Avalanche forecast for Nordenskiöld Land Friday 2021-02-19

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

There is a persistent weak layer buried in the snowpack that may be triggered by a skier or snowmobile. Remote triggering possible on hotspots or on convex terrain where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-8 °C to -4 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-13 °C to -8 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 21:02

626 masl

SiiriW (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  SiiriW Comment:  Overflaterim på et några mm tykkt skarelag (dannet av varmere temperaturer o underkjølt regn tidligare i uka(?))
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  SiiriW

Snow Cover

Other

Danger Sign

Whumpf sound Vi fekk flere drønn i snøen på vei opp den sørvendte ryggen mot Lars Hierta. Spesielt der snødekket ble tynnere, over 500 moh.

Weather

No precipitation -6 °C 3 m/s from SE ↖ 60% clouds Under turen kom månen og stjernerne fram og temperaturen hade en synkende trend. Relativt vindstille. Fine forhold før overflaterimet o vokse!

Tests

ECTP11@11cm Bruddet går i ett lag med velutviklede kantkorn under skarelagret.

Snow Profile

0.3 cm SH 3 mm D, 0.5 cm K MFcr D, 10 cm 4F RGwp D, 0.3 cm K MFcr, 5 cm F FC, 6 cm 1F FCxr D, 9 cm P RG, 3 cm 1F RG, 7 cm P RG, 5 cm 1F FCxr, 15 cm P RG, 5 cm K MFcr, 5 cm 4F FC, 15 cm 1F FC, 10 cm K MFcr, 10 cm F DH 4 mm 1 tests connected to snow profile Der jeg gravde var snøen relativt tykk, vi fikk mest drönn der snödekket var tynt. Kansje ikke den mest representativa plassen før den her fjellsiden.

ObsID: 256679

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 16:00

806 masl

SFHS_RONNY (Unknown)

Snow Cover

No snowdrift Surface hoar on a hard surface

Weather

-10 °C 2 m/s from SE ↖ 20% clouds

ObsID: 256853

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 15:06

367 masl

Martini@unis (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Martini@unis Comment:  Mot Adventfjorden fra skjæringa over Svalsatveien
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Martini@unis Comment:  ECPT11@20cm Q2. Flaket over skaren er 1F hardt

Avalanche Activity

19. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

195 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Crust Dry I dette området på ca 450 moh så har vi fått en tynn ishinne ("creme brulee") på 3-4 mm på overflaten, som ligger oppå den gamle fokksnøen.

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -5.2 °C 1 m/s from SE ↖ 100% clouds Etter et par dager med temperaturer rundt null og pluss garder tidligere i uka i lavlandet og oppe på Platåberget, så har det vært minusgrader siden torsdag.

Avalanche Danger Assessment

Vurderingen gjelder området Svalsatveien og er ikke beskrivende for forholdene i regionen. I dette enkelt henget så er det vedvarende lag med kantkorn under is/skare som er hovedproblemet. Problemet ligger innenfor en halvmeter fra overflaten og er mulig å påvirke med moderat belastning, men virker nå ikke særlig potent på grunn av at det overliggende flaket med gammel fokksnø er hardt. Plussgrader tidligere i uka har påvirket snødekket og man har fått en tynn ishinne på overflaten, som ligger over ett par cm med delvis nedbrutt nyssnø. Islag med delvis nedbrutt nysnø kan bli ett problem hvis det blir kaldere fremover, kan anta at man får gunstige forhold for kantkornutvikling under dette islaget. Og det bør følges med på. Vurderingen gjelder enkelt heng over Svalsatveien og er nødvendigvis ikke beskrivende for regionen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Observasjonen gjelder for skredbanen over Svalsatveien, men problemet kan antas og gjelde i deler av regionen også, samme skarelag med kantkorn under er observert også i Lyb området. ECTP viser at der er moderat tilleggsbelastning som skal til for å løse ut, men inntrykket fra snødekket i dette henget er at det likevel skal mye til for å påvirke kantkorn under is/skare i dette området fordi flaket er hardt. Kan anta att det er lettere å påvike der overligende lag er mykere og/eller tynnere. Ingen faretegn som skytende sprekker eller drønn i tilknytning i dette området.

Tests

ECTP11@20cmQ2 Medium Brudd i kantkorn under is/skarelag fra 15 januar.

Snow Profile

0.5 cm I MFcr, 2 cm 4F DF, 10 cm 1F RG, 2 cm 4F RG, 3 cm 1F RG, 1 cm I IF, 2.5 cm F FC 2 mm, 3 cm 4F FC, 32 cm P RG -8.5 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -9.2 °C @ 20 cm, -9.4 °C @ 30 cm, -9.5 °C @ 40 cm 1 tests connected to snow profile Tynn ishinne på overflaten, med delvis nedbrutt nysnø under som kan bli ett problem fremover hvis det blir kaldt og det utvikles kant i det løse laget med delvis nedbrutt nysnø Kantkorn under is/skare fra medio januar, går til brudd på ECTP11.

ObsID: 256619

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 13:45

501 masl

Hermann.Slinger@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Hermann Slinger@ANG

Tests

ECTN18@12cmQ2 Medium

Snow Profile

0.2 cm I MFcr/SHsu, 12 cm 4F RG, 8 cm 4F DF Øvre del, 0.5 cm I IF, 26 cm 4F/1F FC/FCxr de første 15cm er mye løsere før det blir en del hardere. , 1 cm I IF, 10 cm 1F FC, 10 cm P RG/FCxr et tydelig lag som var mørkere i fargen., 65 cm P RG/FCxr, 5 cm 4F DH Siste laget som ligger mot bakken 1 tests connected to snow profile

ObsID: 256626

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 13:11

573 masl

JonasHaass@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  JonasHaass@ANG
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate

Tests

ECTN17@27cmQ2 Strongly depends on how much snow is on top. With less snow on top it breaks and propagates.

Snow Profile

1 cm F SH 1 mm D, 0.2 cm K MFcr D, 15 cm 1F RG D, 1 cm P MFcr D, 7 cm F FC 1 mm D, 10 cm 1F RG D, 5 cm K IF D, 15 cm 4F FC 3 mm D, 3 cm K IF D 1 tests connected to snow profile Quite icy bottom layer (bed surface)

ObsID: 256629

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 13:07

468 masl

lealillith@gmail.com (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTN18@12cmQ2 Good

Snow Profile

0.5 cm I SH, 12 cm 4F/F RG, 8 cm 4F RGxf/FC, 0.5 cm I MFcr, 1 cm F FC, 26 cm 4F/1F FC, 1 cm I MFcr, 10 cm 1F FC, 8 cm P FC, 55 cm P FC, 2 cm F DH 1 tests connected to snow profile 130

ObsID: 256621

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 13:07

591 masl

Hans Skau. ANG (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Der er med disse snøforhold risiko for flagskred. De øverste lag binder hænger fin sammen og der er vedvarende svake lag i snødekket. Risikoen for at aktivere flagskred er størst i områder med tyndt snødekke. Der er chance for at det svake lag er vedvarende svakt lagt gennem hele sæsonen og man må derfor holde øje med disse snøforhold. Det kan også hende at den tynde iskorpe imelle de to svake lag forsivnder sammen og at dette skaper mere satbilitet i snædekket. Jeg vurderer faregraden imellem 2 og 3. Er man skikjører bør man undgå terræn med brathet på 30- 35 grader. Man bør likeledes undgå tyndt snøædekke.

Tests

ECTP5@25cm Poor Testen viste brud etter fem slag og brud forplanted sig til hele testblokken. Både den store forplantningsgrad og den lette brud aktivering synes at skyldes et vældig tyndt øverst snødække. Snøen forventes at have bedre stabilitet, hvor der er mere snødekke.

Snow Profile

1 cm F SH, 0.5 cm I IF, 7 cm 1F RG, 10 cm 4F RG, 13 cm F FC, 0.2 cm I IF 0 mm, 8 cm F FC 0 mm, 10 cm 1F RG 1 tests connected to snow profile 40 cm.

ObsID: 256652

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 13:00

637 masl

AaronANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  AaronANG
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  AaronANG

Tests

ECTP3@20cmQ2 Poor

ECTP3

Snow Profile

0.3 cm F SH 0 mm D, 1 cm P MFcr D, 13 cm 1F DF M, 13 cm F FC D, 16 cm K IF D, 7 cm 4F FC D, 15 cm I IF D, 3 cm F DH 0 mm D

ObsID: 256657

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 13:00

581 masl

AsgerSkau@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  AsgerSkau@ANG
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  AsgerSkau@ANG Comment:  Depth hoar at the bed rock

Tests

ECTP3@20cmQ2 Poor

Snow Profile

0.3 cm F SH 0 mm D Surface hoar on the top of the crust. , 1 cm P MFcr D, 13 cm 1F DF D, 13 cm F FC, 16 cm K IF D, 7 cm 4F FC D, 15 cm I IF D, 3 cm F DH 0 mm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 256658

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 12:58

385 masl

Jens Abild (****)

Avalanche Activity

19. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Surface hoar on a hard surface Dry Der var ingen skare av betydning nede ved byen men etterhvert som vi kom højere opp kom der en skare som ble kraftigere jo lenger opp vi kom. Dette kan tyde på at der enten er kommet mer underkjølt regn højere oppe eller der har vært en inversion. Der var et lite lag med rim på toppen av skaren. Ellers forholdsvis mykt rett under skaren.

Danger Sign

I området opp longyearbreen og opp på ryggen ved Sarkofagen var der ingen faretegn men har mottatt meldinger om drønn i snøen og skytende sprekker lenger øst i regionen.

Weather

No precipitation -7.4 °C 1 m/s from S ↑ 30% clouds Der var en liten trekk fra sør ned fra breen. Det var klart da vi gikk ut men skya gradvis til etterhvert og var helt overskyet rundt 15.00. I natt har det vært stille og klart og blitt frost igjen. Der har ikke vært noe nedbør av betydning i Longyearbyen under mildværet de siste par dagene.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det er mulig for en skiløper å utløse skred spesielt der hvor fokksnølaget er tynnere. Der er kommet varsler om faretegn som skytende sprekker og drønn i snøen i andre deler av regionen så vær ekstra varsom hvis dette er tilfellet. De varslede temperaturer og nedbør tilsier ikke at forholdene vil forverre seg nevneverdig. Mulig at det øverste flaket vil sintre mer og dermed øke forplantningsevnen og presse faregraden oppover mot 3 Forecast correct Turen i dag tilsier faregrad 2 men meldinger om skytende sprekker og drønn i snøen tilsier at faregraden lokalt kan være højere.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 0 masl Vi gravde profiler i både vest- og østvendte heng og fikk mer eller mindre samme resultater. I tillegg er der andre der har observert samme svake laget mer potent i sørvendte heng . Syns derfor det er vanskelig å utelukke noen himmelretninger.

Tests

CTH24@42cmQ1 Good

ECTX Good

Snow Profile

0.2 cm SH 2 mm D, 0.5 cm K MFcr D, 9 cm P RG 0 mm D, 4 cm 1F RG 1 mm D, 4 cm 4F DF D, 23 cm P RG 0 mm D, 0.5 cm 1F FC 1 mm D, 0.5 cm K MFcr D, 0.5 cm 4F FC 2 mm D Hele laget, 16 cm 1F FC 1 mm D, 28 cm P RG/RGxf 1 mm/1 mm D, 2 cm 4F-1F FC 2 mm D, 9 cm P FC/RGxf 1 mm, 5 cm F DH 4 mm D -10.2 °C @ 0 cm, -11.7 °C @ 5 cm, -11 °C @ 10 cm, -10.1 °C @ 15 cm, -9.4 °C @ 20 cm, -9.1 °C @ 25 cm, -8.9 °C @ 30 cm, -8.6 °C @ 35 cm, -8.4 °C @ 40 cm, -8.2 °C @ 50 cm, -8 °C @ 60 cm, -7.8 °C @ 70 cm, -7.7 °C @ 80 cm, -7.6 °C @ 90 cm, -7.4 °C @ 100 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 256680

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 12:41

615 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Sigmund@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps Comment:  Fra Longyearpasset og mot Fardalen.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps Comment:  Sørøst siden av Teltberget
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry Overflaten er preget av tynn skare fra underkjølt regn fra 15. Feb. Skaren blir tydeligere med høyden over havet. Rim på toppen av skaren. Lite vind de siste dagene og fokksnøen er stabil. Kantkorn i forbindelse med 15. Januar skaren har utviklet seg og var her mer potent enn det jeg har opplevd tidligere.

Weather

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kantkorn over skare kan påvirkes av en skiløper der snødekket over er tynt og gi skred store nok til å begrave en skiløper. Kan også fjernutløses. Skiløpere bør være bevisst på å søke mot et tykkere snødekke og være obs på fare tegn som drønn i snødekket. Skuterkjørere bør holde seg i ofte kjørte spor og traseer. Kuling fra sørøst på søndag kan gi fokksnøproblem og enkelte steder kan overflaterim dekkes av fokksnø og bli et aktivt skredproblem Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Laget brøyt lett der snødekket over var tynt. Men fikk ikke forplanting på test med tykkere snødekke over. Fikk heller ingen faretegn på veien.

Tests

ECTP4@23cmQ2 Poor

Snow Profile

1 cm F SH 4 mm D, 1 cm K MFcr, 20 cm 1F RG, 2 cm F FC 2 mm Nedre del, 0.5 cm K MFcr, 4 cm F FC, 20 cm 1F RG, 10 cm P MF, 2 cm F DH 2 mm -11 °C @ 0 cm, -9.2 °C @ 10 cm, -8.1 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -6.4 °C @ 40 cm, -6.4 °C @ 60 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 256678

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

19.02.2021 kl. 12:00

666 masl

MariE (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 1 Of:  Notes Copyright:  MariE

Notes

Overflaterim

ObsID: 256618

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

18.02.2021 kl. 10:52

66 masl

Kobo@ANG (Unknown)

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTN27@25cmQ1

Snow Profile

25 cm 4F DF, 20 cm K RG, 1 cm K MFcr, K RG, 24 cm K MF, 50 cm 1F RG

ObsID: 256294

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

18.02.2021 kl. 10:47

137 masl

DELETED_f818786f-27fe-4f05-ac44-707930315b54 (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Good

Snow Profile

5 cm 4F DF M, 10 cm 4F RG M, 50 cm 1F RG M, 15 cm P RG M, 0.5 cm I IF D, 15 cm 1F RG M, 2 cm 1F FC M, 10 cm 1F RG M 1 tests connected to snow profile Very cintered and homogene moist packed snow.

ObsID: 256293

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 16:40

99 masl

Benjamin.Lappan@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Benjamin.Lappan@ANG Comment:  snow profil, weak layer at 39-41cm depth, small ice layer with faceted snow
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Benjamin.Lappan@ANG Comment:  Snow profil in a gully
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Benjamin.Lappan@ANG Comment:  snow crystals of 2cm thick weak layer at depth of 39-41cm

Snow Cover

120 cm in total Heavy snow drift 120 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Moist

Snow Profile

ObsID: 256197

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 15:06

92 masl

Ruben@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Quick temperature change Area: At this place

Tests

ECTX Good CTH24

Snow Profile

0.1 cm P- MFcr, 30 cm 1F RG, 2 cm 4F FCxr Øvre del, 24 cm K RG, 0.5 cm I IF, 40 cm 1F FC, 0.5 cm I IF Øvre del 1 tests connected to snow profile

ObsID: 256313

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 15:05

100 masl

Hans Skau. ANG (Unknown)

Danger Sign

Quick temperature change Change from -20 to -1 the last week. Different temperatures in the snowpack

Tests

ECTX Good Ingen tegn på skred

ObsID: 256304

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 14:49

66 masl

TimWaring@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Quick temperature change

Tests

ECTN27@25cmQ1 Good

Snow Profile

25 cm 4F DF/RG D-M, 22 cm K RG D, 1 cm K MFcr D, 25 cm K RG, 21 cm K MFcl D-M, 2 cm 4F FC D, 50 cm 1F RG

ObsID: 256299

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 14:30

75 masl

Ingrid@ang (Unknown)

Danger Sign

Quick temperature change

Tests

ECTX Good

Snow Profile

Profilen ble laget 130 cm ned i snødekket.

ObsID: 256295

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 14:18

114 masl

JonasHaass@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  JonasHaass@ANG
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  JonasHaass@ANG Comment:  At some locations old ice layer. Very fractured and only at some positions visible
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Quick temperature change Quick rise in temperature (max between 0 and 1 degree)

Tests

ECTX Good No fracture, no propagation, no weak layer visible.

Snow Profile

15 cm 4F DF M, 55 cm 1F RG D, 75 cm P RG D, 55 cm I IF D Only to thick ice layer at the bottom, which is very hard and 50cm thick. (Ice layer is bed surface)

ObsID: 256308

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 14:00

85 masl

Peder@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Peder@ANG
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift

Quick temperature change Område: På dette stedet. Beskrivelse: Null grader i lufta

Tests

ECTX Good

Snow Profile

15 cm 4F DF M, 55 cm 1F RG D, 70 cm P RG D, 50 cm I IF 1 tests connected to snow profile

ObsID: 256300

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 14:00

78 masl

AaronANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  AaronANG
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Quick temperature change

Tests

ECTX Good

Snow Profile

25 cm 4F DF M, 70 cm 1F RG D, 3 cm K IF D, 32 cm P D, 20 cm I IF D The Knifehard 3cm layer was 1mm on the left and 5cm in the right.

ObsID: 256305

Nordenskiöld Land / Mary Ann S Polarrigg /

Snow

17.02.2021 kl. 14:00

92 masl

AsgerSkau@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Quick temperature change

Tests

ECTX Good

Snow Profile

15 cm 4F DF M, 22 cm 1F RG D, 24 cm 1F+ RG D, 22 cm 1F-P RG D, 45 cm P RG D 1 tests connected to snow profile

ObsID: 256315

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 14:00

75 masl

Franziska@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

15 cm in total Moderate snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry

Weather

No precipitation -0.1 °C 100% clouds

Tests

ECTP20@90cmQ1 Good

ECTP15@30cmQ1 Good

ECTP10@20cmQ3 Poor

Snow Profile

15 cm F RG D, 20 cm 4F FC, 40 cm 1F FC, 1 cm K MFcr, 14 cm P FC, 3 cm K MFcr, 20 cm 4F FC, 40 cm 1F FC -1.1 °C @ 0 cm, -5.7 °C @ 10 cm, -7.8 °C @ 20 cm, -9.5 °C @ 30 cm, -10.2 °C @ 40 cm, -13.1 °C @ 50 cm, -13.1 °C @ 60 cm, -13.3 °C @ 70 cm, -14.9 °C @ 80 cm, -15.9 °C @ 90 cm, -15.8 °C @ 100 cm

ObsID: 256298

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 14:00

85 masl

anelusie@ang (Unknown)

Tests

ECTX Good

Snow Profile

15 cm 4F RG, 50 cm 1F RG, 15 cm P RG, 0.5 cm I IF, 20 cm 1F RG, 2 cm 1F FC

ObsID: 256303

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 14:00

99 masl

Matsjnordmo@ANG (Unknown)

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Svakt lag etter 10cm. På steder med mer snø kan det være fare for større skred. Forecast correct

Notes

Profil gjort under skredkurs.

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry

Danger Sign

Quick temperature change Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Temperaturstigningen startet for tre dager siden. Gått fra 16 minus til -1 på fire dager

Weather

No precipitation -1 °C Gått fra kaldt til mildt vær. Vært regn i luften tidligere i uka. Snøkrystallene smelter på skredkortet og dermed vanskelig å studere

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small NE, E below 100 masl Profil gjort i et bekkefar på østvendt side. Trolig irrelevant for andre østvendte sider pga stedet for testen.

Tests

CTE17@30cmQ2 Good Brudd mellom to forskjellige lag. Tegn av kantkornet snø.

ECTN26@100cmQ3 Good Får utslag mot bakken, 10cm lag med kantkornet snø.

ECTP2@15cmQ1 Poor På slag to utløses et 0,5cm islag på kantkornet snø

Snow Profile

10 cm F DF, 0.5 cm I IF Hele laget Islag, gir utslag på ECTP2@11Q1, 1 cm F FC Hele laget Svakt lag, hvor islaget over sklir på, 15 cm 1F RG, 1 cm F FC På CTP@16Q2 fikk vi brudd i dette laget, oppdaget det ikke før vi fikk bruddet. Mest sannsynlig et lag på tur til å forsvinne på grunn av temperatur stigning., 20 cm 4F RG, 10 cm 1F RG, 3 cm P MFcr, 1 cm 4F FC, 35 cm P, 10 cm F FC Hele laget Utslag på ECTN@26 Blokken var ikke helt isolert på bunnen, men fikk fortsatt utslag her. 1 tests connected to snow profile

ObsID: 256311

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 13:59

86 masl

Lars Chr. ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Quick temperature change

Tests

ECTX Good

Snow Profile

0.1 cm F MFcr, 18 cm 4F DF, 8 cm 1F RG, 16 cm 4F DF, 8 cm K RG, 79 cm P RG, 3 cm I IF, 10 cm K MF, 18 cm P RG

ObsID: 256309

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 13:36

74 masl

Hermann.Slinger@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Hermann Slinger@ANG Comment:  Brudd på CTH24, 30cm, Q2
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Hermann Slinger@ANG
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Quick temperature change

Tests

ECTX Good

CTH25@30cmQ2 Good

Snow Profile

0.2 cm I MFcr, 30 cm 1F RG, 2 cm 1F DF/FCxr Øvre del, 30 cm K RG, 0.5 cm I IF, 40 cm 1F FC, 0.5 cm I IF 1 tests connected to snow profile

ObsID: 256326

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 13:30

74 masl

Karijaquesson@ang (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

230 cm in total Heavy snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye akumulert snø på østsiden av bekkedalen observasjonen ble gjort.

Quick temperature change Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Væromslag fra ÷12 søndag 14.02 til +1 onsdag 17.02

Weather

0.1 °C 90% clouds

Tests

CTN Good Klarer ikke løse ut noe.

ECTX Good Klarte ikke løse ut noe på stabilitetstester.

Snow Profile

15 cm F DF/RG Nedre del Mulig å få brudd her på større belastning en testene. Q3, 20 cm 4F RG/FC, 40 cm 1F FC/FCxr, 1 cm K MFcr, 15 cm F FC, 1 cm K IF Antar at dette er skaren fra den underkjølte snøen som kom 15 jan., 20 cm 4F FC, 40 cm 1F FC/FCxr -1.1 °C @ 0 cm, -5.7 °C @ 10 cm, -7.8 °C @ 20 cm, -9.5 °C @ 30 cm, -10.2 °C @ 40 cm, -13.1 °C @ 50 cm, -13.1 °C @ 60 cm, -13.3 °C @ 70 cm, -14.9 °C @ 80 cm, -15.9 °C @ 90 cm, -15.8 °C @ 100 cm Snøprofilen ble gjort i lesiden av trang bekkedal. Mye akkumulert snø. Mye lokale variasjoner. Fra andre tester i samme område.

ObsID: 256668

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

16.02.2021 kl. 13:30

61 masl

HoltH@unis (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 2 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 3 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 4 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 5 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 6 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 7 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis Comment:  toppskavlene på Gruvefjellet (over Nybyen) begynner å bli ganske store, men det er ser ut som det er veldig lite snø i skredbaner under skavlene.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 9 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 10 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 11 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis Comment:  over Huset.

Snow Cover

oversikt bilder. svart-hvite bilder pga flatlys i dag.

ObsID: 255856

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

16.02.2021 kl. 11:26

409 masl

HoltH@unis (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis Comment:  toppskavlene på Platåberget (norde del)
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis Comment:  ikke så mye snø på ruten opp til varden.
Image Of Weather
Image 4 of 4 Of:  Weather Copyright:  HoltH@unis

Avalanche Activity

16. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity ingen skredaktivitet i Longyeardalen i det siste.

Snow Cover

No snowdrift 3 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Moist 2-3 cm nysnø de siste 48 timer. Nysnø er fortsatt jevnt fordelt i terrenget og er fuktig med varmere vær. Snøen under nysnøen varier mellom hard, gamle fokksnø og avblåst skaren i område varden. Enkelte (micro)leheng har opp til 10 cm med 4F fokksnø. Fuktighet av nysnø vil begrense snø tilgengelig for vindtransport. Toppskavlene på Platåberget er ikke veldig store enda -- de største er i rennene over Huset.

Danger Sign

Whumpf sound Jeg fikk flere drønn i snøen i dag ogsa. For det meste mest i områder hvor gamle fokksnøen er hardere og tynnere. Drønn var ganske isolerte.

Weather

No precipitation -0.5 °C 3 m/s from SW ↗ 52% clouds Varmere de siste par dagene. Underkjølt yr i går i byen. Rolig vindforhold.

Avalanche Danger Assessment

Jeg har ikke observert ustabilitet i fokksnøen i Longyeardalen i de siste 24 timer. Hovedproblemet for øyeblikket er kantkorn under skaren fra 15 januar, men begrenset snødekket rundt Longyeardalen vil begrense skredstørrelse og utbredelsen av problemet. Jeg håper at vedvarende svakt lag problemet blir litt mindre potent med lavere lufttemperaturer og frysing (refreezing) av den nysnøen. Observasjonen gjelder lokalvarslingen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Kantkorn under 15 januar skaren virker som hovedproblemet i Longyeardalen i dag. En skiløper kan påvirke kantkorn og laget er ganske lett å løse ut i stabilitetstester. Med begrenset snødekket i Longyeardalen skredstørrelse fra dette problemet er maks str 2.

Tests

ECTP11@25cm sudden collapse

Snow Profile

2 cm F PP/MF M det blir var neste MF skare..., 10 cm 4F RGwp, 12 cm 1F RGwp, 0.5 cm K MFcr, 2.5 cm F FC 2 mm Øvre del, 15 cm 1F+ RGsr, 10 cm P RGsr, 30 cm P+ RGsr, 15 cm K RGsr, 5 cm 1F FC 1 mm -3.5 °C @ 0 cm, -6.5 °C @ 5 cm, -8 °C @ 10 cm, -9.7 °C @ 20 cm, -10.4 °C @ 30 cm, -10.6 °C @ 40 cm, -10.4 °C @ 50 cm, -9.9 °C @ 70 cm, -9 °C @ 90 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 255816

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

16.02.2021 kl. 07:14

31 masl

Keyser@LRKHskredgrupe (Unknown)

Danger Sign

Quick temperature change Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: -10/-12 på søndag til 0 grader nå på torsdagsmorgenen

ObsID: 255745

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.