Avalanche forecast for Nordenskiöld Land Friday 2021-04-09

Highest danger level per day:
4
High
Published:

Avoid and keep distance to all avalanche terrain due to a very unstable snow pack. Skier triggered large and even very large avalanches likely, naturally triggered very large avalanches can occur.

Illustrasjon av ferdselsråd For emergency preparedness : Avalanches can become very large and reach avalanche-exposed roads and settlements. For outdoor activity : Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones for avalanches.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near the ground

Read more about the avalanche problem
4 - Very large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Moderate gale from northeast., change to fresh breeze from the east during renoon.
-6 °C to -3 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
2 mm precipitation.
Strong breeze from northeast.
-12 °C to -7 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

09.04.2021 kl. 21:06

400 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Tests
Image 1 of 3 Of:  Tests Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Kjetil@obskorps

Snow Cover

Some snow drift Much loose snow (10-30cm) Vanskelig å få oversikt over regionen pga vær. Men i dette området er det endel forholdsvis løs snø tilgjengelig. Rygger og forhøninger er avblåste. Den siste fokksnøen sitter forholdsvis godt til eldre fokksnø.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Vanskelig å få god oversikt over regionen da ferdsel i terrenget er utfordrende både med på egensikkerhet. Regner med at mye fokksnø i SV heng, med dette kantkornproblemet under. I dag tror jeg strl 4 skred kun i få heng, og strl 3 skred i noen heng, og dermed FG3. Med mer pålagring i morgen Lørdag er det økende skredfare og FG 4 kan forsvares om dette været slår til

Tests

ECTP12@50cmQ2 Medium Tatt flere tester i dette området. Alle går til brudd ved bakken, Der snødekket er tynt går det lettere til brudd, nesten ved isolering av blokka. Der snødekket er tykkere med mye fokksnø over, skal det mye mer til.

Avalanche Activity

9. Apr. During the day Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Specific steep slopes. S, SW, W Gått to skred fra Gruvefjellet og ned mot lars-breen. Toppskavelbrudd. Klarer ikke å se om skredene har gått il bakken eller ei.

Weather

I longyearbyen har det vært forholdsvis stille de siste dagene. Oppå Longyearbreen og i passet ned mot Fardalen er det mer vind med ca 10-15ms. Grått og dårlig sikt

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within a meter Easy to trigger 3 - Large S, SW, W

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Dette kantkornproblemet er vanskelig å skille fra kantkorn ved bakken. Ca samme utbredelse, mulig litt vanskeligere å løse ut.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Dette problemet er mest fremtredende der det ligger mye fokksnø over, dvs i Sørlig og Vestlig sektor

Snow Profile

4 cm 1F RG 0 mm, 2 cm 4F RG 0 mm, 5 cm 1F-P RG 0 mm, 4 cm 1F RG 1 mm, 15 cm 1F-P RG, 2 cm 1F FC 2 mm Hele laget, 1 cm K MFcr, 5 cm 4F DH 2 mm Hele laget

ObsID: 266602

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

09.04.2021 kl. 20:02

86 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps

Snow Cover

Fremdeles lite snøtransport i Longyearbyen

ObsID: 266596

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

09.04.2021 kl. 14:00

277 masl

Martini@unis (****)

Tests

ECTN16@26cmQ3 Good Gravde i ytterkanten av skredbanen hvor gammelt snødekke var tynt før snøfallet denne uka. Får lokalt brudd under spaden i kantkorn under skare og uten at det viser videre evne til å spre seg Stabiliteten virker god, får ikke noe utslag i den myke fokksnøen.

Weather

No precipitation -2 °C 1.5 m/s from NW ↘ 80% clouds Overskyet, mildt nede i dalen, rundt 0 grader. Ett par minus oppunder Sukkertoppen.

Notes

Tur for å vurdere om det var mulig å justere snømåler Sukkertoppen Low. En god del ny snø etter snøfallet de siste dagene som har hatt litt vind på seg i selve det øvre henget, både i midtpartiet, mot S og i nedre del av henget. Sensoren ble ikke justert pga den store nysnø mengden i henget. Nytt forsøk over helga.

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) Fra snøgjerde og opp til underkanten av øvre skredbane så består snødekket av vindpakket myk snø av varierende tykkelse, som ligger på hardbanket fokksnø fra vinden i påsken. På rygger og forhøyning stikker det stein opp/eller ett par cm myk vindpåvirket snø. Får ingen faretegn fra snødekket på vei opp på ski. Den myke fokksnøen virker å ha god binding mot underlaget og lite utglidninger av flak eller oppsprekk rundt skiene i moderat bratt terreng. Snøen som har kommet de siste dagen ser ut til å ha satt seg og i dette området hvor det har vært lite vind

Snow Profile

25 cm F DF, 1 cm I IF, 2 cm F FC, 3 cm K MFcr, 3 cm 4F FC, 14 cm P RG, 2 cm F DH 1 tests connected to snow profile Gravd i ytterkant og nedre del av øvre skredbane (sukkertoppen low) mot S

ObsID: 266598

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

09.04.2021 kl. 09:45

365 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps

Snow Cover

No snowdrift Wind slab (hard slab) Avblåst i sida over støtteforbygningen på veien til Svalsat. Kun små og tynne flak med innblåst snø i løpet av natten. Gammel fokksnø og smeltefrys skare preger snøoverflaten.

ObsID: 266469

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

09.04.2021 kl. 06:46

219 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps

Snow Cover

Ingen ferske skred i Skytebanegropa. Har vært begrenset snøtransport ila natta. Oppå platåfjellet, i forsenkninger, er det fremdeles mye snø tilgjengelig for transport

ObsID: 266435

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

08.04.2021 kl. 20:43

9 masl

Keyser@LRKHskredgrupe (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Keyser@LRKHskredgrupe Comment:  Vinden har begynt å flytte på nysnøen.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Keyser@LRKHskredgrupe Comment:  I kveld er det noen steder en tynn smelte-fryseskare fra solen/ mildværet i dag med løssnø under.

Weather

No precipitation -6 °C 7 m/s from E ← 10% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Vinden har begynt å flytte på løssnøen, det danner seg myke fokksnøskavler langs veien ut mot Gruve 7.

Snow Cover

Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Blanding av helt løs tørr snø og litt vindtransportert snø. I løpet av dagen har det kommet 5-10 cm nysnø.

ObsID: 266402

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

08.04.2021 kl. 19:39

34 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps

Snow Cover

Foreløpig lite snøtransport inn i fjellsidene øst i Longyeardalen

ObsID: 266380

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

08.04.2021 kl. 19:22

104 masl

AlexanderH (Unknown)

Avalanche Activity

8. Apr. During the day Cornice One (1). 1 - Small. Spontaneous release Isolated steep slopes. W

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet

ObsID: 266400

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

08.04.2021 kl. 18:25

355 masl

Jens Abild (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Jens Abild

Avalanche Activity

8. Apr. During the day Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release SW

ObsID: 266374

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

08.04.2021 kl. 18:24

406 masl

Martini@unis (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis

Snow Cover

Fordeling av snø, øvre løseneområde på Sukkertoppen, etter to dagermed ca 20-30 cm nysnø I lyb

ObsID: 266373

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

08.04.2021 kl. 18:21

467 masl

Jens Abild (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Jens Abild

Avalanche Activity

8. Apr. During the day Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release SE

ObsID: 266371

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

08.04.2021 kl. 17:40

699 masl

Keyser@LRKHskredgrupe (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Keyser@LRKHskredgrupe Comment:  Bruddkant synlig rett nedenfor toppen, sannsynligvis gått i natt/ i går.

Avalanche Activity

8. Apr. During the day Several (6-10). Spontaneous release Specific steep slopes. S Ett flakskred fra Adventtoppen og flere løssnøskred i rennene videre vestover.

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden

ObsID: 266367

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

08.04.2021 kl. 16:23

132 masl

TimWaring@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Medium

Snow Profile

11 cm F PP, 2 cm 1F RG 1 mm, 8 cm 4F RG, 0.5 cm K MFcr, 5 cm 1F RG, 0.3 cm K MFcr, 6 cm P RG, 0.1 cm K MFcr, 5 cm 4F FC 3 mm, 15 cm 1F RG, 40 cm P RG -6 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -9 °C @ 20 cm, -9 °C @ 30 cm, -10 °C @ 40 cm, -10 °C @ 50 cm, -10 °C @ 60 cm, -10 °C @ 70 cm, -8 °C @ 80 cm, -7 °C @ 90 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 266376

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

08.04.2021 kl. 13:26

168 masl

Keyser@LRKHskredgrupe (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Keyser@LRKHskredgrupe

Weather

No precipitation

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

No snowdrift Much loose snow (10-30cm)

ObsID: 266331

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

08.04.2021 kl. 12:00

675 masl

okm (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  okm
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  okm
Image Of Avalanche Observation
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  okm

Avalanche Observation

8. Apr 12:00 Dry slab avalanche 3 - Large Naturaly released S-facing 200 cm high and 300 m wide fracture Lee side To skred (S/SØ), et I forbindelse med skutertrase til svea og i nabodal. Skred går over stukket skutertrase. Mye av skredmassene er hele og like "myk" som omkringliggende snø. Hard mot bunnen. Har nok ikke hatt veldig høy energi. Snø i samme side er finger hardt når man graver og snøen er uniform til over en meter med fin isoporlyd. Ca 2 meter dybde i området og det reflekteres i bruddkanten. Har gått en gang mellom 10 og 17

ObsID: 266407

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

08.04.2021 kl. 11:43

10 masl

OddmundR (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  OddmundR Comment:  Fokksnø fra siste døgn
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  OddmundR
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  OddmundR Comment:  Rydding av snø etter siste døgn

Snow Cover

Storm slab (soft slab) Kraftig snøfokk 10-12 timer onsdag. Mye snø som har pakket seg i leområder nede i Svea og på Kapp Amsterdam.

ObsID: 266273

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

08.04.2021 kl. 10:49

90 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps

Snow Cover

30cm fersk snø jevnt over. Sannsynligvis mer i renner

ObsID: 266246

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

08.04.2021 kl. 08:40

495 masl

Keyser@LRKHskredgrupe (Unknown)

Avalanche Activity

8. Apr. 0-6 Loose dry avalanche Few (2-5). 3 - Large. Spontaneous release S 5-6 løssnøskred i de to rennene.

Weather

No precipitation -4 °C 1 m/s from NE ↙ 80% clouds

ObsID: 266209

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

08.04.2021 kl. 08:37

472 masl

Keyser@LRKHskredgrupe (Unknown)

Avalanche Activity

8. Apr. 0-6 Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release SE Nytt skred nesten på samme sted i Hiorthfjellbollen som de som er meldt inn tidligere.

Danger Sign

Recent avalanches Område: I denne fjellsiden

ObsID: 266208

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

07.04.2021 kl. 21:19

138 masl

Charlotte@unis (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Charlotte@unis
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Charlotte@unis

Weather

Snow 0 m/s 100% clouds

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

30 cm new snow Much loose snow (10-30cm)

ObsID: 266155

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

07.04.2021 kl. 20:46

90 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps

Snow Cover

Kommet 20-30 F hard snø i byen

ObsID: 266148

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

07.04.2021 kl. 20:12

86 masl

Keyser@LRKHskredgrupe (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Keyser@LRKHskredgrupe Comment:  Avblåst over brinker og store skavler i leområder.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Keyser@LRKHskredgrupe
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Keyser@LRKHskredgrupe

Weather

Snow -3 °C 9 m/s from NE ↙ 90% clouds

Notes

Fra Isdammen og innover Adventdalen er det mindre pudder enn utover til byen. Fra Todalen og innover er det stedvis avblåst til skaren, stedvis vindpakket myke flak. Mye vindpakket myk snø og pudder over i leområder.

Snow Cover

Some snow drift 30 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Storm slab (soft slab) Moist Stedvis avblåst. Mindre snø enn inne i Longyearbyen, men det har blitt flyttet mer på til leområder. Kram snø.

ObsID: 266141

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

07.04.2021 kl. 16:20

84 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps

Snow Cover

Snødd mye i dag. Øverst 10 cm med ubundet løs snø, så 10cm m F hard. Sitter greit til underlaget. Regner med stort fokksnøproblem der vinden har påvirket

ObsID: 266124

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

07.04.2021 kl. 15:48

28 masl

Keyser@LRKHskredgrupe (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Keyser@LRKHskredgrupe

Weather

Snow -3 °C from NE ↙ 100% clouds Relativt rolige vindforhold i Longyearbyen, mens det blåser opptil 20ms ute i dalen.

Danger Sign

Large snowfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Ca 30cm i løpet av natten og dagen. 5 cm siste to timene.

ObsID: 266116

Nordenskiöld Land / Kolhammaren /Høganesbreen

Snow

07.04.2021 kl. 13:39

743 masl

OddmundR (***)

Avalanche Activity

4. Apr. During the day Dry slab avalanche One (1). 3 - Large. Spontaneous release Specific steep slopes. S, SW, W Ble fortalt i dag at et stort skred hadde gått over veien på Höganäsbreen. Denne skredbanen pleier å gå med store skred enkelte år - siste observasjon 2015 om jeg husker riktig. Skred trolig løsnet på toppen av denne renna, og kan være 3-400 m bruddkant. ANtar at dette har løsnet under pålagring søndag 4. april eller natt til mandag 5. april.

ObsID: 266095

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

07.04.2021 kl. 11:27

33 masl

Martini@unis (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Vei 221 mot NØ og sukkertoppen i bakgrunnen Kommet rundt 10 cm nysnø ilyb iløpet av tidlig morgen og formiddag, snør fremdeles tett.
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Martini@unis Comment:  Mot Longyearbyen, tett snøvær

Weather

Snow -5 °C 2 m/s from NE ↙ 100% clouds Snør tett på formiddagen i lyb, kommet relativt mye nysnø på kort tid til å være lyb. Minus 5 grader.

Snow Cover

No snowdrift 15 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Kommet relativt mye snø på kort tid, 15 cm + nysnø ned i Lyb. Rolige vindforhold i nede i dalen, men bra med vind i høyden, ref vindmålinger på platåberget og gruvefjellet

ObsID: 266059

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

07.04.2021 kl. 07:52

34 masl

Sisu (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Sisu

Weather

Snow -9 °C 12 m/s from E ← Opp til 19 m/s i kast. Lagt seg opptil 6 cm tørr nysnø i lesidene i løpet av de siste to timene.

Danger Sign

Recent snowdrift Tett snødriv i vindkanal som ligger ENE mot Bolternosa, fra indre Adventdalen. Mindre vind vest fra Todalen. Veien mot gruve 7 stengt for trafikk ved Basecamp rundt kl 0900. IFR.

ObsID: 266022

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.