Avalanche forecast for Nordenskiöld Land Tuesday 2019-12-10

Highest danger level per day:
3
Considerable
Published:

There is a persistent weak layer buried in the snow cover that may be triggered by a person or snowmobiles. Remote triggering possible on hotspots or on convex terrain where the snow cover is thinner. Wind slabs in the alpine may also form avalanches. Think conseqences related to terrain traps.

Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain steeper than 30 degrees and runout zones. Remote triggering is likely.
Illustrasjon av ferdselsråd Avoid terrain traps.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Read more about the avalanche problem
3 - Large
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Poor bonding between layers in wind deposited snow

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Unlikely

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Fresh breeze from northwest., change to breeze from the north during the afternoon.
-24 °C to -17 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from east.
-27 °C to -17 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nordenskiöld Land / larsbreen Øst / Nordenskioldland

Snow

10.12.2019 kl. 23:41

539 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Adventdalen mot NØ fra Trollsteinen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Platåfjellet ned mot Longyeardalen fra Trollsteinen
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Østsiden av Nordenskioldtoppen
Image Of Snow Cover
Image 5 of 5 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Nederste del av Larsbreen

Weather

No precipitation -25 °C 2 m/s from S ↑ Trakk litt ned breen fra S på vei opp. Vindstille på Trollsteinen

Danger Sign

Whumpf sound Tydelig drønn på et flak i skjerma terreng i morena til Larsbreen

Tests

LBT4@57cmQ2 Medium

ECTN19@26cmQ3 Good

ECTN10@6cmQ3 Good

ECTP23@57cmQ2 Medium

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Tydelig potent kantkorn problem i snødekke. litt usikker på utbredelse. Det er i skjerma og vestvende heng. Men fordi snødekket er tynt virker det å være lett å påvirke laget. Skredet på Trollsteinen viser at kantkornlaget har god evne til bruddforplantning og fjernutløsing. Nytt rufsevær på torsdag med både vind og nedbør kan gi en periode torsdag og fredag da økt pålasting på dette kantkornproblemt kan føre til naturlig utløste skred i vestvendte og skjerma fjellsider. På sikt kan nytt fokksnølag føre til at det blir vanskeligere å påvirke dette kankornlaget Forecast correct bra

Snow Cover

67 cm in total No snowdrift 6 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Det snødde til i går kveld, og det kom mer i høyden enn nede i dalen. så det ligger nå noe løs snø tilgjengelig for transport på platåfjellene. vestvendte heng har fokksnø i varierende hardhet etter hvor skjermet den ligger. Fant et kantkorn lag over skare, kan også være noe innblåst rim enkelte steder i dette lager. usikker på utbredelsen av dette, men i hovedsak i skjermet vestvendt.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW har på eksponerte steder vært en trekk fra SØ og et nytt fokksnøproblem i leområder

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large SW, W, NW usikker på utbredelsen av skredproblemet om det er i få eller noen heng. velger noen fordi jeg har fått meldinger av grupper som har vært ute med scooter - stopp og fått tydelige drønn. Der overliggende fokksnø er hardt krever det nok også større tillegsbelastning for å kunne påvikre laget. Antar skredet fra Trollsteinen skyldes brudd i dette laget et sted er snødekket var tynd og forplantning opp i snødekket i henget over.

Snow Profile

2 cm F PP 0 mm/0 mm, 1 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 3 cm F DF 0 mm/0 mm, 20 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 30 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm F FC/SHcv 3 mm/0 mm Skarelag, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 1F MF 0 mm/0 mm, 3 cm F DH 0 mm/3 mm -27.5 °C @ 0 cm, -18 °C @ 10 cm, -15 °C @ 20 cm, -13.6 °C @ 30 cm, -12 °C @ 50 cm, -10 °C @ 60 cm, -8.8 °C @ 66 cm 4 tests connected to snow profile

ObsID: 201558

Nordenskiöld Land / Trollstein 600moh

Snow

10.12.2019 kl. 20:50

661 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Skredet som ble rapportert inn i går
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright: 

Weather

Egentlig stille på toppen av trollsteinen, men god trekk ned breen.

Danger Sign

Whumpf sound Fikk et drønn i snøen på veien opp

Tests

ECTP19@42cmQ2 Medium

ECTN10@6cmQ3

Snow Cover

Ila de siste 24 timer har det kommet 5cm nysnø over hele området. Under dette er det vindpåvirket hardt. Endel snø i vestvente områder, der vinden har fått tak er det k hardt. I le-områder er det mykere

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Der det finnes snø av noe mengde, vestvendte områder, er det et klart kantkornproblem nede i snødekket. Det oppleves som lett å påvirke i få områder og vanskeligere å påvirke i noen områder. Uansett er skredterreng (der det er snø) utsatt nå. Ligger mellom FG2 og FG3 Kalt og fint for utvikling av kantkorn. Stor temp graident der snødekket er tynt. Med vind og nedbør de neste dagen får vi et nytt fokksnøproblem. Forecast correct

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter Difficult to trigger 2 - Medium W Finnes også et lite fokksnøproblem. Strl 1eller 2 skred.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large W Hovedproblemet er kantkorn over skare. Dette finnes nok i alle vestvendte heng som var skjermet for vidnden for halvannen uke siden. Det vi fant i dag var store fine godt utviklede kantkorn. I områder der fokksnøen over er tykk og hard er det vanskelig å påvirke dette laget. I områder der snødekket er tynt er det lett å påvirke det. Det skredet som gikk i går regner vi med gikk på dette laget. Om det gikk på noen annet, som vi ikke ser det vi gravde 150m lengere sør, så finnes DET problemet i få områder.

Snow Profile

2 cm F PP 0 mm/0 mm, 1 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F DF 0 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 30 cm P RG 0 mm/0 mm, 2 cm F FC 3 mm/0 mm, 5 cm 1F MF 0 mm/0 mm 2 tests connected to snow profile

ObsID: 201553

Nordenskiöld Land / Sukkertoppen

Snow

10.12.2019 kl. 05:18

130 masl

HoltH@unis (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Change in snow depths between the two scans. Close to a meter of snow accumulated around the snow supporting structures over Lia, behind the snow fences over Gruvedalen, and on the leeward edge of Sukkertoppen's northwest ridge.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Snow depths on Sukkertoppen as of 2019/12/06 at 1000. The upper starting zone has snow depths consistently in excess of a half meter, with up to 1,5 meters snow near the ridge. In other isolated areas to the lee of the ridge extending down towards the supporting structures, snow depths exceed one meter in isolated locations. Otherwise, snow depths are generally less than 50 cm except in the debris flow channels.

Snow Cover

Terrestrial laser scanning snow cover data from the storm 2019/12/05. Scanned from the roof of UNIS 2019/12/04 @ 1630 just prior to the storm and again on 2019/12/06 @ 1000 after the storm had abated.

ObsID: 201397

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

09.12.2019 kl. 22:29

684 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Kjetil@obskorps

Avalanche Observation

9. Dec 20:29 (+01:00) Dry slab avalanche 3 - Large Remotely triggered W-facing Avalanche release at 704 masl and ended at 589 masl Buried weak layer of faceted snow above a crust 60 cm high and 100 m wide fracture Lee side Trollstein vestside En kamerat av meg fjernutløste et stort skred ned fra Trollstein. Han var selv 500m unna, oppå Larsbreen. Jeg regner med at det er gått i den gryta mellom ryggen og den bakken hvor man normalt går og som er under 30 grader. I dette området der skredet har gått kan det nok være over 30 grader selv om det ikke vises på kartet. Veldig potente forhold i alle vestvendte leområder

ObsID: 201395

Nordenskiöld Land / Trollstein 600moh

Snow

08.12.2019 kl. 22:48

661 masl

Kjetil@obskorps (****)

Snow Cover

Etter min tur på trollstein i dag ser jeg at snødekket har stort sett blitt hardere enn for en til to dager siden. Fokksnøproblemet er nesten borte, og kantkorn lengere ned er noe vanskeligere å påvirke

ObsID: 201275

Nordenskiöld Land / Larsbreen

Snow

08.12.2019 kl. 14:19

324 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Kantkorn rundt is
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Bruddflate ved ECT

Avalanche Activity

8. Dec. During the day (+01:00) No avalanche activity

Weather

No precipitation -17.6 °C 2 m/s from E ← klart og fint i helga

Danger Sign

No signs observed

Tests

ECTP13@16cmQ1 Medium

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 0 masl Wind slab (hard slab) Dry Nå er det et skikkelig fokksnødekket. det virker som at meste parten av snøen er blitt flytta på. Og det er lite snø igjen der østavinden har tatt. I leområder er fokksnøen stortsett bettong hard. kantkorn i flere sjikt i snødekket

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger 2 - Medium SW, W, NW Tydelig kantkorn problem i snødekket der det i hele tatt er noe snø igjen - vestvendt leområder. De fleste steder er overliggende fokksnølag kvivfast bettong, men noen få steder er laget mykere, dise stedene fikk jeg drønn i snødekket.

Snow Profile

10 cm K/P RG 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 1 mm/0 mm Skarelag, 20 cm P RG 0 mm/0 mm, 40 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 1 mm/0 mm, 15 cm K RG 0 mm/0 mm, 10 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 2 mm/0 mm, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 3 mm/0 mm, 15 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 2 cm F FC 3 mm/0 mm -21 °C @ 0 cm, -18.6 °C @ 10 cm, -16.5 °C @ 20 cm, -14.1 °C @ 30 cm, -11.1 °C @ 50 cm, -9 °C @ 70 cm, -8.5 °C @ 90 cm, -7.6 °C @ 125 cm 1 test connected to snow profile

ObsID: 201244

Nordenskiöld Land / Hiortfjell Linken

Snow

07.12.2019 kl. 18:12

414 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Legg merke til sprekk i snødekket som går helt ned til kantkorn under fokksnø.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Problems
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Her vises kantkornlaget under fokksnøen og over et hardere lag med mer avrundede kantkorn

Danger Sign

Recent cracks Kjørte over en vestvendt fonn og hele siden kollapset., ca 100m bredde og 10m høyde Om det hadde vært bratt nok ville det ha gått et skred

Tests

ECTPV@40cmQ2 GÅr på kantkorn under fokksnø

Snow Cover

På min tur over til Linken på Hiortfjell i dag er snødekket preget av stromen fra på Torsdagen. Adventdalen er det snø med hard sasstrugi. Vestvendte sider har hard fokksnø øverst med kantkorn under. Alle andre eksposisjoner er stort sett avblåst

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate I alle vestvente områder over 100-200m er det lett å påvirke et kantkornlag nede i snødekket. Dette er også i vestvendte områder det er snø. Alt annet er stort sett avblåst. Med noen eller få heng, lett å løse ut, strl 2 eller 3 havner vi da på FG2. Tydelig bevis på at faregradean ikke forteller sannheten da ferdsel på snø i skredterreng bør unngås.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Easy to trigger 1 - Small W Fremdeles lagdeling i fokksnø, stort sett stabilisert seg mye de to siste dager. Men ser at det øverste nyeste laget, ca 1-2cm er lett å påvirke, og med et nysnølag under kan det bli små skred av det

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium W Problemet finnes nesten overalt over 200 m der det er snø, nemlig i vestvendte heng. De siste ukene har det vært drønn i snøen og kollaps i dette laget. Nå med enda mer fokksnø over er det mulig litt vanskeligere å påvirke, men mer snø som vil rase ut

Snow Profile

2 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 7 cm 4F DF/RG 0 mm/0 mm, 25 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 5 cm P RG 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 1 mm/2 mm, 20 cm 4F FC/FCxr 2 mm/0 mm 1 test connected to snow profile

ObsID: 201143

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

07.12.2019 kl. 15:00

25 masl

KeyserLRKHSkredgruppe (Unknown)

Weather

No precipitation -20 °C 6 m/s from E ←

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn i snøen ved passering med hundespann.

ObsID: 201123

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.