Avalanche forecast for Ofoten Sunday 2021-02-28

Highest danger level per day:
4
High
Published:

Avoid avalanche terrain. Heavy rain well into the alpine is weakening the snowpack. Large wet naturally released avalanche are likely.

Illustrasjon av ferdselsråd For emergency preparedness : Avalanches can become very large and reach avalanche-exposed roads and settlements. For outdoor activity : Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones for avalanches.

Wet snow (slab avalanches)

Water pooling in/above snow layers

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Likely

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Likely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

14 mm precipitation, up to 35 mm in the most exposed areas.
Breeze from southwest., change to strong breeze from the southwest during renoon.
-8 °C to -1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 900 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
25 mm precipitation, up to 60 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southwest., change to gale from the southwest during the afternoon.
-4 °C to 1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

28.02.2021 kl. 15:47

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Quick temperature change

Much water in the snow regn på snø

Weather

Rain 7 °C Øra (0moh) kl 15:47

ObsID: 258391

Ofoten / Narvik

Snow

28.02.2021 kl. 13:13

655 masl

tuh@nve (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Snødekket i skogen 300 moh
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Snødekket på obspunkt
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve

Snow Cover

No snowdrift Wet loose snow Very wet Meget våt snø i alle fall opp til denne høyden (gikk ikke høyere). Lett regnvær tilfører ytterligere med vann på snøen.

Danger Sign

Much water in the snow Område: Fylket/varslingsregion

Avalanche Activity

28. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

Rain 2 °C 100% clouds

ObsID: 258373

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

28.02.2021 kl. 11:06

94 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

Rain 6 °C Bratli (200moh) kl 11:06

ObsID: 258339

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

27.02.2021 kl. 16:47

94 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

Rain 4 °C Bratli (200moh) kl 16:47

ObsID: 258240

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

27.02.2021 kl. 16:46

129 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 258238

Ofoten / Narvik

Snow

27.02.2021 kl. 11:00

786 masl

Markus (**)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Markus

Avalanche Activity

27. Feb. During the day (+01:00) 3 - Large. Spontaneous release N, NE. Above 700 masl Litt gråvær men bruddkanten ser bra tjukk ut

Weather

Rain Lett regn

ObsID: 258207

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

27.02.2021 kl. 10:52

masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 0 °C Beisfjord (0moh) kl 10:52

ObsID: 258171

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

27.02.2021 kl. 03:28

129 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 258115

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

26.02.2021 kl. 15:44

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Much water in the snow regn på snø

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

Weather

Rain 3 °C Øra (0moh) kl 15:44

ObsID: 258070

Ofoten / Narvik

Snow

26.02.2021 kl. 15:33

884 masl

Kaj@obskorps (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  svært begrenset sikt på snaufjellet idag
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bruddkant profil.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Skytende sprekker i fersk fokksnø.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Dette bilde skal representerer at det nysnø fra de siste dagene skjuler mange stein (ingen personskader).

Tests

CTE7@23cmQ2

ECTP6@23cm

Snow Cover

Moderate snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 500 masl Storm slab (soft slab) Dry Mild temperaturer, mye nedbør og sterk vind siste dagene har vært perfekt for dannelse av fokksnøflak i leområde vendt mot SØ spesielt. Snødekke har mange steder en åpenbare "opp-ned" oppbygging, med fastere fokksnø opp på løs nysnø. . . . . . . . . Det er tidligere blitt observert nedføyket kantkorn i snødekket. Dette ble ikke observert idag, men er troligvis fortsatt intakt ovenfor ca. 500-600moh.

Avalanche Observation

26. Feb 15:30 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered S-facing Avalanche release at 884 masl and ended at 878 masl Buried weak layer of new snow 20 cm high and 10 m wide fracture Close to ridge

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mye vær siste døgn har gitt lokalt stor pålagring av fokksnø. Enkelte steder kan det ligger opp på vedvarende svaklag, men det er utfordrendes å kartlegge utbredelse av dette. Meget dårlig sikt på fjellet idag gjør at det ikke le observert noen naturlige utløst skred- men det har troligvis vært en del naturlig aktivitet i løpet av det siste døgn. En nye runde med kraftig vær og stigende temperatur vil gi en økning i skredfare. En skredsyklus med naturlig utløst flakskred ventes.

Danger Sign

Recent snowdrift Fokksnø samler seg i flere leområde, spesielt de vendt mot SØ.

Recent cracks Flere

Recent avalanches En str.1 myk flak i leområde med fersk innsamling av fokksnø, svaklag var nedføyket nysnø.

Whumpf sound Flere

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Dette problem ble ikke observert på dagens obstur. Som notert tidligere, så har dette problem et meget diffus utbredelse, og "få brattheng" kan nok være mer korrekt ut ifra mine observasjoner. . . . . Mer snø siste døgn gjør at skred kan bli litt større nå.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 500 masl Hoved skredproblem for dagen.

Weather

No precipitation -3 °C 10 m/s from NW ↘ 100% clouds De siste dagene har vært preget av mildvær (nullisoterm mellom 300-700moh), kraftig nedbør (ca. 25mm vann ekvivalent siste døgn her i nordlig del av region, og opptil 38mm/døgn i sør) og en del vind fra NV. . . . . Under natt til fredag har temperaturen synket noe.

Snow Profile

22 cm 4F DF D, 9 cm F DF D, 14 cm 1F RG/FCxr, 7 cm P MFpc -2.5 °C @ 0 cm, -2.2 °C @ 10 cm, -2.1 °C @ 20 cm, -2.2 °C @ 30 cm, -2.2 °C @ 40 cm, -2.1 °C @ 50 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 258094

Ofoten / Narvik

Snow

26.02.2021 kl. 14:48

641 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bildet er tatt fra ca.550moh mot NV og viser oppsamling av snø mot ø-sø, avblåste rygger og vindskavler.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bilde tatt mot NV på ca. 630moh. Leside med en del nysnø og innblåst snø.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bilde tatt på ca. 530moh på avblåst/vindherjet flate. Tynt skarelag i toppen av snødekket. Tatt mot S.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Fokksnø over nysnø (fuktig) på ca. 480moh i leside mot S-sø. Nederst våt kantkorn ved bakken. Ca. 50cm snø på stedet.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Våt kantkorn fra 480moh funnet ved bakken.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Våt kantkorn som binder lett ved trykk fra håndflate.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Marius@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 200 masl. Layered snow begins at 400 masl Some loose snow (1-10cm) Moist Det har kommet noe snø siste døgnet, særlig etter dreining mot NV fra ca. Midnatt av og kaldere temperatur. En del vind i høyden og snøoverflaten er en blanding av fokksnø av varierende hardhet, avblåste rygger og flater, myk skare og vindskavler. Dette virker å være gjeldende over hele området jeg observerte på kjøreturen fra Narvik by til Kopparfjellet. Det har regnet ganske høyt i går og under nysnøen er det fra fuktig til våt snø.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mye nedbør med tildels mye vind har gitt vindpåvirket snø. Dette særlig i høyden, da det har vært milde temperaturer, særlig fra i går. Dette har også gitt mye pålagring av regn, men dette særlug under 6-700moh og her var eksisterende snødekke for det meste allerede tynt. Fra omtrent midnatt av har temperaturen gått ned og det har snødd ned til 2-300moh med vind fra Nv og det er opplagring av snø over nysnø i leheng. Vurderes til betydelig skredfare, særlig i høyden (over 700moh). Vedvarende og muligens økende, særlig fra søndag når det meldes mildere temperaturer igjen og økende vind. Utifra hva jeg har observert, så oppleves nedføyket løs nysnø som mer aktuelt problem enn kantkorn. Variasjoner i regionen er mulig og sannsynlig.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Very easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, S, SW above 700 masl Opplever ikke snøen som nok fuktet i høyden til å beskrive det som våte flakskred.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har kommet mye nedbør siste døgnet+, som har vekslet mellom snø og regn. Kaldere i natt og i dag og det har snødd ned til 2-300moh. Dette har kommet med vind fra NV og har gitt vindpålagring i lesider, vindskavler og avblåste rygger. Snøen er lett fuktig opp til i alle fall 700moh og binder raskt og danner flak.

Weather

Snow -3 °C 8 m/s from NW ↘ 80% clouds Kjøligere vær i dag enn i går, med vind fra NV og korte perioder med snø. Tidvis veldig flatt lys, men av og åpning i skydekket og solgløtt.

Snow Profile

15 cm 1F- RG D-M, 17 cm F/4F DF D-M, 5 cm 1F MF M, 5 cm I MFcr D-M, 3 cm P FC/DH D, 17 cm I MFcl D Tatt i s-vendt leheng på ca. 650moh.

ObsID: 258071

Ofoten / Narvik

Snow

26.02.2021 kl. 12:46

490 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps

Snow Cover

Nedføyket lag med nysnø, N-vendt heng. Mykt flak, lett fuktig.

ObsID: 258033

Ofoten / Narvik

Snow

26.02.2021 kl. 12:39

633 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bilde tatt mot N.

Snow Cover

Heavy snow drift Snøfokk av rygg.

ObsID: 258025

Ofoten / Narvik

Snow

26.02.2021 kl. 11:55

510 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Tatt mot sø.

Snow Cover

Freskavler og snøfokk (lett) rett pver tregrensa.

ObsID: 258014

Ofoten / Narvik

Snow

26.02.2021 kl. 11:38

295 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Tatt mot nø.
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Tatt mot Nv.

Snow Cover

10 cm new snow Elevation of new snow 300 masl Det blir rask mer vindpåvirket snø på fjellet. Myke flak med fuktig/lett fuktig snø, som binder godt.

Weather

Snow -1 °C 7 m/s from NW ↘ 80% clouds Delvis nedbør o form av snø. Vind fra Nv. Ååp

ObsID: 258009

Ofoten / Narvik

Snow

26.02.2021 kl. 11:27

398 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps

Snow Cover

Ca. 10cm nysnø, lett fuktig, ved parkeringen.

ObsID: 258002

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

25.02.2021 kl. 23:28

129 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 257905

Ofoten / Narvik

Snow

25.02.2021 kl. 17:30

665 masl

Kaj@obskorps (*****)

Snow Cover

Elevation of new snow 500 masl Moist

Weather

Snow 1 °C +1grader her på 660moh. Nedbør som snø fra ca. 500moh og oppover her på Fagernesfjellet. Mild temperatur, nedbør som regn og sterk vind har vært dominerende værtype hele dagen.

ObsID: 257895

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

25.02.2021 kl. 10:51

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Weather

Rain 3 °C Øra (0moh) kl 10:52

ObsID: 257793

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

25.02.2021 kl. 07:32

94 masl

drift@svv (**)

Weather

Rain 4 °C Bratli (200moh) kl 07:33

ObsID: 257754

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.