Avalanche forecast for Nordenskiöld Land Wednesday 2020-03-25

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

Unstable conditions due to wind slabs in more or less all sectors. Persistent weak layers may also be triggered where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Widespread steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

4 mm precipitation.
Strong breeze from east., change to fresh breeze from the east during renoon.
-15 °C to -10 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Fresh breeze from east., change to strong breeze from the northwest during the afternoon.
-15 °C to -12 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nordenskiöld Land / Passet ved Longyearbreen og Fardalen

Snow

25.03.2020 kl. 15:26

663 masl

Jens Abild (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

3 cm 1F DF/PP 0 mm/0 mm, 15 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 28 cm P RG 0 mm/0 mm, 0.5 cm K RG 0 mm/0 mm, 5 cm P RGxf 0 mm/0 mm, 4 cm K RGxf 0 mm/0 mm, 2 cm P FC 1 mm/0 mm, 21 cm K RGxf 0 mm/0 mm, 23 cm 1F FC/FCxr 0 mm/0 mm, 20 cm P FC/FCxr 0 mm/0 mm -11 °C @ 0 cm, -10.6 °C @ 10 cm, -11.5 °C @ 20 cm, -12.7 °C @ 30 cm, -13.8 °C @ 40 cm, -14.5 °C @ 50 cm, -14.5 °C @ 60 cm, -14.6 °C @ 70 cm, -14.7 °C @ 80 cm, -14.8 °C @ 90 cm, -14.9 °C @ 100 cm, -14.8 °C @ 110 cm, -14.6 °C @ 120 cm 2 tests connected to snow profile

Weather

Snow -11.8 °C 5 m/s from NW ↘ 90% clouds

Tests

ECTN18@45cmQ2 Good Har satt stabiliteten til god da der ikke var forplantning

ECTN5@18cmQ2 Poor

Snow Cover

160 cm in total No snowdrift 18 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Much loose snow (10-30cm)

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable En skiløper eller scooter kan utløse skred i fokksnøen. Fokksnøen vil sintre og dermed danne mere flak og det kan da forventes at der vil være mere forplantning i det svake kantkorn laget over skaren. Laget med nedsnødd nysnø og delvis nedbrutt løssnø forventes å sintre og vil dermed stabilisere seg. Der kommer mere snø og mere vind så der vil være mere pålagring i utsatte heng og skredfaren vil holde seg på samme nivå de neste dagene. Der kan muligens også forekomme stepdowns. Forecast correct

Danger Sign

Recent snowdrift

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Der har vært skiftende vindretning med snø og vindtransport de siste dagen. Det i tillegg til lokale forhold gjør at man må være oppmerksom på innblåst snø i alle eksposisjoner.

ObsID: 225605

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

25.03.2020 kl. 15:17

438 masl

Charlotte@unis (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  Charlotte@unis Comment:  Bilde tatt i Todalen siden vender mot vest.
Image Of Danger Sign
Image 2 of 9 Of:  Danger Sign Copyright:  Charlotte@unis Comment:  20-25 cm ubundet snø
Image Of Weather
Image 3 of 9 Of:  Weather Copyright:  Charlotte@unis
Image Of Snow Cover
Image 4 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Charlotte@unis Comment:  Bildet tatt fra fritthamn opp mot gangskaret.
Image Of Snow Cover
Image 5 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Charlotte@unis Comment:  Bilde tatt fra gangskaret ned mot fritthamn.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 9 Of:  Snow Cover Copyright:  Charlotte@unis Comment:  Bilde tatt fra gangskaret ned mot gangdalen.
Image Of Snow Profile
Image 7 of 9 Of:  Snow Profile Copyright:  Charlotte@unis Comment:  Islag mellom RG og PP
Image Of Avalanche Problems
Image 8 of 9 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Charlotte@unis Comment:  Nedføyked nysnø.
Image Of Snow Profile
Image 9 of 9 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

2 cm F PP 2 mm D, 0.2 cm I MFcr D, 7 cm 4F RG 1 mm D, 1 cm F PP 3 mm D, 26 cm F-4F RG 1 mm D, 5 cm F DF 2 mm D, 26 cm P RG 1 mm D, 1 cm F FC 2 mm D -9.4 °C @ 0 cm, -9.8 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -10.8 °C @ 30 cm, -11.1 °C @ 40 cm, -11.9 °C @ 50 cm, -12.3 °C @ 50 cm 2 tests connected to snow profile

Weather

-10 °C 0 m/s 80% clouds

Tests

CTM19@37cmQ2

ECTN

Snow Cover

No snowdrift 2 cm new snow Much loose snow (10-30cm) Dry Lagt seg snø stort sett i alle himmelretninger. Men den største lagringen er i øst, sør-øst og sør-vest vendte sider. Her har det kommet mye snø. 40-50 cm de stede vi sjekket.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Hovedproblemet som vi fant i dag er laget med nedføyket nysnø. Skarelaet i toppen av snødekket kan bli ett problem senere når det får mer pålagring av snø. Forecast correct

Danger Sign

Other danger sign (specify) Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: På fritthamn, deler av Todalen og gangdalen er det fortsatt en del løssnø i dalbunnen som kan transporteres om vi får vind.

Recent snowdrift Område: I dalen/fjorden

Avalanche Activity

25. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium E, SE, S

ObsID: 225592

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

25.03.2020 kl. 07:30

380 masl

elke@unis (***)

Tests

ECTP13@20cmQ2 Medium Nedføyket nysnø, ca 4 cm tykk, som ble dannet for noen dager siden. I Svalsatveien er det kun 20 cm med fokksnø ovenfor, mens det ligger under 50 cm pluss, andre steder i nærheten som har vært mer skjermet.

Snow Cover

3 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Ca 3-4 cm med nysnø ved Svalsat siden igår ettermiddag.

ObsID: 225516

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

24.03.2020 kl. 17:08

394 masl

Pierre-Marie Lefeuvre (Unknown)

Image Of Notes
Image 1 of 3 Of:  Notes Copyright:  Pierre-Marie Lefeuvre Comment:  Large cornices in the upper part of vannlegsdalen with some older blocks detached below
Image Of Notes
Image 2 of 3 Of:  Notes Copyright:  Pierre-Marie Lefeuvre Comment:  View towards Longyearbyen. Little snow in the valley sides in the lower part and more wind packed snow in the upper part of the valley.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Pierre-Marie Lefeuvre

Notes

Snow Profile

Snow pit close to gruvefjellet AWS on the plateau. 46 cm deep snowpack. Moist surface. 15 cm 4F fragmented particles with beginning rounded grains. 7cm F fragmented particles. 7 cm 4F rounded grains. 3 cm 1F rounded grains. 2 cm P icy layer. 12 cm F depth hoar.

ObsID: 225430

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

24.03.2020 kl. 16:01

124 masl

Thisis_michel (Unknown)

Snow Profile

37 cm F DF, 0.2 cm RG, 6 cm P, 0.2 cm I MFcr, 4 cm 4F, 6 cm K, 2 cm 4F, 5 cm K, 10 cm P, 13 cm 1F FC, 2 cm 4F DH 1 test connected to snow profile

Weather

No precipitation -4 °C from S ↑

Tests

ECTN11@30cmQ2

Snow Cover

85 cm in total Moderate snow drift Much loose snow (10-30cm) Moist

Danger Sign

Recent snowdrift Area: In the valley / fjord

Avalanche Problems

Buried weak layer of new snow Within half a meter

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Very difficult to trigger

ObsID: 225428

Nordenskiöld Land / Gruvefjellet

Snow

24.03.2020 kl. 14:15

286 masl

VSund@rkh-skredgruppe (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

4 cm F PP 1 mm D, 56 cm 4F-1F RG 1 mm D, 12 cm P RG 1 mm D, 5 cm F-4F DF 1 mm D, 5 cm P RG 1 mm D, 5 cm K MFcr -5 °C @ 0 cm, -7.9 °C @ 5 cm, -8.4 °C @ 15 cm, -10.3 °C @ 25 cm, -11.1 °C @ 45 cm, -12.1 °C @ 65 cm, -12.4 °C @ 85 cm Profilen går ned til en hard skare på 87 cm dybde.

Weather

-4.3 °C 0 m/s Det begynte å snø lett, men uten vind.

Snow Cover

Snow line at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det var noen drønn i snøen på vei opp der snødekket var tynt. Ingen skytende sprekker.

ObsID: 225424

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

24.03.2020 kl. 08:45

114 masl

Jens Abild (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild Comment:  Over 222
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild Comment:  Kirkegårdsrenna fra platåfjellet
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild Comment:  Gruvefjellet nord for Gruve 2
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild Comment:  Nybyen
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild Comment:  Nybyen

Weather

Snow -7 °C from E ← 100% clouds

Snow Cover

Moderate snow drift

Avalanche Activity

24. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 225348

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

24.03.2020 kl. 08:29

42 masl

Jens Abild (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Jens Abild
Image Of Danger Sign
Image 2 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Jens Abild
Image Of Danger Sign
Image 3 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Jens Abild

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 225346

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

23.03.2020 kl. 20:46

526 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps Comment:  Larsbreen mot Trollsteinen. Løs snø i skjerm områder på breen. Avblåst på side opp mot Trollsteinen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps Comment:  Over Larsbreen mot Sarkofagen og Platåberget. SV vind har blåst rygger bare og tverrlasta snø i renner og lesider.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps Comment:  Larsbreen og Nordenskioldtoppen. Fokksnø på Larsbreen, avblåst på eksponerte steder og rygger. innblåst snø i renner og forsenkninger
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps Comment:  Ned Larsbreen i et skjerma område for SV vind
Image Of Avalanche Activity
Image 5 of 6 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Sigmund@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 6 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

15 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 30 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 27 cm K RG 0 mm/0 mm, 5 cm F DH 4 mm/0 mm -19.2 °C @ 0 cm, -13.1 °C @ 10 cm, -12 °C @ 20 cm, -12 °C @ 30 cm, -13.6 °C @ 40 cm, -14 °C @ 60 cm, -15 °C @ 80 cm, -15.3 °C @ 97 cm 3 tests connected to snow profile

Weather

No precipitation -16 °C 0 m/s 40% clouds

Tests

LBT12@65cmQ2 Good

LBT8@25cmQ2 Medium

ECTN20@95cmQ2 Good

Snow Cover

No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Det kom rikelig mengder med løs fin snø det siste døgnet. Ihvertfall for oss som ikke er så godt vant, Men det ble litt vind fra SVi løpet av mandagen snøen er blitt flytta på. Spesielt på eksponerte steder der SV vinden tar tak. I mer skerma områder finner vi fremdeles mye løs snø i overflaten. I l NØ vendte leheng er det fokksnø av varierende hardhet. fFnner fortsatt et godt utvikla kantkornlag under den gamle fokksnøen og rennsnø i bunn

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fokksnøproblemet er nå mest fremtredende. Jeg fikk ingen faretegn i snødekket på veg opp. Men observerte et par ferske skred. det har også kommet mye snø til regionen å være. Situasjonen på denne obsturen akkruat nå vil nok tilsi en FG 2. Men jeg opplever situsjonen i regionen som mer krevende. Det er nå meldt inn mer snø andre steder i regionen og det er varslet vind med noe nedbør for i natt og i morgen. Det er også mulig å påvirke et kantkornlag underfokksnøen og kantkorn over bakken. Snødekket er også svært varierende i tykkelse på ulike sider av fjellet og i skjerma kontra utsatte steder. Derfor vil endra vind over på SØ føre til innlasting på et tynnere snødekke. Der kantkornlaga er lettere å påvirke enn her jeg grov testen. Tirsdag tislier været at vi har et klart fokksnø problem og FG 3 situasjonen vil nok kunne vedvare ut til onsdag. Men Så roer været seg, fokksnøen stabiliseres og det blir vanskeligere å påvirke kantkornlaga. Slik at skredfaren vil roe seg fra og med torsdag, sli været ser ut nå Forecast correct Fint det

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Activity

23. Mar. During the day (+01:00) Loose dry avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Easy to trigger Specific steep slopes. N, NE, E I noen tverrlasta renner på Gruvefjellet har det gått noen mindre skred i fokksnøen ser det ut til.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW Kantkornlaget under gammel fokksnø er fortsatt mulig å påvirke, men krever nå større tilleggsbelastning. Med fokksnøen over kan skredene muligens bli opp mot strl 3

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, W, NW Vindretning varierer noe med terrenget i regionen, men dominant vindretning har vært fra SV siste døgnet. Nå drar det seg vel i mot mer SØ vind det neste døgnet. så alt som ikk er Sørvendt vil kunne få innblåst snø i løpet av neste døgnet.

ObsID: 225297

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

23.03.2020 kl. 18:27

381 masl

HoltH@unis (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis Comment:  På veien opp.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis Comment:  På platået

Snow Cover

Much loose snow (10-30cm) Rundt 15-25cm nysnø på varden. F hardhet. På platået har vinden flyttet snøen så vi har myke skavler eller stein. Ingen sprekker i nysnø fortsatt mye snø tilgjengelig for transport

ObsID: 225290

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

23.03.2020 kl. 17:00

240 masl

Jens Abild (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Jens Abild
Image Of Tests
Image 5 of 8 Of:  Tests Copyright:  Jens Abild
Image Of Tests
Image 6 of 8 Of:  Tests Copyright:  Jens Abild
Image Of Tests
Image 7 of 8 Of:  Tests Copyright:  Jens Abild
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Profile

0.2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 9 cm K RGxf/FC 1 mm/0 mm, 11 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 35 cm P FC/FCxr 2 mm/0 mm, 5 cm K FCxr 1 mm/0 mm, 5 cm F DH 6 mm/0 mm -13.2 °C @ 0 cm, -12 °C @ 10 cm, -12.2 °C @ 20 cm, -12.8 °C @ 30 cm, -13.2 °C @ 40 cm, -13.6 °C @ 50 cm, -13.9 °C @ 60 cm, -14 °C @ 65 cm

Weather

Snow -12 °C 2 m/s from SW ↗ 90% clouds

Tests

LBT@60cmQ3 Søylen er solid og det bryter i begerkrystallene i bunn. Middels hardt slag.

ECTX Good

Snow Cover

No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Skiftende fra knivhard skare i lo til mye mjuk løssnø i le. Vasset i snø til knærne enkelte plasser.

Avalanche Danger Assessment

Med været som er meldt forventes det at der legger seg fokksnø i lehengene. Med mengden med nysnø tilgjengelig i terrenget og den meldte vinden forventes der naturlig utløste skred i fokksnøen. Der skal mye til at det kan utløse en stepdown.

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground Within a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large Vestvendt helning

ObsID: 225307

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

23.03.2020 kl. 15:17

238 masl

Charlotte@unis (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Charlotte@unis

Danger Sign

Large snowfall Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kjørte Helvetiadalen opp til tellbreen. Mye løssnø, varierte mellom 40-90cm i øvre del av dalen.

ObsID: 225299

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

23.03.2020 kl. 15:17

238 masl

Charlotte@unis (***)

Danger Sign

Large snowfall Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kjørte Helvetiadalen opp til tellbreen. Mye løssnø, varierte mellom 40-90cm i øvre del av dalen.

ObsID: 225300

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

23.03.2020 kl. 09:37

78 masl

Jens Abild (****)

Image Of Notes
Image 1 of 7 Of:  Notes Copyright:  Jens Abild
Image Of Notes
Image 2 of 7 Of:  Notes Copyright:  Jens Abild Comment:  Sukkertoppen
Image Of Notes
Image 3 of 7 Of:  Notes Copyright:  Jens Abild Comment:  Sukkertoppen
Image Of Notes
Image 4 of 7 Of:  Notes Copyright:  Jens Abild Comment:  Skredbaner fra sukkertoppen
Image Of Notes
Image 5 of 7 Of:  Notes Copyright:  Jens Abild Comment:  Over brakke 11 og 13
Image Of Notes
Image 6 of 7 Of:  Notes Copyright:  Jens Abild Comment:  Ovenfor huset
Image Of Notes
Image 7 of 7 Of:  Notes Copyright:  Jens Abild Comment:  Ovenfor huset

Weather

Snow 9 m/s from SW ↗ 100% clouds Vinden kommer ned breen øverst i dalen, Nybyen.

Notes

Innsynkning

Danger Sign

Recent snowdrift Med den skiftende vindretningen kan der ligger vindtransportert snø i nesten alle eksposisjoner

Large snowfall 10-20 cm nysnø målt i dalen.

ObsID: 225177

Nordenskiöld Land / Longyearbyen

Snow

23.03.2020 kl. 08:35

32 masl

Martini@unis (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  Martini@unis Comment:  Sukkertoppen fra vei 221. Vind fra SV har blåst langsmed dalen i løpet av natta og blåst snø av rygger. Noe pålagring i renner og forsenkninger på Sukkertoppen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Anslår at det har kommet + 20 cm med nysnø i Longyearbyen siste 24 t. Har vært noe vind så det blir et anslag.

Weather

Snow -9 °C 2 m/s from SW ↗ 100% clouds Natt til søndag stigende temperatur fra - 15 til plussgrader utpå søndag formiddag i Longyearbyen, Fallende temperatur på ettermiddag/ natt til mandag. Vind fra SV og snø. Søndag formiddag våt snø utover dagen tørr snø. Økende vind fra SV kveld/natt til mandag. Mandag morgen fremdels snø, rolige vindforhold og minus 9

Snow Cover

No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Snø igjennom hele søndag og natt til mandag. Først fuktig snø med plussgrader opp til rundt 200 moh, fallende temperatur og tørr snø utover dagen. Anslår at det har kommet over 20 cm nysnø i Lyb siste døgn, litt vanskelig å anslå på grunn av en del vind på søndag ettermiddag

Danger Sign

Recent snowdrift Tiltagende vind samtidig med snø utover søndag ettermiddag / kveld. Roligere vindforhold mot mandag morgen i Longyearbyen

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Kommet + 20 cm i Longyearbyen. Flere obs melder om mer snø i terrenget rundt Longyearbyen

ObsID: 225160

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

22.03.2020 kl. 16:42

31 masl

KeyserLRKHSkredgruppe (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  KeyserLRKHSkredgruppe

Weather

Snow 1 °C 2 m/s 100% clouds Tett snøvær, store snøfiller.

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Fuktig snø fra nedbøren som kom på formiddagen under tørrere snø som faller nå.

ObsID: 225097

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

22.03.2020 kl. 14:53

586 masl

HoltH@unis (***)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  HoltH@unis
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  HoltH@unis Comment:  Ski pen = 3 cm , foot (pole) pen = 15 cm +. Ganske varmt, hardt nysnøflak

Weather

Snow -2 °C 6 m/s from S ↑ 100% clouds Før kl 1400 var det frisk sørlige bris. Etter Det vinden roet seg og det snør S2. Veldig dårlig sikt.

Snow Cover

Some snow drift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl Some loose snow (1-10cm) Moist Nysnø er fuktig opp til 200 moh.vinden har påvirket snøen og nysnøflak (10-30 cm tykkelse) er nå 4F + hardhet. Mer ny/fokksnø på nordligere henger.

Danger Sign

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kl 1600 rundt 10 cm nysnø siste døgn

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. 2 - Medium N, NE, E, W, NW Relatively warm, well-bonded new wind slabs. We didn't observe any obvious signs of instability while skinning in non-avalanche terrain. Slabs are relatively dense and have some depth to them, but are not reactive in these locations to skier's weight.

ObsID: 225096

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

22.03.2020 kl. 13:19

68 masl

Charlotte@unis (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Charlotte@unis Comment:  Mest snø nederst i gangdalen, lengre opp «bare 20-30cm)

Weather

Snow -1 °C 0 m/s 100% clouds

Danger Sign

Large snowfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: 30-40 cm ny snø i gangdalen.

ObsID: 225087

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

22.03.2020 kl. 13:04

6 masl

OddmundR (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  OddmundR
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  OddmundR

Weather

-5 °C 2 m/s

Snow Cover

26 cm new snow Siste 18 timer

ObsID: 225100

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

22.03.2020 kl. 12:22

37 masl

Charlotte@unis (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Charlotte@unis

Danger Sign

Large snowfall Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kryssa over Reindalen fra slakbreen til gangdalen. 30 cm ny snø hele veien.

ObsID: 225088

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

22.03.2020 kl. 10:02

68 masl

Martini@unis (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Martini@unis Comment:  Fra -14 til +1 i løpet av natta, bris fra SØ og snøbyger. Snøen er fuktig, kommet rundt 3 cm
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Martini@unis Comment:  Mot Ø, kan skimte Bolternosa i bakgrunnen

Weather

Snow 1 °C 3 m/s from SE ↖ 100% clouds Stigende temp igjennom natta fra-14 til +1 på morgenen søndag. Ytterst i Todalen har det vært bris fra SØ og snøbyger gjennom natta og lett snø på morgenen

Snow Cover

No snowdrift 3 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Moist

ObsID: 225018

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.