Avalanche forecast for Nordenskiöld Land Monday 2021-02-22

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Complex situation with persistant weak layers. Avalanches are triggered most easily where the snowpack is thin, typically close to ridges and on convex formations. Remote triggering from less steep terrain is possible.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to strong breeze from the southeast during the evening.
-11 °C to -8 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to moderate gale from the southeast during renoon.
-9 °C to -5 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

22.02.2021 kl. 14:24

81 masl

Charlotte@unis (***)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Charlotte@unis

Avalanche Observation

22. Feb 15:23 (+01:00) Dry slab avalanche 1 - Small Triggered by snowmobile SW-facing Buried weak layer of faceted snow near surface Lee side Liten utsklidning fjernutløst av skuter 70m unna. Kantkorn over skare/is. 40-50m bredt.

ObsID: 257268

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

22.02.2021 kl. 13:00

675 masl

OddmundR (***)

Weather

15 m/s from E ←

Snow Cover

Heavy snow drift Storm slab (soft slab) Anslagsvis 15 m/s Østlig vind mandag midt på dagen. I løpet av helga og mandag har løssnøen på toppen av Slakbreen blitt flyttet og pakket, men fremdeles kraftig bakkefokk midt på dagen mandag. Mindre vind og lett snøfokk lenger nord: i Reindalen, Gangdalen og todalen mandag. Person som ankom Svea tirsdag 23feb kl 10 opplyser at det nå er mindre vind og ikke bakkefokk på toppen av Slakbreen.

ObsID: 257406

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

22.02.2021 kl. 07:34

4 masl

okm (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  okm

Snow Cover

Some snow drift 10 cm new snow Some loose snow (1-10cm)

ObsID: 257143

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

21.02.2021 kl. 18:33

60 masl

HoltH@unis (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 8 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis

Snow Cover

Some snow drift

ObsID: 257080

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

21.02.2021 kl. 15:32

131 masl

JonasHaass@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

0 cm 4F MFcr M, 8 cm 4F RG, 11 cm 1F RG, 29 cm P RG, 4.5 cm 4F FC, 16 cm P MFcr, 5 cm K IF, 5 cm F DH 1 tests connected to snow profile

Danger Sign

No signs observed Short ski tour (21st February start 11:20) up to Nordenskiöldfjellet, no danger signs seen.

Tests

ECTX Strongly depends on deepnes of snow over the weak layers.

ObsID: 257075

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

21.02.2021 kl. 14:48

224 masl

SiiriW (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  SiiriW Comment:  Bilde tatt mot Colesdalen (nordøst) fra der vi gravde

Weather

No precipitation -6 °C 5 m/s from SE ↖ 50% clouds Mye vind i høyden(10-12 m/s ) Der vi gravde var vi i le før sørøsten.

Snow Cover

Crust Tynt skarelag i øverflaten i de område vi bevegde oss i.

Tests

ECTN11@10cm Bruddet går i ett velutviklet kantkornlag under skarelagret 10cm fra overflaten.

Snow Profile

0.5 cm K MFcr, 4.5 cm F DF, 0.3 cm K MFcr, 4 cm 4F FCxr, 0.6 cm K MFcr, 2.5 cm F FC, 22 cm 1F- FCxr, 40 cm 1F+ RG, 5 cm 4F FC 2 mm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 257107

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

21.02.2021 kl. 14:30

100 masl

Keyser@LRKHskredgrupe (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Keyser@LRKHskredgrupe
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Keyser@LRKHskredgrupe
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Keyser@LRKHskredgrupe

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden

Recent avalanches Område: På dette stedet

Weather

No precipitation -5 °C 12 m/s from SE ↖ 50% clouds

Snow Cover

Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Varierende fra avblåst til mye myk fokksnø i leområder mellom Longyearbyen og ytre Grønndalen. Fra rundt Sandmokneika til Vårsolbukta (via Erdmannbreen) har det vært underkjølt regn som har lagt en isskare på ca 0,5-1cm oppå snødekket, med delvis sukkersnø og delvis vindpakket hard snø under. Steiner som stikker opp er glasert i Vårsolbukta. Innover Grønndalen via Skiferdalen til Fardalen og Lyb var det ikke dette isskarelaget.

Avalanche Activity

21. Feb. During the day (+01:00) Cornice Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release W To-tre småskred i brinken. Sannsynligvis skavlbrudd. Ser ut som at det er laget med ny innblåst fokksnø som har gått.

ObsID: 257047

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

21.02.2021 kl. 14:13

782 masl

SFHS_RONNY (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  SFHS_RONNY
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  SFHS_RONNY

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye vind fra sørøst har samlet mye snø i vestvendte sider.

Weather

-10 °C 12 m/s from SE ↖ 50% clouds

ObsID: 257114

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

21.02.2021 kl. 14:00

399 masl

Hans Skau. ANG (Unknown)

Weather

8.5 m/s

Tests

ECTP25@16cm Medium Der var brud i testen efter 25 slag. Bruddet forplantede seg til hele blokken. Det ser altså ut til, at der skal noe kraft til at utløse brut i disse snelag. Dog er forplantningsevnen i snøen veldig god og kommer der skred i dette snølag vil det være i stor skala. Det svake lag var av kantkorn, kanske blandet med roundedgrains. Laget var ikke veldig mykt og kantkorn krystallerne var ganske små. Altså ser det ut som om der er relativt god stabilitet i dette svake lag og derfor skulle der mye kraft til at utløse skred. En forsigtig forutsigelse er, at dette kantkorn lag vil øge i stabilitet over tid, når sneen sintre eller at der komme mere snø. De kommende dage vil vis om jeg får ret. Nederst i snøprofilen var et ganske tykt lag med kontkorn også 45 cm. Dette lag er ikke at bekymre sig om og der var ikke brudt på det under snøprofilen. Dette fordi det var langt nede i snepakket og fordi laget var ganske tykt.

Snow Profile

0.2 cm K MFcr D, 2 cm 4F DF D, 14 cm 1F RG D, 0.1 cm I IF D, 1.5 cm 1F RG D, 4 cm 4F FC 0 mm D, 7 cm 1F RG D, 20 cm P RG D, 10 cm K RG D, 45 cm F FC 5 mm D 1 tests connected to snow profile

ObsID: 257091

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

21.02.2021 kl. 14:00

360 masl

NajaANG (Unknown)

Weather

-8 °C 8 m/s

Snow Profile

0.2 cm K MFcr, 2 cm 4F DF, 14 cm 1F RG D, 1 cm 4F FC, 0.2 cm I MFcr D, 1.5 cm 1F RG, 4 cm 4F FC D, 7 cm 1F RG D, 20 cm P RG, 10 cm K RG, 45 cm F FC

ObsID: 257093

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

21.02.2021 kl. 10:05

367 masl

HoltH@unis (***)

Image Of Tests
Image 1 of 2 Of:  Tests Copyright:  HoltH@unis
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  HoltH@unis

Snow Profile

1 cm 1F MF, 6 cm 1F RGwp, 2 cm 4F DF/FC, 16 cm 1F RG, 0.5 cm P MFcr here it almost looked like the crust was beginning to break down., 5.5 cm F FCxr, 5 cm 4F FCxr 1 mm, 40 cm P RG, 9 cm F FC 2 mm -9.6 °C @ 0 cm, -9.9 °C @ 10 cm, -9.5 °C @ 20 cm, -8.8 °C @ 30 cm, -8.2 °C @ 40 cm, -8 °C @ 50 cm, -7.6 °C @ 60 cm, -7.4 °C @ 70 cm, -7.2 °C @ 80 cm 1 tests connected to snow profile Profilen er representativ av løsneområder under toppskavlene under Gruvefjellet hvor snødekket er tynnere. Kjempefin temperaturgradien for stabilisering for øyeblikket.

Danger Sign

No signs observed Ingen drønn i dag (helpful for my ailing nerves).

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Kantkorn under skare var skredproblemet jeg fant i dag (ikke overraskende). I dette stedet og i dag var dette problemet ikke så potent. Det kan ha stabilisert seg i de siste dagene ellers her er kantkorn ikke så reaktiv. Kantkorn er ikke velutliket her. Det var mye mer potent andre steder i region.

Weather

Snow 4 m/s from E ← 50% clouds Roligere vær enn meldt. Lett bris kanalisert fra vannledningsdalen på turen i dag. Lett snøbyger av og til. Broken clouds. oppdatert kl 1045 fra sofaen: på veien ned det begynte å blåse litt mer og ble det synlig snøfokk fra gruvefjellet.

Avalanche Danger Assessment

Forstatt begrenset snø i longyeardalen, spesielt i utløsneområder på Gruvefjellet. Kantkorn laget virker mer stabilt i profilen i dag, men det har vært forstatt ganske potent andre steder. Toppskavlene begynner å bli store på gruvefjellet, men veldig lite snø under vil begrense skredstørrelse. Vind, varmere vær, og nedbor kan øke skredfaren de neste dagene. Det bli interessant å se hva skjer med kantkorn om vi får regn i byen. Godt vær for skavlbrudd og. Denne observasjonen gjelder bare Longyeardalen i forbindelse med lokalvarslingen.

Snow Cover

No snowdrift Storm slab (soft slab) snøoverflaten på turen i dag varierer mellom vindpakket myk (ski penetration rundt 2 cm) og avblåst skare. Jeg fant ingen tegn av fersk fokksnø fra de siste 36 timer. I høyden og i fardalen i går har jeg observert en nye skare/ishinne dannet tidligere i uken (15 / 16 februar). Denne skaren fant jeg ikke her på gruvefjellet i dag (man kan se snøoverflaten ble varmt men det finnes ikke en skare). Jeg antar denne nye skaren begynner over 400 moh mot Larsbreen / Longyearbreen men utbredelsen i longyeardalen kan bli interessant å se etter.

Tests

ECTN13@27cmQ3

Avalanche Activity

21. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen skred i longyeardalwn denne uken

ObsID: 256919

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

20.02.2021 kl. 17:55

468 masl

SFHS_RONNY (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

ObsID: 256852

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

20.02.2021 kl. 15:51

464 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps Comment:  Nederst på Larsbreen mot gruvefjellet. Relativt store toppskavler
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps Comment:  Nederst på Larsbreen mot søndredel av fjellsiden fra Gruvefjellet. Bra med snø i siden
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps Comment:  Fra trollsteinen. Ser Larsbreen - Gruvefjellet
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Fikk drønn i snøen på Larsbreen og gravde der. Fant kantkorn rundt skare. Men snødekket over var fastere enn i går på Longyearpasset og kantkornet var vanskeligere å påvirke.

Weather

No precipitation -8.8 °C 6 m/s from SE ↖ 50% clouds Bra med vind i høyden. Lå et tykt skydekke og pressa på fjellene i sørøst

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kantkorn over skare kan påvirkes av en skiløper der snødekket over er tynt og gi skred store nok til å begrave en skiløper. Kan også fjernutløses. Skiløpere bør være bevisst på å søke mot et tykkere snødekke og være obs på fare tegn som drønn i snødekket. Skuterkjørere bør holde seg i ofte kjørte spor og traseer. Kommer inn noe vind søndag som vil gi fokksnøproblem Forecast correct God tekst i beskrivelsen. Presis og oppdatert

Snow Cover

Overflaten er preget av tynn skare fra underkjølt regn fra 15. Feb. Skaren blir tydeligere med høyden over havet. Rim på toppen av skaren. Finner samme forhold på Trollsteinen i dag som på Longyearbreen i går.Lite vind de siste dagene og fokksnøen er stabil. Kantkorn i forbindelse med 15. Januar skaren har utviklet seg og var her mer potent enn det jeg har opplevd tidligere.

Tests

ECTP14@18cmQ2 Medium

Snow Profile

1 cm F SH 4 mm D, 0.5 cm K MFcr, 4 cm 4F RGwp, 7 cm 1F RG, 3 cm P RG, 2 cm 4F FC 1 mm, 0.5 cm K MFcr, 2 cm F FC 2 mm Øvre del, 70 cm P/K RGlr, 10 cm K MFcr, 2 cm F DH -11 °C @ 0 cm, -10.6 °C @ 10 cm, -10.1 °C @ 20 cm, -9.4 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -8.8 °C @ 50 cm, -8.6 °C @ 60 cm, -8.4 °C @ 70 cm, -8.2 °C @ 80 cm, -7.6 °C @ 100 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 256824

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

20.02.2021 kl. 12:49

216 masl

SFHS_RONNY (Unknown)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Weather

10 m/s from SE ↖ 30% clouds

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab)

Tests

ECTP13@32cmQ2 Medium Går i vedvarende svaktlag med kantorn unde skare.

ObsID: 256851

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 21:02

626 masl

SiiriW (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  SiiriW Comment:  Overflaterim på et några mm tykkt skarelag (dannet av varmere temperaturer o underkjølt regn tidligare i uka(?))
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  SiiriW

Snow Profile

0.3 cm SH 3 mm D, 0.5 cm K MFcr D, 10 cm 4F RGwp D, 0.3 cm K MFcr, 5 cm F FC, 6 cm 1F FCxr D, 9 cm P RG, 3 cm 1F RG, 7 cm P RG, 5 cm 1F FCxr, 15 cm P RG, 5 cm K MFcr, 5 cm 4F FC, 15 cm 1F FC, 10 cm K MFcr, 10 cm F DH 4 mm 1 tests connected to snow profile Der jeg gravde var snøen relativt tykk, vi fikk mest drönn der snödekket var tynt. Kansje ikke den mest representativa plassen før den her fjellsiden.

Danger Sign

Whumpf sound Vi fekk flere drønn i snøen på vei opp den sørvendte ryggen mot Lars Hierta. Spesielt der snødekket ble tynnere, over 500 moh.

Weather

No precipitation -6 °C 3 m/s from SE ↖ 60% clouds Under turen kom månen og stjernerne fram og temperaturen hade en synkende trend. Relativt vindstille. Fine forhold før overflaterimet o vokse!

Snow Cover

Other

Tests

ECTP11@11cm Bruddet går i ett lag med velutviklede kantkorn under skarelagret.

ObsID: 256679

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 16:00

806 masl

SFHS_RONNY (Unknown)

Weather

-10 °C 2 m/s from SE ↖ 20% clouds

Snow Cover

No snowdrift Surface hoar on a hard surface

ObsID: 256853

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 15:06

367 masl

Martini@unis (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Martini@unis Comment:  Mot Adventfjorden fra skjæringa over Svalsatveien
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Martini@unis Comment:  ECPT11@20cm Q2. Flaket over skaren er 1F hardt

Snow Profile

0.5 cm I MFcr, 2 cm 4F DF, 10 cm 1F RG, 2 cm 4F RG, 3 cm 1F RG, 1 cm I IF, 2.5 cm F FC 2 mm, 3 cm 4F FC, 32 cm P RG -8.5 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -9.2 °C @ 20 cm, -9.4 °C @ 30 cm, -9.5 °C @ 40 cm 1 tests connected to snow profile Tynn ishinne på overflaten, med delvis nedbrutt nysnø under som kan bli ett problem fremover hvis det blir kaldt og det utvikles kant i det løse laget med delvis nedbrutt nysnø Kantkorn under is/skare fra medio januar, går til brudd på ECTP11.

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Observasjonen gjelder for skredbanen over Svalsatveien, men problemet kan antas og gjelde i deler av regionen også, samme skarelag med kantkorn under er observert også i Lyb området. ECTP viser at der er moderat tilleggsbelastning som skal til for å løse ut, men inntrykket fra snødekket i dette henget er at det likevel skal mye til for å påvirke kantkorn under is/skare i dette området fordi flaket er hardt. Kan anta att det er lettere å påvike der overligende lag er mykere og/eller tynnere. Ingen faretegn som skytende sprekker eller drønn i tilknytning i dette området.

Weather

No precipitation -5.2 °C 1 m/s from SE ↖ 100% clouds Etter et par dager med temperaturer rundt null og pluss garder tidligere i uka i lavlandet og oppe på Platåberget, så har det vært minusgrader siden torsdag.

Avalanche Danger Assessment

Vurderingen gjelder området Svalsatveien og er ikke beskrivende for forholdene i regionen. I dette enkelt henget så er det vedvarende lag med kantkorn under is/skare som er hovedproblemet. Problemet ligger innenfor en halvmeter fra overflaten og er mulig å påvirke med moderat belastning, men virker nå ikke særlig potent på grunn av at det overliggende flaket med gammel fokksnø er hardt. Plussgrader tidligere i uka har påvirket snødekket og man har fått en tynn ishinne på overflaten, som ligger over ett par cm med delvis nedbrutt nyssnø. Islag med delvis nedbrutt nysnø kan bli ett problem hvis det blir kaldere fremover, kan anta at man får gunstige forhold for kantkornutvikling under dette islaget. Og det bør følges med på. Vurderingen gjelder enkelt heng over Svalsatveien og er nødvendigvis ikke beskrivende for regionen.

Snow Cover

195 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Crust Dry I dette området på ca 450 moh så har vi fått en tynn ishinne ("creme brulee") på 3-4 mm på overflaten, som ligger oppå den gamle fokksnøen.

Tests

ECTP11@20cmQ2 Medium Brudd i kantkorn under is/skarelag fra 15 januar.

Avalanche Activity

19. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 256619

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 13:45

501 masl

Hermann.Slinger@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Hermann Slinger@ANG

Tests

ECTN18@12cmQ2 Medium

Snow Profile

0.2 cm I MFcr/SHsu, 12 cm 4F RG, 8 cm 4F DF Øvre del, 0.5 cm I IF, 26 cm 4F/1F FC/FCxr de første 15cm er mye løsere før det blir en del hardere. , 1 cm I IF, 10 cm 1F FC, 10 cm P RG/FCxr et tydelig lag som var mørkere i fargen., 65 cm P RG/FCxr, 5 cm 4F DH Siste laget som ligger mot bakken 1 tests connected to snow profile

ObsID: 256626

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 13:11

573 masl

JonasHaass@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  JonasHaass@ANG
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate

Tests

ECTN17@27cmQ2 Strongly depends on how much snow is on top. With less snow on top it breaks and propagates.

Snow Profile

1 cm F SH 1 mm D, 0.2 cm K MFcr D, 15 cm 1F RG D, 1 cm P MFcr D, 7 cm F FC 1 mm D, 10 cm 1F RG D, 5 cm K IF D, 15 cm 4F FC 3 mm D, 3 cm K IF D 1 tests connected to snow profile Quite icy bottom layer (bed surface)

ObsID: 256629

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 13:07

468 masl

lealillith@gmail.com (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

0.5 cm I SH, 12 cm 4F/F RG, 8 cm 4F RGxf/FC, 0.5 cm I MFcr, 1 cm F FC, 26 cm 4F/1F FC, 1 cm I MFcr, 10 cm 1F FC, 8 cm P FC, 55 cm P FC, 2 cm F DH 1 tests connected to snow profile 130

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTN18@12cmQ2 Good

ObsID: 256621

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 13:07

591 masl

Hans Skau. ANG (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Der er med disse snøforhold risiko for flagskred. De øverste lag binder hænger fin sammen og der er vedvarende svake lag i snødekket. Risikoen for at aktivere flagskred er størst i områder med tyndt snødekke. Der er chance for at det svake lag er vedvarende svakt lagt gennem hele sæsonen og man må derfor holde øje med disse snøforhold. Det kan også hende at den tynde iskorpe imelle de to svake lag forsivnder sammen og at dette skaper mere satbilitet i snædekket. Jeg vurderer faregraden imellem 2 og 3. Er man skikjører bør man undgå terræn med brathet på 30- 35 grader. Man bør likeledes undgå tyndt snøædekke.

Tests

ECTP5@25cm Poor Testen viste brud etter fem slag og brud forplanted sig til hele testblokken. Både den store forplantningsgrad og den lette brud aktivering synes at skyldes et vældig tyndt øverst snødække. Snøen forventes at have bedre stabilitet, hvor der er mere snødekke.

Snow Profile

1 cm F SH, 0.5 cm I IF, 7 cm 1F RG, 10 cm 4F RG, 13 cm F FC, 0.2 cm I IF 0 mm, 8 cm F FC 0 mm, 10 cm 1F RG 1 tests connected to snow profile 40 cm.

ObsID: 256652

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 13:00

637 masl

AaronANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  AaronANG
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  AaronANG

Tests

ECTP3@20cmQ2 Poor

ECTP3

Snow Profile

0.3 cm F SH 0 mm D, 1 cm P MFcr D, 13 cm 1F DF M, 13 cm F FC D, 16 cm K IF D, 7 cm 4F FC D, 15 cm I IF D, 3 cm F DH 0 mm D

ObsID: 256657

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 13:00

581 masl

AsgerSkau@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  AsgerSkau@ANG
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  AsgerSkau@ANG Comment:  Depth hoar at the bed rock

Tests

ECTP3@20cmQ2 Poor

Snow Profile

0.3 cm F SH 0 mm D Surface hoar on the top of the crust. , 1 cm P MFcr D, 13 cm 1F DF D, 13 cm F FC, 16 cm K IF D, 7 cm 4F FC D, 15 cm I IF D, 3 cm F DH 0 mm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 256658

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 12:58

385 masl

Jens Abild (****)

Snow Profile

0.2 cm SH 2 mm D, 0.5 cm K MFcr D, 9 cm P RG 0 mm D, 4 cm 1F RG 1 mm D, 4 cm 4F DF D, 23 cm P RG 0 mm D, 0.5 cm 1F FC 1 mm D, 0.5 cm K MFcr D, 0.5 cm 4F FC 2 mm D Hele laget, 16 cm 1F FC 1 mm D, 28 cm P RG/RGxf 1 mm/1 mm D, 2 cm 4F-1F FC 2 mm D, 9 cm P FC/RGxf 1 mm, 5 cm F DH 4 mm D -10.2 °C @ 0 cm, -11.7 °C @ 5 cm, -11 °C @ 10 cm, -10.1 °C @ 15 cm, -9.4 °C @ 20 cm, -9.1 °C @ 25 cm, -8.9 °C @ 30 cm, -8.6 °C @ 35 cm, -8.4 °C @ 40 cm, -8.2 °C @ 50 cm, -8 °C @ 60 cm, -7.8 °C @ 70 cm, -7.7 °C @ 80 cm, -7.6 °C @ 90 cm, -7.4 °C @ 100 cm 2 tests connected to snow profile

Danger Sign

I området opp longyearbreen og opp på ryggen ved Sarkofagen var der ingen faretegn men har mottatt meldinger om drønn i snøen og skytende sprekker lenger øst i regionen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 0 masl Vi gravde profiler i både vest- og østvendte heng og fikk mer eller mindre samme resultater. I tillegg er der andre der har observert samme svake laget mer potent i sørvendte heng . Syns derfor det er vanskelig å utelukke noen himmelretninger.

Weather

No precipitation -7.4 °C 1 m/s from S ↑ 30% clouds Der var en liten trekk fra sør ned fra breen. Det var klart da vi gikk ut men skya gradvis til etterhvert og var helt overskyet rundt 15.00. I natt har det vært stille og klart og blitt frost igjen. Der har ikke vært noe nedbør av betydning i Longyearbyen under mildværet de siste par dagene.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er mulig for en skiløper å utløse skred spesielt der hvor fokksnølaget er tynnere. Der er kommet varsler om faretegn som skytende sprekker og drønn i snøen i andre deler av regionen så vær ekstra varsom hvis dette er tilfellet. De varslede temperaturer og nedbør tilsier ikke at forholdene vil forverre seg nevneverdig. Mulig at det øverste flaket vil sintre mer og dermed øke forplantningsevnen og presse faregraden oppover mot 3 Forecast correct Turen i dag tilsier faregrad 2 men meldinger om skytende sprekker og drønn i snøen tilsier at faregraden lokalt kan være højere.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Surface hoar on a hard surface Dry Der var ingen skare av betydning nede ved byen men etterhvert som vi kom højere opp kom der en skare som ble kraftigere jo lenger opp vi kom. Dette kan tyde på at der enten er kommet mer underkjølt regn højere oppe eller der har vært en inversion. Der var et lite lag med rim på toppen av skaren. Ellers forholdsvis mykt rett under skaren.

Tests

CTH24@42cmQ1 Good

ECTX Good

Avalanche Activity

19. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 256680

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 12:41

615 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Sigmund@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps Comment:  Fra Longyearpasset og mot Fardalen.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps Comment:  Sørøst siden av Teltberget
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Laget brøyt lett der snødekket over var tynt. Men fikk ikke forplanting på test med tykkere snødekke over. Fikk heller ingen faretegn på veien.

Weather

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kantkorn over skare kan påvirkes av en skiløper der snødekket over er tynt og gi skred store nok til å begrave en skiløper. Kan også fjernutløses. Skiløpere bør være bevisst på å søke mot et tykkere snødekke og være obs på fare tegn som drønn i snødekket. Skuterkjørere bør holde seg i ofte kjørte spor og traseer. Kuling fra sørøst på søndag kan gi fokksnøproblem og enkelte steder kan overflaterim dekkes av fokksnø og bli et aktivt skredproblem Forecast correct

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry Overflaten er preget av tynn skare fra underkjølt regn fra 15. Feb. Skaren blir tydeligere med høyden over havet. Rim på toppen av skaren. Lite vind de siste dagene og fokksnøen er stabil. Kantkorn i forbindelse med 15. Januar skaren har utviklet seg og var her mer potent enn det jeg har opplevd tidligere.

Tests

ECTP4@23cmQ2 Poor

Snow Profile

1 cm F SH 4 mm D, 1 cm K MFcr, 20 cm 1F RG, 2 cm F FC 2 mm Nedre del, 0.5 cm K MFcr, 4 cm F FC, 20 cm 1F RG, 10 cm P MF, 2 cm F DH 2 mm -11 °C @ 0 cm, -9.2 °C @ 10 cm, -8.1 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -6.4 °C @ 40 cm, -6.4 °C @ 60 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 256678

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 12:00

666 masl

MariE (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  MariE

Notes

Overflaterim

ObsID: 256618

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.