Avalanche forecast for Ofoten Saturday 2021-02-06

Highest danger level per day:
1
Low
Published:

Generally safe avalanche conditions, but there is a persistent weak layer below wind slabs. It is generally difficult to trigger, but be careful where the wind slabs are thin/soft and easier to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep slopes in combination with terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from northeast.
-12 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from north.
-13 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / Tjeldsund

Snow

06.02.2021 kl. 14:43

403 masl

SivK (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  SivK Comment:  10-15 cm løs snø
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  SivK Comment:  Helligtinden sett fra vei
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  SivK Comment:  Tatt på ca 130 moh

Snow Cover

Generelt lite snø. Sammenhengende snødekke fra ca 500 moh kanskje. Nedbør i flere timer, 10-15 cm løs snø selv om det ikke var meldt nedbør. Godt med vind i høyden.

ObsID: 253878

Ofoten / Narvik

Snow

06.02.2021 kl. 12:40

1118 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Sjikt overgang i fokksnø ca.40cm fra overflate.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps

Danger Sign

Recent snowdrift Innsamling av fokksnø i leheng vendt mot S spesielt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Basert på mine egen observasjoner av dette problem i Ofoten region er det lite grunn til å tro at dagens fokksnø vil gi stor nok belastning til å se noe aktivitet på kantkorn lengre ned i snødekke. Det er heller ikke observert noe FCsf før siste snøfall, som det er gjort i Indre Troms. Selvom observasjoner tyder på at kantkorn problem ligger godt beskyttet under solid skare/fokksnø, så kan det ikke utelukkes at det finnes isolert lommer med nedføyket kantkorn (observasjons grunnlag er jo like tynn som snødekke...)

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W above 400 masl Naturlige utløste skred kan ikke utelukkes da det er pågående vindtransport. Men det er nok de som er utløst av skikjørere selv som er de som er mest verdt å være obs på.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Morgendagens skredproblemer og FG virker å stemmer ganske bra. Tror de egentlig beskrev dagens situasjon veldig godt også. En setning som jeg mener kunne bli endret er "Ferske og eldre fokksnøflak ligger noen få steder over et vedvarende svakt lag av kantkorn."- dette stemmer ikke. . . . . . Vedvarende svakt lag av kantkorn ligger under gamle fokksnø og skare har meget stor utbredelse, det er tilstede så og si ALLE steder der det finnes snø på overflate. Det er bare få steder hvor det hadde vært mulig å påvirke.

Snow Cover

Some snow drift 4 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 400 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Her på Nævertind er nysnø fra den siste uke svært ujevn fordelt. I leheng vendt mot sør ble det observert fokksnø flak av ulike tykkelser: fra 20-50cm. Noen tynn sjikt overgang var observert, men et par kjappe hånd profil viste ikke særlig stor evne til bruddforplantning. (Men det er lite tvil om at skred kan går der hvor forholdene ligger til rette.)

Avalanche Activity

6. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen resultater på skicuts i små testheng som var laddet med fersk fokksnø.

Weather

No precipitation 12 m/s from N ↓ 100% clouds Bygevær siste døgn. Ovenfor skoggrensen var det observert en del vind fra nord.

ObsID: 253932

Ofoten / Narvik

Snow

06.02.2021 kl. 11:15

618 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Kaj@obskorps

Danger Sign

Recent snowdrift Lett snøfokk på gang. Innsamling i sør vendt terreng i observasjons området.

ObsID: 253816

Ofoten / Narvik

Snow

05.02.2021 kl. 14:00

660 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 9 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snødekke på 660moh. N vendt heng i indrestrøk nær svenskegrensen. Svaklag gjort noe tydeligere med pensel. Se vedlagt profil.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde viser snøforholdene i sørvendt terreng i indrestrøk.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde viser snøforholdene i nordvendt terreng i indrestrøk.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Stor og lett gjenkjennbare kantkorn krystall utgjør mesteparten av snødekke.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  1-2cm nysnø fra siste døgn ligger jevnt fordelt i terreng.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Det gamle overflate er svært preget av vind fra Frank et par uke siden.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på 700moh mot sør.
Image Of Tests
Image 9 of 9 Of:  Tests Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  ECTPV @18cm on FC (1mm)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl

Avalanche Danger Assessment

1 Low Ubetydelig mengde nysnø er kommet til Ofoten de siste dagene, betraktelig mindre enn noen regioner lenger nord. Ellers er det så og si ingen endring fra tidligere observasjoner. Snødekke er tynn og selvom det finnes mye kantkorn er det generelt vanskelig å påvirke det siden det overliggende skare og/eller fokksnø er meget hardt. Hvis værmelding stemmer kan det kommer nysnø i kombinasjon med litt vind fra V og SV. Det blir troligvis ikke nok for å overbelaste vedvarende svaklag, men det kan bli dannet et kortvarig skredproblem med nedføyket nysnø... Time will tell... Forecast correct

Tests

ECTPV@18cmQ1

Snow Cover

No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Svært lite snø for årstiden. En tynn dryss med nysnø ligger jevnt fordelt i terrenget opp på gamle overflate som består av hardt skare eller hardt fokksnø. Lengre ned i snødekke finnes vedvarende svaklag av kantkorn.

Avalanche Activity

5. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

No precipitation -5.5 °C 0 m/s Oppholdsvær og helt vindstille. Siste døgn har det kommet ca. 1-2cm nysnø uten vind.

Snow Profile

4 cm F PP, 2 cm 1F RGwp, 11 cm P+ MFcr/FC, 2 cm 4F- FC 1 mm, 12 cm 1F RG, 2 cm F+ FC 2 mm/3 mm, 13 cm 4F FC 2 mm, 26 cm P MFpc/FC -8.4 °C @ 0 cm, -9.3 °C @ 10 cm, -8.5 °C @ 20 cm, -7.5 °C @ 30 cm, -5.7 °C @ 40 cm, -5 °C @ 50 cm, -4.2 °C @ 60 cm, -3.3 °C @ 70 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 253688

Ofoten / Narvik

Snow

05.02.2021 kl. 12:20

330 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snø fordeling i Katterat/ Rombaksbotn område: meget tynn.

Snow Cover

ObsID: 253689

Ofoten / Narvik

Snow

05.02.2021 kl. 11:41

652 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  jegu@NVE

Weather

Snow -4 °C 7 m/s from NE ↙ 85% clouds Noen få snøkorn i lufta

ObsID: 253630

Ofoten / Narvik

Snow

04.02.2021 kl. 12:30

947 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Lett snøfokk på gang. Disse sporene er ca. 1timer gammelt, men delvis innfylt med vindtransportert snø.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  I søkk og forsenkninger finnes det sammenhengende snøfelt.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Svært lite snø ellers.

Snow Cover

ObsID: 253519

Ofoten / Narvik

Snow

04.02.2021 kl. 10:00

618 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på ca. 600moh mot SV.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på ca. 600moh mot S.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Dette bilde illustrere ujevnheter i hvor bærende skare er, på venstre er skare tynn og brister under vekt av en middels tjukk skiløpere, mens noen få meter unna bære det greit. Under skare er det bare stor og modne kantkorn krystall. Dette viser litt hvor vanskelig det kommer til å bli med å identifisere områder som er ustabilt når det endelig kommer litt mer snø til regionen.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Litt nysnø opp på skare (her på bilde svært tynn skare) og under det bare kantkorn.

Snow Cover

Some snow drift 2 cm new snow "dust on crust". Det har kommet 1-2cm nysnø siste døgn på observasjons sted, opp på ca. 1cm tidligere i uken. Denne nysnø er ujevn fordelt men det ansees å være for lite til å ha en betydning for skredfare.

Weather

7 m/s from NE ↙ 100% clouds Kommet litt nysnø siste døgn. Og lett vind fra NØ.

ObsID: 253517

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.