Avalanche forecast for Ofoten Wednesday 2019-03-13

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. A persistent weak layer of facets is lingering above the February 23 crust layer. Avoid recently loaded areas with wind slabs as these areas can be easy to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from southeast., change to fresh breeze from the southeast during the evening.
-18 °C to -9 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to moderate gale from the southeast wednesday night.
-17 °C to -9 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

13.03.2019 kl. 11:53

0 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Weather

No precipitation 0 °C Beisfjord (0moh) kl 11:53

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellet. Ingen skred observert. FV751 Kvitsandøyra - Fjøsnes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt vær og lite vind neste døgn .

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv751 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 185968

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

13.03.2019 kl. 07:50

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185896

Ofoten / Narvik

Snow

12.03.2019 kl. 12:45

767 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Nord vendt fjellsider er svært vindpåvirket. En del sastrugi.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Nord vendt fjellsider er svært vindpåvirket. En del sastrugi.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Nord vendt fjellsider er svært vindpåvirket. En del sastrugi.

Snow Cover

Wind slab (hard slab) Nord vendt fjellsider er svært vindpåvirket etter vind fra helgen. Overflate er ujevn og mange steder er det rikelig med sastrugi.

ObsID: 185820

Ofoten / Narvik

Snow

12.03.2019 kl. 11:59

732 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snødekke på 720moh VSV aspekt. Se vedlagt profil.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Generelt sett svært vindpåvirket ovenfor skoggrensen, spesielt N vendt sektor. Bilde viset V vendt fjellsider
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Det finnes myk, løs fokksnø i mange S vendt heng. Bilde viser SV vendt fjellside.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Det finnes myk, løs fokksnø i mange S vendt heng. Bilde viser SØ vendt fjellside.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Tests
Image 7 of 8 Of:  Tests Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  ECTP21@40cm på RGxf under fokksnø
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

-8 °C 2 m/s from SW ↗ Oppholdsvær. Kuldegrader ned til havnivå, men sterk solinnstråling ut på dagen på SV aspekter.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Utfordrende situasjon i Ofoten for tiden: i mange heng der hvor snødekke er tjukk er det relativ trygg med tanke på skredfare da det ligger et hardt, bærende lag med fokksnø øverst og bare smelteomvandlet krystaller nederst. MEN i lokal heng, der snødekke er noe tynnere har snødekket er ugunstig oppbygging, med tydelig kantkorn opp på skare. Dette problem har et relativ diffus utbredelse og bør tas på alvor selvom det er fravær av faretegn. Ingen stor endringer forventet under de nærmeste dagene Forecast correct

Snow Cover

115 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Generelt sett svært vindpåvirket ovenfor skoggrensen, spesielt N vendt sektor. . . Det finnes myk, løs fokksnø i mange S vendt heng.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large SE, S, SW, W, NW above 300 masl Dette problem kan enten beskrives som "vanskelig å løse ut i noen brattheng" eller "lett å løse ut i få brattheng". . . Det siste nevnt da hovedsakelig i område med tynn snødekket hvor kantkorn er bedre utviklet, og hvor det ligger under relativ tynn og stiv fokksnøflak. . . . Det er vanskelig å utelukke skred i N vendt heng i forbindelse med dette skredproblem, men det beregnes som mer sannsynlig i heng som har større innsamling av fokksnø fra helgen.

Notes

obs fra samme tur (N aspekter) https://www.regobs.no/Registration/185820

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTP21@40cm I RGxf under fokksnø

Avalanche Activity

12. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

30 cm P RGwp 0 mm/0 mm D, 25 cm 1F RG/RGxf 1 mm/2 mm D, 22 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 38 cm P MFpc/FC 0 mm/3 mm laminert -11 °C @ 0 cm, -13.5 °C @ 10 cm, -12.5 °C @ 20 cm, -11 °C @ 30 cm, -8.5 °C @ 40 cm, -6.5 °C @ 50 cm, -4.5 °C @ 60 cm, -4 °C @ 70 cm, -3 °C @ 80 cm, -2 °C @ 90 cm, -1 °C @ 100 cm

ObsID: 185819

Ofoten / Narvik

Snow

12.03.2019 kl. 10:06

458 masl

kgs (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -8.2 °C 2 m/s from E ← 5% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fremdeles kantkorn mellom skare og fokksnø. Ingen drønn i snøen tyder på at det har stabilisert seg etter helgen Forecast correct

Snow Cover

130 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 3 - Large SE, S, SW, W, NW above 300 masl

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTP12@45cmQ3 Medium

Avalanche Activity

12. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

45 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm F FC 0 mm/0 mm D, 54 cm K MF 0 mm/0 mm D, 20 cm K IF 0 mm/0 mm D, 10 cm 1F MF 0 mm/0 mm -10 °C @ 0 cm, -12.2 °C @ 10 cm, -11.3 °C @ 20 cm, -9.5 °C @ 30 cm, -6.7 °C @ 40 cm, -5 °C @ 50 cm, -4 °C @ 60 cm, -2.5 °C @ 80 cm, -1.1 °C @ 100 cm, -0.3 °C @ 120 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 185732

Ofoten / Narvik

Snow

12.03.2019 kl. 09:30

393 masl

kgs (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  kgs Comment:  Avblåst nordvendt helling
ObsID: 185719

Ofoten / Narvik

Snow

12.03.2019 kl. 09:08

270 masl

kgs (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  kgs Comment:  Avblåst rabb med fokksnø i sørhellingen

Danger Sign

No signs observed Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 185709

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

12.03.2019 kl. 07:55

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185695

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

11.03.2019 kl. 15:17

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185602

Ofoten / Sør-kvitfors

Snow

11.03.2019 kl. 12:49

322 masl

SAF (Unknown)

Avalanche Observation

11. Mar 12:51 (+01:00) Dry slab avalanche Naturaly released NE-facing Avalanche release at 319 masl and ended at 199 masl 100 m wide fracture Lee side

ObsID: 185570

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

11.03.2019 kl. 08:36

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 185507

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

11.03.2019 kl. 08:28

129 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -14 °C Skjellesvikskaret (400moh) kl 08:32 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Temperatur . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 185503

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

10.03.2019 kl. 18:21

39 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -8 °C Fornes (0moh) kl 12:22

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185430

Ofoten / Vassdalsfjellet, Narvik kommune

Snow

10.03.2019 kl. 17:46

809 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  MOL
Image Of Snow Profile
Image 3 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  MOL
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  MOL Comment:  Mindre skred i skoggrensen på Vassdalsfjellet, Narvik kommune ca. 500moh.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  MOL Comment:  Utydelige skredmasser tildekket med fokksnø i fjellsiden på Vassdalsfjellet, Narvik kommune.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  MOL Comment:  Tydelige vindtegn over tregrensen. Bilde tatt på ca. 650 moh på Vassdalsfjellet, Narvik kommune.

Weather

No precipitation -12 °C 2 m/s from E ← Klart, kaldt og tilnærmet vindstille.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det har vært mye vind i og før helgen, særlig i høyden og snøen over tregrensen er for det meste veldig vindpåvirket. Dette medfører fokksnøproblematikk, men snøoverflaten er, der jeg har observert, for det meste ganske hard og det vurderes som at det må større belastning til for løse ut skred. Det finnes også begynnende kantkorn under fokksnøen, men over det tilfrosne snøen fra mildværet i slutten av februar. Hvis det kalde været fortsetter kan dette bli et større problem og skredfaren kan øke. Jeg har også observert begynnende kant over skarelag og under fokksnøen som beskrives i varselet, men jeg opplever denne for tidlig i kanteprosessen til å være et markert problem. Dette gjelder observasjonssetedet og det er mulig at det er et mer markert lag andre steder i regionen. PÅ observasjonsstedet er det også et ganske hardt lag øverst i fokksnøen og jeg mener det må sto tilleggsbelastning til for å påvirke under dette.

Snow Cover

No snowdrift Layered snow begins at 400 masl Wind slab (hard slab) Dry Det har blåst mye over tregrensen på fredag og lørdag fra nord og øst og mye snø har blitt flyttet på. Det ble observert et tydelig mindre skred i skogrensen og flere større skred har nok gått over tregrensen, men disse er veldig utydelige da de er dekket med fokksø.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W, NW above 300 masl

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTN15@25cmQ2 Good

Avalanche Activity

10. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

26 cm P RG 0 mm/0 mm D, 15 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 6 cm 4F RG/FC 1 mm/0 mm D, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 12 cm K MF 0 mm/0 mm, 11 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 11 cm 1F/4F- FC 2 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 11 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 25 cm 1F/4F- FC/DH 4 mm/4 mm M -13.1 °C @ 5 cm, -11 °C @ 15 cm, -8.5 °C @ 25 cm, -7 °C @ 35 cm, -5.8 °C @ 45 cm, -5.2 °C @ 55 cm, -4.5 °C @ 65 cm, -3.7 °C @ 75 cm, -2.6 °C @ 85 cm, -1.8 °C @ 95 cm, -1.4 °C @ 105 cm, -1.1 °C @ 115 cm, -0.2 °C @ 130 cm 1 test connected to snow profile Profil tatt på Loapmi, Narvik kommune på ca. 680moh i Nv-vendt helning

ObsID: 185435

Ofoten / Narvik

Snow

10.03.2019 kl. 15:35

334 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE

Snow Cover

Wind slab (hard slab) Brå overgang fra løs snø til harde flak rett over skoggrensa

ObsID: 185394

Ofoten / Narvik

Snow

10.03.2019 kl. 12:00

1066 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  10-15cm løs snø i spesifikk terreng: SSV vendt leheng.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Generelt veldig hardt vindpåvirket overflate. Bilde tatt på 880moh i S vendt fjellside

Weather

No precipitation Sterk vind under lørdag og søndag formiddag fra NØ, men roligere ut på dagen.

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Generelt veldig hardt vindpåvirket overflate. Men 10-15cm løs snø i SSV vendt heng.

Avalanche Activity

11. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 185630

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.