Avalanche forecast for Ofoten Saturday 2019-03-16

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. A persistent weak layer of facets is lingering above the February 23 crust layer. Avoid recently loaded areas with wind slabs as these areas can be easy to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-11 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Breeze from west.
-13 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / Narvik

Snow

16.03.2019 kl. 16:35

330 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  jegu@NVE Comment:  ‘Haugen’ sett fra nedsiden
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  jegu@NVE Comment:  Sprekka- må nok bruke zoom, men den er på ca 10-15 meter lang.

Danger Sign

Recent cracks

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Gikk på toppen av en haug, et strekk på ca 100 meter. Registrerte ca 6 drønn. Når jeg snur og går ned ser jeg en stor sprekk rett under henget. Henget er litt over 30 grader.

ObsID: 186594

Ofoten / Narvik

Snow

16.03.2019 kl. 16:30

328 masl

jegu@NVE (*****)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 186591

Ofoten / Narvik

Snow

16.03.2019 kl. 16:11

203 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE Comment:  Helt på toppen glitrer det av nysnøpartikler og noen haglfrø

Snow Cover

No snowdrift 3 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) No snow Ca 10 cm løs snø over skare under skoggrensa. Blir gradvis mer bundet de 5 nederste cm

ObsID: 186584

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

16.03.2019 kl. 10:28

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Other danger sign (specify) Andre

ObsID: 186507

Ofoten / Narvik

Snow

15.03.2019 kl. 15:46

818 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Stiv fokksnø opp på kantkorn opp på smelteomvandlet .. .

Tests

CTE9@14cmQ1

ECTP7@14cm I kantkorn under fokksnø

Snow Profile

13 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm, 19 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 5 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 4F- FC 0 mm/0 mm, 58 cm K MFpc 0 mm/0 mm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 186421

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

15.03.2019 kl. 13:23

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 186443

Ofoten / Narvik

Snow

15.03.2019 kl. 09:55

583 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 9 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Generelt svært vindpåvirket. Vind utsatt område er avblåst til skare fra 23.02
Image Of Snow Cover
Image 3 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Generelt svært vindpåvirket .
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Generelt svært vindpåvirket. Bilde viser ØNØ vendt fjellside rett ovenfor skoggrensen.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Enkelt heng vendt mot NV har innsamling av fokksnø fra sterk vind fra onsdag til torsdag formiddag.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snødekke på 625moh, NV aspekt. HS160 men gravde bare 80cm fra overflate da den nedre snødekke var så hardt at det er ikke så relevant for tiden. Se vedlagt profil
Image Of Snow Profile
Image 7 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Tests
Image 8 of 9 Of:  Tests Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  ECTP15 @45cm på kantkorn.
Image Of Snow Profile
Image 9 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

160 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Generelt svært vindpåvirket .

Tests

ECTP15@45cm i kantkorn

ECTP15@45cm I kantkorn under fokksnø.

Weather

No precipitation -4 °C 1 m/s 75% clouds Delvis skyet. Lite/svak vind idag. (Onsdag/ torsdag var det sterkere vind fra SØ i høyden). Igår (torsdag) kom det litt nedbør i Narvik, men bare et par millimeter, ikke nok for å påvirker snøstabilitet.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ingen vesentlig endring i snøstabilitet siden siste obstur. Det er fortsatt en utfordrende situasjon i Ofoten for tiden: i mange heng der hvor snødekke er tjukk er det relativ trygg med tanke på skredfare da det ligger et hardt, bærende lag med fokksnø øverst som begrense mulighet for å påvirker de nedføyket vedvarende svaklag. Men i noen heng, der snødekke er noe tynnere har snødekket er ugunstig oppbygging, med tydelig kantkorn opp på skare. Dette svaklag virker å har stor utbredelse, men det er bare noen/få steder at det overliggende fokksnø er tynn nok til at man vil kunne initiere et skred i forbindelse med dette problem. Det skal uansett tas på alvor selvom det er fravær av faretegn. I morgen er det meldt ubetydelig nedbørs mengde, som ansees som ikke relevant for skredfarevurdering. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl Dette problem kan enten beskrives som "vanskelig å løse ut i noen brattheng" eller "lett å løse ut i få brattheng". . . Det siste nevnt da hovedsakelig i område med tynn snødekket hvor kantkorn er bedre utviklet, og hvor det ligger under relativ tynn og stiv fokksnøflak. . . . Det er vanskelig å utelukke skred fra SØ vendt heng i forbindelse med dette skredproblem, men det beregnes som mer sannsynlig i heng som har større innsamling av fokksnø fra onsdag/torsdag...

Avalanche Activity

15. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen fersk skred aktivitet oberservert til tross for greit sikt.

Snow Profile

30 cm 1F+ RGwp 0 mm/0 mm D, 15 cm 4F+ FC 1 mm/1 mm D, 8 cm 4F- FC 1 mm/2 mm D, 7 cm P RG 0 mm/0 mm, 100 cm I MFpc 0 mm/0 mm laminert, med noen tynn lag med 4F FC inn i dette lag -6 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -6.5 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -3.5 °C @ 60 cm, -2.5 °C @ 70 cm, -2 °C @ 80 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 186375

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

14.03.2019 kl. 16:02

39 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -2 °C Opphold (0moh) kl 16:02

ObsID: 186220

Ofoten / skogsvattnet

Snow

14.03.2019 kl. 14:30

433 masl

ricki93 (Unknown)

Avalanche Observation

14. Mar 14:30 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered SW-facing Avalanche release at 433 masl and ended at 352 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 40 cm high and 20 m wide fracture Lee side synligt från vägen.

ObsID: 186213

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

14.03.2019 kl. 08:48

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 186102

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

14.03.2019 kl. 08:33

0 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -1 °C Beisfjord (0moh) kl 08:33

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv751 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 186098

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

13.03.2019 kl. 11:53

0 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation 0 °C Beisfjord (0moh) kl 11:53

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet. Ingen skred observert. FV751 Kvitsandøyra - Fjøsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt vær og lite vind neste døgn .

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv751 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 185968

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

13.03.2019 kl. 07:50

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185896

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.