Avalanche forecast for Ofoten Tuesday 2021-02-16

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Weak snow under the fresh wind drifted snow makes avalanches easy to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Calm/light breeze from northwest., change to fresh breeze from the southeast during renoon.
-14 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-16 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / Narvik

Snow

16.02.2021 kl. 15:28

421 masl

Hvitblikk (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Hvitblikk Comment:  Veldig potent der hvor det faktisk er snø, slik som i skogen.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Hvitblikk Comment:  Særdeles lite snø over skoggrensen. Er like vell noen ansamlinger i søkk og leheng
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Hvitblikk

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: I skoggrensen hvor det er mer snø vil det være farligere å bevege seg, især i bratt lende og mer åpne områder. Over skoggrensen er det kollaps i snødekket overalt, men er svært lite snø. Det kollapser på kantkorn nede ved bakken.

Whumpf sound Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye drønn i snøen over 350 moh. Over skoggrensen er det lite snø. Vær obs i leheng, renne og fordypninger i terrenget hvor det er samlet seg snø. Mest mose over skoggrensen, lite snø generelt.

ObsID: 255920

Ofoten / Narvik

Snow

16.02.2021 kl. 13:06

877 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE
Image Of Snow Profile
Image 2 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE Comment:  Måtte jobbe litt for å finne nok snø og denne er trolig ikke representativ for forholdene ellers i regionen, iallefall ikke det som er observert fra indre deler (Gratangen).
Image Of Snow Profile
Image 3 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE Comment:  Kantkorn ved bakken
Image Of Snow Profile
Image 4 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE Comment:  LBT nr 2 gikk på nedføyka nysnø. Tenkte først det var rim, men fant tydelige krystall-armer.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright:  jegu@NVE

Weather

No precipitation -7 °C 5 m/s from E ← Fint obsvær. Temperaturen sank igår formiddag. Om morgenen var snøen kram og det var rundt 0 grader, mens utpå ettermiddagen og kvelden sank den til -4

Snow Cover

No snowdrift Surface hoar on a soft surface Dry

Tests

LBT@80cmQ1 Søyla gikk til brudd i kantkorn ved bakken etter noen lette dask. Ved test2 isolerte jeg de øverste 35 cm og da gikk det til brudd i nedføyka nysnø/delvis nedbrutt nysnø.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er generelt lite snø i denne delen av regionen for årstiden og selv i høyden er det ikke sammenhengende snødekke. Mange steder ligger det et tynt lag oppå oppstikkende stein og berg. Enkelte steder kan en skiløper løse ut skred på nedføyka løs snø. Det finnes kantkorn lengre ned i snødekket, både ved bakken og i forbindelse med et skarelag. Det ventes rolige værforhold i denne delen av regionen og det ventes ikke at skredfaren vil endres. Forecast correct Det virker ikke til at nedføyka kant og overflate er tilstede i området jeg har vært i. Men av observasjoner andre steder i regionen stemmer nok varselet godt med forholdene. Har kun gått i vest og sørvendt terreng.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl I denne profilen var laget helt ved bakken, men det ligger trolig lengre opp flere steder, i forbindelse med skarelag

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S, SW above 600 masl Skredproblemet er gjeldene i områder der overliggende flak er sammenhengende. Kjenner ikke til forholdene over 800 og grunnet lite snø generelt er det vanskelig å si noe mer konkret om utsatt himmelretning

Snow Profile

10 cm F DF 2 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm 4F DF 1 mm D, 46 cm 1F RG 1 mm D, 2 cm 4F FC 2 mm D -6 °C @ 75 cm, -7.1 °C @ 70 cm, -7.7 °C @ 60 cm, -7.3 °C @ 50 cm, -6.6 °C @ 40 cm, -6.3 °C @ 30 cm, -5.7 °C @ 20 cm, -5.1 °C @ 10 cm, -4.7 °C @ 0 cm

ObsID: 255850

Ofoten / Narvik

Snow

16.02.2021 kl. 12:06

500 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE

Danger Sign

Whumpf sound Flere drønn i skogen. Ingen drønn over skoggrensa. Oppsøkte urørt snø flere steder, men det var helt fraværende.

Snow Cover

40 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry 10 cm løs snø med rim oppå i skogen. Opp mot skoggrensa er overflata litt vindpåvirka. Ellers dårlig såle og kvister og stein stikker opp. Ser ut til at mildværet søndag/mandag gikk opp til 500 moh. Oppover fjellet gradvis mer vindpåvirka og flakene som ble dannet under siste pålagring er i hovedsak myke opp til 800 (kjenner ikke til forholdene høyere i fjellet). Også i høyden er det en del overflaterim, men mest i skjermede formasjoner. Snødekket er fremdeles tynt og mange steder ligger stein skjult under et tynt snødekke - skiføret er best i forsenkninger som har samlet snø

ObsID: 255825

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

16.02.2021 kl. 02:57

129 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 255719

Ofoten / Narvik

Snow

15.02.2021 kl. 20:54

743 masl

KRPE (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound

ObsID: 255704

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

15.02.2021 kl. 06:51

129 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 255562

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

15.02.2021 kl. 06:28

94 masl

drift@svv (**)

Weather

Sleet 1 °C Bratli (400moh) kl 06:28

ObsID: 255560

Ofoten / Narvik

Snow

14.02.2021 kl. 16:15

560 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 5 Of:  Weather Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Tatt på ca. 550moh mot Sø.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Mye ubunden snø. Her fra åpen flate på ca. 550moh.
Image Of Tests
Image 3 of 5 Of:  Tests Copyright:  Marius@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Marius@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

Snow -5 °C 2 m/s from NW ↘ 100% clouds Overskyet med lett snøfall. Lavt skydekke og nesten helt vindstille, trekk fra Nv.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Mye tørr løssnø som har kommet jevnt og trutt ut over uken, med noen topper på blant annet mandag og onsdag. Tidvis en del bind i høyden fra både øst (tirsdag) og vest. På observasjonstedet består snøoverflaten av mye til svært mye tørr, ubunden snø. Dette gjelder både over og under tregrensen. Generelt er det fortsatt relativt lite snø for tiden på året, hoveddelen av snødekket består av snøen som har kommet siste uken.

Avalanche Activity

14. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Tests

ECTP24@100cmQ3 Good Brudd gjennom hele søylen på kantkorn hele nede på bakken. Ikke spesielt store krystaller, ca. 1mm

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det har kommet mye snø som tidvis og stedvis har vært utsatt for en del vind, da først og fremst fra vest. Generelt er det fortsatt relativt lite snø for tiden på året. Det finnes kantkorn i snødekket flere steder, disse oppleves som for det meste vanskelig å påvirke, men dette er vanskelig å forutse. Nedføykede nysnølag virker å være mest aktuelt og vurderer til moderat skredfare, med trolig en del zonale variasjoner i regionen. Værutvikling tilsier vedvarende forhold. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium NE, E, SE, S above 400 masl

Snow Profile

34 cm F DF 1 mm/3 mm D, 12 cm 4F DF/RG 1 mm/2 mm D, 19 cm 1F+/1F-P RG 0 mm D, 51 cm 1F+ RG 0 mm D, 8 cm K MFcl D -5.4 °C @ 0 cm, -6.9 °C @ 14 cm, -6.7 °C @ 24 cm, -5.9 °C @ 34 cm, -5.5 °C @ 44 cm, -5.2 °C @ 54 cm, -4.8 °C @ 64 cm, -4.3 °C @ 74 cm, -3.8 °C @ 84 cm, -3.4 °C @ 94 cm, -2.9 °C @ 104 cm, -2.6 °C @ 114 cm, -2.5 °C @ 124 cm På sø-side av høyde på ca. 580moh.

ObsID: 255454

Ofoten / Narvik

Snow

14.02.2021 kl. 14:37

45 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  jegu@NVE

Weather

Snow 1 °C 5 m/s 100% clouds

ObsID: 255428

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

14.02.2021 kl. 13:34

94 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -1 °C Bratli (400moh) kl 13:34

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 255414

Ofoten / Narvik

Snow

13.02.2021 kl. 15:00

367 masl

micke@Obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  micke@Obskorps

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn over store områder og mye sprekkdannelse

Avalanche Activity

13. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 255222

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

13.02.2021 kl. 11:40

94 masl

drift@svv (**)

Weather

Snow 0 °C Bratli (400moh) kl 11:40 15 cm nysnø akkumulert siste 3 timer.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 255108

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snow

13.02.2021 kl. 08:11

129 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 255072

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.