Avalanche forecast for Nordenskiöld Land Tuesday 2021-02-23

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Complex conditions. Avoid avalanche terrain, especially in leeward slopes, Wind deposited snow are covering persistent weak layer. Natural and remotely triggered avalanche are likely. Beware of danger signs like shooting cracks.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Spontaneous release
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to moderate gale from the southeast during renoon.
-9 °C to -5 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
10 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to fresh breeze from the southeast tuesday night.
-5 °C to -2 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

23.02.2021 kl. 12:42

14 masl

OddmundR (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  OddmundR

Weather

-3.5 °C 7 m/s from NE ↙ 70% clouds Som det framgår på yr/met målestasjon Sveagruva er det nå ca 5 grader kaldere enn yr-prognose i Svea høyeste temp siste 24t ved havnivå -3,1. Stabil vind NØ 5-9 m/s

Snow Cover

No snowdrift 2 cm new snow Storm slab (soft slab) Nede i Svea er snøen vindpakket myk, og det er avblåst.

ObsID: 257397

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

23.02.2021 kl. 12:29

241 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps

Tests

ECTP26@68cmQ2 Good

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate På Sukkertoppen med et tykt snødekke i pølsa er det nå ingen fokksnøproblem og svært vanskelig å påvirke kantkorn. Forholdene virker stabile og rolige her. Opplever det FG ligger mellom 1-2 her nå. Nedbør kan gi litt mer liv i snødekket over gammel fokksnø. Dersom det kommer noe snø.

Snow Cover

No snowdrift 1 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Finner en skarehinne øverst i snødekket hele veien på tur opp. Den er tydeligere i snødekket i litt skjerma forsenkninger der snøen er løsere. Det kan bety at vi har denne hinna i løsneområder i Longyeardalen. Finner ikke noe overfalterim over hinna her på sukkertoppen, men et tynt lag nysnø. Ingen snødrift det siste døgnet. Fokksnøen er bare et solid lag og virker svært stabil.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Her i Snøpølsa er snødekket tykt og fast og det er svært vanskelig å påvirke skredproblemet

Snow Profile

1 cm F PP, 0.5 cm K MFcr, 2 cm 4F DF, 60 cm P RG, 5 cm 4F FC 2 mm Nedre del, 1 cm K MFcr, 2 cm 4F FC 2 mm, 30 cm K RG -3.3 °C @ 0 cm, -6.6 °C @ 10 cm, -7.2 °C @ 20 cm, -7.5 °C @ 30 cm, -7.7 °C @ 40 cm, -7.6 °C @ 50 cm, -7.5 °C @ 60 cm, -7.5 °C @ 70 cm, -7.3 °C @ 80 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 257392

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

23.02.2021 kl. 06:57

37 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  Sigmund@obskorps

Notes

2 cm snø falt i natt i Longyearbyen.

ObsID: 257319

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

22.02.2021 kl. 14:24

81 masl

Charlotte@unis (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Charlotte@unis

Avalanche Observation

22. Feb 15:23 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Triggered by snowmobile SW-facing Buried weak layer of faceted snow near surface Lee side Liten utsklidning fjernutløst av skuter 70m unna. Kantkorn over skare/is. 40-50m bredt.

ObsID: 257268

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

22.02.2021 kl. 13:00

675 masl

OddmundR (***)

Weather

15 m/s from E ←

Snow Cover

Heavy snow drift Storm slab (soft slab) Anslagsvis 15 m/s Østlig vind mandag midt på dagen. I løpet av helga og mandag har løssnøen på toppen av Slakbreen blitt flyttet og pakket, men fremdeles kraftig bakkefokk midt på dagen mandag. Mindre vind og lett snøfokk lenger nord: i Reindalen, Gangdalen og todalen mandag. Person som ankom Svea tirsdag 23feb kl 10 opplyser at det nå er mindre vind og ikke bakkefokk på toppen av Slakbreen.

ObsID: 257406

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

22.02.2021 kl. 07:34

4 masl

okm (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  okm

Snow Cover

Some snow drift 10 cm new snow Some loose snow (1-10cm)

ObsID: 257143

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

21.02.2021 kl. 18:33

60 masl

HoltH@unis (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 8 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis

Snow Cover

Some snow drift

ObsID: 257080

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

21.02.2021 kl. 15:32

131 masl

JonasHaass@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Strongly depends on deepnes of snow over the weak layers.

Danger Sign

No signs observed Short ski tour (21st February start 11:20) up to Nordenskiöldfjellet, no danger signs seen.

Snow Profile

0 cm 4F MFcr M, 8 cm 4F RG, 11 cm 1F RG, 29 cm P RG, 4.5 cm 4F FC, 16 cm P MFcr, 5 cm K IF, 5 cm F DH 1 tests connected to snow profile

ObsID: 257075

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

21.02.2021 kl. 14:48

224 masl

SiiriW (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  SiiriW Comment:  Bilde tatt mot Colesdalen (nordøst) fra der vi gravde

Tests

ECTN11@10cm Bruddet går i ett velutviklet kantkornlag under skarelagret 10cm fra overflaten.

Weather

No precipitation -6 °C 5 m/s from SE ↖ 50% clouds Mye vind i høyden(10-12 m/s ) Der vi gravde var vi i le før sørøsten.

Snow Cover

Crust Tynt skarelag i øverflaten i de område vi bevegde oss i.

Snow Profile

0.5 cm K MFcr, 4.5 cm F DF, 0.3 cm K MFcr, 4 cm 4F FCxr, 0.6 cm K MFcr, 2.5 cm F FC, 22 cm 1F- FCxr, 40 cm 1F+ RG, 5 cm 4F FC 2 mm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 257107

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

21.02.2021 kl. 14:30

100 masl

Keyser@LRKHskredgrupe (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Keyser@LRKHskredgrupe
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Keyser@LRKHskredgrupe
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Keyser@LRKHskredgrupe

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden

Recent avalanches Område: På dette stedet

Weather

No precipitation -5 °C 12 m/s from SE ↖ 50% clouds

Snow Cover

Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Varierende fra avblåst til mye myk fokksnø i leområder mellom Longyearbyen og ytre Grønndalen. Fra rundt Sandmokneika til Vårsolbukta (via Erdmannbreen) har det vært underkjølt regn som har lagt en isskare på ca 0,5-1cm oppå snødekket, med delvis sukkersnø og delvis vindpakket hard snø under. Steiner som stikker opp er glasert i Vårsolbukta. Innover Grønndalen via Skiferdalen til Fardalen og Lyb var det ikke dette isskarelaget.

Avalanche Activity

21. Feb. During the day (+01:00) Cornice Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release W To-tre småskred i brinken. Sannsynligvis skavlbrudd. Ser ut som at det er laget med ny innblåst fokksnø som har gått.

ObsID: 257047

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

21.02.2021 kl. 14:13

782 masl

SFHS_RONNY (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  SFHS_RONNY
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  SFHS_RONNY

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye vind fra sørøst har samlet mye snø i vestvendte sider.

Weather

-10 °C 12 m/s from SE ↖ 50% clouds

ObsID: 257114

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

21.02.2021 kl. 14:00

399 masl

Hans Skau. ANG (Unknown)

Tests

ECTP25@16cm Medium Der var brud i testen efter 25 slag. Bruddet forplantede seg til hele blokken. Det ser altså ut til, at der skal noe kraft til at utløse brut i disse snelag. Dog er forplantningsevnen i snøen veldig god og kommer der skred i dette snølag vil det være i stor skala. Det svake lag var av kantkorn, kanske blandet med roundedgrains. Laget var ikke veldig mykt og kantkorn krystallerne var ganske små. Altså ser det ut som om der er relativt god stabilitet i dette svake lag og derfor skulle der mye kraft til at utløse skred. En forsigtig forutsigelse er, at dette kantkorn lag vil øge i stabilitet over tid, når sneen sintre eller at der komme mere snø. De kommende dage vil vis om jeg får ret. Nederst i snøprofilen var et ganske tykt lag med kontkorn også 45 cm. Dette lag er ikke at bekymre sig om og der var ikke brudt på det under snøprofilen. Dette fordi det var langt nede i snepakket og fordi laget var ganske tykt.

Weather

8.5 m/s

Snow Profile

0.2 cm K MFcr D, 2 cm 4F DF D, 14 cm 1F RG D, 0.1 cm I IF D, 1.5 cm 1F RG D, 4 cm 4F FC 0 mm D, 7 cm 1F RG D, 20 cm P RG D, 10 cm K RG D, 45 cm F FC 5 mm D 1 tests connected to snow profile

ObsID: 257091

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

21.02.2021 kl. 14:00

360 masl

NajaANG (Unknown)

Weather

-8 °C 8 m/s

Snow Profile

0.2 cm K MFcr, 2 cm 4F DF, 14 cm 1F RG D, 1 cm 4F FC, 0.2 cm I MFcr D, 1.5 cm 1F RG, 4 cm 4F FC D, 7 cm 1F RG D, 20 cm P RG, 10 cm K RG, 45 cm F FC

ObsID: 257093

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

21.02.2021 kl. 10:05

367 masl

HoltH@unis (***)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  HoltH@unis
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  HoltH@unis

Tests

ECTN13@27cmQ3

Danger Sign

No signs observed Ingen drønn i dag (helpful for my ailing nerves).

Weather

Snow 4 m/s from E ← 50% clouds Roligere vær enn meldt. Lett bris kanalisert fra vannledningsdalen på turen i dag. Lett snøbyger av og til. Broken clouds. oppdatert kl 1045 fra sofaen: på veien ned det begynte å blåse litt mer og ble det synlig snøfokk fra gruvefjellet.

Avalanche Danger Assessment

Forstatt begrenset snø i longyeardalen, spesielt i utløsneområder på Gruvefjellet. Kantkorn laget virker mer stabilt i profilen i dag, men det har vært forstatt ganske potent andre steder. Toppskavlene begynner å bli store på gruvefjellet, men veldig lite snø under vil begrense skredstørrelse. Vind, varmere vær, og nedbor kan øke skredfaren de neste dagene. Det bli interessant å se hva skjer med kantkorn om vi får regn i byen. Godt vær for skavlbrudd og. Denne observasjonen gjelder bare Longyeardalen i forbindelse med lokalvarslingen.

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) snøoverflaten på turen i dag varierer mellom vindpakket myk (ski penetration rundt 2 cm) og avblåst skare. Jeg fant ingen tegn av fersk fokksnø fra de siste 36 timer. I høyden og i fardalen i går har jeg observert en nye skare/ishinne dannet tidligere i uken (15 / 16 februar). Denne skaren fant jeg ikke her på gruvefjellet i dag (man kan se snøoverflaten ble varmt men det finnes ikke en skare). Jeg antar denne nye skaren begynner over 400 moh mot Larsbreen / Longyearbreen men utbredelsen i longyeardalen kan bli interessant å se etter.

Avalanche Activity

21. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen skred i longyeardalwn denne uken

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Kantkorn under skare var skredproblemet jeg fant i dag (ikke overraskende). I dette stedet og i dag var dette problemet ikke så potent. Det kan ha stabilisert seg i de siste dagene ellers her er kantkorn ikke så reaktiv. Kantkorn er ikke velutliket her. Det var mye mer potent andre steder i region.

Snow Profile

1 cm 1F MF, 6 cm 1F RGwp, 2 cm 4F DF/FC, 16 cm 1F RG, 0.5 cm P MFcr here it almost looked like the crust was beginning to break down., 5.5 cm F FCxr, 5 cm 4F FCxr 1 mm, 40 cm P RG, 9 cm F FC 2 mm -9.6 °C @ 0 cm, -9.9 °C @ 10 cm, -9.5 °C @ 20 cm, -8.8 °C @ 30 cm, -8.2 °C @ 40 cm, -8 °C @ 50 cm, -7.6 °C @ 60 cm, -7.4 °C @ 70 cm, -7.2 °C @ 80 cm 1 tests connected to snow profile Profilen er representativ av løsneområder under toppskavlene under Gruvefjellet hvor snødekket er tynnere. Kjempefin temperaturgradien for stabilisering for øyeblikket.

ObsID: 256919

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

20.02.2021 kl. 17:55

468 masl

SFHS_RONNY (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

ObsID: 256852

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

20.02.2021 kl. 15:51

464 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps Comment:  Nederst på Larsbreen mot gruvefjellet. Relativt store toppskavler
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps Comment:  Nederst på Larsbreen mot søndredel av fjellsiden fra Gruvefjellet. Bra med snø i siden
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps Comment:  Fra trollsteinen. Ser Larsbreen - Gruvefjellet
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps

Tests

ECTP14@18cmQ2 Medium

Weather

No precipitation -8.8 °C 6 m/s from SE ↖ 50% clouds Bra med vind i høyden. Lå et tykt skydekke og pressa på fjellene i sørøst

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kantkorn over skare kan påvirkes av en skiløper der snødekket over er tynt og gi skred store nok til å begrave en skiløper. Kan også fjernutløses. Skiløpere bør være bevisst på å søke mot et tykkere snødekke og være obs på fare tegn som drønn i snødekket. Skuterkjørere bør holde seg i ofte kjørte spor og traseer. Kommer inn noe vind søndag som vil gi fokksnøproblem Forecast correct God tekst i beskrivelsen. Presis og oppdatert

Snow Cover

Overflaten er preget av tynn skare fra underkjølt regn fra 15. Feb. Skaren blir tydeligere med høyden over havet. Rim på toppen av skaren. Finner samme forhold på Trollsteinen i dag som på Longyearbreen i går.Lite vind de siste dagene og fokksnøen er stabil. Kantkorn i forbindelse med 15. Januar skaren har utviklet seg og var her mer potent enn det jeg har opplevd tidligere.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Fikk drønn i snøen på Larsbreen og gravde der. Fant kantkorn rundt skare. Men snødekket over var fastere enn i går på Longyearpasset og kantkornet var vanskeligere å påvirke.

Snow Profile

1 cm F SH 4 mm D, 0.5 cm K MFcr, 4 cm 4F RGwp, 7 cm 1F RG, 3 cm P RG, 2 cm 4F FC 1 mm, 0.5 cm K MFcr, 2 cm F FC 2 mm Øvre del, 70 cm P/K RGlr, 10 cm K MFcr, 2 cm F DH -11 °C @ 0 cm, -10.6 °C @ 10 cm, -10.1 °C @ 20 cm, -9.4 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -8.8 °C @ 50 cm, -8.6 °C @ 60 cm, -8.4 °C @ 70 cm, -8.2 °C @ 80 cm, -7.6 °C @ 100 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 256824

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

20.02.2021 kl. 12:49

216 masl

SFHS_RONNY (Unknown)

Tests

ECTP13@32cmQ2 Medium Går i vedvarende svaktlag med kantorn unde skare.

Weather

10 m/s from SE ↖ 30% clouds

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

ObsID: 256851

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.