Avalanche forecast for Nordenskiöld Land Thursday 2021-02-18

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

There is a persistent weak layer buried in the snowpack that may be triggered by a skier or snowmobile. Remote triggering possible on hotspots or on convex terrain where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest., change to breeze from the south during renoon.
-9 °C to -2 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-8 °C to -4 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

18.02.2021 kl. 10:52

66 masl

Kobo@ANG (Unknown)

Tests

ECTN27@25cmQ1

Danger Sign

No signs observed

Snow Profile

25 cm 4F DF, 20 cm K RG, 1 cm K MFcr, K RG, 24 cm K MF, 50 cm 1F RG

ObsID: 256294

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

18.02.2021 kl. 10:47

137 masl

DELETED_f818786f-27fe-4f05-ac44-707930315b54 (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Good

Snow Profile

5 cm 4F DF M, 10 cm 4F RG M, 50 cm 1F RG M, 15 cm P RG M, 0.5 cm I IF D, 15 cm 1F RG M, 2 cm 1F FC M, 10 cm 1F RG M 1 tests connected to snow profile Very cintered and homogene moist packed snow.

ObsID: 256293

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 16:40

99 masl

Benjamin.Lappan@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Benjamin.Lappan@ANG Comment:  snow profil, weak layer at 39-41cm depth, small ice layer with faceted snow
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Benjamin.Lappan@ANG Comment:  Snow profil in a gully
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Benjamin.Lappan@ANG Comment:  snow crystals of 2cm thick weak layer at depth of 39-41cm

Snow Cover

120 cm in total Heavy snow drift 120 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Moist

Snow Profile

ObsID: 256197

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 15:06

92 masl

Ruben@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Good CTH24

Danger Sign

Quick temperature change Area: At this place

Snow Profile

0.1 cm P- MFcr, 30 cm 1F RG, 2 cm 4F FCxr Øvre del, 24 cm K RG, 0.5 cm I IF, 40 cm 1F FC, 0.5 cm I IF Øvre del 1 tests connected to snow profile

ObsID: 256313

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 15:05

100 masl

Hans Skau. ANG (Unknown)

Tests

ECTX Good Ingen tegn på skred

Danger Sign

Quick temperature change Change from -20 to -1 the last week. Different temperatures in the snowpack

ObsID: 256304

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 14:49

66 masl

TimWaring@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTN27@25cmQ1 Good

Danger Sign

Quick temperature change

Snow Profile

25 cm 4F DF/RG D-M, 22 cm K RG D, 1 cm K MFcr D, 25 cm K RG, 21 cm K MFcl D-M, 2 cm 4F FC D, 50 cm 1F RG

ObsID: 256299

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 14:30

75 masl

Ingrid@ang (Unknown)

Tests

ECTX Good

Danger Sign

Quick temperature change

Snow Profile

Profilen ble laget 130 cm ned i snødekket.

ObsID: 256295

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 14:18

114 masl

JonasHaass@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  JonasHaass@ANG
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  JonasHaass@ANG Comment:  At some locations old ice layer. Very fractured and only at some positions visible
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Good No fracture, no propagation, no weak layer visible.

Danger Sign

Quick temperature change Quick rise in temperature (max between 0 and 1 degree)

Snow Profile

15 cm 4F DF M, 55 cm 1F RG D, 75 cm P RG D, 55 cm I IF D Only to thick ice layer at the bottom, which is very hard and 50cm thick. (Ice layer is bed surface)

ObsID: 256308

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 14:00

85 masl

Peder@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  Peder@ANG
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Good

Danger Sign

Recent snowdrift

Quick temperature change Område: På dette stedet. Beskrivelse: Null grader i lufta

Snow Profile

15 cm 4F DF M, 55 cm 1F RG D, 70 cm P RG D, 50 cm I IF 1 tests connected to snow profile

ObsID: 256300

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 14:00

78 masl

AaronANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  AaronANG
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Good

Danger Sign

Quick temperature change

Snow Profile

25 cm 4F DF M, 70 cm 1F RG D, 3 cm K IF D, 32 cm P D, 20 cm I IF D The Knifehard 3cm layer was 1mm on the left and 5cm in the right.

ObsID: 256305

Nordenskiöld Land / Mary Ann S Polarrigg /

Snow

17.02.2021 kl. 14:00

92 masl

AsgerSkau@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Good

Danger Sign

Quick temperature change

Snow Profile

15 cm 4F DF M, 22 cm 1F RG D, 24 cm 1F+ RG D, 22 cm 1F-P RG D, 45 cm P RG D 1 tests connected to snow profile

ObsID: 256315

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 14:00

75 masl

Franziska@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

15 cm in total Moderate snow drift Much loose snow (10-30cm) Dry

Tests

ECTP20@90cmQ1 Good

ECTP15@30cmQ1 Good

ECTP10@20cmQ3 Poor

Weather

No precipitation -0.1 °C 100% clouds

Snow Profile

15 cm F RG D, 20 cm 4F FC, 40 cm 1F FC, 1 cm K MFcr, 14 cm P FC, 3 cm K MFcr, 20 cm 4F FC, 40 cm 1F FC -1.1 °C @ 0 cm, -5.7 °C @ 10 cm, -7.8 °C @ 20 cm, -9.5 °C @ 30 cm, -10.2 °C @ 40 cm, -13.1 °C @ 50 cm, -13.1 °C @ 60 cm, -13.3 °C @ 70 cm, -14.9 °C @ 80 cm, -15.9 °C @ 90 cm, -15.8 °C @ 100 cm

ObsID: 256298

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 14:00

85 masl

anelusie@ang (Unknown)

Tests

ECTX Good

Snow Profile

15 cm 4F RG, 50 cm 1F RG, 15 cm P RG, 0.5 cm I IF, 20 cm 1F RG, 2 cm 1F FC

ObsID: 256303

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 14:00

99 masl

Matsjnordmo@ANG (Unknown)

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift Storm slab (soft slab) Dry

Tests

CTE17@30cmQ2 Good Brudd mellom to forskjellige lag. Tegn av kantkornet snø.

ECTN26@100cmQ3 Good Får utslag mot bakken, 10cm lag med kantkornet snø.

ECTP2@15cmQ1 Poor På slag to utløses et 0,5cm islag på kantkornet snø

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Svakt lag etter 10cm. På steder med mer snø kan det være fare for større skred. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 1 - Small NE, E below 100 masl Profil gjort i et bekkefar på østvendt side. Trolig irrelevant for andre østvendte sider pga stedet for testen.

Weather

No precipitation -1 °C Gått fra kaldt til mildt vær. Vært regn i luften tidligere i uka. Snøkrystallene smelter på skredkortet og dermed vanskelig å studere

Danger Sign

Quick temperature change Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Temperaturstigningen startet for tre dager siden. Gått fra 16 minus til -1 på fire dager

Notes

Profil gjort under skredkurs.

Snow Profile

10 cm F DF, 0.5 cm I IF Hele laget Islag, gir utslag på ECTP2@11Q1, 1 cm F FC Hele laget Svakt lag, hvor islaget over sklir på, 15 cm 1F RG, 1 cm F FC På CTP@16Q2 fikk vi brudd i dette laget, oppdaget det ikke før vi fikk bruddet. Mest sannsynlig et lag på tur til å forsvinne på grunn av temperatur stigning., 20 cm 4F RG, 10 cm 1F RG, 3 cm P MFcr, 1 cm 4F FC, 35 cm P, 10 cm F FC Hele laget Utslag på ECTN@26 Blokken var ikke helt isolert på bunnen, men fikk fortsatt utslag her. 1 tests connected to snow profile

ObsID: 256311

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 13:59

86 masl

Lars Chr. ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Good

Danger Sign

Quick temperature change

Snow Profile

0.1 cm F MFcr, 18 cm 4F DF, 8 cm 1F RG, 16 cm 4F DF, 8 cm K RG, 79 cm P RG, 3 cm I IF, 10 cm K MF, 18 cm P RG

ObsID: 256309

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 13:36

74 masl

Hermann.Slinger@ANG (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Hermann Slinger@ANG Comment:  Brudd på CTH24, 30cm, Q2
Image Of Tests
Image 2 of 3 Of:  Tests Copyright:  Hermann Slinger@ANG
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Tests

ECTX Good

CTH25@30cmQ2 Good

Danger Sign

Quick temperature change

Snow Profile

0.2 cm I MFcr, 30 cm 1F RG, 2 cm 1F DF/FCxr Øvre del, 30 cm K RG, 0.5 cm I IF, 40 cm 1F FC, 0.5 cm I IF 1 tests connected to snow profile

ObsID: 256326

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

17.02.2021 kl. 13:30

74 masl

Karijaquesson@ang (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

230 cm in total Heavy snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Storm slab (soft slab) Dry

Tests

CTN Good Klarer ikke løse ut noe.

ECTX Good Klarte ikke løse ut noe på stabilitetstester.

Weather

0.1 °C 90% clouds

Danger Sign

Recent snowdrift Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye akumulert snø på østsiden av bekkedalen observasjonen ble gjort.

Quick temperature change Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Væromslag fra ÷12 søndag 14.02 til +1 onsdag 17.02

Snow Profile

15 cm F DF/RG Nedre del Mulig å få brudd her på større belastning en testene. Q3, 20 cm 4F RG/FC, 40 cm 1F FC/FCxr, 1 cm K MFcr, 15 cm F FC, 1 cm K IF Antar at dette er skaren fra den underkjølte snøen som kom 15 jan., 20 cm 4F FC, 40 cm 1F FC/FCxr -1.1 °C @ 0 cm, -5.7 °C @ 10 cm, -7.8 °C @ 20 cm, -9.5 °C @ 30 cm, -10.2 °C @ 40 cm, -13.1 °C @ 50 cm, -13.1 °C @ 60 cm, -13.3 °C @ 70 cm, -14.9 °C @ 80 cm, -15.9 °C @ 90 cm, -15.8 °C @ 100 cm Snøprofilen ble gjort i lesiden av trang bekkedal. Mye akkumulert snø. Mye lokale variasjoner. Fra andre tester i samme område.

ObsID: 256668

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

16.02.2021 kl. 13:30

61 masl

HoltH@unis (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 2 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 3 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 4 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 5 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 6 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 7 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis Comment:  toppskavlene på Gruvefjellet (over Nybyen) begynner å bli ganske store, men det er ser ut som det er veldig lite snø i skredbaner under skavlene.
Image Of Snow Cover
Image 8 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 9 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 10 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 11 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis Comment:  over Huset.

Snow Cover

oversikt bilder. svart-hvite bilder pga flatlys i dag.

ObsID: 255856

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

16.02.2021 kl. 11:26

409 masl

HoltH@unis (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis Comment:  toppskavlene på Platåberget (norde del)
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis Comment:  ikke så mye snø på ruten opp til varden.
Image Of Weather
Image 4 of 4 Of:  Weather Copyright:  HoltH@unis

Snow Cover

No snowdrift 3 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Moist 2-3 cm nysnø de siste 48 timer. Nysnø er fortsatt jevnt fordelt i terrenget og er fuktig med varmere vær. Snøen under nysnøen varier mellom hard, gamle fokksnø og avblåst skaren i område varden. Enkelte (micro)leheng har opp til 10 cm med 4F fokksnø. Fuktighet av nysnø vil begrense snø tilgengelig for vindtransport. Toppskavlene på Platåberget er ikke veldig store enda -- de største er i rennene over Huset.

Tests

ECTP11@25cm sudden collapse

Avalanche Danger Assessment

Jeg har ikke observert ustabilitet i fokksnøen i Longyeardalen i de siste 24 timer. Hovedproblemet for øyeblikket er kantkorn under skaren fra 15 januar, men begrenset snødekket rundt Longyeardalen vil begrense skredstørrelse og utbredelsen av problemet. Jeg håper at vedvarende svakt lag problemet blir litt mindre potent med lavere lufttemperaturer og frysing (refreezing) av den nysnøen. Observasjonen gjelder lokalvarslingen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Kantkorn under 15 januar skaren virker som hovedproblemet i Longyeardalen i dag. En skiløper kan påvirke kantkorn og laget er ganske lett å løse ut i stabilitetstester. Med begrenset snødekket i Longyeardalen skredstørrelse fra dette problemet er maks str 2.

Weather

No precipitation -0.5 °C 3 m/s from SW ↗ 52% clouds Varmere de siste par dagene. Underkjølt yr i går i byen. Rolig vindforhold.

Avalanche Activity

16. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity ingen skredaktivitet i Longyeardalen i det siste.

Danger Sign

Whumpf sound Jeg fikk flere drønn i snøen i dag ogsa. For det meste mest i områder hvor gamle fokksnøen er hardere og tynnere. Drønn var ganske isolerte.

Snow Profile

2 cm F PP/MF M det blir var neste MF skare..., 10 cm 4F RGwp, 12 cm 1F RGwp, 0.5 cm K MFcr, 2.5 cm F FC 2 mm Øvre del, 15 cm 1F+ RGsr, 10 cm P RGsr, 30 cm P+ RGsr, 15 cm K RGsr, 5 cm 1F FC 1 mm -3.5 °C @ 0 cm, -6.5 °C @ 5 cm, -8 °C @ 10 cm, -9.7 °C @ 20 cm, -10.4 °C @ 30 cm, -10.6 °C @ 40 cm, -10.4 °C @ 50 cm, -9.9 °C @ 70 cm, -9 °C @ 90 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 255816

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

16.02.2021 kl. 07:14

31 masl

Keyser@LRKHskredgrupe (Unknown)

Danger Sign

Quick temperature change Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: -10/-12 på søndag til 0 grader nå på torsdagsmorgenen

ObsID: 255745

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

15.02.2021 kl. 19:45

424 masl

HoltH@unis (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  HoltH@unis
Image Of Tests
Image 2 of 2 Of:  Tests Copyright:  HoltH@unis

Tests

ECTP6@17cm Poor Sudden collapse with energy.

Avalanche Danger Assessment

Ser ut som kantkorn problemet / vedvarende svakt lag ble mer potent i de siste 24 timer. Flere drønn i snøen observert rundt Longyearbyen i dag. Profilen og stabilitetstest viser kantkorn under skare er nå ganske reaktiv. Jeg tror kantkorn problemet er hovedproblemet for øyeblikket. Hvis dette problemet er lett å løse ut over en stor del av regionen er vi kanskje tilbake opp mot fg3.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW After getting several widespread collapses, i dug a quick pit to see what the noise was about. Seems as though the latest snow from the weekend possibly in combination with warmer temperatures (the overlying wind slab now feels softer and rubbery) has in some locations reactivated the facets under the 15 january (?) crust. Not sure to what extent this avalanche problem has become this potent regionally, but i was in this area yesterday with no collapses. This snowpack structure is at least fairly widespread in the area around Longyearbyen, but since i've only observed the problem being this potent and reactive here, i put utbredelse as få bratte heng.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden

Snow Profile

3 cm F PP, 7 cm 1F RGwp, 6 cm 4F RGwp, 1 cm P MFcr, 2 cm F FC 2 mm Øvre del Kantkorn under 15 januar skare., 7 cm P RG, 2 cm F FC 2 mm, 25 cm P- FCxr, 5 cm 1F FC/MF 1 tests connected to snow profile Fairly thin snowpack in the areas with the worst collapsing.

ObsID: 255707

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

15.02.2021 kl. 15:50

16 masl

elke@unis (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  elke@unis

Weather

Freezing rain -5 °C Mer underkjølt yr kanskje, men danner tynt islag på overflater likevel.

ObsID: 255677

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

15.02.2021 kl. 15:00

619 masl

niclasf (Unknown)

Weather

No precipitation from SW ↗ 100% clouds Calmer on glacier, higher winds on ridge 10-12 ms. moderate snow drift covering tracks and building small cornices. Wind locally shifting between w-s

Danger Sign

Whumpf sound One whumpf on glacier and one on way up Trollsteinen

ObsID: 255702

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

15.02.2021 kl. 11:02

543 masl

Loup Supéry (Unknown)

Snow Cover

About 10cm fresh powder over a soft slab that rests on a sensitive weak layer

Weather

Snow -7 °C from W → Unsure about windspeed. Gusts probably up to 15/16 meters per second

Notes

On the marked location in the flat between Larsbreen isgrotte and Trollsteinen ridge, I triggered a massive collapse in the weak layer by skiing. I could hear the sound of it propagating for 3-4 seconds after it started, and felt the top slab sagging under me. Be careful with remote triggering these days

ObsID: 255689

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

15.02.2021 kl. 08:21

257 masl

okm (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  okm
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  okm Comment:  Bilde fra litt før man svinger ned til svea nord

Snow Cover

Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Snøfåkk med litt nysnø over. Noe mer løssnø og mykere fåkkskavler oppe på breen.

ObsID: 255586

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

15.02.2021 kl. 08:19

220 masl

okm (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  okm
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  okm

Snow Cover

Some snow drift Some loose snow (1-10cm)

ObsID: 255582

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.