Avalanche forecast for Ofoten Thursday 2019-03-21

3
Considerable
Published:

The snowpack is very unstable. Avoid areas with wind-deposited snow. It is also possible to trigger avalanches in a persistant weak layer. Expect some natural avalanches.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps and steep slopes until the new snow has stabilized. The avalanche problem is generally widely distributed on any steep slope with deep new snow. Look for cohesive new snow that breaks apart or is poorly bonded to the old snow. Cracks around your skis are a typical dangersign.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

10 mm precipitation, up to 20 mm in the most exposed areas.
Moderate gale from south., change to fresh breeze from the southwest during renoon.
-8 °C to -2 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
7 mm precipitation, up to 15 mm in the most exposed areas.
Fresh breeze from south., change to moderate gale from the west during the evening.
-8 °C to -3 °C at 1100 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / NARVIK

Snow

21.03.2019 kl. 16:39

462 masl

tuh@nve (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  tuh@nve
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright: 

Snow Cover

Heavy snow drift Dry

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: I motsetning til tidligere i dag er det nå sterk vind og kraftig snøfokk. Det har snødd siden kl 13.

Weather

Snow 100% clouds

ObsID: 187468

Ofoten / NARVIK

Snow

21.03.2019 kl. 14:09

621 masl

JL (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  JL

Weather

Snow 0 m/s 100% clouds Snøvær tok seg opp frå om lag kl. 13. Tilnærma vindstille, svakt drag frå sør enkelte stader.

ObsID: 187451

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

21.03.2019 kl. 12:33

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent avalanches

ObsID: 187425

Ofoten / NARVIK

Snow

21.03.2019 kl. 12:00

463 masl

Markus (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Markus

Danger Sign

Recent snowdrift Område: På dette stedet. Beskrivelse: Nysnö fra igår dannet flak i terrengformasjoner mot nord nordvest.

ObsID: 187465

Ofoten / NARVIK

Snow

21.03.2019 kl. 11:40

782 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Tests
Image 1 of 1 Of:  Tests Copyright:  Kaj@obskorps

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Spesielt i NV vendt leheng. Dette problem har veldig begrenset utbredelse grunnet mindre nedbør en hva som ble varslet.

Tests

ECTN23@30cm I gammel fokksnø

ECTN13@12cm I nylig nedføyket nysnø

ObsID: 187411

Ofoten / NARVIK

Snow

21.03.2019 kl. 11:35

704 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Små skyttende sprekker i isolert, små lomme med nylig innblåst fokksnø.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Ovenfor skoggrensen består overflate generelt av hardt gammel fokksnø, andre mer vindutsatt område er avblåst til 23.02 skare.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Ovenfor skoggrensen består overflate generelt av hardt gammel fokksnø, andre mer vindutsatt område er avblåst til 23.02 skare.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Ovenfor skoggrensen består overflate generelt av hardt gammel fokksnø, andre mer vindutsatt område er avblåst til 23.02 skare.

Snow Cover

Det har kommet betraktelig mindre nedbør enn hva som ble meldt. Ovenfor skoggrensen består overflate generelt av hardt gammel fokksnø, andre mer vindutsatt område er avblåst til 23.02 skare. I isolert leheng (spesielt NV vendt her ved Litletind) finnes det små lomme med fersk fokksnø.

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Små skyttende sprekker i isolert, små lomme med nylig innblåst fokksnø.

ObsID: 187428

Ofoten / NARVIK

Snow

21.03.2019 kl. 10:09

584 masl

heidi@nve.no (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  hrb@nve.no Comment:  Fokksnø fra siste døgn over nedf nysnø (der Kaj peker) over hardere fokksnø over tykt lag med kant. Profil kommer senere.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  hrb@nve.no
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

23 cm 1F/4F RGwp 0 mm/0 mm D, 11 cm P RGwp 0 mm/0 mm D, 3 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 11 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm 4F FC 0 mm/0 mm D, 61 cm P MFpc 0 mm/0 mm D Laminert med tynne kantkornlag, men disse er låst av harde skarelag og regnes ikke som et problem nå. -5 °C @ 0 cm, -4.5 °C @ 10 cm, -3.5 °C @ 20 cm, -3 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -3 °C @ 60 cm, -3 °C @ 70 cm, -2.5 °C @ 80 cm, -2 °C @ 90 cm, -1 °C @ 100 cm, -0.5 °C @ 110 cm 2 tests connected to snow profile

Snow Cover

110 cm in total Some snow drift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Det har kommet betraktelig mindre nedbør enn hva som ble meldt. Ovenfor skoggrensen består overflate generelt av hardt gammel fokksnø, andre mer vindutsatt område er avblåst til 23.02 skare. I isolert leheng (spesielt NV vendt her ved Litletind) finnes det små lomme med fersk fokksnø. Se også obs: https://www.regobs.no/Registration/187428

Danger Sign

Recent cracks Bortsett fra at det henger litt snø ut i luften fra en enslig fjelltopp, observerer vi ikke snøfokk. ang. ferske sprekker: se regobs: https://www.regobs.no/Registration/187428 med skytende sprekker i små innblåste lommer med fokksnø. Fokksnøen sprekker opp når den isoleres av skispor i underkant.

Weather

No precipitation from SE ↖ i bilen i dag tidlig var det +2,5 grader, på vei hjem +4 grader. Basert på hvordan snøen er tenker vi at nullgraders grensen gikk ~350 moh i kystnære strøk. Vinden var økende utover dagen. Ca fem meter per sekund ved obspunktet. Skydekke: fra ca 20 % skydekke kl 9 til 100 % kl 12.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW between 1200 masl and 300 masl Dette er bare et problem der det ligge "passe mye" fokksnø over. Der det er avblåst ned til skaren er det åpenbart ingen fare, der hvor fokksnølaget er tykt og hardt er det også umulig å påvirke. I skogen ligger det bare løs ubunden snø over kantkornet, så her er det heller ingen fare. "passe mye" kan kanskje være max 50 cm med blyanthard fokksnø. Tidligere observasjoner fra denne regionen og naboregionen (setermoen) bekrefter dette. På dagens obstur ble det ikke observert at dette laget har god evne til bruddforplantning. Vi tror dette problemet er begrenset opp at til 1200moh siden vi tror mildværet 23. febr ikke gikk høyere, men vi har ingen observasjoner fra 1200 moh i indre strøk/sør i regionen som kan bekrefte dette.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Spesielt i NV-vendte leheng. Dette problemet har veldig begrenset utbredelse grunnet mindre nedbør enn hva som er varslet (foreløpig). Dette er også beskrevet i regobs: https://www.regobs.no/Registration/187411

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Foreløpig virker snødekket å være stabilt. Problemet med nedføyket nysnø var tidligere i dag mindre problematisk enn forventet pga mindre nedbør enn meldt. Fra kl 13 snør det derimot tett og skredproblemet forventes å bli mer relevant utover dagen. I mange områder ovenfor skoggrensen er snøoverflaten så ujevn (sastrugi) grunnet sterk vind ifra alle himmelretninger i forrige uker, at størrelsen på forvente flak/skred begrenses av dette. Tidligere observert kantkorn er fortsatt til stede, men er stort sett vanskelig å påvirke pga tykk og hard fokksnø, eller manglende fokksnølag over. Med meldt vær (nedbør og sterk vind fra V utover kvelden) ventes det at problemet med nedføyket nysnø vil bli mer relevant, men med de nedbørmengdene som er meldt vil ikke nysnømengdene gi nok ekstra pålagring til å gi naturlig utløste skred på kantkornlaget. Dreiende vindretning og mer nedbør på lørdag vil gi fokksnøproblem i andre himmelretninger. Kantkornproblemet vil henge med oss en stund, men siden snømengdene er så ujevne i terrenget i fjellet, så er utløsbarheten til kantkornproblemet svært varierende (kun i få heng det er mulig å påvirke). Forecast too high Varslet vær ser ikke ut til å ha inntruffet enda, men nå snør det, så det kan jo hende det inntreffer før dagen er omme. Gårsdagens værmelding inntraff ikke. Kan være at Kaj sjekker ut den nyeste snøen ila helgen.

Tests

ECTN25@35cm Brudd i øverste del av kantkorn

ECTN1@22cm Brudd i nedf nysnø

Notes

Denne regobsen kan sees i sammenheng med: https://www.regobs.no/Registration/187411 https://www.regobs.no/Registration/187428 https://www.regobs.no/Registration/187366 https://www.regobs.no/Registration/187367

Avalanche Activity

21. Mar. During the day No avalanche activity Vi har utsyn til flere himmelretninger og har ikke observert ferske skred.

ObsID: 187388

Ofoten / NARVIK

Snow

21.03.2019 kl. 09:16

356 masl

heidi@nve.no (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  hrb@nve.no Comment:  Kaj peker på kantkornlaget
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  hrb@nve.no

Snow Cover

I åpen Glenne i tregrensen er det noen cm nysnø etterfulgt av blyanthard fokksnø, under der er det kantkorn over skare.

Weather

Sol og nesten vindstille i skogen nå, men ser snøfokk fra fjellet alenger inn.

ObsID: 187366

Ofoten / NARVIK

Snow

21.03.2019 kl. 09:00

224 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Tynn skare dannet av mildvær onsdag 20.03, finnes opptil ca. 300-350moh i kystnærstrøk (lokal variasjon forventes)
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Pågående lokal innsamling av fokksnø i N vendt leheng.

Snow Cover

1 cm new snow

Danger Sign

Recent snowdrift Pågående lokal innsamling av fokksnø i N vendt leheng.

ObsID: 187367

Ofoten / NARVIK

Snow

21.03.2019 kl. 07:43

34 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps

Weather

No precipitation 2 °C Det kom ikke så mye nedbør i går som ble meldt. Totalt var det kanskje 1-2mm i Narvik. Det ble ganske mildt, med opptil 4+ ved havnivå i Narvik.

Notes

Setning: «onsdag kom det mye nysnø» og «onsdag ble det dannet stor ustabile fokksnøflak i nordvendte leformaskoner», er litt forvirrende- har ikke hørt om noen observasjoner som vil tilsier dette.

ObsID: 187354

Ofoten / NARVIK

Snow

20.03.2019 kl. 17:43

724 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bilde tatt mot S fra Bjørnfjell, Narvik kommune. Ca. 700moh.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Bilde tatt mot Ø på ca. 550moh på Bjørnfjell, Narvik kommune.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Tatt på ca. 720moh i S vendt helning på Bjørnfjell. I lagene mellom ca. 45 og 68cm er det veldig subtil overgang. Ved blokktest gikk det brudd på laget under fokksnøen mot toppen. Dette laget ser ut til å være nedbrutt snø/rundet som har begynt å kante. Forøvrig er det begynnende kant i nesten alle lag.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Marius@obskorps

Snow Cover

No snowdrift 1 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Det er stor forskjell på snøoverflaten, avhengig av hvor mye det har blåst. På observasjonstedet veksler det mellom fokksnø , is og store vindskavler/sastrugis.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -3.5 °C 3 m/s from SW ↗ 70% clouds Fint vær, litt mildere temperatur utover dagen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, SW, W, NW above 300 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Slik det er nå er skredfaren etter mitt syn moderat, da det er hard snøoverflate de aller fleste steder og vanskelig å påvirke evt. svake lag under. Det ventes en del nedbør og vind med mildere vær neste dagenegog ventelig vil skredfaren øke. Forecast too high Det har nesten ikka falt snø siste døgnet og lite vind. Varslet skredproblem 1 er dermed lite aktuelt.

Tests

ECTN28@20cmQ2 Good

Notes

Jeg har ikke observert selv markert kantkornlag over skare og ikke fått faretegn på dette. Imidlertid er det flere andre observasjpner av dette laget og fravær av faretegn er å vente når snøoverflaten er såpass hard som den er.

Avalanche Activity

20. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 187313

Ofoten / TJELDSUND

Snow

19.03.2019 kl. 12:04

450 masl

Sigbjørn (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Sigbjørn

Notes

Størel

Avalanche Activity

19. Mar. 12-18 Dry slab avalanche One (1). 1 - Small. Very easy to trigger Isolated steep slopes. SW Blyant flakk. Kantkorn på Skare lag

ObsID: 187154

Ofoten / TJELDSUND

Snow

19.03.2019 kl. 11:51

660 masl

Sigbjørn (***)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Sigbjørn

Notes

På veg opp på siriskolten ingen faretengn. Hoppa på innblåst flakk.

ObsID: 187048

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

19.03.2019 kl. 11:30

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 187042

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

19.03.2019 kl. 10:49

masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -1 °C Beisfjord (0moh) kl 10:49

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet. FV751 Kvitsandøyra - Fjøsnes er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Meldt mildvær og regn neste døgn. Ingen stor fare for skred, da det et lite snø i fjellet .

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv751 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 187030

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

18.03.2019 kl. 12:08

masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -3 °C Beisfjord (0moh) kl 12:08

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet. Stabilt vær. FV751 Kvitsandøyra - Fjøsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Rolig vær, lite vind og ingen snø.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv751 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 186883

Ofoten / NARVIK

Snow

18.03.2019 kl. 12:00

513 masl

Ola Basecamp (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Drønn i snødekke. Kom i fokksnøskavl i leside, vestvendt brattheng på anslagsvis 8 høydemeter

ObsID: 186934

Ofoten / NARVIK

Snow

18.03.2019 kl. 11:59

843 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 10 Of:  Danger Sign Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Skyttende sprekker i gårdagens fokksnø (primært i NV vendt leheng.)
Image Of Weather
Image 2 of 10 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Generelt svært vindpåvirket. Bilde viser V vendt fjellside. Bilde tatt på 670moh mot NØ.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Generelt svært vindpåvirket. Bilde viser V vendt fjellside. Bilde tatt på 700moh mot NØ
Image Of Snow Cover
Image 5 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Generelt svært vindpåvirket. Bilde viser SØ vendt fjellside. Bilde tatt på 900moh mot N
Image Of Snow Cover
Image 6 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Generelt svært vindpåvirket. Bilde viser N vendt fjellside og innsamling av fokksnø fra søndag ettermiddag. Bilde tatt på 940moh mot ØSØ.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snødekke på 830moh i VNV vendt heng. Se vedlagt profil.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Tydelig kantkorn under fokksnø.
Image Of Snow Profile
Image 9 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 10 of 10 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

19 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm, 10 cm 4F- FC 1 mm/2 mm, 5 cm 4F+ FC 1 mm/1 mm, 5 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 6 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 55 cm P MFpc 0 mm/0 mm, 10 cm 4F- DH 0 mm/0 mm -8.5 °C @ 0 cm, -10.5 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -7.5 °C @ 30 cm, -6 °C @ 40 cm, -5 °C @ 50 cm, -4.5 °C @ 60 cm, -4 °C @ 70 cm, -3.5 °C @ 80 cm, -3 °C @ 90 cm, -2 °C @ 100 cm

Snow Cover

110 cm in total No snowdrift Wind slab (hard slab) Dry Generelt svært vindpåvirket. Det er ca. to uke siden siste nedbør av betydning. Siden det har det blåste fra alle mulig himmelretning, dette har gjort overflate svært vind preget. Siste vind var fra SØ under søndag ettermiddag og de ferskeste innsamling av fokksnø er i leheng vendt mot NV. . . . . . Nabo region til nord fikk nysnø på lørdag (opp til 20cm ovenfor skoggrensen ifølge en kilde), så det virker som det kan være stor lokal variasjon- men ingen observasjon fra Ofoten om så mye snø.

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skyttende sprekker i gårdagens fokksnø (primært i NV vendt leheng.)

Weather

No precipitation -3 °C 1 m/s 15% clouds Oppholdsvær. Relativ vindstille idag, men søndag ettermiddag og kveld var det sterk vind (10-20m/s) fra SØ på 1000moh ifølge vær stasjon.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, W, NW above 400 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ingen vesentlig endring i snøstabilitet siden siste obstur. Sterk vind fra SØ igår ettermiddag har ført til innsamling av fokksnø i leheng vendt mot NV og dermed økt belastning på vedvarende svaklag lengre ned i snødekket. Men det virker som at det har ikke vært stor nok tilleggsbelastning for å føre til noe naturlig utløst skred. Andre steder i region, som fikk mer nysnø på lørdag kan har et problem med fokksnø i leheng idag (men dette er ikke noe som ble observert på dagens obstur. . . Det er fortsatt en utfordrende situasjon med tanke på kantkorn problemen. Dette svaklag virker å har stor utbredelse, men det er bare noen/få steder at det overliggende fokksnø er tynn nok til at man vil kunne initiere et skred i forbindelse med dette problem. Det skal uansett tas på alvor selvom det er fravær av faretegn. Ingen stor endring ventet før onsdag. Forecast correct

Tests

ECTPV@20cm

Avalanche Activity

18. Mar. During the day No avalanche activity

ObsID: 186905

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

18.03.2019 kl. 07:46

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 186834

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.