Avalanche forecast for Nordenskiöld Land Sunday 2019-05-26

Highest danger level per day:
2
Moderate
Published:

There are persistent weak layers buried in the snow that may be triggered by a skier or snowmobile. Remote triggering possible on hotspots or on convex terrain where the snow cover is thin.

Illustrasjon av ferdselsråd Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Read more about the avalanche problem
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Fresh breeze from northeast.
-9 °C to -5 °C at 700 m a.s.l.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from east.
-13 °C to -9 °C at 700 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

25.05.2019 kl. 18:12

539 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Snødekket på Larsbreen mot Sarkofagen
Image Of Snow Profile
Image 2 of 2 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

Surface hoar Rim og overflatekantkorn har snødd ned og ligger som et tynt lag under løssnø. men foreløpig er snøen over løs og gir det er ingen drønn eller faretegn fra det nedsnødde rimlaget.

Weather

from W →

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 3 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 300 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Har vært kaldt et par dager nå, og en del overskya så sola ikke har sluppet helt til. Så snødekket har frosset til, samtidig som det har kommet litt lett og tørrsnø. Mer i høyden. Den ligger stort urørt, og noen steder over et lag med rim og overflatekantkorn. På eksponerte steder kan det være dannet fokksnøflak i leformasjoner over dette laget. Jeg fant ikke det på turen til Larsbreen eller turen til Platåfjellet. Det aktive kantkornlaget fra forrige uke begynner nå å bli vanskelig eller svært vanskelig å påvirke. Utvilsomt mer snø og mindre smelting enn det vi kan forvente mot slutten av mai. Rundt Longyearbyen har det vært lite våte løssnø skred pga soloppvarming, men på vestsiden av Isfjorden i Ymerbukta og Trygghavna ble det på torsdag observert våte løssnøskred i nesten alle sider eksponert for soloppvarming. Dette må vi nok kunne forvente mer av i varslingsregionen i dagene som kommer. Fortsatt store toppskavler.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forrige ukes kantkorn problem virker nå å være vanskeligere å påvirke. Overliggende lag er blitt hardere og det har kommet noe snø. Men et nytt kantkornproblem av nedsnødd rim og overfaltekantkorn er i ferd med å seile opp. Det varsles noe vind i høyden og fokksnø vil dannes. Høyt i snødekket har vi et nytt nedsnøssrim / kantkornlag. Med varslet sol de neste dagene kan vi også få fler våte løssnø skred i regionen. Topskavler kan knekke Forecast correct Varselet er bra det

Tests

ECTN28@25cmQ2 Good

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 400 masl Kantkornproblemet fra forrige uke er i ferd med å bli noe redusert og vanskelig å løse ut. Men det ser nå ut til å seila opp et nytt kantkornproblem høyere oppe i snødeket.

Avalanche Activity

25. May. During the day No avalanche activity

Snow Profile

3 cm F PP 0 mm/0 mm, 1 cm F SHcv 0 mm/0 mm, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 15 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F FC 0 mm/0 mm, 3 cm P RG 0 mm/0 mm, 3 cm 4F RGxf 0 mm/0 mm, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm 1 test connected to snow profile

ObsID: 195625

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

25.05.2019 kl. 12:02

516 masl

Sigmund@obskorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Sigmund@obskorps

Weather

Snow Fjærlett tørr snø i lufta. 2 cm på overflata

ObsID: 195612

Nordenskiöld Land / Platåfjell Varden

Snow

24.05.2019 kl. 21:40

279 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  varden sett fra Nord mot sør
Image Of Snow Cover
Image 2 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Områder med litt fersk fokksnø over hardere is/skare
Image Of Snow Cover
Image 3 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Varmen og solen har gjort at noen det ruller noen snøballer. For øyeblikket i skyggen er disse harde og isete.
Image Of Snow Cover
Image 4 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  I området under toppskavlene er det 30cm med K hard is/skare før 70cm med p-1F sammensveisede polykrystaller
Image Of Snow Cover
Image 5 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Toppskavler. finner ikke antydning til sprekk i bakkant
Image Of Snow Cover
Image 6 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  IS og lommer med fersk fokksnø
Image Of Snow Cover
Image 7 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Bilde av gruvefjellet fra platåfjellet
Image Of Snow Cover
Image 8 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Platåfjellet mot Nordvest
Image Of Snow Cover
Image 9 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Toppskavler fra platået og ned mot Longyearbyen. Ser ingen tegn til sprekk i bakkant av skavlene
Image Of Snow Cover
Image 10 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Sukkertoppen sett fra skjæringa
Image Of Snow Cover
Image 11 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Gruvefjellet sett fra skjæringa
Image Of Snow Cover
Image 12 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Gruvefjellet over gruve 2b
Image Of Snow Cover
Image 13 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Gruvefjellet over Nybyen. Her henger det noen store skavler til høyre i bildet
Image Of Snow Cover
Image 14 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  platåberget over Huset
Image Of Snow Cover
Image 15 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Platåberget over Sverdrupbyen
Image Of Snow Profile
Image 16 of 17 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 17 of 17 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Track av obstur

Danger Sign

No signs observed

Weather

Kalt for årstiden. -3 i byen. har vært litt fokksnø i dag fra sør ves. For øyeblikket er vinden og litt snødrift fra sør-øst. Klart og sol.

Snow Cover

Oppå platåfjellet er det en blanding av et is-skare lag og små lommer med fersk fokksnø. På veien opp der det noe av det samme, bare at de områdene med med skare og is er tykkere og hardere.

Avalanche Danger Assessment

Gjeldene for Logyearbyen og nødvendigvis ikke for regionen. Opp til høyde med platåfjellet er overflaten for det meste hard skare og is iblandet flekker med fersk fokksnø. Mulig noe av denne fokksnøen har landet på overflatekant. I solpåvirkede sider blir nok overflaten smeltet og vi kan få rullende snøballer og våte løse skred. Største faren for Longeyarbyen nå er om toppskavlene knekker og det kommer store blokker ned. Ser ingen tegn til det for øyeblikket på platåfjellet. For Longyearbyen er det urelevant å gi noe faregrad da området ikke er stort nok. Økende temp vil kunne svekke bindingene i toppskavler

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 1 - Small N, NE, E, W, NW Litt vind i fra sør i dag har flyttet den lille snøen som var tilgjengelig i Nordvendte heng. Mulig dette har lagt seg på overflatekant i enkelte isolerte områder.

Avalanche Activity

25. May. During the day No avalanche activity

Snow Profile

30 cm K MF 0 mm/0 mm, 70 cm 1F MFpc 2 mm/3 mm Snøprofil tatt rett sør for varden, i et område som er tenkt representativt for hva toppskavlene på platåerget blir å falle ned på.

ObsID: 195564

Nordenskiöld Land / Svalsatveien

Snow

24.05.2019 kl. 10:30

377 masl

MariE (Unknown)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Danger Sign

No signs observed

Weather

Snow -3.7 °C 3 m/s from SE ↖ 100% clouds

Snow Cover

240 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Some loose snow (1-10cm) Dry Snødekket er generelt hardt med god binding mellom lagene. Snødekket består stort sett av harde smelte-frys lag, og på toppen finner vi 1-5 cm tørr nysnø. Finner et tynt lag med mulig kantkorn ca 20 cm ned i snøen. Over ligger et tjukt skare/smelte-frys lag som krever høy belastning for å komme igjennom.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Snødekket er generelt hardt og stabilt. Kan være isolerte områder med mykere fokksnø der forholdene er mindre stabile. Vi finner et kantkornlag, men skare over gjør at det trengs en stor tilleggsbelastning for å trenge igjennom. Det er meldt noe mer vind utover lørdagen, og med mer snø tilgjengelig for transport kan det akkumuleres noe snø i lesider, men med de forholdene vi observerte forventes det ikke at skredfaren kommer til å øke. Forecast correct

Tests

ECTX Good

Snow Profile

1 cm F PP 3 mm/0 mm, 3 cm F DF 2 mm/0 mm, 14 cm I MFcr 0 mm/0 mm, 1 cm F FC 0 mm/0 mm, 6 cm P RG 0 mm/0 mm, 47 cm I MFcr 0 mm/0 mm 0 °C @ 0 cm, -1.4 °C @ 10 cm, -3.6 °C @ 20 cm, -3.8 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -4 °C @ 60 cm, -4 °C @ 70 cm

ObsID: 195536

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

23.05.2019 kl. 13:05

850 masl

OleK (Unknown)

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn I snøen og snødekke som kollapser i relativt slakt terreng. Selvutløst skred I nærliggende østvendt terreng. Gammelt skred mest sannsynlig brudd i fokksnø oppå hardt skarelag. Terreng hvor skredet har gått ca 35-40 grader.

ObsID: 195441

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

23.05.2019 kl. 12:58

748 masl

OleK (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  OleK Comment:  Rim krystaller dannet på toppen av fokksnølag

Weather

-3 °C 1 m/s Vindstille og sol.

ObsID: 195439

Nordenskiöld Land / Dirigenten

Snow

23.05.2019 kl. 11:00

807 masl

Hiasi (Unknown)

Image Of Avalanche Observation
Image 1 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Skredbane, mot Bassen.
Image Of Incident
Image 2 of 4 Of:  Incident Copyright:  Comment:  Sporen opp (korte striper), spuren ned i skreded (lange striper) og utløsningspunktet (kryss).
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  30 cm fokksnø med skorpe på undersida på hard og tygg skorpe. Svakt lag er kantkorn.
Image Of Avalanche Observation
Image 4 of 4 Of:  Avalanche Observation Copyright:  Comment:  Skredbane.

Incident

Skredutløsning nedenfor dirigenten i sørretning. Første person løste ut skred til fots og ble ikke tatt, andre person 10 m nedenfor på ski ble tatt, men kunne gå ut etter ca. 60 m. Bratthet ca. 35°. Snow Person buried, but no injuries Backcountry skiing

Avalanche Observation

23. May 11:00 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered S-facing Avalanche release at 830 masl and ended at 709 masl 30 cm high and 60 m wide fracture Steep slope

ObsID: 195465

Nordenskiöld Land / SVALBARD

Snow

23.05.2019 kl. 09:21

450 masl

Kjetil@obskorps (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Kjetil@obskorps Comment:  2mm raster

Snow Cover

På platåfjellet glinser hele dekket i overflatekantkorn.

ObsID: 195310

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

For slope angle maps, download the app Varsom Regobs on App Store | Google Play or see our slope angle map at senorge.no ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.