Avalanche forecast for Nordenskiöld Land Thursday 2021-01-14

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Fresh wind deposited snow can cause small avalanches. There is a persistent weak layer at the ground that can be triggered where the snowpack is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees with fresh wind slabs.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near the ground

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Unlikely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Breeze from northwest.
-13 °C to -8 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-12 °C to -7 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

12.01.2021 kl. 21:30

63 masl

Keyser@LRKHskredgrupe (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Keyser@LRKHskredgrupe

Weather

Hail -2 °C from SE ↖ Byger med vind sprøhagl og etterhvert blanding av sprøhagl og snø på vei oppover mot Nybyen.

ObsID: 248796

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

12.01.2021 kl. 20:36

337 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTP15@47cmQ2 Good Dette kantkornlaget ligger mellom to islag, og er ikke det samme(det er over det øverste islaget) som finnes i nordvendte heng.

ECTN5@5cmQ3

Snow Cover

Det er endel løs snø tilgjengelig nå. Under dette har den fokksnøen stabilisert seg. Fremdeles trøbbel med kantkorn i N heng

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Største problemet i snødekket fant jeg ikke i dag, nemlig kantkorn over skare i nordvendte heng. Her i Østvendt heng er det et stabiliserende fokksnøproblem og kant mellom to islag. Med endel snø på bakken og litt vind fra S får vi et nytt fokksnøproblem Forecast correct

Weather

Snow 5 m/s from S ↑ 100% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, NW

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Dette kantkornpoblemet som ligger mellom to islag er veldig godt gjemt

Avalanche Observation

10. Jan 13:36 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Triggered by snowmobile E-facing 30 cm high and 40 m wide fracture Bowl Vanskelig å si hvilket lag dette skredet har gått på. Er også flere mindre skred i nesten samme eksposisjon nedover Fardalen

Snow Profile

5 cm F PP, 5 cm 1F RG, 10 cm 4F RG, 15 cm P RG, 5 cm K MFcr, 1 cm 4F FC 2 mm, 1 cm I IF, 2 cm 1F DH 2 mm

ObsID: 248798

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

12.01.2021 kl. 14:17

696 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTN14@18cmQ3 Good

ECTN7@6cmQ3 Good

Snow Cover

Some snow drift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Skiftende vindretninger og styrke gjør at det er store variasjoner i snødekket, alt fra myk snø til mer vindpåvirka harde flak. Løs snø finnes i dalbunner og stedvis i nordvendte leområder. Natt til mandag og hele mandag var det klart og stille vær, og det ble dannet overflaterim. Det finner jeg nå i overflaten på hele turen fra Nybyen til Trollet. Merkbart god glid! Fokksnøen virker stabil i dette området, og der jeg gravde 700 moh var det ingen mildværsskare i snødekket. Kantkorn i bunn

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate fokksnø virker i hovedsak å være relativt stabil. Men ut fra observasjoner eller i terrenget har vi poteniale for skred opp mot størrelse 3. Snødekket er generelt tynt og det kan derfor være lettere å påvirke kantkornlaget ved bakken. Men utbredelsen av dette kankornlaget er varierende. Det virker som et stabiliserende vær fremover. Kanskje dagens rim i overflata kan i få områder i nordlig sektor utgjøre et skredproblem de neste dagene. Forecast correct Varselet og beskrivelsen er dekkende og oppdatert!

Weather

No precipitation

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, NW

Avalanche Activity

12. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

1 cm F SH/PP 3 mm/0 mm, 4 cm 4F RGwp 0 mm/0 mm, 3 cm F DF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm 4F RG 0 mm/0 mm, 20 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm 1F RGxf 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm -9.7 °C @ 0 cm, -10.2 °C @ 5 cm, -9.9 °C @ 10 cm, -8.6 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -7.5 °C @ 40 cm, -6.9 °C @ 50 cm, -6.5 °C @ 54 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 248736

Nordenskiöld Land / Lia, Sukkertoppen og Gruvefjellet

Snow

12.01.2021 kl. 13:36

241 masl

Jens Abild (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild Comment:  Øvre Sukkertoppen til venstre og bort mot Gruvefjellet. Vannledningsdalen til høyre.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild Comment:  Hiortfjellet
Image Of Snow Cover
Image 3 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild Comment:  Vannledningsdalen fra Sukkertoppen
Image Of Snow Cover
Image 4 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild Comment:  Platåfjellet
Image Of Snow Cover
Image 5 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild Comment:  Platåfjellet
Image Of Snow Cover
Image 6 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild Comment:  Mot Huset
Image Of Snow Cover
Image 7 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild Comment:  Nedre snømåler, Sukkertoppen
Image Of Snow Cover
Image 8 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild Comment:  Øvre snømåler
Image Of Snow Cover
Image 9 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild Comment:  Rim
Image Of Snow Cover
Image 10 of 11 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild Comment:  Rimplate
Image Of Tests
Image 11 of 11 Of:  Tests Copyright:  Jens Abild Comment:  Hele blokken løsnet ved bakken @22

Danger Sign

Other danger sign (specify) Velutviklet rim på toppen

Tests

ECTP22@67cmQ3 Good Her hadde snøen ikke ligget like lenge som andre plasser vi har gravd da der ikke var et lag/pakke med smelteomvandlet snø/is nederst i søylen. Dette tilsier at man kan påvirke laget med stor tilleggsbelastning, som en scooter, liten gruppe eller et mindre skred utløst i fokksnøen også andre plasser som er blitt snødekt sent i sesongen.

Snow Cover

70 cm in total No snowdrift Snow line at 0 masl Surface hoar on a hard surface Dry Fortsatt spredt snødekke med snø i renner og forsenkninger ellers avblåst og hardt. Veldig få plasser med litt mykere fokksnø i le. Avblåst på platået på toppen av Sukkertoppen. Bare stein, ikke mulig å gå på ski.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate En scooter eller et lite turfølge kan løse ut skred. Skredene kan bli av betydelig størrelse der hvor der er mye snø da det høyest sannsynlig vil gå ved bakken eller over skare ved bakken. Jeg observerte ikke noe fokksnø problem i dag men hvis det er tilstede andre plasser vil et mindre skred utløst i fokksnøen kunne trigge en stepdown. Der er intet der tilsier at problemet skal bli større med mindre vi får kraftig kulde eller mye pålagring. Temperaturen i søylen favoriserer sintring i de neste dagene. Forecast correct Det er fortsatt en høj FG 2 men enda ikke en FG3. Faren er at problemet er tilstede alle plasser hvor der er snø og dermed alle plasser hvor folk som vil ferdes i snø med scooter eller på ski vil oppholde seg.

Weather

Snow -5.8 °C 2 m/s from E ← 60% clouds Det har vært rolig det siste døgnet. Klart i natt men begynte å skye til i dag tidlig.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 0 masl Problemet antas å være tilstede alle plasser som er dekket av snø. skredhendelser og observasjoner de siste dagene har visst at dette laget er tilstede hvor der ikke er skare ved bakken men også over skaren de plasser hvor der er smelteomvandlet snø/is ved bakken. Skredhendelser de siste dagene har visst at det kan bli str. 3 skred.

Avalanche Activity

12. Jan. During the day (+01:00) No avalanche activity

Snow Profile

0 cm F SH 4 mm D, 1 cm P RG 0 mm D, 5 cm 1F RGwp 0 mm D, 8 cm P RG 0 mm D, 22 cm K RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 5 cm P RG/RGxf 1 mm/1 mm D, 13 cm K RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 5 cm P RG/RGxf 1 mm/1 mm D, 2 cm 1F RG/FC 1 mm/1 mm D, 6 cm P RG/RGxf 1 mm/1 mm D, 3 cm F FC/DH 2 mm/2 mm D Øvre del -9.4 °C @ 0 cm, -9.9 °C @ 5 cm, -9.9 °C @ 10 cm, -9.7 °C @ 15 cm, -9.3 °C @ 20 cm, -8.6 °C @ 25 cm, -8.1 °C @ 30 cm, -7.9 °C @ 35 cm, -7.6 °C @ 40 cm, -7.2 °C @ 50 cm, -6.7 °C @ 60 cm, -6.1 °C @ 70 cm 1 tests connected to snow profile Fant to sjikt med kantkorn 0,3mm @20Q2 og @32Q3

ObsID: 248733

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

12.01.2021 kl. 12:10

305 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright: 

Avalanche Observation

10. Jan 19:11 (+01:00) -facing https://svalbardposten.no/nyheter/ber-folk-vare-varsomme/19.13464

ObsID: 248714

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.