ObsID: 262793

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

18.03.2021 kl. 11:45

39 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -8 °C Strætelia (300moh) kl 11:46 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 262735

Ofoten / Narvik

Snow

18.03.2021 kl. 10:57

700 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry Over skoggrensa er snøoverflata svært varierende. Vindpakka myke flak, dyner, stedvis 10 cm løssnø, avblåst skare, flekkvis hardere flak og enkelte steder svært tynt snødekke.

ObsID: 262731

Ofoten / Narvik

Snow

18.03.2021 kl. 10:17

486 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  jegu@NVE

Weather

No precipitation -9 °C 7 m/s from NE ↙

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) 10-15 løsvsnø. Fra skoggrensa lett vindpåvirka, stedvis myke fokksnøflak

ObsID: 262693

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

18.03.2021 kl. 10:17

129 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Weather

No precipitation -3 °C Skjellevikskare (300moh) kl 10:18

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 262694

Ofoten / Narvik

Snow

17.03.2021 kl. 18:01

1256 masl

tuh@nve (***)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  tuh@nve
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  tuh@nve
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  tuh@nve Comment:  Kantkorn under skare og begerkrystaller ved bakken
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  tuh@nve Comment:  Begerkrystaller ved bakken.
Image Of Tests
Image 5 of 5 Of:  Tests Copyright:  tuh@nve Comment:  ECT gikk ikke til brudd, men ved å bruke MYE kraft med spaden bak profilet fikk man et plant brudd i kantkorn under skarelag

Tests

ECTX Good

Weather

No precipitation -11 °C from NE ↙ Litt vind fra NØ, stort sett overskya. Lett tåke på toppen av Tredjetoppen.

Avalanche Danger Assessment

Gravde en kjapp profil for å se etter vedvarende svake lag på dagens skitur. Det var et godt utviklet lag med kant 75 cm ned i profilen, men det skulle svært stor tilleggsbelastning til for å påvirke det da laget er låst av overliggende hard fokksnø og skarelag. Når laget først gav etter var det et rent og fint brudd (Q1). Begerkrystallene ved bakken er massive, men enda vanskeligere å påvirke og laget er tjukt. Str 3, få heng og stor tilleggsbelastning som beskrevet på Varsom rimer bra med det vi observerte i dag (kan eventuelt vurdere om svært stor tilleggsbelastning er mer rett).

Snow Cover

Some snow drift Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Lett vindpåvirka snø i sørvendte heng og på utsatte områder. Løssnø i nordvendte sider.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

17. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

Tynt lag med kantkorn 75 cm ned i snødekket. Tjukt lag med store begerkrystaller ved bakken. Begge lagene er svært vanskelig å påvirke da de er låst av overliggende skarelag og hard fokksnø.

ObsID: 262641

Ofoten / Narvik

Snow

17.03.2021 kl. 16:10

988 masl

Kaj@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  HN15 i nordvendt terreng på 750moh. Helt ok skiføre.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på 740moh. viser NV vendt fjellside.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snødekke i toppen av sørvendt fjellside på 1000moh. Gravde på en plass med større innsamling av nysnø for å se på ustabil sjikt overgang i dagsferske nysnø. Se vedlagt profil.

Tests

CTM18@46cmQ2

CTM11@30cmQ3

Weather

No precipitation -10 °C 6 m/s from N ↓ 75% clouds Snøbyger under natt til onsdag, som snø til havnivå. Bris fra nord-nordøst.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fikk generelt inntrykk av en lav FG2 idag. Hoved skredproblem er relatert til nysnø fra siste døgnet, men ut ifra dagens observasjoner har den ikke så stor utbredelse. Mest utsatt himmelretning er også mer sørvendt enn det som ble publisert på varsom. Problem med kantkorn ble ikke observert, men er antakeligvis tilstede høyere til fjells og lengre øst mot grensen med sverige. Det finnes rikelig med snø (10-30cm) tilgjengelig for vindtransport når vinden øker på fredag Forecast correct

Snow Cover

Some snow drift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Snøbyger under natt til onsdag gaven fin påfyll, ca. 15cm. relativt jevnt fordelt grunnet relativt svakt vind. Mange heng har gunstig snødekke oppbygging med lett ubunden snø uten åpenbar lagdeling. Men det finnes små lommer hvor myk vindpakket snø ligger opp på svaklag av nysnø. Største samling av vindtransportert virker å finnes i sørvendt leområde nær rygg formasjon fra skoggrensen og oppover. Vedvarende svaklag av kantkorn ble ikke observert på dagens obstur, men kan nok ikke utelukkes i andre heng (spesielt høyere til fjells og nærmere svenskegrensen).

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 800 masl Denne skredproblem ble ikke observert på dagens obstur og er basert på tidligere observasjoner. Jeg er enig med tekst på varsom som beskriver problemet som mest fremtredende i høyere/indrestrøk hvor mildværet i slutten av februar ikke traff så hardt.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW, W

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

17. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

20 cm 4F- DF D, 15 cm F+ PP D, 12 cm 4F DF D, 5 cm P MFcr, 6 cm 4F+ FCxr D, 20 cm 1F RG D, 10 cm P MFpc -10.5 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -6 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -4.2 °C @ 40 cm, -3.6 °C @ 50 cm, -3.2 °C @ 60 cm, -2.6 °C @ 70 cm, -1.9 °C @ 80 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 262630

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

17.03.2021 kl. 15:39

masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -2 °C Øra (0moh) kl 15:39

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 262601

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

17.03.2021 kl. 14:29

129 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -1 °C Skjellevikskare (300moh) kl 09:40 10 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 262592

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

17.03.2021 kl. 11:54

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 262550

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

17.03.2021 kl. 11:52

94 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset,

ObsID: 262547

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

17.03.2021 kl. 11:52

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 262548

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

17.03.2021 kl. 11:08

39 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -2 °C Strætelia (200moh) kl 09:00 5 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

ObsID: 262537

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

17.03.2021 kl. 10:58

94 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 0 °C Bratli (200moh) kl 10:58 15 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 262529

Ofoten / Narvik

Snow

16.03.2021 kl. 11:52

767 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE Comment:  På andre sia av fjorden veggfjellet og fjell i Grovfjord i bakgrunnen.

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry Snøen som kom igår er lett vindpåvirka over 700 moh. Ligger stortsett jevnt fordelt, men enkelte dyner i leområder.

ObsID: 262409

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

16.03.2021 kl. 08:37

39 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -1 °C Hilleshamn (0moh) kl 08:37 Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 08:38 Ingen, -2,0 °C.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Kaldt og stabilt vær. Uforandret skredfare neste døgn: Kaldt og stabilt vær .

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 262364

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

16.03.2021 kl. 01:27

129 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 261325

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

15.03.2021 kl. 14:46

masl

drift@svv (**)

Weather

Rain 2 °C Øra (0moh) kl 14:46

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 261299

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

15.03.2021 kl. 13:41

39 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 3 °C Hilleshamn (0moh) kl 13:41 1 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 13:41 Snø, 2,0 °C. 1 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i områdene. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt kaldere vær .

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

Much water in the snow regn på snø

ObsID: 261291

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

15.03.2021 kl. 08:41

94 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation 0 °C Bratli (200moh) kl 08:41

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 261233

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

15.03.2021 kl. 06:38

129 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 261217

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.