Avalanche forecast for Nordenskiöld Land Monday 2019-12-16

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

There is a persistent weak layer buried in the snow cover that may be triggered by a person or snowmobiles. Remote triggering possible on hotspots or on convex terrain where the snow cover is thin and soft. Wind slabs may also form avalanches. Think conseqences related to terrain traps.

Illustrasjon av ferdselsråd Aviod terrain steeper than 30 degrees and runout zones where the avalanche problem is present. Remote triggering is possible.
Illustrasjon av ferdselsråd NB: Identifying the avalanche problem is very difficult.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
High additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Isolated steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from east.
-14 °C to -10 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from northeast.
-21 °C to -15 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

15.12.2019 kl. 15:11

261 masl

Charlotte@unis (***)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Charlotte@unis
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Charlotte@unis Comment:  Bilde tatt mot sør.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

No precipitation -7.3 °C 7 m/s from NE ↙ 80% clouds Kast på 12m/s

Snow Cover

Some snow drift Wind slab (hard slab) Generelt avblåst. Det er lite snø i de områdene vi var. Vestvendte og sørvest vendte sider har noe snø, typisk i søkk/renner.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near the ground A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium S, SW, W, NW above 100 masl

Danger Sign

No signs observed Område: På dette stedet

Tests

LBT@65cmQ3 Gikk på bakken

Snow Profile

4 cm P RG 0 mm D, 1 cm 4F DF 1 mm D, 9 cm P RG 0 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm D, 46 cm 1F/P RG 1 mm D, 3 cm 4F DH 3 mm D -8 °C @ 0 cm, -10.9 °C @ 10 cm, -11 °C @ 20 cm, -9.2 °C @ 30 cm, -8.8 °C @ 40 cm, -7.2 °C @ 60 cm, -6.7 °C @ 65 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 202181

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

15.12.2019 kl. 13:23

523 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  ECTP i rim / kantkon over tynn skare
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Rim / kantkorn over tynn skare
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Sprekk i fokksnøen etter drønn og kantkorn over bakken som kollapsa

Weather

Snow -10.5 °C 13 m/s from NE ↙ 75% clouds Litt snø i lufta i høyden og en del vind,

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket er tynt men relativt krevende. vedvarende svakt lag som er i ferd med å bli pakket inn av fokksnø, men som fortsatt kan påvirkes og da kan skredene bli store. Laget har vist seg å være virkelig potent i forhold til forplantning. det viste dagens ECT også. Et skred i fokksnøen kan være lett å løse ut og kunne gi så stor belastning at det påvirker det svake laget under. Og da kan skredet bli stort. Ellers lite faretegn på turen. Jeg vurdere det til derfor å være en krevende FG 2 Lurer på om den omvendte tempgradienten, men kaldere tempereaturer i snødekket som vi har hatt et par dager nå kan gi dannelse av kantkorn i snøoverflaten. Ellers lite vind og nedbør i dagene fremover. Forecast correct I det riktig som det står i varselet at det er kaldt og gode forhold for kantkorndannelse i snødekket? Det har jo vært relativt mildt de siste dagene og temperaturprofil i flere observasjoner de siste dagene viser jo en omvendt gradient.

Snow Cover

60 cm in total Some snow drift 1 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Mye vind de siste dagene fra sørøst til nordvest har gitt et snødekke preget av fokksnø i leområder og avblåst ellers. det er relativt lite snø og vinden har de siste dagene trensportert sant og småstein, så ikke så mye snø igjen å flytte på. Men litt nedbør i høyden i dag, så et lite fokksnøprblem er å finne. Men lite snø i overflaten. dypere ned i snødekket er det et vedvarende svakt lag av rim og kantkorn over skare. Dette finner vi nok først og fremst i litt høyre liggende områder og dypere inn i regionen. Dette var svært potent for en uke siden, men fortsatt mulig å komme i kontakt med. spesielt der overliggende fokksnølag er tynt. Eller har det vært relativt mildt de siste dagene og gode forforhold sintring i fokksnøen

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium S, SW, W, NW Vind fra NØ har gitt et ferskt fokksnøproblem i vest og sør vendte lesider

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large SW, W, NW Et vedvarende svakt lag av nedsnødd rim og kantkorn over et tynt skare. på dette stedet var det relativt lett å løse ut. Men på obsturen helt opp til Trollsteinen fikk jeg ingen tegn på brudd i dette laget. Jeg vurderer derfor at det er på gunnn har fokksnø over er vanskelig å løse ut. Og problemet er ikke like fremtredende som for en uke siden. da det nok gikk flere store skred på dette laget.

Danger Sign

Recent cracks Drønn og kollaps gav sprekker i fokksnøen

Whumpf sound Drønn på ca 100 moh i tynt snødekke. Det var kantkorn ved bakken som brøyt.

Tests

ECTP11@39cmQ1 Medium

ECTN3@5cmQ2 Medium

LBT5@39cmQ1 Medium

LBT2@5cmQ2 Medium

Avalanche Activity

15. Dec. During the day No avalanche activity

Snow Profile

1 cm F PP 0 mm/0 mm, 2 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 2 cm 4F DF 0 mm/0 mm Skarelag, 15 cm 4F/P RG 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 15 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm F SHcv/FC 3 mm/0 mm Skarelag, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 10 cm K MF 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DH 3 mm/0 mm -11 °C @ 0 cm, -15 °C @ 10 cm, -14.7 °C @ 20 cm, -13.4 °C @ 30 cm, -12 °C @ 40 cm, -10.7 °C @ 50 cm, -10.1 °C @ 55 cm, -8.7 °C @ 60 cm 4 tests connected to snow profile

ObsID: 202166

Nordenskiöld Land / Larsbreen og Lars Hierta

Snow

14.12.2019 kl. 18:50

662 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Et mindre skred gått på samme laget som de andre skredene i området
Image Of Avalanche Activity
Image 2 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  800m bruddkant, sannsynligvis gått for ca ei uke siden på rim eller kantkorn over skare
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Snødekket i østvendte heng er sparsomt
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Endel hard fokksnø på veien opp Lars Hierta

Weather

nesten vindstille, klart og måneskinn. Rundt 10 minus nede i byen og minus 14 oppå breen

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Fremdeles er det største problemet kantkorn over skare. Og sektoren er nok både vestlige og nordlige heng. Noe vanskeligere å påvirke, men skredene vil bli like store Forecast correct Jeg fant ikke noe fokksnøproblem

Snow Cover

Varierende. Snødekket er preget av mye vind i det siste. Ligger snø i vest og nordvendte heng. Lite snø under 300m. Får ikke de sprekkene og drønnene vi har hatt tidligere, så det er mulig det kantkornlaget lengere ned er mindre potent, eller at det er bare vanskeligere å påvirke det. Ingen skred gått ned fra Sarkofagen mot Lonyearbreen.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 3 - Large N, W, NW above 300 masl Det ser ut som det laget med kantkorn/rim henger bedre sammen nå enn tidligere. At kornene er frosset mer sammen. Iallefall vanskeligere å påvirke både fordi det laget over er hardere og mulig det har mistet noe potensiale

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTN19@10cmQ2 Medium

ECTN11@3cmQ2 Good

Avalanche Activity

Few (2-5) På min obstur i dag så jeg store skred som må ha gått for ca ei uke siden, siden det er mye fokksnø over. Da stemmer det også med ryktene med at Sysslemannen var ute å fløy over området sist Mandag og fant flere store skred.

Snow Profile

1 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm P RGxf 1 mm/0 mm, 2 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 5 cm 1F RGxf 0 mm/0 mm, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm, 1 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm I 0 mm/0 mm -17 °C @ 0 cm, -17 °C @ 2 cm, -15.2 °C @ 5 cm, -13.2 °C @ 15 cm, -11.3 °C @ 25 cm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 202086

Nordenskiöld Land / longyearbyen / Nordenskioldland

Snow

13.12.2019 kl. 22:37

70 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Nybyen
Image Of Snow Cover
Image 2 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Nybyen - Gruve 2
Image Of Snow Cover
Image 3 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Gruve 2
Image Of Snow Cover
Image 4 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Svredruphammern
Image Of Snow Cover
Image 5 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Huset
Image Of Snow Cover
Image 6 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Nord for Huset
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Kirkegården
Image Of Snow Cover
Image 8 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Sukkertoppen

Snow Cover

Layered snow begins at 0 masl

ObsID: 201974

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

13.12.2019 kl. 15:46

236 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Sigmund@obskorps
Image Of Snow Profile
Image 2 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 6 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Ingen forplantning på ECT
Image Of Snow Cover
Image 4 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Øverste snømålern
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Omtrent midt på Pølsa. Gikk rundt og var på andre sida av den.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Lengre ned . Rett over den laveste snåmåleren

Weather

No precipitation -6.5 °C 5 m/s from S ↑ 40% clouds

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Et nytt fokksnøproblem etter vinden det siste døgnet. Men på sukkertoppen har det bare låst inn moderate mengder med snø, og fokksnøen virker allerede å ha begynt å stabiliseres. Rolige vindforhold, relativt mildt og ingen nedbør er bra vær for stabilisering av fokksnøen. Forecast correct

Snow Cover

0 cm in total Some snow drift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Noe innblåst snø i Sukkertoppen. Men det virker også som at Sør - vinden har erodert en del på fonna. Ser mye småskavler og vindformer i pølsa

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTN14@15cmQ2 Good

Avalanche Activity

13. Dec. During the day No avalanche activity

Snow Profile

10 cm P RG 0 mm/0 mm, 5 cm 4F DF/RG 0 mm/0 mm Skiktovergang, 30 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F DH 2 mm/0 mm -7.6 °C @ 0 cm, -9 °C @ 10 cm, -10.9 °C @ 20 cm, -10.8 °C @ 30 cm, -10.4 °C @ 40 cm, -9.3 °C @ 45 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 201963

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snow

13.12.2019 kl. 10:45

377 masl

VSund@rkh-skredgruppe (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Weather

-9.1 °C 14 m/s from SE ↖ 50% clouds

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Very difficult to trigger 1 - Small Størrelse settes som "små" pga. begrenset snømengde tilgjengelig i området.

Snow Cover

90 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Crust Dry Generelt lite snø i området. Avblåst ned til gammelt skarelag. Lite snø tilgjengelig for transport.

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTX Good

Snow Profile

0.5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 39.5 cm 1F RG 1 mm/0 mm, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 1F FC 1 mm/0 mm, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 1 mm/0 mm, 21 cm P MFpc 0 mm/0 mm Litt smeltepåvirket og frossent igjen. , 1 cm F DH 2 mm/0 mm -8.8 °C @ 90 cm, -10.6 °C @ 70 cm, -12.3 °C @ 50 cm, -12.9 °C @ 30 cm, -11.6 °C @ 10 cm, -9.6 °C @ 0 cm

ObsID: 201922

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.