Avalanche forecast for Nordenskiöld Land Friday 2021-01-01

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Use caution on recently loaded slopes. A small wind slab could form during the afternoon. A persistent weak layer of facets is hard-very hard to trigger.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near the ground

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Unlikely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-5 °C to -1 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 400 m a.s.l. during the afternoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from southeast.
-5 °C to -1 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

01.01.2021 kl. 18:53

391 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 9 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 9 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 3 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Nybyen
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Platåfjellet over Sverdrupbyen
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Platåfjellet over Sverdrupbyen1
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Platåfjellet og siden ned mot Longyeardalen
Image Of Snow Cover
Image 7 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Toppskavl på Platåfjellet ned mot Longyeardalen
Image Of Snow Cover
Image 8 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Sukkertoppen
Image Of Snow Profile
Image 9 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

1 Low Dette er en lokal observasjon for Longyeardalen. For vestsiden av longyeardalen er skredproblemet kantkorn i bunn av snødekket. lite fersk fokksnø i dette området. Fortsatt lite snø i dalen. Varslet vær for søndag vil gi økende fokksnøproblem for Longyeardalen. Forecast correct Både lokal og regional varsel virker dekkende og presist. Longyeardalen har mindre snø enn ellers i regionen

Snow Cover

No snowdrift 0 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Lokal observasjon for Longyeardalen, Platåfjellet. Lite endringer i snødekket i løpet av de siste dagene. Det er fremdeles lite snø i Longyeardalen. I høyden på vestsiden av dalen finner vi kantkorn i snødekket. Både et godt utviklet lag i bunn og et delvis utviklet kantkornlag i fokksnøen høyere opp i snødekket. Samme lag finner vi på Larsbreen og Trollsteinen, men vi har ikke sett det på Sukkertoppen. Toppskavlene har bygd seg opp noe over Longyeardalen, men de er fremdeles små, og fokksnøen er stabil.

Danger Sign

No signs observed Dette er en lokal observasjon for Longyeardalen

Weather

No precipitation -0.3 °C 5 m/s from S ↑ 10% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Over one meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, S, SW, W, NW

Tests

ECTN26@61cmQ2 Good

Snow Profile

2 cm 1F RGwp 0 mm/0 mm, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 20 cm P RG 0 mm/0 mm, 4 cm 4F RGxf 1 mm/1 mm, 15 cm P RG 0 mm/0 mm, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm F FC 2 mm/0 mm -2.2 °C @ 0 cm, -3.8 °C @ 5 cm, -3.7 °C @ 10 cm, -3.7 °C @ 20 cm, -4.1 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -4.1 °C @ 50 cm, -4.4 °C @ 62 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 246958

Nordenskiöld Land / Platåfjellet

Snow

31.12.2020 kl. 00:01

395 masl

Jens Abild (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild Comment:  Nordlig rygg fra Platåfjellet
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild Comment:  Nordlig helning fra Platåfjellet ned mot Adventfjorden
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild Comment:  Enkelte plasser opp til 20 cm inn låst snø
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Skavelknekk den 29/12 har vist at det noen plasser i regionen er mulig å påvirke svake lag i snødekket både ved bakken og højere i søylen der hvor snødekket er tynt. Se bilder i observasjoner fra den 29/12 hvor man kan se at der har vært brudd i flere svake lag og helt i bunn. Jeg antar at det har trigget svake lag av kantkorn i søylen ref tidligere observasjoner som viser at der er kantkornlag i søylen. De neste dagers temperatur skal i utgangspunktet virke stabiliserende på snødekket men da det er vedvarende svake lag antar jeg at vi skal ha en lengere periode med stabiliserende forhold for å bli kvitt problemene. Så disse lagene vil fortsatt være der så man må anta at man ved stor tilleggsbelastning kan påvirke svake lag i søylen og ved bakken spesielt der hvor snødekket er tynt og har ligget lenge. Forecast correct

Snow Cover

80 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry fortsatt meget sporadisk snødekke med snø i renner og forsenkninger samt enkelte skjermede heng hovedsakelig nordlig sektor.

Avalanche Activity

31. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Danger Sign

No signs observed

Weather

No precipitation -3.6 °C 2 m/s from SE ↖ 100% clouds Der har vært en rask temperaturstigning med pluss grader i Longyearbyen men mildværet har ikke nådd opp hit. Har kommer litt snø og der er blitt lagt litt fokksnø igjen i skjermede områder. Enkelte plasser opp til 20 cm. Dog meget sporadisk.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW Hadde ikke noe fokksnøproblem i området hvor jeg var.

Tests

CTH23@71cmQ3 Good

ECTX Good

Snow Profile

5 cm 4F DFbk/RG 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 3 cm P RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F DF/FC 1 mm/1 mm D, 17 cm P RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 8 cm 1F RG/RGxf 1 mm/1 mm D, 4 cm P RG/RGxf 0 mm/0 mm, 8 cm 1F RG/FC 1 mm/1 mm D nedre sjikt i overgangen til P laget under, 4 cm P RG/FC 0 mm/0 mm D i nedre sjikt i overgangen til 1F laget under. Så kantkorn over og under dette P laget., 2 cm 1F RG/RGxf 1 mm/1 mm D, 5 cm P RG/RGxf 0 mm/0 mm D, 10 cm K MFcr/FC D Nedre del Lag med en del skare med kantkorn i mellom., 9 cm F FC/DH 4 mm/4 mm D -4.7 °C @ 0 cm, -5.5 °C @ 5 cm, -5.5 °C @ 10 cm, -5.5 °C @ 15 cm, -5.4 °C @ 20 cm, -5.4 °C @ 25 cm, -5.4 °C @ 30 cm, -5.5 °C @ 35 cm, -5.6 °C @ 40 cm, -5.6 °C @ 50 cm, -5.3 °C @ 60 cm, -5.3 °C @ 70 cm, -5.3 °C @ 80 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 246745

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

30.12.2020 kl. 13:59

98 masl

Kenneth Jonassen (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kenneth Jonassen

Avalanche Observation

30. Dec 14:02 (+01:00) Cornice fall 1 - Small Unknown N-facing Buried weak layer of new snow 150 cm high and 30 m wide fracture Close to ridge Skavl som har bygget seg opp i løpet av de siste dagers vær har knukket.

Incident

Skavl som har bygget seg opp i løpet av de siste dagers vær har knukket. Ukjent når den gikk. Snow

ObsID: 246703

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

30.12.2020 kl. 12:24

705 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Longyearbyen fra Larsbreen. Avblåste rygger men noe mer snø i nord-sør dal
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fra Trollsteinen og inn Adventdalen
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Myk snø som er blåst inn og fått ligge i ro i vestvendt side.
Image Of Snow Profile
Image 5 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Delvis nedbrutt nysnø i øverste lag.
Image Of Snow Profile
Image 6 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Begynnende kantkorn i fokksnøen
Image Of Snow Profile
Image 7 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Begynnende kantkorn i fokksnøen
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Kantkorn over skare i bunnen av snødekket

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det har kommet fokksnø over et større området, og vi kan bruke noen som utbredelse på fokksnøproblem. Men fokksnøen virker stabil og vanskelig å løse ut. Observerte skavlbrudd og skred i bekkedaler mot øst kan tyde på at det har vært sterkere vind og mer snøtransport mot øst. FG 2 derfor rimelig. Været fremover virker å være stablieserende Forecast correct

Snow Cover

No snowdrift 2 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dagens gledelige nyhet fra snødekket her i nord er mer snø og en større utbredelse. Jeg fikk en forvarsel på lokal obs på Sukkertoppen i går, og på vei til Trollsteinen i dag ble inntrykket bekreftet. Litt snø og svak vind de siste dagene har gitt en markant endring i snøoverflaten. Det har vært rolig vind fra Østligsektor, slik at noen områder nå har myk innblåst snø. Det er derfor nå en del snø tilgjengelig for transport. Fokksnøen er myk og har sintret godt med snøen under. Den virker stabil. Det er stedvis kantkorn oppbygging i gammelt snødekke. Lite snø i de store dalene, men begynner å komme seg litt med snø nå i skjerma områder.

Avalanche Activity

30. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium SW, W, NW Det var vanskelig å påvirke dette laget. På grensen til meget vanskelig. Utbredelsen av den nye fokksnøen er litt mer enn tidligere og jeg setter det på noen.

Tests

ECTN21@31cmQ3 Good

Snow Profile

2 cm F PP 0 mm/0 mm, 4 cm F RG 0 mm/0 mm, 10 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 10 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 4 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F RGxf 1 mm/1 mm, 25 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 4 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm -6.3 °C @ 0 cm, -7.5 °C @ 5 cm, -7.2 °C @ 10 cm, -7.2 °C @ 15 cm, -7 °C @ 25 cm, -7.3 °C @ 35 cm, -7.3 °C @ 45 cm, -6.6 °C @ 55 cm, -6 °C @ 65 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 246679

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

30.12.2020 kl. 10:51

367 masl

elke@unis (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Activity

30. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Danger Sign

No signs observed

Weather

-3.6 °C 4 m/s from SE ↖

Tests

ECTX Good

Snow Profile

17 cm K RG 1 mm, 33 cm P-/P RGxf 1 mm, 35 cm K RG 1 mm -5.5 °C @ 0 cm, -7.6 °C @ 1 cm, -7.3 °C @ 5 cm, -7 °C @ 15 cm, -7.2 °C @ 25 cm, -8.2 °C @ 45 cm, -8.8 °C @ 65 cm, -9.1 °C @ 85 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 246673

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

29.12.2020 kl. 23:06

67 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps

Snow Cover

ObsID: 246619

Nordenskiöld Land / 78,189739/16,585519

Snow

29.12.2020 kl. 16:00

105 masl

JGHines (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  JGHines Comment:  Skred
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  JGHines Comment:  Skred2

Incident

Skred rett over skutersporet, ingen skadd. Hadde gått iløpet av dagen Snow

Weather

Snow -2 °C

Notes

Skred over skutersporet. Ingen tatt. Gått iløpet av dagen. Store faste blokker

Avalanche Observation

29. Dec 12:00 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released SE-facing Avalanche release at 105 masl and ended at 105 masl 200 cm high and 20 m wide fracture Steep slope

ObsID: 246611

Nordenskiöld Land / 78,192288/16,426578

Snow

29.12.2020 kl. 16:00

84 masl

JGHines (Unknown)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 2 Of:  Avalanche Activity Copyright:  JGHines
Image Of Avalanche Observation
Image 2 of 2 Of:  Avalanche Observation Copyright:  JGHines

Weather

Snow -2 °C

Notes

Skavlbrudd

Avalanche Observation

29. Dec 10:00 (+01:00) Dry slab avalanche 2 - Medium Naturaly released SE-facing Avalanche release at 85 masl and ended at 85 masl 50 cm high and 5 m wide fracture Steep slope

ObsID: 246612

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

29.12.2020 kl. 11:35

241 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fersk og myk fokksnø
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Nylig innblåst snø
Image Of Snow Cover
Image 8 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Nedserst på pølsa

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Lokal vurdering for Lia og Sukkertoppen: Finner lite kantkorn i denne profilen. tror du må treffe et sted med gammelt snødekke og stein og luft i bunn for å ha kantkorn. Gammel fokksnø i skavelen på Sukkertoppen er nå knivhard og virker bunnsolid. Har kommet inn fokksnø over på relativt svakvind og med en større utbredelse enn tidligere. Fortsatt små mengder snø. vil komme litt til, og ser ut som at noe kan komme som regn Forecast correct

Snow Cover

Some snow drift Some loose snow (1-10cm) Lokal observasjon for Longyeardalen, Sukkertoppen. Det har snødd noe i det siste og blåst inn noe snø i leheng. Fokksnøen er fortsatt myk. Utbredelsen er nå litt større, så jeg vil si i noen og ikke få heng. Gammel fokksnø er knivhard og virker svært vanskelig å påvirke. Finner liten utvikling av kantkorn i snødekket her.

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow -1.3 °C 5 m/s from E ← Litt lett snø i lufta

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium SW, W, NW Det har i løpet av natten blåst inn et jevnt fint lag med ny fokksnø. Utbredelsen er nå i større omfang enn tidligere.

Tests

ECTN13@18cmQ3 Good

Snow Profile

18 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 65 cm K RG 0 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 2 mm/0 mm -2.7 °C @ 0 cm, -7.1 °C @ 10 cm, -7.1 °C @ 20 cm, -7.8 °C @ 30 cm, -7.3 °C @ 40 cm, -7.9 °C @ 50 cm, -7.3 °C @ 60 cm, -7.8 °C @ 70 cm, -6.7 °C @ 85 cm 1 tests connected to snow profile

ObsID: 246556

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

29.12.2020 kl. 10:00

411 masl

niclasf (Unknown)

Avalanche Activity

Few (2-5). Spontaneous release W Heard what I think was small avalanche high up on west facing sides on Gruvefjellet above morraines. Couldn't see that far from where I was standing, so can't be absolutely sure. My guess would be pieces of cornices above couliors falling down and maybe triggering something. This after new snow, easterly winds and a rise in temperature giving "heavier snow" to load on the cornices. What I could see of the bowl around the areas it's been loading on with snow, specially in W - NW facing areas. The east face of Sarkofagen is very wind blown with only very uneven snowcover.

ObsID: 246600

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.