Avalanche forecast for Ofoten Friday 2019-03-15

2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. A persistent weak layer of facets is lingering above the February 23 crust layer. Avoid recently loaded areas with wind slabs as these areas can be easy to trigger.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Moderate gale from southeast., change to fresh breeze from the southeast during renoon.
-15 °C to -8 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-11 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / NARVIK

Snow

15.03.2019 kl. 15:46

818 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

CTE9@14cmQ1

ECTP7@14cm I kantkorn under fokksnø

Snow Cover

Stiv fokksnø opp på kantkorn opp på smelteomvandlet .. .

Snow Profile

5 stratigraphy layers observed 2 Tests connected to snow profile

ObsID: 186421

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

15.03.2019 kl. 13:23

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 186443

Ofoten / NARVIK

Snow

15.03.2019 kl. 09:55

583 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 9 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Generelt svært vindpåvirket. Vind utsatt område er avblåst til skare fra 23.02
Image Of Snow Cover
Image 3 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Generelt svært vindpåvirket .
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Generelt svært vindpåvirket. Bilde viser ØNØ vendt fjellside rett ovenfor skoggrensen.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Enkelt heng vendt mot NV har innsamling av fokksnø fra sterk vind fra onsdag til torsdag formiddag.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snødekke på 625moh, NV aspekt. HS160 men gravde bare 80cm fra overflate da den nedre snødekke var så hardt at det er ikke så relevant for tiden. Se vedlagt profil
Image Of Snow Profile
Image 7 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Tests
Image 8 of 9 Of:  Tests Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  ECTP15 @45cm på kantkorn.
Image Of Snow Profile
Image 9 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl Dette problem kan enten beskrives som "vanskelig å løse ut i noen brattheng" eller "lett å løse ut i få brattheng". . . Det siste nevnt da hovedsakelig i område med tynn snødekket hvor kantkorn er bedre utviklet, og hvor det ligger under relativ tynn og stiv fokksnøflak. . . . Det er vanskelig å utelukke skred fra SØ vendt heng i forbindelse med dette skredproblem, men det beregnes som mer sannsynlig i heng som har større innsamling av fokksnø fra onsdag/torsdag...

Tests

ECTP15@45cm i kantkorn

ECTP15@45cm I kantkorn under fokksnø.

Snow Cover

160 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Generelt svært vindpåvirket .

Weather

No precipitation -4 °C 1 m/s 75% clouds Delvis skyet. Lite/svak vind idag. (Onsdag/ torsdag var det sterkere vind fra SØ i høyden). Igår (torsdag) kom det litt nedbør i Narvik, men bare et par millimeter, ikke nok for å påvirker snøstabilitet.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Ingen vesentlig endring i snøstabilitet siden siste obstur. Det er fortsatt en utfordrende situasjon i Ofoten for tiden: i mange heng der hvor snødekke er tjukk er det relativ trygg med tanke på skredfare da det ligger et hardt, bærende lag med fokksnø øverst som begrense mulighet for å påvirker de nedføyket vedvarende svaklag. Men i noen heng, der snødekke er noe tynnere har snødekket er ugunstig oppbygging, med tydelig kantkorn opp på skare. Dette svaklag virker å har stor utbredelse, men det er bare noen/få steder at det overliggende fokksnø er tynn nok til at man vil kunne initiere et skred i forbindelse med dette problem. Det skal uansett tas på alvor selvom det er fravær av faretegn. I morgen er det meldt ubetydelig nedbørs mengde, som ansees som ikke relevant for skredfarevurdering. Forecast correct

Avalanche Activity

15. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen fersk skred aktivitet oberservert til tross for greit sikt.

Snow Profile

5 stratigraphy layers observed 9 temperature points observed 2 Tests connected to snow profile

ObsID: 186375

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

14.03.2019 kl. 16:02

39 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -2 °C Opphold (0moh) kl 16:02

ObsID: 186220

Ofoten / skogsvattnet

Snow

14.03.2019 kl. 14:30

433 masl

ricki93 (Unknown)

Avalanche Observation

14. Mar 14:30 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered SW-facing Avalanche release at 433 masl and ended at 352 masl Poor bonding between layers in wind deposited snow 40 cm high and 20 m wide fracture Lee side synligt från vägen.

ObsID: 186213

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

14.03.2019 kl. 08:48

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 186102

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

14.03.2019 kl. 08:33

masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -1 °C Beisfjord (0moh) kl 08:33

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv751 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 186098

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

13.03.2019 kl. 11:53

masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Weather

No precipitation 0 °C Beisfjord (0moh) kl 11:53

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet. Ingen skred observert. FV751 Kvitsandøyra - Fjøsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt vær og lite vind neste døgn .

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv751 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 185968

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

13.03.2019 kl. 07:50

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185896

Ofoten / NARVIK

Snow

12.03.2019 kl. 12:45

767 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Nord vendt fjellsider er svært vindpåvirket. En del sastrugi.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Nord vendt fjellsider er svært vindpåvirket. En del sastrugi.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Nord vendt fjellsider er svært vindpåvirket. En del sastrugi.

Snow Cover

Wind slab (hard slab) Nord vendt fjellsider er svært vindpåvirket etter vind fra helgen. Overflate er ujevn og mange steder er det rikelig med sastrugi.

ObsID: 185820

Ofoten / NARVIK

Snow

12.03.2019 kl. 11:59

732 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snødekke på 720moh VSV aspekt. Se vedlagt profil.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Generelt sett svært vindpåvirket ovenfor skoggrensen, spesielt N vendt sektor. Bilde viset V vendt fjellsider
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Det finnes myk, løs fokksnø i mange S vendt heng. Bilde viser SV vendt fjellside.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Det finnes myk, løs fokksnø i mange S vendt heng. Bilde viser SØ vendt fjellside.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Tests
Image 7 of 8 Of:  Tests Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  ECTP21@40cm på RGxf under fokksnø
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Notes

obs fra samme tur (N aspekter) https://www.regobs.no/Registration/185820

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large SE, S, SW, W, NW above 300 masl Dette problem kan enten beskrives som "vanskelig å løse ut i noen brattheng" eller "lett å løse ut i få brattheng". . . Det siste nevnt da hovedsakelig i område med tynn snødekket hvor kantkorn er bedre utviklet, og hvor det ligger under relativ tynn og stiv fokksnøflak. . . . Det er vanskelig å utelukke skred i N vendt heng i forbindelse med dette skredproblem, men det beregnes som mer sannsynlig i heng som har større innsamling av fokksnø fra helgen.

Tests

ECTP21@40cm I RGxf under fokksnø

Snow Cover

115 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Generelt sett svært vindpåvirket ovenfor skoggrensen, spesielt N vendt sektor. . . Det finnes myk, løs fokksnø i mange S vendt heng.

Weather

-8 °C 2 m/s from SW ↗ Oppholdsvær. Kuldegrader ned til havnivå, men sterk solinnstråling ut på dagen på SV aspekter.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Utfordrende situasjon i Ofoten for tiden: i mange heng der hvor snødekke er tjukk er det relativ trygg med tanke på skredfare da det ligger et hardt, bærende lag med fokksnø øverst og bare smelteomvandlet krystaller nederst. MEN i lokal heng, der snødekke er noe tynnere har snødekket er ugunstig oppbygging, med tydelig kantkorn opp på skare. Dette problem har et relativ diffus utbredelse og bør tas på alvor selvom det er fravær av faretegn. Ingen stor endringer forventet under de nærmeste dagene Forecast correct

Avalanche Activity

12. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

4 stratigraphy layers observed 11 temperature points observed

ObsID: 185819

Ofoten / BALLANGEN

Snow

12.03.2019 kl. 10:06

458 masl

kgs (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 3 - Large SE, S, SW, W, NW above 300 masl

Tests

ECTP12@45cmQ3 Medium

Snow Cover

130 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl

Weather

No precipitation -8.2 °C 2 m/s from E ← 5% clouds

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fremdeles kantkorn mellom skare og fokksnø. Ingen drønn i snøen tyder på at det har stabilisert seg etter helgen Forecast correct

Avalanche Activity

12. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

5 stratigraphy layers observed 10 temperature points observed 1 Tests connected to snow profile

ObsID: 185732

Ofoten / BALLANGEN

Snow

12.03.2019 kl. 09:30

393 masl

kgs (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  kgs Comment:  Avblåst nordvendt helling
ObsID: 185719

Ofoten / BALLANGEN

Snow

12.03.2019 kl. 09:08

270 masl

kgs (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  kgs Comment:  Avblåst rabb med fokksnø i sørhellingen

Danger Sign

No signs observed Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 185709

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

12.03.2019 kl. 07:55

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185695

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.