Avalanche forecast for Ofoten Monday 2021-03-01

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Naturally released avalanches are likely in in alpine. Glide avalanche are possible at lower elevations.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Likely

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Glide avalanches

Wet snow/melting near the ground

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Likely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

25 mm precipitation, up to 60 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southwest., change to gale from the southwest during the afternoon.
-4 °C to 1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
20 mm precipitation, up to 35 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from southwest.
-6 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 500 m a.s.l. monday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

01.03.2021 kl. 10:33

94 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation 2 °C Bratli (200moh) kl 10:33

ObsID: 258520

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

28.02.2021 kl. 15:47

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Quick temperature change

Much water in the snow regn på snø

Weather

Rain 7 °C Øra (0moh) kl 15:47

ObsID: 258391

Ofoten / Narvik

Snow

28.02.2021 kl. 13:13

655 masl

tuh@nve (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Snødekket i skogen 300 moh
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Snødekket på obspunkt
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve

Danger Sign

Much water in the snow Område: Fylket/varslingsregion

Weather

Rain 2 °C 100% clouds

Avalanche Activity

28. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

No snowdrift Wet loose snow Very wet Meget våt snø i alle fall opp til denne høyden (gikk ikke høyere). Lett regnvær tilfører ytterligere med vann på snøen.

ObsID: 258373

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

28.02.2021 kl. 11:06

94 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

Rain 6 °C Bratli (200moh) kl 11:06

ObsID: 258339

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

27.02.2021 kl. 16:47

94 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

Rain 4 °C Bratli (200moh) kl 16:47

ObsID: 258240

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

27.02.2021 kl. 16:46

129 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 258238

Ofoten / Narvik

Snow

27.02.2021 kl. 11:00

786 masl

Markus (**)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus

Weather

Rain Lett regn

Avalanche Activity

27. Feb. During the day (+01:00) 3 - Large. Spontaneous release N, NE. Above 700 masl Litt gråvær men bruddkanten ser bra tjukk ut

ObsID: 258207

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

27.02.2021 kl. 10:52

masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 0 °C Beisfjord (0moh) kl 10:52

ObsID: 258171

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

27.02.2021 kl. 03:28

129 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 258115

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

26.02.2021 kl. 15:44

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Much water in the snow regn på snø

Weather

Rain 3 °C Øra (0moh) kl 15:44

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 258070

Ofoten / Narvik

Snow

26.02.2021 kl. 15:33

884 masl

Kaj@obskorps (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  svært begrenset sikt på snaufjellet idag
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bruddkant profil.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Skytende sprekker i fersk fokksnø.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Dette bilde skal representerer at det nysnø fra de siste dagene skjuler mange stein (ingen personskader).

Danger Sign

Recent snowdrift Fokksnø samler seg i flere leområde, spesielt de vendt mot SØ.

Recent cracks Flere

Recent avalanches En str.1 myk flak i leområde med fersk innsamling av fokksnø, svaklag var nedføyket nysnø.

Whumpf sound Flere

Tests

CTE7@23cmQ2

ECTP6@23cm

Weather

No precipitation -3 °C 10 m/s from NW ↘ 100% clouds De siste dagene har vært preget av mildvær (nullisoterm mellom 300-700moh), kraftig nedbør (ca. 25mm vann ekvivalent siste døgn her i nordlig del av region, og opptil 38mm/døgn i sør) og en del vind fra NV. . . . . Under natt til fredag har temperaturen synket noe.

Avalanche Observation

26. Feb 15:30 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered S-facing Avalanche release at 884 masl and ended at 878 masl Buried weak layer of new snow 20 cm high and 10 m wide fracture Close to ridge

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mye vær siste døgn har gitt lokalt stor pålagring av fokksnø. Enkelte steder kan det ligger opp på vedvarende svaklag, men det er utfordrendes å kartlegge utbredelse av dette. Meget dårlig sikt på fjellet idag gjør at det ikke le observert noen naturlige utløst skred- men det har troligvis vært en del naturlig aktivitet i løpet av det siste døgn. En nye runde med kraftig vær og stigende temperatur vil gi en økning i skredfare. En skredsyklus med naturlig utløst flakskred ventes.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Dette problem ble ikke observert på dagens obstur. Som notert tidligere, så har dette problem et meget diffus utbredelse, og "få brattheng" kan nok være mer korrekt ut ifra mine observasjoner. . . . . Mer snø siste døgn gjør at skred kan bli litt større nå.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 500 masl Hoved skredproblem for dagen.

Snow Cover

Moderate snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 500 masl Storm slab (soft slab) Dry Mild temperaturer, mye nedbør og sterk vind siste dagene har vært perfekt for dannelse av fokksnøflak i leområde vendt mot SØ spesielt. Snødekke har mange steder en åpenbare "opp-ned" oppbygging, med fastere fokksnø opp på løs nysnø. . . . . . . . . Det er tidligere blitt observert nedføyket kantkorn i snødekket. Dette ble ikke observert idag, men er troligvis fortsatt intakt ovenfor ca. 500-600moh.

Snow Profile

22 cm 4F DF D, 9 cm F DF D, 14 cm 1F RG/FCxr, 7 cm P MFpc -2.5 °C @ 0 cm, -2.2 °C @ 10 cm, -2.1 °C @ 20 cm, -2.2 °C @ 30 cm, -2.2 °C @ 40 cm, -2.1 °C @ 50 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 258094

Ofoten / Narvik

Snow

26.02.2021 kl. 14:48

641 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bildet er tatt fra ca.550moh mot NV og viser oppsamling av snø mot ø-sø, avblåste rygger og vindskavler.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bilde tatt mot NV på ca. 630moh. Leside med en del nysnø og innblåst snø.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bilde tatt på ca. 530moh på avblåst/vindherjet flate. Tynt skarelag i toppen av snødekket. Tatt mot S.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Fokksnø over nysnø (fuktig) på ca. 480moh i leside mot S-sø. Nederst våt kantkorn ved bakken. Ca. 50cm snø på stedet.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Våt kantkorn fra 480moh funnet ved bakken.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Våt kantkorn som binder lett ved trykk fra håndflate.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Marius@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har kommet mye nedbør siste døgnet+, som har vekslet mellom snø og regn. Kaldere i natt og i dag og det har snødd ned til 2-300moh. Dette har kommet med vind fra NV og har gitt vindpålagring i lesider, vindskavler og avblåste rygger. Snøen er lett fuktig opp til i alle fall 700moh og binder raskt og danner flak.

Weather

Snow -3 °C 8 m/s from NW ↘ 80% clouds Kjøligere vær i dag enn i går, med vind fra NV og korte perioder med snø. Tidvis veldig flatt lys, men av og åpning i skydekket og solgløtt.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mye nedbør med tildels mye vind har gitt vindpåvirket snø. Dette særlig i høyden, da det har vært milde temperaturer, særlig fra i går. Dette har også gitt mye pålagring av regn, men dette særlug under 6-700moh og her var eksisterende snødekke for det meste allerede tynt. Fra omtrent midnatt av har temperaturen gått ned og det har snødd ned til 2-300moh med vind fra Nv og det er opplagring av snø over nysnø i leheng. Vurderes til betydelig skredfare, særlig i høyden (over 700moh). Vedvarende og muligens økende, særlig fra søndag når det meldes mildere temperaturer igjen og økende vind. Utifra hva jeg har observert, så oppleves nedføyket løs nysnø som mer aktuelt problem enn kantkorn. Variasjoner i regionen er mulig og sannsynlig.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Very easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, S, SW above 700 masl Opplever ikke snøen som nok fuktet i høyden til å beskrive det som våte flakskred.

Snow Cover

Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 200 masl. Layered snow begins at 400 masl Some loose snow (1-10cm) Moist Det har kommet noe snø siste døgnet, særlig etter dreining mot NV fra ca. Midnatt av og kaldere temperatur. En del vind i høyden og snøoverflaten er en blanding av fokksnø av varierende hardhet, avblåste rygger og flater, myk skare og vindskavler. Dette virker å være gjeldende over hele området jeg observerte på kjøreturen fra Narvik by til Kopparfjellet. Det har regnet ganske høyt i går og under nysnøen er det fra fuktig til våt snø.

Snow Profile

15 cm 1F- RG D-M, 17 cm F/4F DF D-M, 5 cm 1F MF M, 5 cm I MFcr D-M, 3 cm P FC/DH D, 17 cm I MFcl D Tatt i s-vendt leheng på ca. 650moh.

ObsID: 258071

Ofoten / Narvik

Snow

26.02.2021 kl. 12:46

490 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps

Snow Cover

Nedføyket lag med nysnø, N-vendt heng. Mykt flak, lett fuktig.

ObsID: 258033

Ofoten / Narvik

Snow

26.02.2021 kl. 12:39

633 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bilde tatt mot N.

Snow Cover

Heavy snow drift Snøfokk av rygg.

ObsID: 258025

Ofoten / Narvik

Snow

26.02.2021 kl. 11:55

510 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Tatt mot sø.

Snow Cover

Freskavler og snøfokk (lett) rett pver tregrensa.

ObsID: 258014

Ofoten / Narvik

Snow

26.02.2021 kl. 11:38

295 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Tatt mot nø.
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Tatt mot Nv.

Weather

Snow -1 °C 7 m/s from NW ↘ 80% clouds Delvis nedbør o form av snø. Vind fra Nv. Ååp

Snow Cover

10 cm new snow Elevation of new snow 300 masl Det blir rask mer vindpåvirket snø på fjellet. Myke flak med fuktig/lett fuktig snø, som binder godt.

ObsID: 258009

Ofoten / Narvik

Snow

26.02.2021 kl. 11:27

398 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps

Snow Cover

Ca. 10cm nysnø, lett fuktig, ved parkeringen.

ObsID: 258002

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.