Avalanche forecast for Ofoten Wednesday 2021-02-24

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

The avalanche danger increases when the rain sets in. Avoid potential release areas and runout areas for avalanches. At higher altitudes avoid areas with wind-deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Avoid terrain steeper than 30 degrees. Avoid also runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs and runout zones.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wet snow (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Widespread steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

3 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to breeze from the southeast during renoon.
-13 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
21 mm precipitation, up to 40 mm in the most exposed areas.
Strong breeze from southeast., change to moderate gale from the southwest during the afternoon.
-8 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 800 m a.s.l. during the evening.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / Narvik

Snow

24.02.2021 kl. 23:50

84 masl

Kaj@obskorps (*****)

Weather

No precipitation 0 °C Det er hittils ikke kommet nedbør av betydning i denne del av region, kanskje 1mm vann ekvivalent siste døgn totalt. Temperatur har steget fra ca. -3 til 0 siste døgn. Med andre ord har den store vær endring ikke meldt sine ankomst ennå.

Snow Cover

1 cm new snow

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fikk rapport fra kjente folk at det pågikk moderat snøfokk på snaufjellet med innsamling i nord vendt leområde.

ObsID: 257724

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

24.02.2021 kl. 06:27

94 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 257535

Ofoten / Narvik

Snow

23.02.2021 kl. 21:47

990 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE Comment:  Nedføyka nysnø under den ferskeste fokksnøen

Weather

Sleet 1 °C from S ↑ Temperaturstigning

Snow Cover

Danger Sign

Oppsprekking ved STOR tilleggsbelastning. Virker til at de ferskeste fokksnøflakene har dratt nytte av temperaturstigningen

ObsID: 257506

Ofoten / Narvik

Snow

23.02.2021 kl. 14:18

388 masl

Hvitblikk (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Hvitblikk
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Hvitblikk
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Hvitblikk

Snow Cover

Hovedfaktorer: Ustabile forhold pågrunn av kantkorn og nedføyket overflaterim nede ved bakken. Var usikker på denne observasjonen i går, men er tydelige rimkrystaller iblandet kankornet ved bakken. Veldig potent. Også store beger. Ellers: Tørr snø på overflate ved to-tiden. Varierende dypde. Noen plasser 10-20-30cm snødekke. Noen plasser nysnø på topp og fokksnø under. Noen plasser bare fokksnø og ustabil lagdeling i denne. Våt snø i overflaten i 21-tiden på kvelden. Sludd og nullføre.

Danger Sign

Recent cracks Område: Generelt på fjellet

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snødekket kollapser konstant. Veldig potent. Noen ganger 1 meter rundt, andre gang sprer det ser 4-50 meter.

ObsID: 257509

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

23.02.2021 kl. 14:10

masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -2 °C Øra (0moh) kl 14:10

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 257435

Ofoten / Narvik / Ofoten

Snow

23.02.2021 kl. 12:31

731 masl

Kaj@obskorps (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Leområde med innsamling av myk fokksnø. Det sprekker opp rundt skiene. Svaklag på observasjons sted er nedføyket nysnø.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snødekke i NNV vendt heng på 720moh. Se vedlagt profil.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt mot SØ på 570moh.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt mot S på 570moh
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt mot SV på 570moh.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snø fordeling i skogen: meget tynn fortsatt.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på ca. 200moh. Her er det 5-10cm lett løssnø fra natt til mandag jevn fordelt i terrenget.
Image Of Tests
Image 8 of 8 Of:  Tests Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  ECTP6 @28cm on FC(2mm)

Tests

ECTP6@28cm FC (2mm) under myk fokksnø

Weather

No precipitation -3 °C 5 m/s from S ↑ 90% clouds Høyt skydekke. Null isoterm ved havnivå.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Tekst på varsom er bra. Det ble observert noen ustabil lommer med nedføyket nysnø i nordvendt leheng idag. Men dette problem er enkelt å gjenkjenne: vise varsomhet i leområde med fersk fokksnø. Situasjonen med vedvarende svaklag er relativt kompleks i forhold til fokksnø problemen. Mange steder er kantkorn fraværende og snødekke vil oppleves som meget stabilt, mens i enkelte heng kan et svaklag av kantorn ligger skjult- det er ikke enkelt å si noe om utbredelsen av det. Det forventes en økning av skredfare i morgen i forbindelse med stigende temperaturer, mye nedbør og sterk vind fra S. Enkelte naturlig utløst skred kan nok forventes. Forecast correct

Snow Cover

60 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Layered snow begins at 400 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Lite snø for årstiden i Ofoten region. Siste snøfall var natt til mandag, da kom det ca. 10cm nysnø som ligger jevnt fordelt opp til skoggrensen men på snaufjellet flyttet av vind inn i leheng vendt mot N. Dypere i det gamle snødekke finnes en blanding av hardt skarelag og kantkorn krystaller. Enkelte steder kan det finnes svaklag av kantkorn opp på skare.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW above 500 masl Dette problem gjelde spesielt der hvor myk fokksnø flak ligger opp på gamle skarelag som fungerer som perfekt glidflate.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Meget diffus utbredelse. Jeg klarte finne et lomme med nedføyket kantkorn som hadde meget ugunstig egenskaper med oppfylling av alle kriteriene i SSU... Og på dette plass var det nok også mulig å påvirke med bare liten tilleggsbelastning. Men 4 kjapp "stikkprøver" i nærområde (20-30meter unna, men samme aspekt og terreng formasjon) så var det svaklag av kantkorn mellom fokksnø og gammel skare enten ikke tilstede eller ikke så godt utviklet. Jeg har ikke klart å finne noe åpenbar mønster i forhold til høyde eller himmelretning for dette problem.

Avalanche Activity

23. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Litt flatt lys så jeg hadde ikke 100% oversikt

Snow Profile

8 cm F+ PP, 17 cm 4F+ DF, 6 cm 4F- FC 2 mm, 14 cm 1F MFpc/FC, 14 cm K MFpc -2 °C @ 0 cm, -5.3 °C @ 10 cm, -4.5 °C @ 20 cm, -3.7 °C @ 30 cm, -2.7 °C @ 40 cm, -1.7 °C @ 50 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 257452

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

23.02.2021 kl. 08:36

94 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 257339

Ofoten / Narvik

Snow

22.02.2021 kl. 17:36

858 masl

tuh@nve (***)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  tuh@nve Comment:  Mildt, litt skyer og vind fra SØ
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  tuh@nve Comment:  Myk fokksnø over tregrensa.
Image Of Tests
Image 4 of 7 Of:  Tests Copyright:  tuh@nve Comment:  ECTP6@20cmQ2
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  tuh@nve Comment:  Kantkorn under tynt skarelag
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  tuh@nve Comment:  Velutviklet lag med kantkorn under et tynt skarelag.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

1 cm P RG D, 7 cm 4F FC D, 11 cm 1F RG D, 1 cm K MFcr D, 3 cm F FC 2 mm D, 73 cm P/P+ RG/RGxf -5.4 °C @ 0 cm, -6.3 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -7.4 °C @ 30 cm, -7.4 °C @ 40 cm, -7 °C @ 50 cm, -6.5 °C @ 60 cm, -6.1 °C @ 70 cm 1 tests connected to snow profile

Notes

Første skitur i Ofoten i 2021 og har derfor ikke oversikt over andre deler av regionen.

Tests

ECTP6@20cmQ2 Brudd i kantkorn

Weather

No precipitation -1 °C 10 m/s from SE ↖

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Svakt lag med kantkorn høyt i snødekket kan påvirkes av en skiløper, og ECTP indikerer god evne til bruddforplantning. Fravær av både drønn og skytende sprekker på dagens tur, men ser det er observert andre steder i regionen. Problem med fokksnø var lite fremtredende i dag, men det er sannsynligvis mer relevant i NV-vendte sider og andre steder i regionen. Når nedbør og mildvær setter inn for fullt fra onsdag vil skredfaren øke. Temperaturøkning svekker bindinger i snøen og nedbør vil øke belastningen. Forecast correct

Snow Cover

Some snow drift 5 cm new snow Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry Over tregrensa domineres snødekket av myk fokksnø. Med sterk vind fra SØ siste døgnet har det dannet seg litt flak mot NV, men med bare -1°C går stabiliseringen fort. Fikk inntrykk av at det ikke hadde vært veldig mye snøtransport her i området, men dagens tur gikk lite i NV-vendt terreng og kan derfor ikke si det sikkert. Snøen er ujevnt fordelt i terrenget etter at vinden har herjet. Løssnø i skogen.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lett snøfokk på toppen

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Avalanche Activity

22. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Skumring og antagelig vanskelig å se eventuelle skred langt unna.

ObsID: 257291

Ofoten / Narvik

Snow

22.02.2021 kl. 16:40

430 masl

Hvitblikk (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Hvitblikk Comment:  Kantkornlag over bakken. Noen plasser under isskare (ca 4-450moh), andre plasser lenger ned i terrenget bare under snødekket av nysnø (ca 350moh).
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Hvitblikk Comment:  Store gjenkjennbare krystaller. Laget er tykt 10-15 cm. Hvor det er skarelag har denne startet å blitt oppspist av kantkorn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Dagens skredfarevurdering er riktig. Vil nok forandre seg ved mildværet som kommer grunnet ekstrabelastning på snødekket og dårligere bindinger. Er lite snø i terrenget rundt Kjeldebotn, så avhenger hvor mye nedbør som faktisk kommer. Vær obs i terreng hvor det kan ha samlet seg fokksnø, og terreng med store sammenhengende sider. Liten tilleggsbelastning skal til for å fjernutløse skred. Forecast correct

Snow Cover

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye drønn og kollapser/skytende sprekker. Over 350 moh. Lite eller ingen fast såle før 4-500 moh.

ObsID: 257265

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

22.02.2021 kl. 14:15

masl

drift@svv (**)

Weather

Snow -6 °C Øra (0moh) kl 14:16 Snøfokk siste 2 døgn.

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 257236

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

22.02.2021 kl. 13:12

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 257443

Ofoten / Narvik

Snow

22.02.2021 kl. 11:31

254 masl

kgs (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  kgs

Snow Cover

10 cm in total

Danger Sign

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Tynt snødekke, men mange store drønn

ObsID: 257194

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

22.02.2021 kl. 07:28

94 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 257142

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

21.02.2021 kl. 13:01

94 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 256978

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

21.02.2021 kl. 12:35

129 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -4 °C Skjellesviksskaret (300moh) kl 12:35 0 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 256970

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.