Avalanche forecast for Ofoten Tuesday 2019-03-12

2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. A persistent weak layer of facets is lingering above the February 23 crust layer. Avoid recently loaded areas with wind slabs as these areas can be easy to trigger.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-16 °C to -10 °C at 1100 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from southeast., change to fresh breeze from the southeast during the evening.
-18 °C to -9 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / NARVIK

Snow

12.03.2019 kl. 12:45

767 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Nord vendt fjellsider er svært vindpåvirket. En del sastrugi.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Nord vendt fjellsider er svært vindpåvirket. En del sastrugi.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Nord vendt fjellsider er svært vindpåvirket. En del sastrugi.

Snow Cover

Wind slab (hard slab) Nord vendt fjellsider er svært vindpåvirket etter vind fra helgen. Overflate er ujevn og mange steder er det rikelig med sastrugi.

ObsID: 185820

Ofoten / NARVIK

Snow

12.03.2019 kl. 11:59

732 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 8 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snødekke på 720moh VSV aspekt. Se vedlagt profil.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Generelt sett svært vindpåvirket ovenfor skoggrensen, spesielt N vendt sektor. Bilde viset V vendt fjellsider
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Det finnes myk, løs fokksnø i mange S vendt heng. Bilde viser SV vendt fjellside.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Det finnes myk, løs fokksnø i mange S vendt heng. Bilde viser SØ vendt fjellside.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Tests
Image 7 of 8 Of:  Tests Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  ECTP21@40cm på RGxf under fokksnø
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

115 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Generelt sett svært vindpåvirket ovenfor skoggrensen, spesielt N vendt sektor. . . Det finnes myk, løs fokksnø i mange S vendt heng.

Weather

-8 °C 2 m/s from SW ↗ Oppholdsvær. Kuldegrader ned til havnivå, men sterk solinnstråling ut på dagen på SV aspekter.

Tests

ECTP21@40cm I RGxf under fokksnø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large SE, S, SW, W, NW above 300 masl Dette problem kan enten beskrives som "vanskelig å løse ut i noen brattheng" eller "lett å løse ut i få brattheng". . . Det siste nevnt da hovedsakelig i område med tynn snødekket hvor kantkorn er bedre utviklet, og hvor det ligger under relativ tynn og stiv fokksnøflak. . . . Det er vanskelig å utelukke skred i N vendt heng i forbindelse med dette skredproblem, men det beregnes som mer sannsynlig i heng som har større innsamling av fokksnø fra helgen.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Utfordrende situasjon i Ofoten for tiden: i mange heng der hvor snødekke er tjukk er det relativ trygg med tanke på skredfare da det ligger et hardt, bærende lag med fokksnø øverst og bare smelteomvandlet krystaller nederst. MEN i lokal heng, der snødekke er noe tynnere har snødekket er ugunstig oppbygging, med tydelig kantkorn opp på skare. Dette problem har et relativ diffus utbredelse og bør tas på alvor selvom det er fravær av faretegn. Ingen stor endringer forventet under de nærmeste dagene Forecast correct

Notes

obs fra samme tur (N aspekter) https://www.regobs.no/Registration/185820

Avalanche Activity

12. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

4 stratigraphy layers observed 11 temperature points observed

ObsID: 185819

Ofoten / BALLANGEN

Snow

12.03.2019 kl. 10:06

458 masl

kgs (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

130 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl

Weather

No precipitation -8.2 °C 2 m/s from E ← 5% clouds

Tests

ECTP12@45cmQ3 Medium

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 3 - Large SE, S, SW, W, NW above 300 masl

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fremdeles kantkorn mellom skare og fokksnø. Ingen drønn i snøen tyder på at det har stabilisert seg etter helgen Forecast correct

Avalanche Activity

12. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

5 stratigraphy layers observed 10 temperature points observed 1 Tests connected to snow profile

ObsID: 185732

Ofoten / BALLANGEN

Snow

12.03.2019 kl. 09:30

393 masl

kgs (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  kgs Comment:  Avblåst nordvendt helling
ObsID: 185719

Ofoten / BALLANGEN

Snow

12.03.2019 kl. 09:08

270 masl

kgs (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  kgs Comment:  Avblåst rabb med fokksnø i sørhellingen

Danger Sign

No signs observed Område: På dette stedet. Beskrivelse:

ObsID: 185709

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

12.03.2019 kl. 07:55

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185695

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

11.03.2019 kl. 15:17

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185602

Ofoten / Sør-kvitfors

Snow

11.03.2019 kl. 12:49

322 masl

SAF (Unknown)

Avalanche Observation

11. Mar 12:51 (+01:00) Dry slab avalanche Naturaly released NE-facing Avalanche release at 319 masl and ended at 199 masl 100 m wide fracture Lee side

ObsID: 185570

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

11.03.2019 kl. 08:36

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 185507

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

11.03.2019 kl. 08:28

129 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -14 °C Skjellesvikskaret (400moh) kl 08:32 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

Danger Sign

Much water in the snow kraftig solstråling

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Temperatur . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene .

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 185503

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

10.03.2019 kl. 18:21

39 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -8 °C Fornes (0moh) kl 12:22

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 185430

Ofoten / Vassdalsfjellet, Narvik kommune

Snow

10.03.2019 kl. 17:46

809 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  MOL
Image Of Snow Profile
Image 3 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  MOL
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  MOL Comment:  Mindre skred i skoggrensen på Vassdalsfjellet, Narvik kommune ca. 500moh.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  MOL Comment:  Utydelige skredmasser tildekket med fokksnø i fjellsiden på Vassdalsfjellet, Narvik kommune.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  MOL Comment:  Tydelige vindtegn over tregrensen. Bilde tatt på ca. 650 moh på Vassdalsfjellet, Narvik kommune.

Snow Cover

No snowdrift Layered snow begins at 400 masl Wind slab (hard slab) Dry Det har blåst mye over tregrensen på fredag og lørdag fra nord og øst og mye snø har blitt flyttet på. Det ble observert et tydelig mindre skred i skogrensen og flere større skred har nok gått over tregrensen, men disse er veldig utydelige da de er dekket med fokksø.

Weather

No precipitation -12 °C 2 m/s from E ← Klart, kaldt og tilnærmet vindstille.

Tests

ECTN15@25cmQ2 Good

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W, NW above 300 masl

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det har vært mye vind i og før helgen, særlig i høyden og snøen over tregrensen er for det meste veldig vindpåvirket. Dette medfører fokksnøproblematikk, men snøoverflaten er, der jeg har observert, for det meste ganske hard og det vurderes som at det må større belastning til for løse ut skred. Det finnes også begynnende kantkorn under fokksnøen, men over det tilfrosne snøen fra mildværet i slutten av februar. Hvis det kalde været fortsetter kan dette bli et større problem og skredfaren kan øke. Jeg har også observert begynnende kant over skarelag og under fokksnøen som beskrives i varselet, men jeg opplever denne for tidlig i kanteprosessen til å være et markert problem. Dette gjelder observasjonssetedet og det er mulig at det er et mer markert lag andre steder i regionen. PÅ observasjonsstedet er det også et ganske hardt lag øverst i fokksnøen og jeg mener det må sto tilleggsbelastning til for å påvirke under dette.

Avalanche Activity

10. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

13 stratigraphy layers observed 13 temperature points observed 1 Tests connected to snow profile Profil tatt på Loapmi, Narvik kommune på ca. 680moh i Nv-vendt helning

ObsID: 185435

Ofoten / BALLANGEN

Snow

10.03.2019 kl. 15:35

334 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE

Snow Cover

Wind slab (hard slab) Brå overgang fra løs snø til harde flak rett over skoggrensa

ObsID: 185394

Ofoten / NARVIK

Snow

10.03.2019 kl. 12:00

1066 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  10-15cm løs snø i spesifikk terreng: SSV vendt leheng.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Generelt veldig hardt vindpåvirket overflate. Bilde tatt på 880moh i S vendt fjellside

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Generelt veldig hardt vindpåvirket overflate. Men 10-15cm løs snø i SSV vendt heng.

Weather

No precipitation Sterk vind under lørdag og søndag formiddag fra NØ, men roligere ut på dagen.

Avalanche Activity

11. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 185630

Ofoten / BALLANGEN

Snow

09.03.2019 kl. 16:32

319 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  jegu@NVE

Incident

Uproblematisk, va klar over at det kunne rase ut. Vanskelig å se hva svakt lag er, men ser ut tilkantkorn over skare med fersk vindtransportert fokksnø over Snow Did not affect anything Backcountry skiing

Avalanche Observation

9. Mar 16:32 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Human triggered W-facing Buried weak layer of faceted snow above a crust 20 cm high and 7 m wide fracture

ObsID: 185198

Ofoten / BALLANGEN

Snow

09.03.2019 kl. 16:18

274 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  jegu@NVE

Danger Sign

Whumpf sound

Recent snowdrift Det har blåst en del idag, kraftig igår. Opp til skoggrensa er snøen myk, men lett bundet. Lengre opp mot grensa er overflaten preget av vind - veksler mellom harde og myke flak

ObsID: 185190

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

09.03.2019 kl. 15:34

39 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 185174

Ofoten / BALLANGEN

Snow

09.03.2019 kl. 14:05

4 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  jegu@NVE

Notes

Lite snø i lavlandet her i Kjeldebotn, på steder der vinden har tatt mest

ObsID: 185155

Ofoten / NARVIK

Snow

09.03.2019 kl. 12:01

701 masl

oscar@randoscando (Unknown)

Snow Cover

Wind slab (hard slab) Ujevn hardhet, blandet med myk og hard snø. Snøpakken oppned oppå skaren (mykest rett oppå skaren og gradvis hardere høyere opp i snøen)

Weather

Snow 100% clouds Svært lett snødriv, lite vind.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

9. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 185109

Ofoten / BALLANGEN

Snow

09.03.2019 kl. 11:45

462 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Svært vind påvirket på utsatt område ovenfor skoggrensen.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Svært vind påvirket på utsatt område ovenfor skoggrensen.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Kantkorn mellom skare fra 23.02 og fokksnø.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

Tests

ECTP13@53cm i kantkorn mellom skare fra 23.02 og overliggende fokksnø

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Snow Profile

3 stratigraphy layers observed 1 Tests connected to snow profile

ObsID: 185131

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

09.03.2019 kl. 11:25

39 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -7 °C Fornes (1000moh) kl 11:26 Snøfokk i øyeblikket.

ObsID: 185243

Ofoten / BALLANGEN

Snow

09.03.2019 kl. 10:44

361 masl

Kaj@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 10 Of:  Weather Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Siste 3-4 dager har det vært varierende vind styrke og retning. Fokksnø har dermed lagt seg opp i leheng med ulike himmelretning.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  utsatt område er avblåst til skare
Image Of Snow Cover
Image 4 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Sjiktovergang i fokksnø- veldig diffus utbredelse grunnet vind fra ulike retning siste dagene.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Snødekke på 380moh. SSØaspekt.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  I mer beskyttet område vendt mot S finnes det løssnø og fin skikjøring.
Image Of Snow Cover
Image 7 of 10 Of:  Snow Cover Copyright:  Kaj@obskorps Comment:  Kantkorn under fokksnø,
Image Of Snow Profile
Image 8 of 10 Of:  Snow Profile Copyright:  Kaj@obskorps
Image Of Tests
Image 9 of 10 Of:  Tests Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 10 of 10 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

75 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Wind slab (hard slab) Dry Siste 3-4 dager har det vært varierende vind styrke og retning. Fokksnø har dermed lagt seg opp i leheng med ulike himmelretning. Og utsatt område er avblåst til skare. Ferske fokksnø flak er hovedsakelig å finne i S vendt heng. Men flere profil rundt tregrensen idag viser at det svak lag som går til brudd er egentlig kantkorn opp på skare fra 23.02. Det virker også mest sannsynlig at naturlig utløst skred aktivitet fra igår (med god bruddforplantningsevne) er tilknyttet dette svaklag.

Weather

No precipitation -7 °C 8 m/s from N ↓ 90% clouds Vind fra Ø, dreiende til N sektor siste døgn, roligere nå i forhold til igår kveld.

Tests

ECTP3@21cm i kantkorn mellom skare fra 23.02 og overliggende fokksnø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium SE, S, SW, W above 300 masl Dagens vind er ikke så sterk (5-10m/s fra NØ på 1000moh) og det finnes relativ lite snø tilgjengelig for transport, så dette problem har ikke den utbredelse som er tidligere fryktet

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl Selve kantkorn virker å har stor utbredelse (det var observert lengre nord i region på onsdag og igår i sør-troms region), men det er kun i spesifikk terrengformasjon at det vil være mulig å påvirker. Jeg anta at gårdagens observert skred ved Bogen: https://www.regobs.no/Registration/184985 , og det i Gratangen: https://www.regobs.no/Registration/185161 gikk i forbindelse med dette svaklag, da slik stor bruddforplantning er uvanlig i forbindelse med nedføyket svaklag med nysnø

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate FG2. Etter stor snøfall tidligere i uken var det mye løssnø tilgjengelig i terreng, mestparten av dette har når blitt vindpåvirket i ulike grad etter et par dager med vind fra ulike himmelretning. Dette har gitt et relativ diffus utbredelse av fokksnø problematikken, men dette er ikke synonymt med at mange bratt heng er utsatt. Jeg vil heller si at noen brattheng har et problem med fokksnø, men at det forventes veldig stor lokal variasjon i utsatt eksposisjon. . . . Av større relevans er observert kantkorn mellom skare fra 23.02 og fokksnø. Flere profil gravde rundt tregrensen idag (i tillegg til andre observasjon tidligere i uke og i nabo varslingsområde) viser at dette lag er responsiv på stabilitetstester og viser god bruddforplantningsevne. Gårdagens skred er troligen tilknyttet dette svaklag. Det er dokk ikke snakk om mange observert skred (til tross for relativ greit sikt), og selvom dette svaklag har stor utbredelse, er det nok kun i spesifikk terreng formasjoner at dette problem er relevant. Det forventes ytterligere stabilisering av fokksnøproblemen. Mens problem med kantkorn blir vedvarende. Forecast too high

Avalanche Activity

9. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen fersk skred aktivitet observert.

Snow Profile

3 stratigraphy layers observed 8 temperature points observed 1 Tests connected to snow profile

ObsID: 185128

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.