Avalanche forecast for Ofoten Monday 2019-02-04

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Be careful in areas with fresh wind deposited snow. There may be a persistent weak layer beneath the wind deposited snow.

Illustrasjon av ferdselsråd Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong gale from southeast., change to moderate gale from the southeast during the afternoon.
-19 °C to -11 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Moderate gale from southeast., change to fresh breeze from the east during the afternoon.
-22 °C to -13 °C at 1400 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

04.02.2019 kl. 12:03

226 masl

drift@svv (**)

Image Of Not given
Image 1 of 1 Of:  Not given Copyright:  Statens vegvesen Comment:  Bilde fra værobservasjon

Weather

No precipitation -9 °C BUKKEMYRA (400moh) kl 12:04 Snøfokk siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ikke fare for skred over vei . EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen forandring .

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 179121

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

04.02.2019 kl. 11:30

129 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -6 °C Skjellesvikskaret (400moh) kl 11:30 0 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 179114

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

04.02.2019 kl. 10:20

94 masl

drift@svv (**)

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset,

ObsID: 179097

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

04.02.2019 kl. 10:20

39 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -3 °C Henrikneset (300moh) kl 10:21 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 179098

Ofoten / Narvik

Snow

03.02.2019 kl. 11:10

568 masl

Thomas N (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Thomas N
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Thomas N

Weather

No precipitation

Danger Sign

Recent cracks Område: På dette stedet. Beskrivelse: Skytende sprekk i overgang skog og snaufjell

ObsID: 178982

Ofoten / Narvik

Snow

03.02.2019 kl. 10:50

395 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE Comment:  Stedvis er det avblåst ned til gammel skare og bakke. Myke fokksnøflak og større ansamlinger med gammel fokksnø ellers i terrenget.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  profilet er tatt i nordvendt heng, ca 500 moh. Ble fri for strøm på mobilen og pga EDB-problemer har jeg tegnet profil. temperatur på overflate: -9,2, og ved 60 cm under overflata: -2,8. - altså en ganske stor gradient med gode vekstforhold for kantkorn.Ved 60 cm under overflata er det et skarelag (10 jan skare?) som er i ferd med å bli kantkornmat. Det er kantkorn under skarelaget. Klarte ikke å påvirke laget på ECT da det lå under relativt hard fokksnø, men poppet ut ved hjelp av spade. Dagens hovedproblem er nysnøflak, men der fokksnølaget under er tynt eller mykt kan kantkornlaget påvirkes og skred vil kunne bli str 3. Løste ut ett par skavler på kantkorn, men i hovedsak er det nysnøflak som er lettest å få ut.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Under fokksnøen er det et kantkornlag som ligger under skare

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Kan løses ut der fokksnøen er tynn eller myk.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 400 masl

Weather

No precipitation -9 °C 8 m/s from SE ↖ 100% clouds Ved 500 moh er det litt vind, men nede ved sjøen her i Kjeldebotn er det kraftig vind - han går kvit på fjorden, som vi sier. Har mye mer fokksnø på gårdsplassen her enn jeg fant på fjellet

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det har vært kraftig vind det siste døgnet og tilgjengelig løs snø er flyttet til leheng og ligger nå som ustabile nysnøflak. I hovedsak gjelder dette sektoren N-V basert på dagens obstur, men for regionen som helhet er det mer usikkert. Gamle fokksnøflak ligger oppå kantkorn. Disse er vanskelig å påvirke, men skred kan til gjengjeld blir store! Det er gode vekstforhold for kantkorn om dagen, og slik at det og vært den siste perioden. Nysnøflak vil trenge tid på å stabilisere seg, og fortsatt lave temperaturer gjør at dette ikke er gjort over natta. Forecast correct Her i området er nysnøflak et større problem enn fokksnø. De er nå lette å påvirke.

Snow Cover

ObsID: 178979

Ofoten / Narvik

Snow

03.02.2019 kl. 10:28

269 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  jegu@NVE Comment:  gamle skavler, nysnøflak og lett bunden snø i skoggrensa
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  nysnøflak er lett å løse ut. Den siste tiden har det ligget ca 10 cm løs tørr snø fint fordelt i terrenget og det er nok denne snøen som er blitt flyttet på det siste døgnet. Utbredelsen av nysnøflak er noe begrenset, men er foreløpig svært ustabile

Danger Sign

Recent cracks Nysnøflak sprekker opp

Recent snowdrift Ser ut til at det er nordvendte heng som har samlet mest snø iløpet av siste døgn. Enkelte steder er det større skavler, disse tipper jeg ble dannet onsdag 23 - det var iallefall da vinden begynte å romstrere med snøen i Narvikområdet

ObsID: 178972

Ofoten / Narvik

Snow

03.02.2019 kl. 10:16

227 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE

Snow Cover

Some loose snow (1-10cm) Dry 10-15 cm løs tørr snø under skoggrensa. Stedvis lett bunden.

ObsID: 178969

Ofoten / Narvik

Snow

03.02.2019 kl. 09:57

90 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE

Snow Cover

Østvendte terreng. Igår var ryggene dekt av snø, kun ett par bergparti var avblåst. Igår kveld og natt har det vært kraftig vind, noe som vises godt i terrenget.

ObsID: 178963

Ofoten / Narvik

Snow

01.02.2019 kl. 14:24

382 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  jegu@NVE

Danger Sign

Surface hoar Overslt

ObsID: 178717

Ofoten / Narvik

Snow

01.02.2019 kl. 14:03

420 masl

jegu@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  jegu@NVE

Snow Cover

0 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Kraftig vind igår og inatt har flyttet rundt på den fine løse snøen som dekte over fokksnø og skare. Stedvis er nå skaren blottlagt og overflata er generelt vindpåvirket i varierende grad - over skoggrensa. På bildet vises også et gammelt skred, str 2 i brattheng - østvendt. Skredet gikk trolig i forbindelse med vindøkningen forrige uke.

ObsID: 178714

Ofoten / Narvik

Snow

01.02.2019 kl. 13:06

746 masl

Marius@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Litt mykere fersk fokksnø. Ca 500moh mot V.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Hard fokksnø. Tatt på 700moh mot V.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Lett til moderat snøfokk. Tatt på 760moh mot S.
Image Of Weather
Image 4 of 4 Of:  Weather Copyright:  Marius@obskorps Comment:  Tatt fra 760moh på Bjørnfjell, Narvik kommune mot S-Sø

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow beneath a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Unlikely 3 - Large Isolated steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 300 masl

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger Possible 2 - Medium Not given N, NE, W, NW above 300 masl

Weather

No precipitation -21 °C 12 m/s from NE ↙ 60% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Grunnet vinden vil det kunne være en del variasjon i regionen, men trolig dominerer hard fokksnø som er vanskelig å påvirke, men som kan gi tildels store skred. Vil trolig holde seg likt hvis varslet vær holder. Forecast correct

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

Moderate snow drift Wind slab (hard slab) Dry Det har blåst mye fra øst her siste tiden og blåste rundt kuling i dag. Det finnes her noe ubunden snø tilgjengelig for transport og i veldig markerte søkk og heng ble det observert oppsamling av fersk fokksnø. Det er dog begrenset med snø tilgjengelig og i høyden så det ut til at det for det meste diffunderte/blåste vekk. Ellers lik fordeling som observert på Vassdalsfjellet i går, med hard fokksnø, vindskavler og fremblåste skare med kantkorn under.

Avalanche Activity

1. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 178705

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snow

01.02.2019 kl. 12:37

129 masl

drift@svv (**)

Weather

No precipitation -5 °C Skjellesvikskaret (400moh) kl 12:37 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snømengder temperatur . EV6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Værprognosene og snømengder .

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 178697

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.