Avalanche forecast for Ofoten Tuesday 2021-02-09

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. A skier or a snowmobile may trigger avalanches in the fresh windslabs, while persistent weak layers deeper in the snow in general is hard to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Breeze from northwest.
-14 °C to -7 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-17 °C to -11 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / Narvik

Snow

09.02.2021 kl. 20:00

1120 masl

jan arild@obskorps (*****)

Danger Sign

Whumpf sound Tydelig drønn i snødekket. Gjelder dette stedet

ObsID: 254459

Ofoten / Narvik

Snow

08.02.2021 kl. 12:15

973 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snødekke på 950moh. S vendt heng i kystnærstrøk. (NB! dette sted har over gjennomsnittlig dyp fokksnø)
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Vel utviklet kantkorn krystall tilstede lengre ned i snødekke. Men dette lag virker ikke aktiv på observasjons sted.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Mange steder ligger snø fra de siste dagene rett opp på stein og lyng.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Dette er SSØ vendt heng på 850moh. Legg merke til hvor lite snø som finnes. Snøfall og vindtransport de siste dagene begynner å skape skiføre på fjellet, men vi er ikke helt der ennå.

Weather

No precipitation -8 °C 8 m/s from NW ↘ 100% clouds Snøbyger. Vindretning har dreiet seg fra nord til mer vestlig under formiddagen.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fokksnø samler seg i myk flak i sørvendt leheng ovenfor skoggrensen.

Tests

CTM15@34cmQ2 i overgang mellom DF og MFcr

ECTP18@34cm

LBT@34cmQ2

Snow Cover

Moderate snow drift 5 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Vanskelig å anslå mengde nysnø på snaufjellet grunnet vinden som har gjort det ujevn fordelt i terrenget. Det ligger lommer som er 20-30cm fra de siste dagene. . . . . Dette nysnø ligger opp på hardt skare eller fokksnø, eller mange plasser rett opp på stein og lyng. . . Lengre ned i det gamle snødekke finnes vel utviklet kantkorn. . . . . Det er verdt å poengtere at selvom dagens snøfall er etterlengtet så er det fortsatt ikke skiføre overalt ennå. De fleste heng har fortsatt ikke sammenhengende snøfelt og det er generelt bare søkk og forsenkninger som gjelder for skikjøring.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Dagens skredfare er relatert til pågående vær med snø (endelig!!) og vind. Hoved skredproblem er tilknyttet nysnø fra de siste dagene. Fravær av faretegn som drønn og skyttende sprekker i det ferske fokksnø gjør at jeg mener problemen blir "lett å løse ut" og ikke "svært lett å løse ut". Men det er få andre observasjoner fra regionen. Det bør også understrekes at det er generelt lite snø i regionen, det finnes mange oppstikkende steiner, og mange som ligger skjult under nysnø. Alle disse steiner forventes å begrense potensiell for skred > str.2. Roligere vær imorgen forventes å gi gradvis stabilisering av fokksnø problemen, men der hvor det er dårlig binding til skare kan det ta litt lengre tid. På onsdag vil en ny runde med nedbør og vind gi en økning i skredfare.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Dagens observasjon styrke tidligere nevnt teorier at den lag med kantkorn lengre ned i snødekke lar seg ikke påvirke så lett. Det ligger såpass godt beskyttet under hardt skare og fokksnø at dagens fokksnø blir troligvis ikke nok for å overbelaste det. . . . . . Det skal imidlertid nevnes at det er generelt få observasjon fra regionen, og at det kan finnes isolert lommer hvor den overliggende skare/fokksnø er så tynn og skjør at dette lag våkner til liv.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S, SW above 400 masl Man kunne også argumentert for at problemen er "dårlig binding mot skaret" da dagens observasjon tyder på at det var DF krystaller rett ovenfor denne overgangen som gikk til brudd. ECT, CT og LBT- alle tydet på samme "svak lag". Og jeg brukte mye tid med lup for å være sikre på at det ikke var noe SH eller FCsf (noe som ikke ble observert). Det finnes også noen tynn sjikt overgang nærmere overflate, som respondert på LBT, men viste mindre evne til bruddforplantning. Basert på mine observasjons så finnes det ikke tilstrekkelig snømengde under 400moh for å kunne snakke om skredfare så lavt i terrenget.

Avalanche Activity

8. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Svært begrenset sikt.

Snow Profile

18 cm F-4F DF, 4 cm 4F DF, 5 cm F+ DF, 7 cm 4F DF, 5 cm P MFcr/FC, 6 cm 4F FC 3 mm, 28 cm P MFpc/FC -7.5 °C @ 0 cm, -7.7 °C @ 10 cm, -6.9 °C @ 20 cm, -5.3 °C @ 30 cm, -4.2 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -1.2 °C @ 70 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 254248

Ofoten / Narvik

Snow

08.02.2021 kl. 10:44

605 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde viser nysnø fra siste 5 dagene. Relativt løs og ubunnet på obssted. Men mer vindpåvirket fra dette høyde og oppover.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snødybde rundt skoggrensen: fortsatt tynn og ikke skiføre overalt ennå, men det begynner å nærme seg.

Weather

Snow -4 °C from NW ↘ 100% clouds Snøbyger (akkurat nå ca. S2). Vind fra nordvest. Lav skydekke.

Snow Cover

Some snow drift 3 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Ca. 3-4cm nysnø siste døgn på skoggrensen. Ca. 10cm fra de siste 5 dager.

ObsID: 254209

Ofoten / Narvik

Snow

07.02.2021 kl. 13:38

355 masl

kgs (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  kgs
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  kgs

Weather

Snow from NW ↘ 50% clouds Lett snøfall

Snow Cover

Løs snø 10cm

ObsID: 254065

Ofoten / Narvik

Snow

07.02.2021 kl. 13:34

84 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps

Weather

Snow Snøbyger siste døgn.

Snow Cover

Some snow drift 1 cm new snow Elevation of new snow 0 masl

ObsID: 254060

Ofoten / Tjeldsund

Snow

06.02.2021 kl. 14:43

403 masl

SivK (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  SivK Comment:  10-15 cm løs snø
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  SivK Comment:  Helligtinden sett fra vei
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  SivK Comment:  Tatt på ca 130 moh

Snow Cover

Generelt lite snø. Sammenhengende snødekke fra ca 500 moh kanskje. Nedbør i flere timer, 10-15 cm løs snø selv om det ikke var meldt nedbør. Godt med vind i høyden.

ObsID: 253878

Ofoten / Narvik

Snow

06.02.2021 kl. 12:40

1118 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Sjikt overgang i fokksnø ca.40cm fra overflate.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps

Weather

No precipitation 12 m/s from N ↓ 100% clouds Bygevær siste døgn. Ovenfor skoggrensen var det observert en del vind fra nord.

Danger Sign

Recent snowdrift Innsamling av fokksnø i leheng vendt mot S spesielt.

Snow Cover

Some snow drift 4 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Her på Nævertind er nysnø fra den siste uke svært ujevn fordelt. I leheng vendt mot sør ble det observert fokksnø flak av ulike tykkelser: fra 20-50cm. Noen tynn sjikt overgang var observert, men et par kjappe hånd profil viste ikke særlig stor evne til bruddforplantning. (Men det er lite tvil om at skred kan går der hvor forholdene ligger til rette.)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Morgendagens skredproblemer og FG virker å stemmer ganske bra. Tror de egentlig beskrev dagens situasjon veldig godt også. En setning som jeg mener kunne bli endret er "Ferske og eldre fokksnøflak ligger noen få steder over et vedvarende svakt lag av kantkorn."- dette stemmer ikke. . . . . . Vedvarende svakt lag av kantkorn ligger under gamle fokksnø og skare har meget stor utbredelse, det er tilstede så og si ALLE steder der det finnes snø på overflate. Det er bare få steder hvor det hadde vært mulig å påvirke.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Basert på mine egen observasjoner av dette problem i Ofoten region er det lite grunn til å tro at dagens fokksnø vil gi stor nok belastning til å se noe aktivitet på kantkorn lengre ned i snødekke. Det er heller ikke observert noe FCsf før siste snøfall, som det er gjort i Indre Troms. Selvom observasjoner tyder på at kantkorn problem ligger godt beskyttet under solid skare/fokksnø, så kan det ikke utelukkes at det finnes isolert lommer med nedføyket kantkorn (observasjons grunnlag er jo like tynn som snødekke...)

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W above 400 masl Naturlige utløste skred kan ikke utelukkes da det er pågående vindtransport. Men det er nok de som er utløst av skikjørere selv som er de som er mest verdt å være obs på.

Avalanche Activity

6. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen resultater på skicuts i små testheng som var laddet med fersk fokksnø.

ObsID: 253932

Ofoten / Narvik

Snow

06.02.2021 kl. 11:15

618 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Kaj@obskorps

Danger Sign

Recent snowdrift Lett snøfokk på gang. Innsamling i sør vendt terreng i observasjons området.

ObsID: 253816

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.