Avalanche forecast for Ofoten Monday 2020-05-25

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Use caution on steep sun exposed terrain. Large naturally released avalanches are likely due to warm temperatures well into the high alpine.

Illustrasjon av ferdselsråd Wet surface: Move gradually away from the fall line when skiing on large slopes to avoid to be caught by small sluffs you or someone else in your group release while skiing.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: Aviod terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd Dry surface: NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

Glide avalanches

Wet snow/melting near the ground

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wet snow (loose snow avalanches)

Loose snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to fresh breeze from the southeast during the afternoon.
-2 °C to 3 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1400 m a.s.l. during the afternoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Breeze from south.
-1 °C to 4 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 1600 m a.s.l. during the evening.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / Narvik

Snow

25.05.2020 kl. 10:47

774 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 7 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  167cm snødekke her på 770moh i NNØ vendt heng i kystnær strøk. Se vedlagt profil.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Våt MF på 700moh. Råtten enkelt plasser
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på ca. 580moh viser nord vendt side på Dronninga.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Våt MF på 700moh. Råtten enkelt plasser.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bilde tatt på 450moh. Mye smelting de siste dagene! Men fortsatt mye snø igjen for årstid.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Much water in the snow Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mildt høyt til fjells og ingen nattefrost under ca. 1400moh (basert på data fra vær stasjoner)

Weather

No precipitation 8 °C 2 m/s 90% clouds Mildt. Ingen nattefrost. Mindre vind idag. Litt mer overskyet.

Tests

LBT@40cmQ2 Meget hardt slag for å få resultat

ECTX

Avalanche Problems

Wet slab avalanche Water pooling in/above snow layers Within a meter Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1400 masl and 200 masl Dette skredproblem kan også være tilstede litt høyere til fjells enn hva som er publisert på varsom etter min mening. Det er nok samme utbredelse og egenskaper som glideskred problemen.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1000 masl De siste dagene har det blitt observert flere naturlig utløst flakskred i nordvendt terreng fra ca. 1000moh og oppover (I nærheten av Stetind, Sepmolvarri og Rombakstøtta). Det er bare blitt gjort 1x bruddkantsprofil, men det er ikke utenkelig at disse skredene har gått på samme svaklag....

Loose wet avalanche Loose snow Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 200 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Enig med FG og tekst som er publisert på varsom. Våren meldt sin ankomst på alvor forrige uke, og siden det har det holdt seg mildt døgnet rundt. Dette har ført til mange naturlig utløst skred av både løs og flak art. Problem med kantkorn er ikke nøye kartlagt, men en del naturlig utløst flak rundt 1000moh tyder på at problemen er noe som skal tas stilling til om man planlegger tur høyt til fjells. Fokksnø problemen som var årsak til skikjører utløst skred på lørdag på Frostisen har nok roet seg med minkende vind og mild temperaturer. Gradvis stabilisering av snødekke ventes under de kommende dagene, når dreneringskanaler blir godt etablert i snødekke og den MFcr blir totalt smelteomvandlet.

Avalanche Activity

24. May. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Below 1500 masl Vanskelig å tidsfeste disse skred.

Snow Cover

167 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 200 masl Wet loose snow Wet Snødekke smelteomvandlet og isoterm på obssted. Men likevel ikke helt homogent: litt opphopning av vann ovenfor skare 35cm fra overflate og litt mykere MF (tidligere FC) rett under skare.

Snow Profile

31 cm 4F+/1F MF 0 mm/0 mm W, 5 cm 4F+ MF 0 mm/0 mm V, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 4F- MF/FCxr 0 mm/0 mm W, 126 cm 1F MF 0 mm/0 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 150 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 236923

Ofoten / Narvik

Snow

25.05.2020 kl. 08:34

726 masl

Hvitblikk (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Hvitblikk

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Store glidesprekker flere plassser i fjellet.

Weather

Litt sol og forbigående bygevær på morgenen. Som meldt.

Snow Cover

Wet Mye vannføring i snøen. Påfroset fra ca 700 MOH og oppover iløpet av natten

ObsID: 236887

Ofoten / Narvik

Snow

24.05.2020 kl. 18:24

1088 masl

ErikEB (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  ErikEB
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright:  ErikEB
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright: 
Image Of Avalanche Activity
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Activity Copyright: 

Avalanche Activity

24. May. During the day One (1). 3 - Large. Spontaneous release N. Above 1000 masl Observert fra Øyjord. Tydelig bruddkant under hele berget. Mulig utløst av skavelbrudd. Vet ikke om det har gått i dag eller tidligere.

ObsID: 236841

Ofoten / Narvik

Snow

24.05.2020 kl. 14:12

807 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Noe vanskelig å tyde krystallformer, da vann/fukt renner ned langs profilkanten og påvirker muligens, sammen med lufttemperatur, på hvordan krystallene fremstår i lupen. På bildet kan man se vannopphopning rundt skarelag.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Langs toppryggen på Vassdalsfjellet ble det observert drønn (snøen er våt her og det er mer enn dump lyd med påfølgende «søkk» i snøen). Da først og fremst nær mindre høyder. Det virker å være et ganske overflatenært skarelag som bryter, mulig kantet snø unde.

Weather

Se tidligere innlevert observasjon under tur i dag.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Very easy to trigger N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 100 masl

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Høyere temperaturer og generelt varmt vær med mye sol de siste dagene, gjør at våte løssnøskred er ganske utbredt og glideskred også er å vente i «glattere» fjellsider. Det er også observert kantkornlag innad i fokksnø), med naturlig utløste skred som har gått på dette laget (jeg har ikke selv observert dette. Vurderes til betydelig skredfare, men med sannsynligvis en del variasjon i regionen i forhold til høyde over havet og innland/kystnært etc. Det varme været har vart i noen dager nå, og vil sannsynligvis få en mer stabil situasjon over helgen. Forecast correct

Snow Cover

Se tidligere innlevert observasjon under tur i dag.

Snow Profile

5 cm 4F MF 1 mm W, 33 cm P- /1F+ RG 0 mm/0 mm M, 3 cm K MFcr M, 3 cm 1F+ FCxr/MF 0 mm/1 mm M, 55 cm P-K/P RG 0 mm M Tatt i slakt hellende nordvestvendt skråning på ca. 800moh på Vassdalsfjellet.

ObsID: 236832

Ofoten / Narvik

Snow

24.05.2020 kl. 12:50

805 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Marius@obskorps

Snow Profile

Tatt i slakt hellende nordvendt side. Det er fra væt (øverste 5-10cm) til fuktig gjennom hele profilet. Under topplag bestående av grovkornet snø, er det i all hovedsak finkornet snø rundt 1f- til p-K i hardhet, avbrutt av et skarelag ca 40cm under overflaten som har rester etter det som ser ut å ha vær avrundete kantkorn (FCxr). Det er uvanlig mye snø på stedet (over 240cm), anslagvis basert på erfaringer fra tidligere vintre, godt over dobbelt så mye som det bruker å være på denne tiden.

ObsID: 236829

Ofoten / Narvik

Snow

24.05.2020 kl. 12:02

623 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Skare på litt over 600moh NV-vendt helning Vassdalsfjellet.

Snow Cover

Smelt/frys-skare på litt over 600moh i NV-vendt helning.

ObsID: 236821

Ofoten / Narvik

Snow

24.05.2020 kl. 11:54

576 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Nordsiden av Vassdalsfjellet fra Læigasvatn. Tattmot SV.

Snow Cover

Nordsiden av Vassdalsfjellet.

ObsID: 236820

Ofoten / Narvik

Snow

24.05.2020 kl. 11:50

576 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Læigastind. Tatt mot N-Nv.

Snow Cover

Soloppvarming av snødekke. Flakskred synlig i sydsiden av Læigastinden. Trolig ikke fra i dag.

ObsID: 236819

Ofoten / Narvik

Snow

24.05.2020 kl. 11:30

792 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 6 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 2 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Weather
Image 3 of 6 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps

Danger Sign

Much water in the snow Varm temp høyt til fjells og ingen nattefrost

Weather

No precipitation 12 m/s from SE ↖ 10% clouds Oppholdsvær. Mildt. Ingen nattefrost

Avalanche Observation

24. May 12:41 Wet slab avalanche 3 - Large Naturaly released NW-facing Avalanche release at 1161 masl and ended at 544 masl 50 cm high and 250 m wide fracture Steep slope Usikker når det gikk, og om det faktisk var våtflak eller om det gikk før det ble smelteomvandlet på dette høyde

Snow Cover

No snowdrift Wet Kraftig smelting på gang. Men snøen var litt mer bærende og ga bedre skiføre idag sammenlignet med i går (antakeligvis er det begynte å blir etablert dreneringskanal i snø).

ObsID: 236824

Ofoten / Narvik

Snow

24.05.2020 kl. 11:15

603 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bilde fea rett under Loapmi. Tatt mot V.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Snøoverflate på ca. 650moh. Tatt rett under Loapmi.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Sydsiden av Vassdalsfjellet. Tatt mot N. Usikkert om noen av skredene er gått i dag, ser litt eldre ut, men det kommer mindre rutsjer fra under berget og hengskavelen med jevne mellomrom.

Weather

No precipitation 7 m/s from SE ↖ 20% clouds Nesten skyfri himmel og varmt. Vind fra SØ.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Wet loose snow Wet Varmt vær og våt, grovkornet snø i overflaten. Under tregrensen er snøen «råtten» og tildels litt vanskelig å gå i. Over og på flaten under sydsiden av Vassdalsfjellet bærer snøen godt, men overflaten består av grovkornet veldig fuktig til våt snø. Markert solopvvarming i sysidene særlig. Vinden føles også relativt varm.

ObsID: 236815

Ofoten / Narvik

Snow

23.05.2020 kl. 15:15

13 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snø som ligger på vann er fra skred som gikk i den åpenbare skredbane i venstre halvdelen av bilde

Avalanche Observation

23. May 12:46 Wet slab avalanche 3 - Large Naturaly released E-facing Avalanche release at 783 masl and ended at 13 masl Steep slope Observert fra avstand. Gikk mens vi var på tur.

ObsID: 236699

Ofoten / Narvik

Snow

23.05.2020 kl. 13:10

1523 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Bruddkant (med staver for referanse)
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Samme liten flak observert fra avstand. (bilde viser NV side nær toppen av Frostisen)
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Samme liten flak observert fra avstand. (bilde viser NV side nær toppen av Frostisen)

Incident

Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Danger Sign

Recent avalanches

Avalanche Observation

23. May 13:10 Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered NW-facing Avalanche release at 1506 masl and ended at 1499 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 40 cm high and 40 m wide fracture Lee side Liten leheng som ikke vises på bratthetskart. Str.1,5 hardt flak. . . Bruddkant høyde varierte fra 15-60cm Utløst av skikjører som kjørte av flak og var uskadd. Svaklag var tørr DF, 4F- i hardhet. Selve flak var fuktig, 1F RG.

ObsID: 236698

Ofoten / Narvik

Snow

23.05.2020 kl. 12:00

1518 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 3 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Overflate fuktig på dette høyde, og skiene synke inn ca.2-3cm
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Overflate fuktig på dette høyde, og skiene synke inn ca.2-3cm

Danger Sign

Weather

No precipitation 19 m/s from SE ↖ 20% clouds Sterk vind fra sørøst. Veldig mildt (temperatur ikke målt, men kjennes som plussgrader).

Snow Cover

Some snow drift 0 cm new snow Other Moist Snødekke råtten og smelteomvandlet opp til ca.1000moh. Overflate fuktig på dette høyde, og skiene synke inn ca.2-3cm (men det er bare de øverste desimeter som er fuktig- gammel snødekke er fortsatt tørr).

ObsID: 236696

Ofoten / Meraftestinden

Snow

22.05.2020 kl. 23:00

1128 masl

PeterSchön@obskorps (****)

Weather

3 °C 18 m/s from S ↑ 3 deg @1348m kl. 23:20

Snow Cover

Some snow drift Snow line at 215 masl Other 200 - 400m (NØ asp): breakable crust. 400m - ca. 600 m (N asp): Supportive crust. Over 600 m (N asp): dry, windpacked snow. Hard MFc on solar asp. over 1200 m noted. Surface freezing despite positive temperatures due to clear sky and radiation cooling.

ObsID: 236650

Ofoten / Narvik

Snow

22.05.2020 kl. 21:13

229 masl

PeterSchön@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  PeterSchön@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  PeterSchön@obskorps
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  PeterSchön@obskorps

Avalanche Activity

23. May. During the day Glide avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release S

ObsID: 236608

Ofoten / Gagnesaksla

Snow

22.05.2020 kl. 20:50

774 masl

PeterSchön@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright: 

Avalanche Activity

22. May. 18-24 Glide avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release E

ObsID: 236645

Ofoten / Narvik

Snow

22.05.2020 kl. 17:56

734 masl

Hvitblikk (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Hvitblikk Comment:  Bruddkant kan sees i skyggen
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Hvitblikk Comment:  Øverste bruddkant er under øverste klippe. Usikker om alle brudkantene er fra samme skredet. Øverste raset har løsnet fra svaberget en plass. Men har en tynnere bruddkant ennå lengre opp som kan ha forårsaket at det også har løsnet i andre lag lenger ned. Tynn bruddkant helt øverst. Forutenom der det har løsnet helt ned til berget. Tørt flakskred. Tatt med seg store deler v snøen lenger ned. Strl 3-4 naturlig utløst. Det vedvarende svakelaget? Øverste skredet løsnet på ca 750. Tør snø i samme eksponering ned til 600.
ObsID: 236603

Ofoten / Narvik

Snow

22.05.2020 kl. 12:40

674 masl

Bergbjørn (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Bergbjørn

Weather

7 °C Pent vær, kjølig bris

Danger Sign

Recent cracks Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange sigesprekker ned på svaberg

Avalanche Observation

22. May 10:00 Wet slab avalanche 2 - Medium Naturaly released NE-facing Slab

Avalanche Activity

22. May. During the day Wet slab avalanche Several (6-10). 2 - Medium. Spontaneous release Widespread steep slopes. NE, E. Above 400 masl

Snow Cover

Snow line at 200 masl Crust Wet

ObsID: 236565

Ofoten / Narvik

Snow

22.05.2020 kl. 10:00

623 masl

KRPE (Unknown)

Avalanche Observation

21. May 14:00 Wet slab avalanche 3 - Large Naturaly released Avalanche release at 931 masl and ended at 651 masl Steep slope Observerte dette fra andre siden av dalen. Flakskred i sydvendt aspekt. Gikk nok i går.

ObsID: 236599

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.