Avalanche forecast for Ofoten Tuesday 2020-12-01

Highest danger level per day:
1
Low
Published:

The snow cover is very sparse. In the high alpine, smaller wind slabs can be triggered.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid steep slopes with fresh wind slabs in combination with terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
1 - Small
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

5 mm precipitation.
Strong breeze from northwest., change to breeze from the south during the afternoon.
-10 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. tuesday night.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / Narvik

Snow

01.12.2020 kl. 18:46

53 masl

Kaj@obskorps (****)

Snow Cover

20 cm new snow Fikk beskjed at det er kommet nærmere 20cm nysnø siste døgn i Bjerkvik (har ikke sett det selv).

ObsID: 243467

Ofoten / Narvik

Snow

01.12.2020 kl. 12:23

251 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  HN4 @275moh.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på 330moh i Tøttadalen, viser VNV side av Rombakstøtta.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på 300moh. Viser N vendt side på Fagernesfjellet.

Weather

No precipitation 0 °C 5 m/s from W →

Snow Cover

Some snow drift 4 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Moist Litt nysnø under natt til tirsdag -troligvis mer i indrestrøk (basert på data fra værstasjon). Grense for tørr snø ca. 300moh

ObsID: 243444

Ofoten / Narvik

Snow

01.12.2020 kl. 06:28

139 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE

Snow Cover

4 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Kram julesnø

ObsID: 243363

Ofoten / Narvik

Snow

30.11.2020 kl. 13:30

510 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på 500moh, viser sørvendt fjellside i indrestrøk.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på 500moh, viser nordvendt fjellside i indrestrøk.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på et sted med litt over gjennomsnittlig dyp snødekke. Øverst hansker viser tynn sjikt med FC under MFcr.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Markert skille i snømengde rundt Søsterbekken. Det er ikke mye snø her i indrestrøk, men ihvertfall mer enn samme høyde ute ved fjorden.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

30. Nov. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

No precipitation -2 °C 3 m/s from SE ↖ 100% clouds Mildvær de siste dagene, men litt kaldere temperaturer i indrestrøk i dag. Ingen nedbør av betydning siste døgn.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Crust Mer snø her i indrestrøk enn ved fjorden- dvs. mer enn ingenting. . . . . . Også her er det lite snø for årstiden, og ikke skiføre ennå med mindre man er ekstrem ukresen og oppsøke små lommer med snø i søkk og forsenkninger. . . . . . Snø fra tidligere i høst er blitt smelteomvandlet og snødekke består hovedsakelig av smelteomvandlet snø, med en tynn sjikt av kantkorn underskare på overflaten.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Det er lite snø i Ofoten region for årstiden, og generelt ikke nok for å kunne snakke om skredproblem ennå. Unntak kan være i høyt liggende område i indrestrøk (>1000moh.) i veldig spesifikk terreng formasjoner som søkk og forsenkninger Ingen endring av betydning ventet under de næreste dagene

Snow Profile

2 cm P MFcr, 3 cm 4F FC 1 mm, 12 cm P MFpc

ObsID: 243271

Ofoten / Narvik

Snow

30.11.2020 kl. 12:46

238 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Lite til ingen snø i Rombaksbotn området
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Lite til ingen snø i Rombaksbotn området

Snow Cover

ObsID: 243253

Ofoten / Narvik

Snow

28.11.2020 kl. 11:30

941 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på 650moh, viser VNV vendt side av Fagernesfjellet (toppen er på 1000moh).
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på 750moh, viser VNV vendt side av Fagernesfjellet (toppen er på 1000moh).
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Ujevnt fordelt snø fra 19-20 nov. Mange stede er avblåst, mens enkelte leheng har samlet seg små lommer med vindtransportert snø.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på 900moh mot vest. Viser ujevnt fordelt snø fra 19-20 nov. Mange stede er avblåst, mens enkelte leheng har samlet seg små lommer med vindtransportert snø.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på 1000moh, i østlige retning
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  gjennomsnittlig snødekke (der hvor det finnes snø..). Se vedlagt profil.
Image Of Weather
Image 7 of 8 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Mildt og overskyet.
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

28. Nov. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

No precipitation 0.5 °C 10 m/s from S ↑ 100% clouds Mildt og overskyet. Ikke kommet den nedbør som var tidligere varslet.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

Det er lite snø for årstid. November har vært relativt mildt og nedbørfattig. Snø som kom i oktober og begynnelsen av november ble preget av mildvær i midten av november, dette mildvær førte til mye smelting av snø og dannelse av MFcr høyt til fjells. For cirka en uke siden (19-20 nov.) kom det litt snø, ca. 10cm. etterfulgt av en nye runde med mildvær og sterk vind.

Avalanche Danger Assessment

Dagens obstur gikk til 1000moh (med piggsko og isbrodder siden det ikke er skiføre). Det er ikke sammenhengende skiføre ennå, bortsett fra på breene, og små lommer i søkk og forsenkninger ovenfor 700moh. Dagens snømengde ansees som ikke tilstrekkelig for å kunne utgjør noe skredfare av betydning. Litt snø denne uke, ihvertfall på snaufjellet, men sannsynligvis ikke nok for å gi nok snø til ing av skredfare.

Snow Profile

12 cm 1F RG 1 mm M, 3 cm P MFcr, 3 cm 1F MFcl/FC 2 mm/1 mm NB! Det er svært lite snø generelt. Dette profil er gjort på 900moh i SSV vendt terreng og er representativt for de små lommer med snø på snaufjellet.

ObsID: 243035

Ofoten / Narvik

Snow

28.11.2020 kl. 10:36

364 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på ca.250moh og viser hvor lite snø det er under skoggrensen. Det er nok representativt for kystnærstrøk
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på ca.250moh og viser hvor lite snø det er under skoggrensen. Det er nok representativt for kystnærstrøk.

Snow Cover

0 cm new snow Wet loose snow Wet Lite snø generelt. Det kom ca. 10cm mellom 19-20. nov. dette er nå våt og smelteomvandlet opp til ca. 700-800moh.

ObsID: 243028

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.