Avalanche forecast for Nordenskiöld Land Sunday 2021-01-24

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

In some isolated features, mainly in northern aspects, wind slabs might cover a persistent weak layer of surface hoar og ice. It might be easy to trigger avalanches in in those areas. Persistent weak layers of facets are in general hard to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near the ground

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Unlikely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from east.
-23 °C to -13 °C at 700 m a.s.l.
Clear skies.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast.
-17 °C to -15 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

24.01.2021 kl. 17:06

442 masl

Kjetil@obskorps (****)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Det eneste problemet jeg finner i dag er kantkorn nesten ved bakken eller ved bakken. Veldig veldig vanskelig å få til noe skred på dette laget, men om det går, så blir det strl 3 skred.

Avalanche Danger Assessment

1 Low Generelt stabile forhold. Lite problem med fokksnø, og det rimlaget som har vært rapportert kan sannsynligvis fjernes. Lite response på det kantkorn ved bakken. Det er veldig vanskelig å få utløst noe på det, men om man skulle klare det, så blir det større skred. Om det kommer noe snø oppå dette øverste islaget kan det bli spennende.

Snow Profile

1 cm F PP, 0.5 cm P MFcr, 0.5 cm 4F FC 1 mm, 2 cm 4F DF 1 mm, 20 cm P RG, 10 cm 1F MF 1 mm, 2 cm 4F FC/FCxr 2 mm, 1 cm K IF, 2 cm 4F FC 2 mm -15.8 °C @ 0 cm, -13.9 °C @ 10 cm, -12.5 °C @ 20 cm, -10.8 °C @ 30 cm, -8.8 °C @ 40 cm 1 tests connected to snow profile Tok denne profilen på nesten samme plass som den 9.Januar. Målet var å sammenligne det svake laget som da utløste et skred, med dagens.

Danger Sign

No signs observed

Weather

Litt trekk fra øst, snøbyger som kommer og går, men på Fritthavn er det nesten vindstille

Tests

ECTX Good

Snow Cover

Lite snø for årstiden. I bunnen av Todalen, Bødalen og Fardalen er det mer snø. Snødekket er fremdeles preget av det islaget som kom for to uker siden. Lett snødryss sammen med litt rim over isen altså. Under is/creme-brulee laget er det antydnig til kantkorndannelse. Dette islaget er tykkere nede i Longyearbyen enn høyere opp der det er litt sprøere. Kantkorn under is ligger på delvis nedbrutt nysnø. Lengere ned er det lagdeling i varierende fokksnø. Det laget med rim som har blitt rapportert inni her, er nok godrt blandet med nysnø/fokksnø og jeg har ikke fått noe reaksjon fra dette laget den siste uka. Tror det kan fjernes som et skredproblem. Det som på denne plassen var et betydelig problem for 2 uker siden, nemlig kantkorn nesten ved bakken (over skare) er der fremdels, men er ikke like responsivt nå. Mulig kornene er sammenfrosset mer, mer avrundet, eller at laget har blitt tykkere. Iallafall ingen utslag på kompresjonstest. Kantkorn ved bakken går til brudd, men dette er veldig godt gjemt under is.

ObsID: 251743

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

23.01.2021 kl. 19:33

440 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps Comment:  Platåfjellets Nordside, på vei opp til Varden
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps Comment:  Platåfjellet ved Varden. Østvendt fjellside. Lite snø
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps Comment:  Platåfjellets østside
Image Of Snow Cover
Image 8 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps Comment:  Område for snøprofil. Samme eksposisjon som Østsiden av Platåfjellet, så det kan være representativt for øverste del av Platåfjellet mot Longyearbyen

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Dette problemet er godt begravd, og ikke veldig potent i Longyearbyen. Lite snø vil gjøre at det ikke blir større enn strl2 skred. Regner med at probleemt er støre for regionen enn her.

Avalanche Danger Assessment

For Longyearbyen er skredproblemet med kantkorn ved bakken mindre enn i regionen. Ellers er det hardt, og det problemet med nedføyket rim finner jeg ikke i dag. Lite som skjer

Snow Profile

0.5 cm F SH 1 mm, 1 cm K MFcr, 0.7 cm 4F FC 1 mm, 3 cm 4F DF/PP 1 mm/1 mm, 25 cm P RG, 2 cm 1F FC 2 mm -16 °C @ 0 cm, -15.6 °C @ 5 cm, -13.5 °C @ 10 cm, -12.6 °C @ 15 cm, -12 °C @ 20 cm, -11.2 °C @ 25 cm, -10 °C @ 30 cm Profilen er tatt i en østvendt område på toppen av Platåfjellet i et forsøk på å være representativ for østside av platåfjellet. Mulig det er mer vindpåvirket her oppe, enn i de faktiske hengene.

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTPV@1cmQ3 Det øverste islaget går til brudd ved frigjøring. Litt usikker på om det er Q2 eller Q3 brudd. Uansett ingen fare nå, men begynnende kantkorn under.

Snow Cover

Snødekket bærer preg av det tynne islaget som ligger øverst. Innimellom er det enkelte lommer med fokksnø oppå dette islaget. Det er nå et lag med rim oppå dette islaget. Og det begynner nå å danne seg kantkorn under islaget. Ingen av disse to er problem akkurat nå, men med mer snø oppå vil dette kunne bli et problem. Videre nedover er det variasjoner av fokksnø, før man er ved kantkorn ved bakken, eller nesten ved bakken. Generelt er det fremdeles lite snø for årstiden. I Longyearbyen er det få eller ingen sammenhengende flak som kan bli store skred.

ObsID: 251545

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

23.01.2021 kl. 13:00

811 masl

Kristin (Unknown)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Kristin Comment:  Svakt rimlag
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Kristin Comment:  Bruddoverflate

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). A big and identifiable crystal in the weak layer. W Tydelig rimlag under ca 15 cm med hard fokksnø. Laget gikk lett til brudd da vi gravde en profil, men opplevde hverken drønn eller skytende sprekker. Observerte alikevel tydelig forplantning av kollaps da vi gravde profil. Bruddflaten var glatt og gjevn. Vi valgde derfor å snu på dette punktet og valgte en annen nedkjøring.

ObsID: 251548

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

23.01.2021 kl. 12:13

786 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps Comment:  Snødekket på platåfjella og innover Adventdalen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps Comment:  Fra Ryggen til Trollsteinen - gruvefjellet - Hjortfjellet
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps Comment:  Larsbreen - Platåfjellet
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps Comment:  LarsHjertafjell og østsiden av Adventtoppen

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm)

ObsID: 251513

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

22.01.2021 kl. 13:47

393 masl

Sigmund@obskorps (****)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket virker stabilt. Kan være at fokksnø har lagt seg over skarelaget. Virker stabilt fremover Forecast correct ser bra ut

Weather

No precipitation -13 °C 6 m/s from S ↑

Tests

ECTX Good

Snow Cover

No snowdrift Crust Snødekket rundt Longyearbyen er fortsatt preget av skarehinna etter det underkjølte regnet forrige fredag. Det ser ut til a bygge seg opp noe kantkorn i den myke snøen under skarelaget. Fokksnøen under virker fast og stabil. Kantkorn i bunn er vanskelig å påvirke.

Snow Profile

1 cm K MFcr, 4 cm F PP/FC, 2 cm 1F RG, 3 cm 4F RG, 30 cm 1F RG, 30 cm P RG, 2 cm F FC 2 mm -14.4 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -10 °C @ 30 cm, -8 °C @ 40 cm, -7 °C @ 50 cm, -7 °C @ 60 cm, -6 °C @ 70 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 251349

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

22.01.2021 kl. 10:30

382 masl

elke@unis (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -13 °C 6 m/s from SE ↖

Tests

ECTN2@4cmQ2

ECTPV@1cmQ2

Snow Profile

1 cm I IF, 0.5 cm F FC 1 mm, 2 cm P MF Fuktig graupel fra forrige uke som er frosset sammen, men ikke så hard som skare., 5.5 cm F PPgp 1 mm/2 mm Graupel fra forrige uke som ikke er sammenfrosset., 4 cm 1F DF 1 mm, 0.5 cm F SH/PP 1 mm/3 mm Overflaterim blandet med nysnø. Selve rimet er veldig variabel i utbredelse i henget. Går ikke til brudd under ECT og LBT., 39.5 cm P+ RG 0 mm -16.9 °C @ 0 cm, -16.7 °C @ 1 cm, -14.1 °C @ 5 cm, -13.3 °C @ 10 cm, -13.1 °C @ 13 cm, -10.9 °C @ 33 cm, -9.2 °C @ 53 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 251288

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.