Avalanche forecast for Ofoten Thursday 2021-02-04

Highest danger level per day:
1
Low
Published:

Generally safe avalanche conditions, but there is a persistent weak layer below wind slabs. It is generally difficult to trigger, but be careful where the wind slabs are thin/soft and easier to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep slopes in combination with terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from east., change to fresh breeze from the northeast during the evening.
-18 °C to -11 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from northeast., change to breeze from the east during renoon.
-14 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / Narvik

Snow

04.02.2021 kl. 12:30

947 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Lett snøfokk på gang. Disse sporene er ca. 1timer gammelt, men delvis innfylt med vindtransportert snø.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  I søkk og forsenkninger finnes det sammenhengende snøfelt.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Svært lite snø ellers.

Snow Cover

ObsID: 253519

Ofoten / Narvik

Snow

04.02.2021 kl. 10:00

618 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på ca. 600moh mot SV.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på ca. 600moh mot S.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Dette bilde illustrere ujevnheter i hvor bærende skare er, på venstre er skare tynn og brister under vekt av en middels tjukk skiløpere, mens noen få meter unna bære det greit. Under skare er det bare stor og modne kantkorn krystall. Dette viser litt hvor vanskelig det kommer til å bli med å identifisere områder som er ustabilt når det endelig kommer litt mer snø til regionen.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Litt nysnø opp på skare (her på bilde svært tynn skare) og under det bare kantkorn.

Snow Cover

Some snow drift 2 cm new snow "dust on crust". Det har kommet 1-2cm nysnø siste døgn på observasjons sted, opp på ca. 1cm tidligere i uken. Denne nysnø er ujevn fordelt men det ansees å være for lite til å ha en betydning for skredfare.

Weather

7 m/s from NE ↙ 100% clouds Kommet litt nysnø siste døgn. Og lett vind fra NØ.

ObsID: 253517

Ofoten / Narvik

Snow

01.02.2021 kl. 12:30

852 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snødekke i område med litt over gjennomsnittlig snødybde. N vendt terreng på 850moh i kystnærstrøk.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Stor og lett gjenkjennbare krystall under skare lag.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde viser nord vendt terreng i kystnærstrøk. tatt på 650moh.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde av N og NØ vendt terreng. Tatt på ca. 550moh
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Sammenhengende snøfelt i nordvendt terreng. Dette bilde tatt på ca 800moh.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Lite snø på SSØ vendt side av Fagernesfjellet. Bilde tatt på 980moh
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Mer snø i SSV vendt forsenkninger. Bilde tatt på 980moh

Avalanche Danger Assessment

1 Low Ingen stor endring siden forrige observasjon. Er enig med skredfarevurdering som er publisert på varsom. Det er kommet en dryss nysnø siste døgn, men ikke nok for å påvirker skredfare på noe som helst måte. Ingen vesentlig endring i skredfare ventes under de kommende dager. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

No snowdrift Crust Generelt lite snø for årstiden. Det finnes en ubetydelig mengde nysnø opp på skare. Gamle overflate er hardt skare eller hardt fokksnø/sastrugi. Generelt sett kan man si at overflate i kystnærstrøk er dominert av isete skare med lomme av hardt fokksnø, mens indrestrøk mot svensk grensen er dominert av hardt fokksnø med lomme av isete skare. Lengre ned i snødekket finnes det flere lag med vel utviklet kantkorn.

Weather

No precipitation -8 °C Mildere temperatur idag. Overskyet. Litt nedbør som snø, men ikke nok for å påvirke skredfare.

Avalanche Activity

1. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

1 cm F PP, 9 cm K MFcr, 5 cm 4F FC 2 mm/4 mm, 7 cm P MFcr/FC, 8 cm 4F FC 2 mm/4 mm, 36 cm P MFpc/FC

ObsID: 253024

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.