Avalanche forecast for Nordenskiöld Land Sunday 2020-05-24

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

Locally unstable avalanche conditions in the alpine. Be careful of recently loaded storm slabs. A persistent weak layer of facets may be triggered, especially where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

New snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

2 mm precipitation.
Fresh breeze from southeast., change to strong breeze from the southeast during renoon.
-6 °C to -2 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 300 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Strong breeze from southeast., change to fresh breeze from the southeast during the evening.
-4 °C to -1 °C at 700 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

24.05.2020 kl. 13:08

625 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Klabbeføre fra 300m og opp. Noen cm med kram snø før man er nede på tørr snø.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  larsbreen sett mot Nord
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Våte løssnøskred i alle retninger
Image Of Snow Cover
Image 4 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fremdeles endel snø i vestvendte sider
Image Of Snow Cover
Image 5 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Lite snø rundt Longyearben
Image Of Snow Profile
Image 6 of 7 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 7 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Fra Longyearbreen mot Nord

Danger Sign

Whumpf sound Samme kantkornlag som rapportert for en uke siden

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forholdene kan virke tilsynelatende stabile, men det er fremdeles en ganske potent kantkornproblem i vest og nordvendte heng. Det er også i disse områdene det er mest snø. Med en ytterligere oppvarming vil dette kantkornproblemet bli potent intill det er gjennomvarmt. Forecast correct Kantkornproblemet: Det er fra ca 300m og opp hele veien, og ikke fra 500 og ned. Jeg løser det ut med å gå på det, så det er lett elller veldig lett å løse ut.

Avalanche Problems

Loose wet avalanche Loose snow Spontaneous release 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 3 - Large SW, W, NW above 200 masl dette kantkornproblemet er fremdeles hovedproblemet. Mener det er litt mer avrundene korn enn for ei uke siden, men gode drønn i snøen, glatt brudd og lett å løse ut.

Snow Cover

Under 200m er det meste gjennomvått. Høyere i elevasjon minker denne fuktuigheten og på ca 500m er det et tynt lag med tørr snø øverst, før fuktig i 5cm før man er på kald tørr snø. Sør vendte sider er mye solpåvirket, og mye er tint bort. Vestvendte sider har mest snø. Øst og Nord vendt har mindre snø, men fremdeles endel. Endel solpåvirkning og varmepåvirket i alle himmelretninger.

Tests

ECTN25@23cmQ3 Good et kantkornproblem som er godt gjemt for tiden

ECTP1@10cmQ1 Poor Svakeste lag og hovedskredproblemet i regionen siste tiden

Avalanche Activity

24. May. During the day Loose wet avalanche Few (2-5). 1 - Small. Spontaneous release Specific steep slopes. N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Gått endel små løssnøskred fra Gruvefjellet, Nordenskiold, Sarkofagen og Lars Hierta

Snow Profile

5 cm 1F RG 0 mm/0 mm M, 3 cm 1F-P RG 0 mm/0 mm M, 2 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 3 cm F FC 1 mm/0 mm Skarelag, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm P-K RG 0 mm/0 mm, 3 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 15 cm P RG 0 mm/0 mm, 30 cm P-K RG 0 mm/0 mm 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 5 cm, -1.7 °C @ 10 cm, -2.7 °C @ 15 cm, -3.5 °C @ 20 cm, -4.2 °C @ 25 cm, -5 °C @ 30 cm, -5.3 °C @ 40 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 236826

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snow

22.05.2020 kl. 10:28

377 masl

VSund@rkh-skredgruppe (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 2 Of:  Snow Profile Copyright:  VSund@rkh-skredgruppe
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Snow Cover

Some snow drift Storm slab (soft slab) Dry

Weather

Snow -4.3 °C 7 m/s from SW ↗ 100% clouds Det føyket inn mens vi så på profilen.

Tests

ECTN5@7cmQ2 Medium Ikke forplantning.

Avalanche Activity

22. May. During the day No avalanche activity Noen skavlbrudd over skytebana.

Snow Profile

7 cm F RG/DF 0 mm D-M Fuktighet i nedre del av laget mot gammel skare., 2 cm K MFcr, 1 cm P MFcr/MFpc, 13 cm 4F MF 1 mm M, 0.5 cm F FC, 34 cm P RG 0 mm D, 2 cm K MFcr/MM fresesnø, 19 cm P-K RG/RGxf 0 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm D, 11 cm K MFcr, 40 cm 1F RGxf/FC 2 mm D, 15 cm F DH 3 mm D -2.6 °C @ 0 cm, -1.1 °C @ 7 cm, -0.7 °C @ 10 cm, -1 °C @ 17 cm, -2 °C @ 27 cm, -2.6 °C @ 37 cm, -3.6 °C @ 47 cm, -4.6 °C @ 67 cm, -5.6 °C @ 87 cm, -6.5 °C @ 107 cm, -7.1 °C @ 127 cm, -7.1 °C @ 147 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 236566

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

21.05.2020 kl. 17:14

69 masl

Martini@unis (****)

Image Of Notes
Image 1 of 2 Of:  Notes Copyright:  Martini@unis Comment:  Bilde mot S fra bru over Burmaveien
Image Of Notes
Image 2 of 2 Of:  Notes Copyright:  Martini@unis Comment:  Bilde mot S fra bru over Burmaveien

Notes

Bilder av sørpeskredbane fra Platåberget mot N og Adventfjorden. Lite snø i siden og skredbanen.

ObsID: 236463

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snow

21.05.2020 kl. 16:35

114 masl

Martini@unis (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Skavlene på Gruvefjellet over Nybyen. Lite snø i skredbanene
Image Of Snow Cover
Image 2 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Gruvefjellet fra skolen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Platåberget fra vei 221
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Platåberget fra skolen

Snow Cover

Lite eller ingen snø i skredbanene fra Platåberget. Lite aktivitet i skavlene på denne siden (østvendt). Noe snø øverst i skredbanene på Gruvefjellet, det har vært noen små skavelknekk den siste uka fra denne siden som er vestvendt.

Weather

No precipitation 4 °C 6 m/s from S ↑ 60% clouds Mildvær siste uke, plussgrader opp til 300-400m

ObsID: 236456

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.