Avalanche forecast for Ofoten Friday 2021-02-26

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Persistent weak layers buried in the snow can cause large avalanches. Fresh wind slabs can be easy to trigger. Wet avalanches can release in steep terrain in lower areas.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees. Avoid also runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

40 mm precipitation, up to 60 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southwest., change to fresh breeze from the west during the evening.
-3 °C to 1 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 900 m a.s.l. thursday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
6 mm precipitation, up to 13 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from northwest.
-7 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. friday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

26.02.2021 kl. 15:44

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Much water in the snow regn på snø

Weather

Rain 3 °C Øra (0moh) kl 15:44

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 258070

Ofoten / Narvik

Snow

26.02.2021 kl. 15:33

884 masl

Kaj@obskorps (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 5 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  svært begrenset sikt på snaufjellet idag
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bruddkant profil.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Skytende sprekker i fersk fokksnø.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Dette bilde skal representerer at det nysnø fra de siste dagene skjuler mange stein (ingen personskader).

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Dette problem ble ikke observert på dagens obstur. Som notert tidligere, så har dette problem et meget diffus utbredelse, og "få brattheng" kan nok være mer korrekt ut ifra mine observasjoner. . . . . Mer snø siste døgn gjør at skred kan bli litt større nå.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 500 masl Hoved skredproblem for dagen.

Danger Sign

Recent snowdrift Fokksnø samler seg i flere leområde, spesielt de vendt mot SØ.

Recent cracks Flere

Recent avalanches En str.1 myk flak i leområde med fersk innsamling av fokksnø, svaklag var nedføyket nysnø.

Whumpf sound Flere

Snow Cover

Moderate snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 500 masl Storm slab (soft slab) Dry Mild temperaturer, mye nedbør og sterk vind siste dagene har vært perfekt for dannelse av fokksnøflak i leområde vendt mot SØ spesielt. Snødekke har mange steder en åpenbare "opp-ned" oppbygging, med fastere fokksnø opp på løs nysnø. . . . . . . . . Det er tidligere blitt observert nedføyket kantkorn i snødekket. Dette ble ikke observert idag, men er troligvis fortsatt intakt ovenfor ca. 500-600moh.

Weather

No precipitation -3 °C 10 m/s from NW ↘ 100% clouds De siste dagene har vært preget av mildvær (nullisoterm mellom 300-700moh), kraftig nedbør (ca. 25mm vann ekvivalent siste døgn her i nordlig del av region, og opptil 38mm/døgn i sør) og en del vind fra NV. . . . . Under natt til fredag har temperaturen synket noe.

Avalanche Observation

26. Feb 15:30 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered S-facing Avalanche release at 884 masl and ended at 878 masl Buried weak layer of new snow 20 cm high and 10 m wide fracture Close to ridge

Tests

CTE7@23cmQ2

ECTP6@23cm

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mye vær siste døgn har gitt lokalt stor pålagring av fokksnø. Enkelte steder kan det ligger opp på vedvarende svaklag, men det er utfordrendes å kartlegge utbredelse av dette. Meget dårlig sikt på fjellet idag gjør at det ikke le observert noen naturlige utløst skred- men det har troligvis vært en del naturlig aktivitet i løpet av det siste døgn. En nye runde med kraftig vær og stigende temperatur vil gi en økning i skredfare. En skredsyklus med naturlig utløst flakskred ventes.

Snow Profile

22 cm 4F DF D, 9 cm F DF D, 14 cm 1F RG/FCxr, 7 cm P MFpc -2.5 °C @ 0 cm, -2.2 °C @ 10 cm, -2.1 °C @ 20 cm, -2.2 °C @ 30 cm, -2.2 °C @ 40 cm, -2.1 °C @ 50 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 258094

Ofoten / Narvik

Snow

26.02.2021 kl. 14:48

641 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 8 Of:  Danger Sign Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bildet er tatt fra ca.550moh mot NV og viser oppsamling av snø mot ø-sø, avblåste rygger og vindskavler.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bilde tatt mot NV på ca. 630moh. Leside med en del nysnø og innblåst snø.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bilde tatt på ca. 530moh på avblåst/vindherjet flate. Tynt skarelag i toppen av snødekket. Tatt mot S.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Fokksnø over nysnø (fuktig) på ca. 480moh i leside mot S-sø. Nederst våt kantkorn ved bakken. Ca. 50cm snø på stedet.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Våt kantkorn fra 480moh funnet ved bakken.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Våt kantkorn som binder lett ved trykk fra håndflate.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Marius@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Very easy to trigger 3 - Large NE, E, SE, S, SW above 700 masl Opplever ikke snøen som nok fuktet i høyden til å beskrive det som våte flakskred.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det har kommet mye nedbør siste døgnet+, som har vekslet mellom snø og regn. Kaldere i natt og i dag og det har snødd ned til 2-300moh. Dette har kommet med vind fra NV og har gitt vindpålagring i lesider, vindskavler og avblåste rygger. Snøen er lett fuktig opp til i alle fall 700moh og binder raskt og danner flak.

Snow Cover

Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 200 masl. Layered snow begins at 400 masl Some loose snow (1-10cm) Moist Det har kommet noe snø siste døgnet, særlig etter dreining mot NV fra ca. Midnatt av og kaldere temperatur. En del vind i høyden og snøoverflaten er en blanding av fokksnø av varierende hardhet, avblåste rygger og flater, myk skare og vindskavler. Dette virker å være gjeldende over hele området jeg observerte på kjøreturen fra Narvik by til Kopparfjellet. Det har regnet ganske høyt i går og under nysnøen er det fra fuktig til våt snø.

Weather

Snow -3 °C 8 m/s from NW ↘ 80% clouds Kjøligere vær i dag enn i går, med vind fra NV og korte perioder med snø. Tidvis veldig flatt lys, men av og åpning i skydekket og solgløtt.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Mye nedbør med tildels mye vind har gitt vindpåvirket snø. Dette særlig i høyden, da det har vært milde temperaturer, særlig fra i går. Dette har også gitt mye pålagring av regn, men dette særlug under 6-700moh og her var eksisterende snødekke for det meste allerede tynt. Fra omtrent midnatt av har temperaturen gått ned og det har snødd ned til 2-300moh med vind fra Nv og det er opplagring av snø over nysnø i leheng. Vurderes til betydelig skredfare, særlig i høyden (over 700moh). Vedvarende og muligens økende, særlig fra søndag når det meldes mildere temperaturer igjen og økende vind. Utifra hva jeg har observert, så oppleves nedføyket løs nysnø som mer aktuelt problem enn kantkorn. Variasjoner i regionen er mulig og sannsynlig.

Snow Profile

15 cm 1F- RG D-M, 17 cm F/4F DF D-M, 5 cm 1F MF M, 5 cm I MFcr D-M, 3 cm P FC/DH D, 17 cm I MFcl D Tatt i s-vendt leheng på ca. 650moh.

ObsID: 258071

Ofoten / Narvik

Snow

26.02.2021 kl. 12:46

490 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps

Snow Cover

Nedføyket lag med nysnø, N-vendt heng. Mykt flak, lett fuktig.

ObsID: 258033

Ofoten / Narvik

Snow

26.02.2021 kl. 12:39

633 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bilde tatt mot N.

Snow Cover

Heavy snow drift Snøfokk av rygg.

ObsID: 258025

Ofoten / Narvik

Snow

26.02.2021 kl. 11:55

510 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Tatt mot sø.

Snow Cover

Freskavler og snøfokk (lett) rett pver tregrensa.

ObsID: 258014

Ofoten / Narvik

Snow

26.02.2021 kl. 11:38

295 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Tatt mot nø.
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Tatt mot Nv.

Snow Cover

10 cm new snow Elevation of new snow 300 masl Det blir rask mer vindpåvirket snø på fjellet. Myke flak med fuktig/lett fuktig snø, som binder godt.

Weather

Snow -1 °C 7 m/s from NW ↘ 80% clouds Delvis nedbør o form av snø. Vind fra Nv. Ååp

ObsID: 258009

Ofoten / Narvik

Snow

26.02.2021 kl. 11:27

398 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps

Snow Cover

Ca. 10cm nysnø, lett fuktig, ved parkeringen.

ObsID: 258002

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

25.02.2021 kl. 23:28

129 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 257905

Ofoten / Narvik

Snow

25.02.2021 kl. 17:30

665 masl

Kaj@obskorps (*****)

Snow Cover

Elevation of new snow 500 masl Moist

Weather

Snow 1 °C +1grader her på 660moh. Nedbør som snø fra ca. 500moh og oppover her på Fagernesfjellet. Mild temperatur, nedbør som regn og sterk vind har vært dominerende værtype hele dagen.

ObsID: 257895

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

25.02.2021 kl. 10:51

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Much water in the snow regn på snø

Quick temperature change

Weather

Rain 3 °C Øra (0moh) kl 10:52

ObsID: 257793

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

25.02.2021 kl. 07:32

94 masl

drift@svv (**)

Weather

Rain 4 °C Bratli (200moh) kl 07:33

ObsID: 257754

Ofoten / Narvik

Snow

24.02.2021 kl. 23:50

84 masl

Kaj@obskorps (*****)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fikk rapport fra kjente folk at det pågikk moderat snøfokk på snaufjellet med innsamling i nord vendt leområde.

Snow Cover

1 cm new snow

Weather

No precipitation 0 °C Det er hittils ikke kommet nedbør av betydning i denne del av region, kanskje 1mm vann ekvivalent siste døgn totalt. Temperatur har steget fra ca. -3 til 0 siste døgn. Med andre ord har den store vær endring ikke meldt sine ankomst ennå.

ObsID: 257724

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

24.02.2021 kl. 06:27

94 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 257535

Ofoten / Narvik

Snow

23.02.2021 kl. 21:47

990 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE Comment:  Nedføyka nysnø under den ferskeste fokksnøen

Danger Sign

Oppsprekking ved STOR tilleggsbelastning. Virker til at de ferskeste fokksnøflakene har dratt nytte av temperaturstigningen

Snow Cover

Weather

Sleet 1 °C from S ↑ Temperaturstigning

ObsID: 257506

Ofoten / Narvik

Snow

23.02.2021 kl. 14:18

388 masl

Hvitblikk (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Hvitblikk
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Hvitblikk
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Hvitblikk

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snødekket kollapser konstant. Veldig potent. Noen ganger 1 meter rundt, andre gang sprer det ser 4-50 meter.

Snow Cover

Hovedfaktorer: Ustabile forhold pågrunn av kantkorn og nedføyket overflaterim nede ved bakken. Var usikker på denne observasjonen i går, men er tydelige rimkrystaller iblandet kankornet ved bakken. Veldig potent. Også store beger. Ellers: Tørr snø på overflate ved to-tiden. Varierende dypde. Noen plasser 10-20-30cm snødekke. Noen plasser nysnø på topp og fokksnø under. Noen plasser bare fokksnø og ustabil lagdeling i denne. Våt snø i overflaten i 21-tiden på kvelden. Sludd og nullføre.

ObsID: 257509

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

23.02.2021 kl. 14:10

masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Weather

No precipitation -2 °C Øra (0moh) kl 14:10

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 257435

Ofoten / Narvik / Ofoten

Snow

23.02.2021 kl. 12:31

731 masl

Kaj@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Leområde med innsamling av myk fokksnø. Det sprekker opp rundt skiene. Svaklag på observasjons sted er nedføyket nysnø.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snødekke i NNV vendt heng på 720moh. Se vedlagt profil.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt mot SØ på 570moh.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt mot S på 570moh
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt mot SV på 570moh.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snø fordeling i skogen: meget tynn fortsatt.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på ca. 200moh. Her er det 5-10cm lett løssnø fra natt til mandag jevn fordelt i terrenget.
Image Of Tests
Image 8 of 8 Of:  Tests Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  ECTP6 @28cm on FC(2mm)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 500 masl Dette problem gjelde spesielt der hvor myk fokksnø flak ligger opp på gamle skarelag som fungerer som perfekt glidflate.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Meget diffus utbredelse. Jeg klarte finne et lomme med nedføyket kantkorn som hadde meget ugunstig egenskaper med oppfylling av alle kriteriene i SSU... Og på dette plass var det nok også mulig å påvirke med bare liten tilleggsbelastning. Men 4 kjapp "stikkprøver" i nærområde (20-30meter unna, men samme aspekt og terreng formasjon) så var det svaklag av kantkorn mellom fokksnø og gammel skare enten ikke tilstede eller ikke så godt utviklet. Jeg har ikke klart å finne noe åpenbar mønster i forhold til høyde eller himmelretning for dette problem.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

60 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Layered snow begins at 400 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Lite snø for årstiden i Ofoten region. Siste snøfall var natt til mandag, da kom det ca. 10cm nysnø som ligger jevnt fordelt opp til skoggrensen men på snaufjellet flyttet av vind inn i leheng vendt mot N. Dypere i det gamle snødekke finnes en blanding av hardt skarelag og kantkorn krystaller. Enkelte steder kan det finnes svaklag av kantkorn opp på skare.

Weather

No precipitation -3 °C 5 m/s from S ↑ 90% clouds Høyt skydekke. Null isoterm ved havnivå.

Tests

ECTP6@28cm FC (2mm) under myk fokksnø

Avalanche Activity

23. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Litt flatt lys så jeg hadde ikke 100% oversikt

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Tekst på varsom er bra. Det ble observert noen ustabil lommer med nedføyket nysnø i nordvendt leheng idag. Men dette problem er enkelt å gjenkjenne: vise varsomhet i leområde med fersk fokksnø. Situasjonen med vedvarende svaklag er relativt kompleks i forhold til fokksnø problemen. Mange steder er kantkorn fraværende og snødekke vil oppleves som meget stabilt, mens i enkelte heng kan et svaklag av kantorn ligger skjult- det er ikke enkelt å si noe om utbredelsen av det. Det forventes en økning av skredfare i morgen i forbindelse med stigende temperaturer, mye nedbør og sterk vind fra S. Enkelte naturlig utløst skred kan nok forventes. Forecast correct

Snow Profile

8 cm F+ PP, 17 cm 4F+ DF, 6 cm 4F- FC 2 mm, 14 cm 1F MFpc/FC, 14 cm K MFpc -2 °C @ 0 cm, -5.3 °C @ 10 cm, -4.5 °C @ 20 cm, -3.7 °C @ 30 cm, -2.7 °C @ 40 cm, -1.7 °C @ 50 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 257452

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

23.02.2021 kl. 08:36

94 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 257339

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.