Avalanche forecast for Ofoten Thursday 2021-03-04

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Unstable conditions due to wind slabs in lee areas. Persistent weak layers may also be triggered where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from northwest.
-12 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation.
Fresh breeze from northwest.
-13 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

04.03.2021 kl. 15:52

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

No precipitation -2 °C Beisfjord (0moh) kl 15:52

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 259275

Ofoten / Narvik

Snow

04.03.2021 kl. 14:07

864 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  jan arild@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps

Snow Cover

Moderate snow drift 5 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Generelt lite snø. Stedvis skare og fokksnøflak av ulik hardhet i leformasjoner. Pågående vindtransport fra nord. Vanskelig å si mer om snødekkefordelingen pga dårlig sikt.

Snow Profile

10 cm 1F RG, 2 cm P MFcr, 5 cm F-4F DF, 8 cm 4F RG, 12 cm P MF, 5 cm 4F FC

ObsID: 259250

Ofoten / Narvik

Snow

04.03.2021 kl. 13:46

619 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Tatt på ca. 350 mot S-Sø. Lilleballak midt i bildet.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Ubunden snø på overflata, her fra ca. 550moh tatt mot S-Sø.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Ubunden snø i overflata. Her fra ca. 550moh.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Fortsatt generelt lite snø, men tildels mye tørr og ubunden snø i overflata. Vassdalsfjellet tatt mot N.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mye nysnø siste dager og fra forrige uke også i høyden, som også har vært utsatt for en del vibd fra vest, tilsier vindpåvirket snø over nysnø i leheng. Gunstige temperaturer og relativt lite vind, tilsier en stabilisering neste dagene. Forecast correct Enig i at det kan være en 3’er i dag, men gunstige værforhold tilsier en ganske rask stabilisering og mit moderat skredfare fra i morgen av.

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow -5 °C 4 m/s from NW ↘ 80% clouds Overskyet bygevær. Enkelte perioder med relativt tett nedbør og dårlig sikt, men også lengre oppholdsperioder med åpninger i skydekket og sol og sikt over større områder. Noe vind fra Nv og det ble observert perioder moderat snøfokk mot Kopparfjellet/Lilleballak.

Avalanche Problems

Loose snow Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl En god del ubunden snø og det var ganske lett å få mindre løssnøskred til å løsne i brattheng både over og under skoggrensa. Disse vil nok være stort sett små og harmløse i seg selv.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, S, SW above 500 masl

Snow Cover

Moderate snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Tildels mye tørr og ubunden nysnø over hele fjellet, både over og under skoggrensen. Mellom 10-30cm+. Generelt lite snø fortsatt, særlig under ca. 700moh hvor nedbøren forrige uke ofte kom som regn.

Avalanche Activity

4. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 259249

Ofoten / Narvik

Snow

04.03.2021 kl. 13:13

726 masl

jan arild@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  jan arild@obskorps

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Nysnø kombinert med nordlig vind har gitt pålagring av ustabile fokksnøflak i leformasjoner. Fokksnøflak vil trenge noe tid på å stabilisere seg. Skredproblem med vedvarende svakt lag av kantkorn i snødekket er ikke observert på denne turen, og dermed ikke kjennskap til hvorvidt dette er et problem i denne delen av regionen. Ventet noe tilførsel av nysnø, men beskjeden med vind. Skredproblemet forventes ytterligere stabilisering

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

Some snow drift 5 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry

Avalanche Activity

4. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

5 cm F PP, 13 cm 4F RG, 2 cm K MFcr, 13 cm 4F RG, 30 cm P MF M

ObsID: 259226

Ofoten / Narvik

Snow

04.03.2021 kl. 12:42

607 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Marius@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

15 cm F PP D, 12 cm 1F DF D-M, 0.5 cm P MFcr, 3 cm 1F MF D-M, 1 cm I MFcr D-M, 3 cm 1F RGxf D-M, 13 cm P-K MFcl D-M S-vendt side. Generelt lite snø. En del ubunden nysnø generelt tundt på fjellet, fra 10-30cm+.

ObsID: 259217

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

04.03.2021 kl. 06:11

94 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 259084

Ofoten / Narvik

Snow

03.03.2021 kl. 11:00

802 masl

Kaj@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snødekke på 800moh i NNV vendt terreng. Se vedlagt profil. (pensel, blyant markere grensen av det smelteomvandlet snødekke).
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Vindutsatte områder ovenfor skoggrensen er preget av sterk vind og milde temperatur i det siste med bærende skare dominerende overflateform.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Vindutsatte områder ovenfor skoggrensen er preget av sterk vind og milde temperatur i det siste med bærende skare dominerende overflateform.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable FG3 idag. Tekst på varsom beskriver situasjon bra. Observasjoner i dag bekrefte at det gamle snødekke (vedvarende svaklag inkludert) er smelteomvandlet og isoterm fra ca. 600moh og nedover. Mellom 600 opp til 1000moh (antatt da dagens tur gikk bare til 800moh) finnes en belt hvor det gamle snødekke har en tykk lag med smelteomvandlet snø, men det nedre del av snødekket er fortsatt tørr og ikke påvirket av mildvær. Dette betyr at evt. vedvarende svaklag som er tilstede i enkelte heng kan "våkne til liv" igjen ved en tilfelle senere i sesongen når det overliggende snødekke blir varmet opp. Litt roligere vær neste dagene vil gi snødekke en sjanse å stabilisere seg og skredfare er nok avtagende. Høyt til fjells og i indrestrøk vil det nok ta litt lengre tid.

Danger Sign

Recent snowdrift Litt vindtransport inn i østvendt leområde, men vanskelig å ser omfanget grunnet dårlig sikt.

Weather

-5 °C 5 m/s from W → 100% clouds Mye vær siste uke; milde temperaturer, sterk vind og til tider kraftig nedbør. Siste døgn har vært preget av snøbyger og en trend mot kaldere temperatur (nullisoterm er nå på havnivå for første gang på en uke), det er fortsatt vind fra V sektor i høyden.

Tests

ECTN21@43cm

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S above 500 masl Dette problem forventes å stabilisere seg relativ raskt med gunstig temperaturer som vi har nå. Være likevel obs i høyden hvor kaldere temperatur gjør at problemen ta litt lengre tid å stabilisere seg.

Snow Cover

8 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Tynn snødekke. Snøbyger og en trend mot kaldere temperatur siste døgn har gitt en påfyll med tørr men vindpakket nysnø. Under 600moh ligger det opp på smelteomvandlet snødekke. Fra 600 opp til ca. 1000moh opp på en tykk og hardt lag med smelteomvandlet. (ingen observasjoner fra >800moh).

Avalanche Activity

3. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Begrenset sikt.

Snow Profile

23 cm 4F/1F DF D, 14 cm P- MFcr W, 7 cm 4F+ DF M, 17 cm P+ MFcr, 50 cm 1F RG D -3.3 °C @ 0 cm, -1.7 °C @ 10 cm, -0.7 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, -0.5 °C @ 70 cm, -0.6 °C @ 80 cm, -0.6 °C @ 90 cm, -0.6 °C @ 100 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 258948

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

03.03.2021 kl. 09:58

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow -1 °C Øra (0moh) kl 09:58

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 258892

Ofoten / Narvik / Ofoten

Snow

03.03.2021 kl. 09:36

553 masl

Kaj@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snødekke på 550moh i østvendt terreng.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Ca. 8cm tørr nysnø fra siste døgn (10-15cm siste 2 dager). bilde tatt på 230moh.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

60 cm in total Some snow drift 8 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Siste 48t. har det kommet ca. 10-15cm nysnø ved skoggrensen. Ujevn fordelt grunnet vind fra vestlige sektor. Det gamle snødekke ved skoggrensen var fullstendig smelteomvandlet og isoterm der hvor profilen ble gravde (HS60)

Snow Profile

19 cm 4F DF D, 14 cm P- MFcl W, 29 cm 1F MFcl M -3 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -0.9 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm

ObsID: 258942

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

03.03.2021 kl. 01:50

129 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 258839

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

02.03.2021 kl. 18:50

129 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 258812

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

02.03.2021 kl. 17:34

94 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation 1 °C Bratli (200moh) kl 17:34

ObsID: 258807

Ofoten / Narvik

Snow

02.03.2021 kl. 14:51

289 masl

kgs (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  kgs

Snow Cover

Some snow drift 40 cm new snow

ObsID: 258784

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

01.03.2021 kl. 10:33

94 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation 2 °C Bratli (200moh) kl 10:33

ObsID: 258520

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.